KudoZ home » English to Bulgarian » Bus/Financial

pre-amortized capital

Bulgarian translation: х х х х х х х х

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
12:49 Aug 15, 2002
English to Bulgarian translations [Non-PRO]
Bus/Financial
English term or phrase: pre-amortized capital
in a provisional offer of loan.It is an additional cost to the amount due
Albena
Bulgarian translation:х х х х х х х х
Explanation:
Като термин от финансово-кредитното дело и по-точно от облигационната теория и практика "амортизация" - (amortization) е ликвидирането на дълга чрез периодични плащания.
(http://bonds.hit.bg/glossary1.htm)

Има два вида амортизация на финансови средства - амортизация на заемен (привлечен) капитал и амортизация на основен капитал (основни средства, ДМА) при условията на финансов лизинг. Нарича се още и "лизингово финансиране" - (lease financing). Под тази форма емитентът (институцията, предприятието, фирмата) заема пари, за да наеме оборудване, което ще придобие в края на договорения период.

От предложения от Вас контекст е почти ясно, че става дума по-скоро за капитал (корпоративен най-вероятно), набран чрез облигационен заем, по отношение на който е предварително начислена стойността на амортизацията, т.е. на разходите за обслужване и изплащане (ликвидиране, амортизиране) на заема.

Например: Едно предприятие (фирма, компания) получава заем от 50 милиона долара за инвестиране в доходоносни операции и/или за закупуване или наемане на дългосрочни материални активи (ДМА, основен капитал), който заем ще изплаща (ликвидира, амортизира) чрез 10 нетни текущи плащания (шестмесечни или годишни вноски) от по 6 милиона долара всяка (лихви, такси и амортизация на главницата). Парите за амортизиране на заема предприятието ще взема от реализираната печалба благодарение на придобития със заема основен капитал. Стойността на pre-amortized capital, т.е. на предварително амортизирания капитал или на капитала с предварително начислена стойност на амортизацията (на ликвидирането на заема), която ще се отчита по съответните счетоводни сметки, няма да е 50 милиона, а 60 милиона. Уж е просто и ясно, но всъщност не е. Да, ама не.

Иначе предварително начисляване на амортизацията на капитала или по-скоро на придобитите дългосрочни материални активи (а те също са капитал, основен капитал защото стойността им се включва в капитала на предприятието и участвува в образуването на печалбата) се прави при финансовия лизинг, който също по дефиниция е дългосрочно кредитиране при определени условия.

Позволете ми на това място да Ви предупредя съвсем добронамерено и колегиално - ако цитираната под въпроса Ви извадка е от текст, който превеждате срещу заплащане, добре би било да сте завършили поне средно образование по счетоводство. За предпочитане е дори да имате поне бакалавърска степен по финансово-счетоводна отчетност и да сте МНОГО наясно както терминологично, така и понятийно с Националния сметкоплан (в сила от 1 януари 1998 г., раздел 2, Счетоводни сметки 241, 242, 243 и раздел 6, сметка 603 и следв.), а също и с Национален счетоводен стандарт 4 (НСС 4) - ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, както и НСС 16, НСС 31 и НСС 35.

Иначе просто няма как да разберете като как аджеба се амортизира един облигационен заем и как на набрания с такъв облигационен заем (държавен или корпоративен) капитал (инвестиционен или друг) предварително се начислява амортизацията (на заема).

Без солидна счетоводна подготовка и практика лично аз на Ваше място не бих се захванал с такъв сложен превод. Не би бил за моите уста лъжица. Но ... всеки сам си знае и устата, и лъжицата, с която се наема да си служи. Успех!

Pre-amortized е термин от две финансово-счетоводни области:
- финансовия лизинг
- заемното кредитиране (облигационната теория и практика).

Предлагам Ви да прочетете (освен счетоводния сметкоплан и счетоводните стандарти) и информацията на следните полезни интернет-страници:

http://www.bip-bg.com/bg/2002-bg/2002-02/optimizirane-2002-0...
Операция за оптимизирането на външния дълг
(Замяна на брейди облигации с нови еврооблигации)

http://www.cfinance.bg/faq/Faq00010.htm
Счетоводно отчитане на финансов лизинг

http://b2b.bia-bg.com/index.asp?i=t115&l=1
РЕЧНИК на ФИНАНСОВИТЕ И БАНКОВИ ТЕРМИНИ
...
"Амортизация (от старолат. amortisatio - погасяване) – начин за възстановяване на капитала, изразходван за създаване и закупуване на амортизируеми активи, по пътя на постепенно пренасяне на стойността на основните средства в произвежданата продукция.
...
Заемен капитал – капитал, получаван за сметка на емитиране на ценни книжа, обикновено облигации.
...
Финансов лизинг – характеризира се с дългосрочност на договора (от 5 до 10 години) и амортизиране на цялата или по-голямата част от стойността на оборудването. Фактически финансовият лизинг представлява форма на дългосрочно кредитиране. Съгласно НСС 17 това е лизингов договор, при който наемодателят прехвърля на наемателя всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива. Той трябва да отговаря най-малко на две от следните три изисквания (първото изискване е задължително): договорът да съдържа клауза за прехвърляне на собствеността върху актива на наемателя; прехвърлянето на собствеността на наемателя да се извършва към края на срока на лизинговия договор; срокът на наемния договор да покрива по-голямата част от полезния срок на използване на актива.
....
Основен капитал – частта от капитала, която се използва за формиране на основни производствени средства и участваща продължителен период от време в производството.
.............."

Всичко друго, което намерите по темата.

Предлагам Ви също, когато свършите превода, да го дадете за прочит и редакция на лице със счетоводно образование и солидна съвременна счетоводна практика. За да е добре свършена работата.
Selected response from:

xxxVihar Kraste
Grading comment
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
1 +1х х х х х х х х
xxxVihar Kraste
1капитал преди амортизацията
Elissaveta Toteva


  

Answers


2 hrs   confidence: Answerer confidence 1/5Answerer confidence 1/5
капитал преди амортизацията


Explanation:
Съвсем не съм сигурна, но е логично, след като pre-tax profit е печалба преди облагане с данъци.

Elissaveta Toteva
Local time: 04:52
Native speaker of: Native in BulgarianBulgarian
PRO pts in pair: 185
Grading comment
Става въпрос за кредит, а не за амортизация

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  xxxVihar Kraste: Съвсем НЕ Е логично, защото не става дума за PRE-AMORTIZATION
10 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)
The asker has declined this answer
Comment: Става въпрос за кредит, а не за амортизация

13 hrs   confidence: Answerer confidence 1/5Answerer confidence 1/5 peer agreement (net): +1
х х х х х х х х


Explanation:
Като термин от финансово-кредитното дело и по-точно от облигационната теория и практика "амортизация" - (amortization) е ликвидирането на дълга чрез периодични плащания.
(http://bonds.hit.bg/glossary1.htm)

Има два вида амортизация на финансови средства - амортизация на заемен (привлечен) капитал и амортизация на основен капитал (основни средства, ДМА) при условията на финансов лизинг. Нарича се още и "лизингово финансиране" - (lease financing). Под тази форма емитентът (институцията, предприятието, фирмата) заема пари, за да наеме оборудване, което ще придобие в края на договорения период.

От предложения от Вас контекст е почти ясно, че става дума по-скоро за капитал (корпоративен най-вероятно), набран чрез облигационен заем, по отношение на който е предварително начислена стойността на амортизацията, т.е. на разходите за обслужване и изплащане (ликвидиране, амортизиране) на заема.

Например: Едно предприятие (фирма, компания) получава заем от 50 милиона долара за инвестиране в доходоносни операции и/или за закупуване или наемане на дългосрочни материални активи (ДМА, основен капитал), който заем ще изплаща (ликвидира, амортизира) чрез 10 нетни текущи плащания (шестмесечни или годишни вноски) от по 6 милиона долара всяка (лихви, такси и амортизация на главницата). Парите за амортизиране на заема предприятието ще взема от реализираната печалба благодарение на придобития със заема основен капитал. Стойността на pre-amortized capital, т.е. на предварително амортизирания капитал или на капитала с предварително начислена стойност на амортизацията (на ликвидирането на заема), която ще се отчита по съответните счетоводни сметки, няма да е 50 милиона, а 60 милиона. Уж е просто и ясно, но всъщност не е. Да, ама не.

Иначе предварително начисляване на амортизацията на капитала или по-скоро на придобитите дългосрочни материални активи (а те също са капитал, основен капитал защото стойността им се включва в капитала на предприятието и участвува в образуването на печалбата) се прави при финансовия лизинг, който също по дефиниция е дългосрочно кредитиране при определени условия.

Позволете ми на това място да Ви предупредя съвсем добронамерено и колегиално - ако цитираната под въпроса Ви извадка е от текст, който превеждате срещу заплащане, добре би било да сте завършили поне средно образование по счетоводство. За предпочитане е дори да имате поне бакалавърска степен по финансово-счетоводна отчетност и да сте МНОГО наясно както терминологично, така и понятийно с Националния сметкоплан (в сила от 1 януари 1998 г., раздел 2, Счетоводни сметки 241, 242, 243 и раздел 6, сметка 603 и следв.), а също и с Национален счетоводен стандарт 4 (НСС 4) - ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, както и НСС 16, НСС 31 и НСС 35.

Иначе просто няма как да разберете като как аджеба се амортизира един облигационен заем и как на набрания с такъв облигационен заем (държавен или корпоративен) капитал (инвестиционен или друг) предварително се начислява амортизацията (на заема).

Без солидна счетоводна подготовка и практика лично аз на Ваше място не бих се захванал с такъв сложен превод. Не би бил за моите уста лъжица. Но ... всеки сам си знае и устата, и лъжицата, с която се наема да си служи. Успех!

Pre-amortized е термин от две финансово-счетоводни области:
- финансовия лизинг
- заемното кредитиране (облигационната теория и практика).

Предлагам Ви да прочетете (освен счетоводния сметкоплан и счетоводните стандарти) и информацията на следните полезни интернет-страници:

http://www.bip-bg.com/bg/2002-bg/2002-02/optimizirane-2002-0...
Операция за оптимизирането на външния дълг
(Замяна на брейди облигации с нови еврооблигации)

http://www.cfinance.bg/faq/Faq00010.htm
Счетоводно отчитане на финансов лизинг

http://b2b.bia-bg.com/index.asp?i=t115&l=1
РЕЧНИК на ФИНАНСОВИТЕ И БАНКОВИ ТЕРМИНИ
...
"Амортизация (от старолат. amortisatio - погасяване) – начин за възстановяване на капитала, изразходван за създаване и закупуване на амортизируеми активи, по пътя на постепенно пренасяне на стойността на основните средства в произвежданата продукция.
...
Заемен капитал – капитал, получаван за сметка на емитиране на ценни книжа, обикновено облигации.
...
Финансов лизинг – характеризира се с дългосрочност на договора (от 5 до 10 години) и амортизиране на цялата или по-голямата част от стойността на оборудването. Фактически финансовият лизинг представлява форма на дългосрочно кредитиране. Съгласно НСС 17 това е лизингов договор, при който наемодателят прехвърля на наемателя всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива. Той трябва да отговаря най-малко на две от следните три изисквания (първото изискване е задължително): договорът да съдържа клауза за прехвърляне на собствеността върху актива на наемателя; прехвърлянето на собствеността на наемателя да се извършва към края на срока на лизинговия договор; срокът на наемния договор да покрива по-голямата част от полезния срок на използване на актива.
....
Основен капитал – частта от капитала, която се използва за формиране на основни производствени средства и участваща продължителен период от време в производството.
.............."

Всичко друго, което намерите по темата.

Предлагам Ви също, когато свършите превода, да го дадете за прочит и редакция на лице със счетоводно образование и солидна съвременна счетоводна практика. За да е добре свършена работата.

xxxVihar Kraste
PRO pts in pair: 306

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Rossitsa Iordanova: не мога да си представя някой по-добре да обясни нещата!!! Поздравления, колега!
3 hrs
  -> Благодаря Ви. Но... На мен лично тези неща са ми доста неясни и затова не съм предложил преводен термин, НЕ ИСКАМ точки и никога не бих приел да превеждам професионално такъв текст. Просто не бих могъл.
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search