KudoZ home » English to Bulgarian » Tech/Engineering

lot

Bulgarian translation: САМО И ЕДИНСТВЕНО ПРИ ТЪРГОВЕ, ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И В ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ (!!!): лот

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:lot
Bulgarian translation:САМО И ЕДИНСТВЕНО ПРИ ТЪРГОВЕ, ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И В ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ (!!!): лот
Entered by: xxxVihar Kraste
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

14:43 Oct 17, 2002
English to Bulgarian translations [Non-PRO]
Tech/Engineering
English term or phrase: lot
като част от договор за строителство, биг го превела с обект или участък, но видях лот на български - прието ли е?
Elissaveta Toteva
Local time: 00:18
-- НЕ Е ОТДЕЛЕН ОТГОВОР !!! --
Explanation:
Не е отделен отговор, а обещаното пояснение за колегата Ева Радославова! (

(Иначе първият отговор на тов. Шеховцов по принцип е верен и съм съгласен с него, макар да не съм съгласен, че не е обяснил защо е така. Ако въобще е наясно.)

Законът за обществените поръчки (Обн., ДВ, бр. 56 от 22.06.1999 г. т. 7, р. 1, № 40) в Глава втора, ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, Раздел І, Принципи, чл. 9 и 10, и по-конкретно в чл. 10, ал. 2 гласи следното:

Чл. 9.
Обществените поръчки се възлагат по процедура, предвидена в този закон, в съответствие със следните принципи:
- гарантиране публичност на процедурата и прозрачност;
- свободна и честна конкуренция;
- осигуряване на равни възможности за участие на всички кандидати;
- гарантиране опазването на търговската тайна на кандидатите и техните предложения.

Чл. 10.
(1) Всяка година до 31 януари възложителите на обществени поръчки изпращат за публикуване в "Държавен вестник" информация за планираните обществени поръчки през годината, чиято обща стойност е равна или надвишава 1 млрд. лв., с цел да информират потенциалните кандидати за изпълнители.

(2) Информацията за планираните обществени поръчки през годината трябва да съдържа ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ДОСТАВКИ И УСЛУГИ ПООДЕЛНО.

(3) Публикуването на информация за планираните обществени поръчки не задължава възложителя за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки.


ЕТО ТЪКМО В ТОВА ГРУПИРАНЕ НА ПОРЪЧКИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ДОСТАВКИ И УСЛУГИ ПООДЕЛНО, ЗАБЕЛЕЖЕТЕ -- ПООТДЕЛНО, Е КЛЮЧЪТ КЪМ ТОВА КАКВО ТОЧНО ОЗНАЧАВА И КАК ДА СЕ ПРЕВЕЖДА "LOT".

Не гледайте с влюбена безкритичност Тълковния си речник от 1996 г., а погледнете в кой да е стар или нов английски и английско-български речник, където ще откриете, че едно от основните значения на LOT е "няколко предмета, които се продават едновременно на търг, партида"
[lot = a number of units of an article or a parcel of artciles offered as one item (as in an auction sale) ]

Та LOT си е стар тръжен термин. Когато се правят търгове за вещите на някоя звезда, Бийтълс например, честа практика е няколко ръкописа или няколко струни от китарата на Джон, или няколко косъма от косата на Елвис да се предлагат като един LOT и наддаването да се води за целия LOT.

Когато в средата на 1990-те в България усилено се приемаха практиките и правилата на Европейския съюз в дейността на държавната администрация относно обществените поръчки (а вие, Ева, знаете, че и в Канада, Англия и САЩ тези неща са устроени по подобен начин), възникна проблем с точния превод на тази една простичка дума -- LOT. Защото не винаги при търговете за обществени поръчки или възлагане на поръчки в строителството става дума за ОБЕКТ или ПРОЕКТ. Понякога става дума за това кой да доставя пироните, бетонното желязо или телта, или водопроводните тръби, или кой да доставя тоалетната хартия за еди кое си министерство. Е как да наречеш групата дейности по доставката на ел. крушки за новата сграда на някоя болница или за уличното осветление на община Зли дол ПРОЕКТ или ОБЕКТ?!

А време за чакане, умуване и справки с речниците нямаше. Проектите и търговете напираха, парите по траншовете чакаха и трябваше да се действува. Нямаше време за провеждане на конкурс сред преводачите и филолозите каква дума да се приеме като точен български еквивалент на LOT, за да не се допусне чуждицата. [Пък и Вие, Ева, тогава не се обадихте, а и Тълковният Ви речник не беше публикуван. -:))) ]

Тогава бе заимствувана директно думичката LOT. Та тогава, през 1993 - 1994 г., тя беше чуждица. Грозна и смешна чуждица. Но вече не е. Вече всеки държавен чиновник (пардон, публичен администратор) я знае. А Елисавета прави превод за публичната администрация. Те ще й платят и те ще четат превода й. А техният работен термин е ЛОТ. Те с тълковни речници не си служат. ТЕ ПОЛЗВАТ ЕЗИКА НА ЗАКОНА И НА УКАЗАНИЯТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ТАМ ПИШЕ "ЛОТ".

Вижте примера на тов. Шеховцов -- той е от Държавен вестник. Вие да не мислите, че в Държавен вестник работят само неграмотни идиоти и че там няма редактори и коректори. Или че в правните отдели на Народното събрание и министерствата, които оформят нормативните актове преди публикацията им в Държавен вестник, не се замислят дали да използват чуждици или не?!

Някои направиха компромис и продължиха да използват LOT, изписано на латиница. Други го заимствуваха изцяло и го записа на латиница - ЛОТ. В отделен частен e-mail вчера изпратих на Елисавета доста конкретни примери и за двете практики.

Защо е сложно и не е съвсем точно да се преведе LOT като "обект" или "проект", или другояче, за да се избяга от "чуждицата" е видно от долната извадка от отменената вече (слава Богу!) Наредба № 1 за търгове на Строителното министерство. Вижте колко много отделни специфични дейности или операции могат да бъдат предмет на търг, т.е. могат да бъдат LOT. (Но пък не могат да бъдат ОБЕКТ или ПРОЕКТ, поне според мен):

Наредба N: 1
за провеждане на търгове в строителството
(Обн. - ДВ, бр. 5 от 1993 г.; попр., бр. 41/93 г.; изм. и доп., бр. 2/95 г.; попр., бр. 7/95 г.; изм. и доп., бр. 28/97 г. и бр. 69 от 1999 г.)
(Отм., ДВ, бр. 3 от 11.01.2000 г.)
...
Чл. 2. Под "търг" по смисъла на тази наредба се разбира процедура за определяне на изпълнител на строителството, като се избира най-изгодната оферта по отношение на предложената цена, предложения срок и доказаните възможности за изпълнение на строителството при цялостно удовлетворяване на тръжните условия.

Чл. 3.(1) Предмет на търг за строителство могат да бъдат:
1. изпълнението на строежи или на отделни строителни и монтажни работи;
2. доставката и (или) монтажът на машини и съоръжения;
3. довършването на незавършени строежи, чието строителство е спряно поради прекратен договор за строителство.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 2/95 г.).

Чл. 4. Строежи по смисъла на тази наредба са:
1. жилищните и обществените сгради;
2. производствените и други сгради и съоръжения, вкл. и самостоятелно изпълняваните технологични линии и инсталации, определящи отделни производства;
3. второстепенните постройки със спомагателно и обслужващо предназначение, в които не се предвиждат помещения за обитаване, гаражите и паркингите в частните имоти;
4. инженерните строителни съоръжения;
5. инженерните снабдителни системи, в т.ч. техническите проводи, мрежите, вътрешните инсталации и съоръженията към тях;
6. улиците, площадните пространства, обществените паркинги и пешеходните зони и пространства;
7. пътищата и железопътните линии, както и инсталациите и съоръженията към тях;
8. благоустройствените системи и съоръжения;
9. корекциите на реки и водоеми, хидромелиоративните системи и другите хидротехнически обекти;
10. (изм. - ДВ, бр. 2/95 г.) паркоустройствените и ландшафтните обекти;
11. реализирането на геозащитни, както и на други мероприятия, свързани с опазването и възстановяването на околната среда - доколкото те са свързани с изпълнението на строителни и монтажни работи;
12. обектите на синтеза на архитектурата и монументалните художествени произведения с траен характер, разположени неподвижно в селищната и извънселищната среда;
13. трайното архитектурно-художествено оформление на сградите, съоръженията и прилежащите им пространства, неподвижното обзавеждане и трайните елементи на визуалната комуникация;
14. консервациите и реставрациите на обекти на архитектурното и историческото наследство;
15. преустройствата, реконструкциите и основните ремонти на съществуващи строежи;
16. етапите от изграждане на нови строежи, в резултат на което се получава завършена част от строежа, за която може да се издава разрешение за ползване;
17. оформяне на територии без режим на застрояване - доколкото това е свързано с премахването (развалянето) на съществуващи строежи.
...

Това е. Успех на всички и хубав уикенд!
Selected response from:

xxxVihar Kraste
Grading comment
хиляди благодарности за подробната информация
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
5 +1лотLudwig Chekhovtsov
5 +1-- НЕ Е ОТДЕЛЕН ОТГОВОР !!! --xxxVihar Kraste
5серия / участък / обект
Evelyna Radoslavova
1 +1сконфузено допълнениеxxxVihar Kraste


  

Answers


22 mins   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +1
лот


Explanation:
Изглежда, че е прието:
Държавен вестник бр. 45, пектък, 11 май 2001 г.,
БЮЛЕТИН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
39.-"Национална електрическа компания"-ЕАД, София, ул. Триадица 8, тел. 9 81 81 64, на основание чл. 4, т. 3, буква "а" във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква "а", чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "г" и чл. 13, 14 и 22 ЗОП, решение на съвета на директорите на НЕК-ЕАД, от 19.IV.2001 г. обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на СМР на обект: въздушни електропроводи 110 кV-"Росина", "Правда" и "Цимент". Срок за изпълнение на поръчката: Лот 1-60 календарни дни; Лот 2-40 календарни дни; Лот 3-50 календарни дни, от подписване на протокол за предаване на строителната площадка. Място за изпълнение: Лот 1-трасето на електропровод "Росина" от стълб № 77 до стълб № 119; Лот 2-трасето на електропровод "Правда" от стълб № 15 до стълб № 36; Лот 3-трасето на електропровод "Цимент" от стълб № 9 до стълб № 36. ...

www.bbcc.bnc.bg/zvdobp/buletin452001.htm

Ludwig Chekhovtsov
Local time: 17:18
Native speaker of: Native in RussianRussian, Native in UkrainianUkrainian
PRO pts in pair: 564

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  Natasha Stoyanova: Прието е, наистина, без превод, в поканите за търгове и обществени поръчки. Иначе - бих го превела, според случая.:)
3 hrs

agree  Stoyan Stoyanov
2668 days
Login to enter a peer comment (or grade)

14 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5
серия / участък / обект


Explanation:
"lot" не винаги е участък или обект; понякога се отнася за серия услуги. "Лот" не присъства в тълковния речник от 1996, и лично аз не бих избрала чуждица ;-)
Успех,
Ева

Evelyna Radoslavova
Canada
Local time: 14:18
Native speaker of: Native in BulgarianBulgarian, Native in FrenchFrench
PRO pts in pair: 9

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  xxxVihar Kraste: Вече не е чуждица, а е термин от практиката по провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки и търгове за проекти, финансирани със средства от ЕС. (Вижте обясненията по-долу.) Речникът от 1996 е правен през 1990 и е безнадеждно остарял. Dump it
5 hrs
  -> Сконфузена съм, колега! И сега разбрах защо българската книжнина е на съответното дередже - просто грозното и смешното бързо става eдинствено приемливо ;-(
Login to enter a peer comment (or grade)

21 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +1
-- НЕ Е ОТДЕЛЕН ОТГОВОР !!! --


Explanation:
Не е отделен отговор, а обещаното пояснение за колегата Ева Радославова! (

(Иначе първият отговор на тов. Шеховцов по принцип е верен и съм съгласен с него, макар да не съм съгласен, че не е обяснил защо е така. Ако въобще е наясно.)

Законът за обществените поръчки (Обн., ДВ, бр. 56 от 22.06.1999 г. т. 7, р. 1, № 40) в Глава втора, ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, Раздел І, Принципи, чл. 9 и 10, и по-конкретно в чл. 10, ал. 2 гласи следното:

Чл. 9.
Обществените поръчки се възлагат по процедура, предвидена в този закон, в съответствие със следните принципи:
- гарантиране публичност на процедурата и прозрачност;
- свободна и честна конкуренция;
- осигуряване на равни възможности за участие на всички кандидати;
- гарантиране опазването на търговската тайна на кандидатите и техните предложения.

Чл. 10.
(1) Всяка година до 31 януари възложителите на обществени поръчки изпращат за публикуване в "Държавен вестник" информация за планираните обществени поръчки през годината, чиято обща стойност е равна или надвишава 1 млрд. лв., с цел да информират потенциалните кандидати за изпълнители.

(2) Информацията за планираните обществени поръчки през годината трябва да съдържа ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ДОСТАВКИ И УСЛУГИ ПООДЕЛНО.

(3) Публикуването на информация за планираните обществени поръчки не задължава възложителя за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки.


ЕТО ТЪКМО В ТОВА ГРУПИРАНЕ НА ПОРЪЧКИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ДОСТАВКИ И УСЛУГИ ПООДЕЛНО, ЗАБЕЛЕЖЕТЕ -- ПООТДЕЛНО, Е КЛЮЧЪТ КЪМ ТОВА КАКВО ТОЧНО ОЗНАЧАВА И КАК ДА СЕ ПРЕВЕЖДА "LOT".

Не гледайте с влюбена безкритичност Тълковния си речник от 1996 г., а погледнете в кой да е стар или нов английски и английско-български речник, където ще откриете, че едно от основните значения на LOT е "няколко предмета, които се продават едновременно на търг, партида"
[lot = a number of units of an article or a parcel of artciles offered as one item (as in an auction sale) ]

Та LOT си е стар тръжен термин. Когато се правят търгове за вещите на някоя звезда, Бийтълс например, честа практика е няколко ръкописа или няколко струни от китарата на Джон, или няколко косъма от косата на Елвис да се предлагат като един LOT и наддаването да се води за целия LOT.

Когато в средата на 1990-те в България усилено се приемаха практиките и правилата на Европейския съюз в дейността на държавната администрация относно обществените поръчки (а вие, Ева, знаете, че и в Канада, Англия и САЩ тези неща са устроени по подобен начин), възникна проблем с точния превод на тази една простичка дума -- LOT. Защото не винаги при търговете за обществени поръчки или възлагане на поръчки в строителството става дума за ОБЕКТ или ПРОЕКТ. Понякога става дума за това кой да доставя пироните, бетонното желязо или телта, или водопроводните тръби, или кой да доставя тоалетната хартия за еди кое си министерство. Е как да наречеш групата дейности по доставката на ел. крушки за новата сграда на някоя болница или за уличното осветление на община Зли дол ПРОЕКТ или ОБЕКТ?!

А време за чакане, умуване и справки с речниците нямаше. Проектите и търговете напираха, парите по траншовете чакаха и трябваше да се действува. Нямаше време за провеждане на конкурс сред преводачите и филолозите каква дума да се приеме като точен български еквивалент на LOT, за да не се допусне чуждицата. [Пък и Вие, Ева, тогава не се обадихте, а и Тълковният Ви речник не беше публикуван. -:))) ]

Тогава бе заимствувана директно думичката LOT. Та тогава, през 1993 - 1994 г., тя беше чуждица. Грозна и смешна чуждица. Но вече не е. Вече всеки държавен чиновник (пардон, публичен администратор) я знае. А Елисавета прави превод за публичната администрация. Те ще й платят и те ще четат превода й. А техният работен термин е ЛОТ. Те с тълковни речници не си служат. ТЕ ПОЛЗВАТ ЕЗИКА НА ЗАКОНА И НА УКАЗАНИЯТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ТАМ ПИШЕ "ЛОТ".

Вижте примера на тов. Шеховцов -- той е от Държавен вестник. Вие да не мислите, че в Държавен вестник работят само неграмотни идиоти и че там няма редактори и коректори. Или че в правните отдели на Народното събрание и министерствата, които оформят нормативните актове преди публикацията им в Държавен вестник, не се замислят дали да използват чуждици или не?!

Някои направиха компромис и продължиха да използват LOT, изписано на латиница. Други го заимствуваха изцяло и го записа на латиница - ЛОТ. В отделен частен e-mail вчера изпратих на Елисавета доста конкретни примери и за двете практики.

Защо е сложно и не е съвсем точно да се преведе LOT като "обект" или "проект", или другояче, за да се избяга от "чуждицата" е видно от долната извадка от отменената вече (слава Богу!) Наредба № 1 за търгове на Строителното министерство. Вижте колко много отделни специфични дейности или операции могат да бъдат предмет на търг, т.е. могат да бъдат LOT. (Но пък не могат да бъдат ОБЕКТ или ПРОЕКТ, поне според мен):

Наредба N: 1
за провеждане на търгове в строителството
(Обн. - ДВ, бр. 5 от 1993 г.; попр., бр. 41/93 г.; изм. и доп., бр. 2/95 г.; попр., бр. 7/95 г.; изм. и доп., бр. 28/97 г. и бр. 69 от 1999 г.)
(Отм., ДВ, бр. 3 от 11.01.2000 г.)
...
Чл. 2. Под "търг" по смисъла на тази наредба се разбира процедура за определяне на изпълнител на строителството, като се избира най-изгодната оферта по отношение на предложената цена, предложения срок и доказаните възможности за изпълнение на строителството при цялостно удовлетворяване на тръжните условия.

Чл. 3.(1) Предмет на търг за строителство могат да бъдат:
1. изпълнението на строежи или на отделни строителни и монтажни работи;
2. доставката и (или) монтажът на машини и съоръжения;
3. довършването на незавършени строежи, чието строителство е спряно поради прекратен договор за строителство.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 2/95 г.).

Чл. 4. Строежи по смисъла на тази наредба са:
1. жилищните и обществените сгради;
2. производствените и други сгради и съоръжения, вкл. и самостоятелно изпълняваните технологични линии и инсталации, определящи отделни производства;
3. второстепенните постройки със спомагателно и обслужващо предназначение, в които не се предвиждат помещения за обитаване, гаражите и паркингите в частните имоти;
4. инженерните строителни съоръжения;
5. инженерните снабдителни системи, в т.ч. техническите проводи, мрежите, вътрешните инсталации и съоръженията към тях;
6. улиците, площадните пространства, обществените паркинги и пешеходните зони и пространства;
7. пътищата и железопътните линии, както и инсталациите и съоръженията към тях;
8. благоустройствените системи и съоръжения;
9. корекциите на реки и водоеми, хидромелиоративните системи и другите хидротехнически обекти;
10. (изм. - ДВ, бр. 2/95 г.) паркоустройствените и ландшафтните обекти;
11. реализирането на геозащитни, както и на други мероприятия, свързани с опазването и възстановяването на околната среда - доколкото те са свързани с изпълнението на строителни и монтажни работи;
12. обектите на синтеза на архитектурата и монументалните художествени произведения с траен характер, разположени неподвижно в селищната и извънселищната среда;
13. трайното архитектурно-художествено оформление на сградите, съоръженията и прилежащите им пространства, неподвижното обзавеждане и трайните елементи на визуалната комуникация;
14. консервациите и реставрациите на обекти на архитектурното и историческото наследство;
15. преустройствата, реконструкциите и основните ремонти на съществуващи строежи;
16. етапите от изграждане на нови строежи, в резултат на което се получава завършена част от строежа, за която може да се издава разрешение за ползване;
17. оформяне на територии без режим на застрояване - доколкото това е свързано с премахването (развалянето) на съществуващи строежи.
...

Това е. Успех на всички и хубав уикенд!

xxxVihar Kraste
PRO pts in pair: 306
Grading comment
хиляди благодарности за подробната информация

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Comtrans1: Който е пътувал през последните години по магистралата за Варна, със сигурност е видял големите табели с надпис за реконструкцията на пътя и отдолу пише - "Лот № едикойси"
25 mins
  -> Точно този пример дадох като първи на Елисавета в отделно писмо вчера. Не само по пътя за Варна. Всички пътища от европейските транспортни коридори, чиято реконструкция се извършва със средства от ЕС, се възлагат по тези правила и са отделни ЛОТ-ове.
Login to enter a peer comment (or grade)

1 day2 hrs   confidence: Answerer confidence 1/5Answerer confidence 1/5 peer agreement (net): +1
сконфузено допълнение


Explanation:
То си е конфузно, колега Радославова!

Но не знам дали е съвсем справедливо и основателно да правите sweeping generalizations за дереджето на българската книжнина. Особено когато такива изводи или внушения идват от "другите" българи, от "българите-чужденци", "българските" българи са доста докачливи. И с право.

А пък аз мога два дни да ви давам примери за "грозни и смешни" скудоумици от бюрократичния език на red-tape книжнината и в Канада, и в САЩ, откъдето имам дори повече преки впечатления. Да сте си позволявала да правите изводи за "съответното дередже" на книжнината в Квебек и в Британска Колумбия??? Сигурно сте чувала, че и в Канада, и в САЩ се обсъжда a Plain Language Bill, за да бъде (hopefully!) задължена държавната администрация в Северна Америка да използва опростен и ясен език. (Преди 2-3 дни имаше и нарочно предаване по CBC, приведени бяха и безкрайно интересни примери, вкл. и за трагични случаи, в които неясният и комплициран език на чиновника служи като щит срещу личната или ведомствена отговорност.) Предвижда се и пренаписване на множество неразбираеми сега административни и нормативни актове, за да бъдат rendered comprehensible за обикновените хора, пък и да звучат красиво и книжовно за придирчивите филолози и преводачи като Вас и мен.

Приемам като фръцната реакция на засегнато самочувствие твърдението, че "грозното и смешното бързо става eдинствено приемливо". Не е така. А в случая с "лот" нещата са дори още по-сложни. Както и с други подобни думи и понятия, по отношение на които има тенденция да се налагат като непреведени унифицирани термини throughout the European Union. Представяте ли си, ако всички страни-членки и кандидатки за членство в ЕС си го преведат кой както си реши, че му звучи най-добре, най-книжовно и най-родно, каква боза ще настане. Тогава, ако Вие сте предприемач и бизнесмен в България и искате да наддавате за обществена поръчка в Хърватска или в Холандия, ще Ви питам как ще разберете от обявата в техните съответни Държавни вестници или в Официалния вестник на ЕС за обект ли става дума, за участък ли, за серия услуги и доставки ли или пък за парцели. А в края на краищата, бъдещето и благосъстоянието и на България, и на другите страни в ЕС зависи от успеха на икономиката, от успешната дейност на бизнесмените, търговците и предприемачите, а не от прецизността, изискаността и книжовната духовност на речникарите, филолозите и преводачите. И езикът, поне в сферата на търговията и бизнеса, трябва да обслужва тях, хората на бизнеса, за да им бъде удобно и практично средство за общуване. Все едно дали на нас това ни харесва или не и дали ни сконфузва или не. (Апропо, във Вашия профил, колега Радославова, пише "consistent terminology for each client ...". Ами "лот" в този случай е терминология, съвместима с практиката на съответния клиент. Не се сконфузвайте.)

Със сконфузени поздрави и пожелания за всичко най-добро.

Искрено Ваш, В.К.

П.П. Съжалявам искрено, че колегата Тотева не е избрала и точкувала първия по ред и право напълно верен отговор на Л. Шеховцов. Не съм имал никакво намерение да го лишавам от правата му.

xxxVihar Kraste
PRO pts in pair: 306

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Evelyna Radoslavova: Interesna diskusia - iznasiam ia vyv forumite
42 mins
  -> Добре, супер. Но опитът сочи, че е най-вероятно да продължим да си дискутираме само двамата. Което ние можем да направим и по телефона. Или на чаша кафе. (Някога.) Но иначе темата наистина дава възможност за ИНТЕРЕСНА дискусия.
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search