KudoZ home » English to Dutch » Archaeology

passage graves

Dutch translation: passage tombs of megalithische graven/graftombes

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:passage graves
Dutch translation:passage tombs of megalithische graven/graftombes
Entered by: Evert DELOOF-SYS
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

07:14 Sep 28, 2001
English to Dutch translations [PRO]
Art/Literary - Archaeology
English term or phrase: passage graves
Primarily made up of three main features Newgrange, a circular tumulus (250 feet in diameter and 40 feet high) made up of 200,000 tonnes of stones, is the best known of these passage graves
Anneken
passage tombs of megalithische graven/graftombes
Explanation:
Uitstekende referentie via www.google.com:

De vallei van de Boyne: Newgrange, Knowth en Dowth

Judith van den Berg

Inleiding

Ongeveer vijftig procent van alle 229 Ierse passage tombs liggen in de vallei van de Boyne, bij Lough Crew, bij Carrowkeel en bij Carrowmore. In de vallei van de Boyne liggen de drie grootste: Newgrange, Knowth en Dowth.

Passage tombs behoren tot één van de grootste categorieën van Ierse megalieten. Een passage tomb bestaat uit een grafkamer en een gang die opent aan de rand van een aarden of stenen heuvel. Er bestaat een grote variatie aan graftombes en er zijn veel complexe vormen van architectuur. De verschillen liggen aan de lengte van de gang, aantal graftombes, vorm van de graftombe en uitbundigheid van de versiering. De versiering op de stenen is meestal na de constructie niet meer zichtbaar. Het maken van deze versieringen moet zeker een symbolische betekenis hebben gehad, die nu moeilijk meer te achterhalen is. In elk geval is duidelijk dat het niet uitmaakt dat de versieringen niet meer zichtbaar zijn als het graf is opgericht. Als men de passage tomb namelijk heeft opgegraven ontdekt men versieringen die normaal niet zichtbaar zijn. Een andere verklaring voor deze onzichtbare versieringen is de mogelijkheid dat men stenen hergebruikt.

Bepaalde artefacten komen in Newgrange, Knowth èn Dowth voor; zoals benen pinnen en stenen hangers in de vorm van hamers. Meestal zijn ze geplaatst in de zijkamers van de kruisvormige tombes. In deze zijkamers werden de crematieresten meestal in of op de grond gelegd. Deze artefacten en de manier waarop zij gerangschikt zijn, zijn kenmerkend voor de passage tombs in Ierland. Nergens anders komt deze combinatie voor dan hier.

Passage tombs liggen vaak gegroepeerd in ‘grafvelden’ en zijn vaak gesitueerd op hoger gelegen plaatsen of bij afgronden. De meerderheid van de graftombes ligt op lage hoogte. Een mogelijke reden hiervoor is dat er op grotere hoogte geen agrarische activiteiten plaats konden vinden. Hierdoor worden de grafmonumenten ook in hun leefomgeving gebouwd. De passage tombs zijn wel zo opgericht dat zij door hun grote ‘zichtbaarheid’ het landschap waarin zij liggen domineren en indelen.

Veel van deze monumenten zijn georiënteerd op de verschillende standen van de zon in het jaar. Betekenis hiervan moet worden gezocht in het belang van bepaalde seizoenen voor een agrarische samenleving. Wellicht was het voor de doden van Knowth een gerust gevoel dat de dagen weer langer werden. Voor het juiste tijdstip om te zaaien of oogsten zijn deze zonnestanden niet bruikbaar. Deze agrarische activiteiten hebben juist eerder te maken met de lengte van de dag, de weers- en de bodemomstandigheden.

De grootte van de monumenten en de symboliek ervan doet de vraag rijzen met wat voor samenleving we hier te maken hebben. De bevolking moet zeker machtig zijn geweest en moet een zekere mate van sociale complexiteit en bouwkundigheid hebben gehad. Ook de versieringen en oriëntatie van de monumenten roept vragen op van arbeidsspecialisatie, sociale structuur, grootte en dichtheid van de bevolking.

Men neemt aan dat er voor deze, nu zichtbare monumenten al een eerdere fase van vroege structuren en/ of bewoning is geweest in de vallei. Hierbij neemt men aan dat men steeds meer kundigheid krijgt in het maken van deze structuren en de versiering ervan. Deze ontwikkeling van de bevolking zou tot stand gekomen zijn door contact met andere architectuurtradities van buiten Ierland. Hierdoor zou een sociaal hiërarchie ontstaan zijn die afdwong dat er behoefte was aan dit soort structuren (Mitchell en Ryan, 1998). Elke begraafplaats zou dan een weergave zijn van de met elkaar strijdende en overtreffende territoria die de verschillende bevolkingsgroepen bevolkten. De twee tombes die opgegraven zijn in de vallei; Newgrange en Knowth zijn beiden in dezelfde periode gebouwd (3200 BC); Wat zou kunnen wijzen op concurrerende bevolkingsgroepen. Van de laatste tombe van Dowth is geen datering bekend.

Een oudere theorie uit de cultuur-historische stroming, is die van een groep 'neolithische kolonisten'. Het feit dat er in Normandië al soortgelijke passage tombs voorkwamen, geeft aanleiding voor dit denkbeeld. Aan elke kust van de Atlantische oceaan zijn deze megalithische graven te vinden in allerlei vormen, groottes en variaties. Deze theorie is inmiddels achterhaald gebleken en wordt niet meer als de waarheid gezien. Een aantal artefacten doet denken aan buitenlandse contacten. Bijvoorbeeld de maceheads die uit de Orkneys komen van Noord-Engeland.

Newgrange

De heuvel van Newgrange is gebouwd op het hoogste punt van de vallei. De staande stenen zijn in de onderliggende ingesneden veenlaag gezet. Onder deze veenlaag zou wellicht nog een eerdere fase van het monument kunnen zitten. Er is maar een klein gedeelte van de heuvel opgegraven, hierdoor is het mogelijk dat er nog een tweede tombe zou kunnen zitten in de grafheuvel. De diameter van de heuvel is 85 meter. De heuvel bestaat voornamelijk uit door het water afgeronde stenen en wordt omringd door een stenen cirkelrand. Om deze rand staat weer een cirkel die gemaakt is van rechtopstaande stenen. Deze cirkel is nooit geheel afgemaakt.

Newgrange is gebouwd aan het einde van het 4de millennium BC. Er zijn C14 dateringen die gaan van 3316-2922 BC en 3304-2922 BC. Qua C14 dateringen valt dit tijdvak in het Neolithicum.

De ingangssteen van de gang naar het graf is versierd met spiralen, cirkels en driehoeken. Boven de ingang heen schijnt bij zonsopgang met midwinterdag het licht een kwartier tot in de tombe zelf. De week ervoor en erna schijnt de zon er ook in maar niet tot in de tombe. De oriëntatie van de tombe was dus van grote betekenis voor de bouwers van deze grafheuvel. De andere stenen in het graf dragen bijna allemaal versieringen, zij het van mindere kwaliteit. De tombe zelf is kruisvormig.

In de tombe zelf zijn de resten gevonden van gecremeerde botten van vier of vijf mensen. De ligging van deze vondst indiceert dat de gecremeerde botten in een kom van steen lagen aan het einde en aan de zijkant van de tombe. De grafgiften die erbij gevonden zijn, zijn kenmerkend voor Ierse passage tombs; nl. stenen kralen, benen pinnen en kleine gepolijste ronde stenen.

Om de grafheuvel liggen drie kleine satellite tombs ; kleinere grafheuveltjes die om de grote passage tomb heen liggen. Deze drie satellite tombs zijn alle drie vernietigd. Deze tombes zijn in twee fases gemaakt en vergroot. Ook hier zijn versierde stenen in gevonden.

In de vallei waar Newgrange ligt is uitgerekend dat er tweehonderd boerderijen van gemiddeld zes individuen zouden kunnen bestaan ten tijde van de bouw van het monument. Als elke familie twee werkende mensen zou kunnen sparen voor niet-agrarisch werk voor de bouw van het monument zou de constructie vijf jaar hebben geduurd voor het verzamelen en bouwen van de heuvel en de grafkamer. Deze berekening blijkt onderschat te zijn omdat de heuvel zeer veel groter is dan gedacht, vier keer zo groot namelijk. De bouw van de heuvel is minstens drie keer gestopt. Dit is te zien aan de sedimentatielagen die zichtbaar zijn in de opbouw van de heuvel. Sedimentatie gebeurt namelijk pas als de werkzaamheden lang genoeg stil stonden op de stenen heuvel. Daarentegen moet ook rekening gehouden worden met het mogelijke gebruik van de trekkracht van dieren. De cijfers zouden dan weer lager uitvallen.

Knowth

Deze grafheuvel is in tegenstelling tot die van Newgrange wel in zijn geheel opgraven. Hierdoor is bekend dat er twee gangen in liggen. De grafheuvel van Knowth wordt omringd door achttien satelliet tombes. De grafheuvel zelf lijkt op die van Newgrange, hij is 85 meter van diameter en wordt ook omringd door een stenen cirkelrand. In tegenstelling tot de heuvel van Newgrange is deze heuvel opgebouwd uit verschillende lagen van aarde en steen.

De westelijke tombe is vierkant, opgedeeld in tweeën door een lage steen. De gang en de tombe zijn beiden van rechtopstaande stenen met daarboven op dekstenen die rusten op de stenen aan de zijkant. Vlakbij de tombe zit een bocht in gang en liggen er een drempelsteen en een stenen kom. De oostelijke tombe is iets langer dan de westelijke en heeft de vorm van een kruis. Van de drie kamers is de rechter het grootst en die heeft ook een soort poort. Deze tombe zou georiënteerd kunnen zijn op de opkomende zon op de lente- en herfstequinox (21-3 en 21-9) wanneer de dag even lang is als de nacht. Dit zijn belangrijke momenten voor een agrarische samenleving.

De datering van deze grafheuvel valt tussen 3358-2932 BC en 3292-2922 BC. Er is een aantal fases te onderscheiden in bewonings- en monumentvindplaatsen. De eerste fase is die van de arriverende 'eerste boeren' in het Neolithicum. Hierbij zijn rechthoekige huizen gevonden. Onder de passage tomb van Knowth ligt een huis. De reden dat de passage tomb hier overheen gebouwd is, is waarschijnlijk een voortzetting van een mogelijke ‘verering’ van de bewoner c.q. hoofdman van de nederzetting. Het is mogelijk dat de bewoner van dit huis namelijk begraven ligt in de allereerste fase van de passage tomb. De tweede fase is gelijk aan de eerste. In de derde fase word de passage tomb opgericht en de satelliettombes. Hierna volgt nog een Grooved Ware fase met waarschijnlijk een andere manier van het beleven van rituelen. Er wordt namelijk in deze fase een ronde, houten structuur gebouwd nabij de passage tomb gelegen. Er zijn geen sporen gevonden van bewoningsafval en daarom denkt men aan een mogelijk rituele functie van dit gebouwtje. Er zijn ook in Engeland en Schotland dergelijke structuren aangetroffen en men denkt dat dit een opkomst is van een afgescheiden en cultureel verschillende fase van de prehistorie van de Boyne vallei en in grotere mate van Ierland.

Van de achttien satellite tombs liggen zeventien zeer dichtbij de grote grafheuvel. De ingangen van de nabijliggende heuveltjes waren allen gericht op de grote grafheuvel.

Dowth

Qua grootte is deze grafheuvel vergelijkbaar met die van Newgrange en Knowth; nl. 85 m in diameter. Tijdens 19de eeuwse opgravingen is deze grafheuvel erg beschadigd door ‘archeologen’. Tijdens deze opgravingen werd ontdekt dat er twee tombes waren in de heuvel die allebei openden aan de westelijke kant van de grafheuvel. De meer noordelijke tombe is cruciform en de zuidelijke tombe is rond met één zijcel eraan vast.

Voor de rest is er weinig meer te zeggen over deze derde passage grave. Dit is voornamelijk te wijten aan de eerdere opgravingen. Van het materiaal waarvan de heuvel gemaakt is, is het grootste gedeelte gebruikt voor het bouwen van wegen in de negentiende eeuw.

Conclusie

Het belang van deze drie monumenten en hun satellite tombs in een tijd van eenvoudige woonstructuren is groot voor het kunnen begrijpen van de bevolking die deze monumenten bouwden. Er is een ontwikkeling te zien van bewoning naar begravingen van de bevolking die daar woonden. Het is zeer waarschijnlijk dat niet iedereen begraven kon worden in een passage- of satellite tomb. De eerste fase wordt dus gekarakteriseerd door voorouderverering van voornamelijk stamhoofden en andere belangrijke personen. De toegankelijkheid van de monumenten is nog redelijk groot. Aan het eind van het jaar konden waarschijnlijk de belangrijkere mensen en/of ‘priesters’ de tombes in om de lichtinval te aanschouwen.

De tweede fase wordt juist gekarakteriseerd door de publieke functie van de monumenten. In Newgrange komt een versierde steen voor de opening te staan die de toegang tot de tombe blokkeert. In deze fase wordt de buitenkant belangrijker, men verschuift de aandacht naar de versierde stenen cirkel om de grafheuvel heen. Hierdoor zijn de monumenten ook voor meerdere mensen toegankelijk.

Nog later vermindert de aandacht op deze passage tombs. Dit is te zien aan de nieuwe huisstructuren die tegen en om de passage tomb worden gebouwd. In deze fase wordt de passage tomb voornamelijk gebruikt als vluchtheuvel en veilige woonplaats.


Vergeleken met gelijktijdige passage tombs en andere megalithische monumenten zijn de passage tombs van de vallei van de Boyne uniek in hun soort. Qua grootte blinken ze uit in de megalithische traditie in Ierland, maar ook qua versieringen. Het is dus waarschijnlijk dat deze monumenten ook in het Neolithicum een zeer belangrijke plaats innamen en bekendheid hadden.

HTH
Selected response from:

Evert DELOOF-SYS
Belgium
Local time: 19:08
Grading comment
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
5passage tombs of megalithische graven/graftombes
Evert DELOOF-SYS


  

Answers


5 mins   confidence: Answerer confidence 5/5
passage tombs of megalithische graven/graftombes


Explanation:
Uitstekende referentie via www.google.com:

De vallei van de Boyne: Newgrange, Knowth en Dowth

Judith van den Berg

Inleiding

Ongeveer vijftig procent van alle 229 Ierse passage tombs liggen in de vallei van de Boyne, bij Lough Crew, bij Carrowkeel en bij Carrowmore. In de vallei van de Boyne liggen de drie grootste: Newgrange, Knowth en Dowth.

Passage tombs behoren tot één van de grootste categorieën van Ierse megalieten. Een passage tomb bestaat uit een grafkamer en een gang die opent aan de rand van een aarden of stenen heuvel. Er bestaat een grote variatie aan graftombes en er zijn veel complexe vormen van architectuur. De verschillen liggen aan de lengte van de gang, aantal graftombes, vorm van de graftombe en uitbundigheid van de versiering. De versiering op de stenen is meestal na de constructie niet meer zichtbaar. Het maken van deze versieringen moet zeker een symbolische betekenis hebben gehad, die nu moeilijk meer te achterhalen is. In elk geval is duidelijk dat het niet uitmaakt dat de versieringen niet meer zichtbaar zijn als het graf is opgericht. Als men de passage tomb namelijk heeft opgegraven ontdekt men versieringen die normaal niet zichtbaar zijn. Een andere verklaring voor deze onzichtbare versieringen is de mogelijkheid dat men stenen hergebruikt.

Bepaalde artefacten komen in Newgrange, Knowth èn Dowth voor; zoals benen pinnen en stenen hangers in de vorm van hamers. Meestal zijn ze geplaatst in de zijkamers van de kruisvormige tombes. In deze zijkamers werden de crematieresten meestal in of op de grond gelegd. Deze artefacten en de manier waarop zij gerangschikt zijn, zijn kenmerkend voor de passage tombs in Ierland. Nergens anders komt deze combinatie voor dan hier.

Passage tombs liggen vaak gegroepeerd in ‘grafvelden’ en zijn vaak gesitueerd op hoger gelegen plaatsen of bij afgronden. De meerderheid van de graftombes ligt op lage hoogte. Een mogelijke reden hiervoor is dat er op grotere hoogte geen agrarische activiteiten plaats konden vinden. Hierdoor worden de grafmonumenten ook in hun leefomgeving gebouwd. De passage tombs zijn wel zo opgericht dat zij door hun grote ‘zichtbaarheid’ het landschap waarin zij liggen domineren en indelen.

Veel van deze monumenten zijn georiënteerd op de verschillende standen van de zon in het jaar. Betekenis hiervan moet worden gezocht in het belang van bepaalde seizoenen voor een agrarische samenleving. Wellicht was het voor de doden van Knowth een gerust gevoel dat de dagen weer langer werden. Voor het juiste tijdstip om te zaaien of oogsten zijn deze zonnestanden niet bruikbaar. Deze agrarische activiteiten hebben juist eerder te maken met de lengte van de dag, de weers- en de bodemomstandigheden.

De grootte van de monumenten en de symboliek ervan doet de vraag rijzen met wat voor samenleving we hier te maken hebben. De bevolking moet zeker machtig zijn geweest en moet een zekere mate van sociale complexiteit en bouwkundigheid hebben gehad. Ook de versieringen en oriëntatie van de monumenten roept vragen op van arbeidsspecialisatie, sociale structuur, grootte en dichtheid van de bevolking.

Men neemt aan dat er voor deze, nu zichtbare monumenten al een eerdere fase van vroege structuren en/ of bewoning is geweest in de vallei. Hierbij neemt men aan dat men steeds meer kundigheid krijgt in het maken van deze structuren en de versiering ervan. Deze ontwikkeling van de bevolking zou tot stand gekomen zijn door contact met andere architectuurtradities van buiten Ierland. Hierdoor zou een sociaal hiërarchie ontstaan zijn die afdwong dat er behoefte was aan dit soort structuren (Mitchell en Ryan, 1998). Elke begraafplaats zou dan een weergave zijn van de met elkaar strijdende en overtreffende territoria die de verschillende bevolkingsgroepen bevolkten. De twee tombes die opgegraven zijn in de vallei; Newgrange en Knowth zijn beiden in dezelfde periode gebouwd (3200 BC); Wat zou kunnen wijzen op concurrerende bevolkingsgroepen. Van de laatste tombe van Dowth is geen datering bekend.

Een oudere theorie uit de cultuur-historische stroming, is die van een groep 'neolithische kolonisten'. Het feit dat er in Normandië al soortgelijke passage tombs voorkwamen, geeft aanleiding voor dit denkbeeld. Aan elke kust van de Atlantische oceaan zijn deze megalithische graven te vinden in allerlei vormen, groottes en variaties. Deze theorie is inmiddels achterhaald gebleken en wordt niet meer als de waarheid gezien. Een aantal artefacten doet denken aan buitenlandse contacten. Bijvoorbeeld de maceheads die uit de Orkneys komen van Noord-Engeland.

Newgrange

De heuvel van Newgrange is gebouwd op het hoogste punt van de vallei. De staande stenen zijn in de onderliggende ingesneden veenlaag gezet. Onder deze veenlaag zou wellicht nog een eerdere fase van het monument kunnen zitten. Er is maar een klein gedeelte van de heuvel opgegraven, hierdoor is het mogelijk dat er nog een tweede tombe zou kunnen zitten in de grafheuvel. De diameter van de heuvel is 85 meter. De heuvel bestaat voornamelijk uit door het water afgeronde stenen en wordt omringd door een stenen cirkelrand. Om deze rand staat weer een cirkel die gemaakt is van rechtopstaande stenen. Deze cirkel is nooit geheel afgemaakt.

Newgrange is gebouwd aan het einde van het 4de millennium BC. Er zijn C14 dateringen die gaan van 3316-2922 BC en 3304-2922 BC. Qua C14 dateringen valt dit tijdvak in het Neolithicum.

De ingangssteen van de gang naar het graf is versierd met spiralen, cirkels en driehoeken. Boven de ingang heen schijnt bij zonsopgang met midwinterdag het licht een kwartier tot in de tombe zelf. De week ervoor en erna schijnt de zon er ook in maar niet tot in de tombe. De oriëntatie van de tombe was dus van grote betekenis voor de bouwers van deze grafheuvel. De andere stenen in het graf dragen bijna allemaal versieringen, zij het van mindere kwaliteit. De tombe zelf is kruisvormig.

In de tombe zelf zijn de resten gevonden van gecremeerde botten van vier of vijf mensen. De ligging van deze vondst indiceert dat de gecremeerde botten in een kom van steen lagen aan het einde en aan de zijkant van de tombe. De grafgiften die erbij gevonden zijn, zijn kenmerkend voor Ierse passage tombs; nl. stenen kralen, benen pinnen en kleine gepolijste ronde stenen.

Om de grafheuvel liggen drie kleine satellite tombs ; kleinere grafheuveltjes die om de grote passage tomb heen liggen. Deze drie satellite tombs zijn alle drie vernietigd. Deze tombes zijn in twee fases gemaakt en vergroot. Ook hier zijn versierde stenen in gevonden.

In de vallei waar Newgrange ligt is uitgerekend dat er tweehonderd boerderijen van gemiddeld zes individuen zouden kunnen bestaan ten tijde van de bouw van het monument. Als elke familie twee werkende mensen zou kunnen sparen voor niet-agrarisch werk voor de bouw van het monument zou de constructie vijf jaar hebben geduurd voor het verzamelen en bouwen van de heuvel en de grafkamer. Deze berekening blijkt onderschat te zijn omdat de heuvel zeer veel groter is dan gedacht, vier keer zo groot namelijk. De bouw van de heuvel is minstens drie keer gestopt. Dit is te zien aan de sedimentatielagen die zichtbaar zijn in de opbouw van de heuvel. Sedimentatie gebeurt namelijk pas als de werkzaamheden lang genoeg stil stonden op de stenen heuvel. Daarentegen moet ook rekening gehouden worden met het mogelijke gebruik van de trekkracht van dieren. De cijfers zouden dan weer lager uitvallen.

Knowth

Deze grafheuvel is in tegenstelling tot die van Newgrange wel in zijn geheel opgraven. Hierdoor is bekend dat er twee gangen in liggen. De grafheuvel van Knowth wordt omringd door achttien satelliet tombes. De grafheuvel zelf lijkt op die van Newgrange, hij is 85 meter van diameter en wordt ook omringd door een stenen cirkelrand. In tegenstelling tot de heuvel van Newgrange is deze heuvel opgebouwd uit verschillende lagen van aarde en steen.

De westelijke tombe is vierkant, opgedeeld in tweeën door een lage steen. De gang en de tombe zijn beiden van rechtopstaande stenen met daarboven op dekstenen die rusten op de stenen aan de zijkant. Vlakbij de tombe zit een bocht in gang en liggen er een drempelsteen en een stenen kom. De oostelijke tombe is iets langer dan de westelijke en heeft de vorm van een kruis. Van de drie kamers is de rechter het grootst en die heeft ook een soort poort. Deze tombe zou georiënteerd kunnen zijn op de opkomende zon op de lente- en herfstequinox (21-3 en 21-9) wanneer de dag even lang is als de nacht. Dit zijn belangrijke momenten voor een agrarische samenleving.

De datering van deze grafheuvel valt tussen 3358-2932 BC en 3292-2922 BC. Er is een aantal fases te onderscheiden in bewonings- en monumentvindplaatsen. De eerste fase is die van de arriverende 'eerste boeren' in het Neolithicum. Hierbij zijn rechthoekige huizen gevonden. Onder de passage tomb van Knowth ligt een huis. De reden dat de passage tomb hier overheen gebouwd is, is waarschijnlijk een voortzetting van een mogelijke ‘verering’ van de bewoner c.q. hoofdman van de nederzetting. Het is mogelijk dat de bewoner van dit huis namelijk begraven ligt in de allereerste fase van de passage tomb. De tweede fase is gelijk aan de eerste. In de derde fase word de passage tomb opgericht en de satelliettombes. Hierna volgt nog een Grooved Ware fase met waarschijnlijk een andere manier van het beleven van rituelen. Er wordt namelijk in deze fase een ronde, houten structuur gebouwd nabij de passage tomb gelegen. Er zijn geen sporen gevonden van bewoningsafval en daarom denkt men aan een mogelijk rituele functie van dit gebouwtje. Er zijn ook in Engeland en Schotland dergelijke structuren aangetroffen en men denkt dat dit een opkomst is van een afgescheiden en cultureel verschillende fase van de prehistorie van de Boyne vallei en in grotere mate van Ierland.

Van de achttien satellite tombs liggen zeventien zeer dichtbij de grote grafheuvel. De ingangen van de nabijliggende heuveltjes waren allen gericht op de grote grafheuvel.

Dowth

Qua grootte is deze grafheuvel vergelijkbaar met die van Newgrange en Knowth; nl. 85 m in diameter. Tijdens 19de eeuwse opgravingen is deze grafheuvel erg beschadigd door ‘archeologen’. Tijdens deze opgravingen werd ontdekt dat er twee tombes waren in de heuvel die allebei openden aan de westelijke kant van de grafheuvel. De meer noordelijke tombe is cruciform en de zuidelijke tombe is rond met één zijcel eraan vast.

Voor de rest is er weinig meer te zeggen over deze derde passage grave. Dit is voornamelijk te wijten aan de eerdere opgravingen. Van het materiaal waarvan de heuvel gemaakt is, is het grootste gedeelte gebruikt voor het bouwen van wegen in de negentiende eeuw.

Conclusie

Het belang van deze drie monumenten en hun satellite tombs in een tijd van eenvoudige woonstructuren is groot voor het kunnen begrijpen van de bevolking die deze monumenten bouwden. Er is een ontwikkeling te zien van bewoning naar begravingen van de bevolking die daar woonden. Het is zeer waarschijnlijk dat niet iedereen begraven kon worden in een passage- of satellite tomb. De eerste fase wordt dus gekarakteriseerd door voorouderverering van voornamelijk stamhoofden en andere belangrijke personen. De toegankelijkheid van de monumenten is nog redelijk groot. Aan het eind van het jaar konden waarschijnlijk de belangrijkere mensen en/of ‘priesters’ de tombes in om de lichtinval te aanschouwen.

De tweede fase wordt juist gekarakteriseerd door de publieke functie van de monumenten. In Newgrange komt een versierde steen voor de opening te staan die de toegang tot de tombe blokkeert. In deze fase wordt de buitenkant belangrijker, men verschuift de aandacht naar de versierde stenen cirkel om de grafheuvel heen. Hierdoor zijn de monumenten ook voor meerdere mensen toegankelijk.

Nog later vermindert de aandacht op deze passage tombs. Dit is te zien aan de nieuwe huisstructuren die tegen en om de passage tomb worden gebouwd. In deze fase wordt de passage tomb voornamelijk gebruikt als vluchtheuvel en veilige woonplaats.


Vergeleken met gelijktijdige passage tombs en andere megalithische monumenten zijn de passage tombs van de vallei van de Boyne uniek in hun soort. Qua grootte blinken ze uit in de megalithische traditie in Ierland, maar ook qua versieringen. Het is dus waarschijnlijk dat deze monumenten ook in het Neolithicum een zeer belangrijke plaats innamen en bekendheid hadden.

HTH

Evert DELOOF-SYS
Belgium
Local time: 19:08
Native speaker of: Native in DutchDutch, Native in FlemishFlemish
PRO pts in category: 16
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search