KudoZ home » English to Turkish » Law: Contract(s)

separations agreement

Turkish translation: ferağ taahhütnamesi / ferağ anlaşması / ferağ sözleşmesi

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:separations agreement
Turkish translation:ferağ taahhütnamesi / ferağ anlaşması / ferağ sözleşmesi
Entered by: Taner Göde
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

10:13 Mar 13, 2008
English to Turkish translations [PRO]
Bus/Financial - Law: Contract(s) / agreement
English term or phrase: separations agreement
after having received the money a construction/an seperations agreement (70%30) will be made between the landlords and the construction company.
xxxbobo1
Local time: 14:56
ferağ taahhütnamesi / ferağ anlaşması / ferağ sözleşmesi
Explanation:
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_236.htm

Arsa sahibi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, arsa payının mülkiyetini yükleniciye devretmekle yükümlüdür. Bu arsa sahibi için borçtur; yüklenici için ise, arsanın mülkiyetini isteme hususunda ve sadece arsa sahibine karşı ileri sürebileceği bir şahsi hak doğmuştur. Arsa sahibinin bu borcu ödemesi, tapuda ferağ vermesine bağlıdır. Ferağ, tasarruf işlemi mahiyetindedir ve her tasarruf işlemi gibi, tasarrufta bulunanın ayni hakkını sona erdirir ve tasarruftan yararlananın ayni hakka sahip olmasıyla sonuçlanır. Ferağ ne zaman verilmiş olursa olsun, arsa sahibinin ayni hakkını sona erdirir ve yüklenicinin ayni hakka sahip olmasını sağlar. Tekrar belirtelim ki, bu bir tasarruf işlemidir. Ferağ verildiğinde, yüklenici borcunu ifa etmiş olsa da, olmasa da, arsa sahibinin mülkiyet hakkı sona erer ve yüklenicinin mülkiyet hakkı doğar. Bu andan, yani, tapuda ferağ verildikten sonra, arsa sahibinin, herkese karşı dermeyan edebileceği bir hakkı kalmamıştır; herkese ileri sürülebilecek olan ayni hak, artık yükleniciye geçmiştir.

Mülkiyet kendisine geçtikten sonra, yüklenici inşaat yapma borcunu ifa etmez de bu temerrüdün sonunda arsa sahibi, BK 106-108 uyarınca akidden dönme hakkını kullanırsa ne olacaktır? Cevap açıktır: BK 108 uyarınca; “akitten rücu eden alacaklı, vaidolunan şeyi vermekten imtina ve tediye eylediği şeyi istirdat edebilir”. Akitten rücu halinde, rücu edenin hakkı, verdiğini istirdada yöneliktir; yani şahsi haktır. Akitten dönme, mülkiyetin kendiliğinden geri dönmesini sağlamaz. Mülkiyetin geri dönmesi için, menkullerde teslim, taşınmazlarda ise tescil şarttır. O halde akitten dönen kişi, verdiğini geri alma hususunda, sadece akdin diğer tarafına karşı ileri sürebileceği bir şahsi hakka sahiptir. Kat karşılığı inşaat sözlşemsinden dönen arsa sahibi de, eğer mülkiyeti daha önce yükleniciye geçirmişse, bunun kendisine geri verilmesini isteme hususunda bir şahsi hakka sahiptir. Israrla belirtelim ki, bu bir şahsi haktır. Şahsi hakkın temel özelliği ise sadece muhatabına karşı ileri sürülebilmesidir; ayni haklar gibi herkese karşı dermeyanı mümkün değildir. Şahsi haklar bu özelliğe sahip olduğu için, kanun koyucu, bilhassa taşınmazlar üzerinde hak değişikliği gerektiren şahsi hakları kuvvetlendirmek istemiş ve tapu kütüğüne şerh verilebilmesi imkanı sağlamıştır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, vefa, şufa ve iştira hakkı tessine ilişkin sözleşmeler, tapu kütüğüne şerh verdirilebilir. Şerhin etkisi, bu hak kullanıldığı zaman taşınmazın maliki her kim ise, hakkın ona karşı ileri sürülebilmesini sağlamaktır. Bu sözleşmeler sadece şahsi hak sağladığı halde, şerh vermek suretiyle şahsi hak kuvvetlendirilmekte ve sonraki maliklere karşı da kullanılabilmektedir.

--------------------------------------------------
Note added at 22 mins (2008-03-13 10:35:42 GMT)
--------------------------------------------------

kat'i ferağ takriri
*************
www.avukatlardernegi.com/kutuphane/35.doc
İmar durumunun istenilen şekli alması halinde yukarıda 1. ve 2. maddelerde yazılı bedel tapuda kat'i ferağ takriri sırasında nakden tediye edilmeyip işbu bedel müteahhit tarafından mezkur gayrimenkulün üzerine plan ve projesine uygun olarak inşa edilecek olan binanın yapılacak dairelerinin istikameti, cephesi, maddi değeri ve metrekaresi eşit olmak üzere taraflar arasında %50 nispetinde taksim edilerek ödenecektir.

www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=21273
müvekkil karşı tarafla noterde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapıyor.sözleşmede müvekkilden 250.000-TL'yi peşin aldığını belirtmiş.1982 yılında yapılmış sözleşme.sözleşmeye göre karşı taraf kat'i ferağ takririni gayrimenkul belediyeden ifraz olmasını müteakip vereceğini taahhüt ediyor, ancak o günden bugüne müvekkile tapu vermiyor.

www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=23819
muvazaalı işlemin tarafları da muvazaayı ileri sürebilirler fakat 3. kişilerin aksine taraflar muvazaayı yazılı delille ispat etmek zorundadırlar.Yani ispat açısından çok garanti bir yol değildir.
Satım vaadine gelince; noterde yapılan sözleşmeye ;bedeli peşin aldığına dair bir ibare koyarsanız ve vaadde bulunanın ağzından 'kat'i ferağ takririni vermekte imtina ettiğim takdirde almayı vaad edenin işbu satış vaadi sözleşmesini ilgili tapu dairesine ibrazla gayrımenkulü hükmen tescil talebinde bulunmasına rıza ve muvafakatimin bulunduğunu beyan ederim.' şeklindeki beyanınıda aklediğiniz takdirde tescil konusunda sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Şayet noterler satış vaadi sözleşmelerini bu şekilde düzenlemektedirler.
Selected response from:

Taner Göde
Local time: 14:56
Grading comment
Selected automatically based on peer agreement.
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
5 +3ferağ taahhütnamesi / ferağ anlaşması / ferağ sözleşmesi
Taner Göde
5 +1ayrılma anlaşması
Serkan Doğan
4tefrik/ayırma anlaşması
educulus
3(gelir) paylaşım sözleşmesi
chevirmen


  

Answers


7 mins   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +1
ayrılma anlaşması


Explanation:
ayrılma anlaşması

--------------------------------------------------
Note added at 17 mins (2008-03-13 10:30:42 GMT)
--------------------------------------------------

doğrudan bölüşüm kullanılmamış, ama dolayısıyla ayrılma kararı ve anlaşması bir bölüşme ile neticelenmiş

--------------------------------------------------
Note added at 18 mins (2008-03-13 10:32:05 GMT)
--------------------------------------------------

Teknik olarak direkt yorum yapamıyorum ama Taner'in alıntısı ferağ taahhütnamesi / ferağ anlaşması / ferağ sözleşmesi'nin tanımı, sorunun karşılığı değil..

Serkan Doğan
Turkey
Local time: 14:56
Works in field
Native speaker of: Native in TurkishTurkish
PRO pts in category: 32
Notes to answerer
Asker: ama ayrılma anlaşması anlamında kullanılmamış gibi geldi bana burda..ayrılmadan ziyade daha çok bir paylaşım, hisse bölümü gibi bir şey var


Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  ozan karakış
1 min
  -> teşekkürler
Login to enter a peer comment (or grade)

16 mins   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +3
ferağ taahhütnamesi / ferağ anlaşması / ferağ sözleşmesi


Explanation:
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_236.htm

Arsa sahibi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, arsa payının mülkiyetini yükleniciye devretmekle yükümlüdür. Bu arsa sahibi için borçtur; yüklenici için ise, arsanın mülkiyetini isteme hususunda ve sadece arsa sahibine karşı ileri sürebileceği bir şahsi hak doğmuştur. Arsa sahibinin bu borcu ödemesi, tapuda ferağ vermesine bağlıdır. Ferağ, tasarruf işlemi mahiyetindedir ve her tasarruf işlemi gibi, tasarrufta bulunanın ayni hakkını sona erdirir ve tasarruftan yararlananın ayni hakka sahip olmasıyla sonuçlanır. Ferağ ne zaman verilmiş olursa olsun, arsa sahibinin ayni hakkını sona erdirir ve yüklenicinin ayni hakka sahip olmasını sağlar. Tekrar belirtelim ki, bu bir tasarruf işlemidir. Ferağ verildiğinde, yüklenici borcunu ifa etmiş olsa da, olmasa da, arsa sahibinin mülkiyet hakkı sona erer ve yüklenicinin mülkiyet hakkı doğar. Bu andan, yani, tapuda ferağ verildikten sonra, arsa sahibinin, herkese karşı dermeyan edebileceği bir hakkı kalmamıştır; herkese ileri sürülebilecek olan ayni hak, artık yükleniciye geçmiştir.

Mülkiyet kendisine geçtikten sonra, yüklenici inşaat yapma borcunu ifa etmez de bu temerrüdün sonunda arsa sahibi, BK 106-108 uyarınca akidden dönme hakkını kullanırsa ne olacaktır? Cevap açıktır: BK 108 uyarınca; “akitten rücu eden alacaklı, vaidolunan şeyi vermekten imtina ve tediye eylediği şeyi istirdat edebilir”. Akitten rücu halinde, rücu edenin hakkı, verdiğini istirdada yöneliktir; yani şahsi haktır. Akitten dönme, mülkiyetin kendiliğinden geri dönmesini sağlamaz. Mülkiyetin geri dönmesi için, menkullerde teslim, taşınmazlarda ise tescil şarttır. O halde akitten dönen kişi, verdiğini geri alma hususunda, sadece akdin diğer tarafına karşı ileri sürebileceği bir şahsi hakka sahiptir. Kat karşılığı inşaat sözlşemsinden dönen arsa sahibi de, eğer mülkiyeti daha önce yükleniciye geçirmişse, bunun kendisine geri verilmesini isteme hususunda bir şahsi hakka sahiptir. Israrla belirtelim ki, bu bir şahsi haktır. Şahsi hakkın temel özelliği ise sadece muhatabına karşı ileri sürülebilmesidir; ayni haklar gibi herkese karşı dermeyanı mümkün değildir. Şahsi haklar bu özelliğe sahip olduğu için, kanun koyucu, bilhassa taşınmazlar üzerinde hak değişikliği gerektiren şahsi hakları kuvvetlendirmek istemiş ve tapu kütüğüne şerh verilebilmesi imkanı sağlamıştır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, vefa, şufa ve iştira hakkı tessine ilişkin sözleşmeler, tapu kütüğüne şerh verdirilebilir. Şerhin etkisi, bu hak kullanıldığı zaman taşınmazın maliki her kim ise, hakkın ona karşı ileri sürülebilmesini sağlamaktır. Bu sözleşmeler sadece şahsi hak sağladığı halde, şerh vermek suretiyle şahsi hak kuvvetlendirilmekte ve sonraki maliklere karşı da kullanılabilmektedir.

--------------------------------------------------
Note added at 22 mins (2008-03-13 10:35:42 GMT)
--------------------------------------------------

kat'i ferağ takriri
*************
www.avukatlardernegi.com/kutuphane/35.doc
İmar durumunun istenilen şekli alması halinde yukarıda 1. ve 2. maddelerde yazılı bedel tapuda kat'i ferağ takriri sırasında nakden tediye edilmeyip işbu bedel müteahhit tarafından mezkur gayrimenkulün üzerine plan ve projesine uygun olarak inşa edilecek olan binanın yapılacak dairelerinin istikameti, cephesi, maddi değeri ve metrekaresi eşit olmak üzere taraflar arasında %50 nispetinde taksim edilerek ödenecektir.

www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=21273
müvekkil karşı tarafla noterde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapıyor.sözleşmede müvekkilden 250.000-TL'yi peşin aldığını belirtmiş.1982 yılında yapılmış sözleşme.sözleşmeye göre karşı taraf kat'i ferağ takririni gayrimenkul belediyeden ifraz olmasını müteakip vereceğini taahhüt ediyor, ancak o günden bugüne müvekkile tapu vermiyor.

www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=23819
muvazaalı işlemin tarafları da muvazaayı ileri sürebilirler fakat 3. kişilerin aksine taraflar muvazaayı yazılı delille ispat etmek zorundadırlar.Yani ispat açısından çok garanti bir yol değildir.
Satım vaadine gelince; noterde yapılan sözleşmeye ;bedeli peşin aldığına dair bir ibare koyarsanız ve vaadde bulunanın ağzından 'kat'i ferağ takririni vermekte imtina ettiğim takdirde almayı vaad edenin işbu satış vaadi sözleşmesini ilgili tapu dairesine ibrazla gayrımenkulü hükmen tescil talebinde bulunmasına rıza ve muvafakatimin bulunduğunu beyan ederim.' şeklindeki beyanınıda aklediğiniz takdirde tescil konusunda sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Şayet noterler satış vaadi sözleşmelerini bu şekilde düzenlemektedirler.

Taner Göde
Local time: 14:56
Works in field
Native speaker of: Native in TurkishTurkish
PRO pts in category: 56
Grading comment
Selected automatically based on peer agreement.

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  aydin kaya
26 mins
  -> Teşekkür ederim Sn. Kaya.

agree  nalan ceper
2 hrs
  -> Teşekkür ederim Sn. Ceper.

agree  M. Guroy
20 hrs
  -> Teşekkür ederim Sn. Mesut Can Guroy.
Login to enter a peer comment (or grade)

2 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
tefrik/ayırma anlaşması


Explanation:
hukuk bağlamında işe koşulur...

educulus
Turkey
Local time: 14:56
Native speaker of: Native in TurkishTurkish
PRO pts in category: 4
Login to enter a peer comment (or grade)

3 days 23 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
(gelir) paylaşım sözleşmesi


Explanation:
Yapılan işten doğan bir gelir olması nedeniyle, gelir paylaşımı denilebilir.
Bu tür sözleşme normalde bir ihalelerde, idareye, yüklenici tarafından alınan gelirin yüklenici ortakları arasında nasıl pay edileceğini belirten bir belge olarak verilir.

Burada ev sahipleri ve inşaat firmasına uyarlanırsa, ortaya çıkacak dairelerin veya gelirin paylaşımını gösterecek bir belge gibi düşünülebilir.--------------------------------------------------
Note added at 3 days23 hrs (2008-03-17 09:22:25 GMT)
--------------------------------------------------

Örnek:
" Kentsel dönüşüm projesi hazırlıyor
18 Eylül'de Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ait arsalarda gelir paylaşım yöntemiyle gerçekleştirilen konut ve ticari alan ihalelerine de teklif veren Yeşil İnşaat, Beylikdüzü ve Esenyurt Belediyesi ile birlikte İstanbul'daki özel sektör eliyle gerçekleştirilecek en büyük kentsel dönüşüm projesini hazırlıyor. 1 milyon metrekare alanlı konut projesinde yüksek teknoloji kullanılacak. "
http://www.mimdap.org/index.php?option=com_content&task=view...

chevirmen
Turkey
Local time: 14:56
Specializes in field
Native speaker of: Native in EnglishEnglish, Native in TurkishTurkish
PRO pts in category: 14
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


Changes made by editors
Mar 27, 2008 - Changes made by Taner Göde:
Created KOG entryKudoZ term » KOG term
Mar 13, 2008 - Changes made by Özden Arıkan:
Field (specific)Other » Law: Contract(s)


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search