KudoZ home » English to Turkish » Livestock / Animal Husbandry

mulesing

Turkish translation: kuyruk kesme (hayvanlarda)

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:mulesing
Turkish translation:kuyruk kesme (hayvanlarda)
Entered by: Özden Arıkan
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

14:28 Jun 3, 2002
English to Turkish translations [PRO]
Tech/Engineering - Livestock / Animal Husbandry / animal husbandry
English term or phrase: mulesing
term is in a standardization document which is established by a legal agricultural foundation.
Asl Bat evik
Kuyruk kesmek
Explanation:
Bu hayvanların mantar vb olan kısımlarını sinek çektiği için
canlı canlı kesme işlemi oldukca vahşi bir internette genellikle karşı olan isteler var. sözlüklerde böyle bir kelimeyi almamış
http://www.thylazine.org/photogallery/mules.html

Mulesing is an operation where flesh approximately 164 X 94mm is cut from the buttocks and tails of conscious lambs. This removes the folds that attract the blowfly and cause maggot infestation. No anaestectic is used.

Only a small percentage of sheep are susceptible to fly-strike. When all sheep are mulesed, it is impossible to tell which sheep have this genetic weakness. The susceptibility to fly-strike is passed on to the next generation and the round of mulesing and fly-strike continues. In fact, mulesing does not guarantee freedom from fly-strike yet it can leave the lambs susceptible to other problems.
http://www.animalliberation.com.au/Issues/mulesing.html

--------------------------------------------------
Note added at 2002-06-03 15:18:23 (GMT)
--------------------------------------------------

Kuyruk Kesme (Estetik) Kaudotomi
Kaudotomi en yakın ama kuyruk kesme genel olarak geçiyor
Bizde zaten yasakmış


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organik Tarım Metoduyla Hayvansal ÜretimOrganik hayvansal üretimde genel kurallar

Madde 17 – Organik hayvansal üretimde genel kurallar aşağıdaki gibidir.

a) Hayvancılık; hayvan gübresi gereksinimini karşılaması, baklagil ve yem bitkileri gibi yenilenebilir doğal kaynakların kullanılması, meraların uzun dönemde toprak üretkenliğinin korunması ve iyileştirilme sağlaması ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesine katkıda bulunması bakımından, bitkisel üretimle birlikte ele alınarak, toprak-bitki, bitki-hayvan, ve hayvan-toprak arasında karşılıklı bağımlılığın oluşması, toprağın organik maddesinin iyileştirilmesi ve bitkilerin beslenme gereksinmelerini karşılaması, tarımsal üretim sistemleri dengesinin oluşmasına katkıda bulunmalı ve biyolojik çeşitliliği teşvik etmelidir.

b) Organik hayvancılıkta, tür ve ırk seçiminde yerel koşullar göz önüne alınır, doğal olarak hastalığa dayanıklı tür ve ırk seçimine dikkat edilir. Burada açıklanmayan hususlarda; 10/3/2001 tarihli ve 24338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

c) Organik tarım metoduyla üretim yapan işletmelerden getirilen ve tamamen organik yemlerle beslenilen, üretmede ve çoğaltmada kullanılacak, genetik yapısı değiştirilmemiş, çevreye, iklim koşullarına ve hastalıklara dayanıklı hayvanlar damızlık olarak kullanılır.

d) Damızlık hayvanlardan tamamen doğal yöntemlerle elde edilen, saklanan ve kullanılan hayvan suni tohumlama materyalleri ile hayvan çoğaltma yapılır. Embriyo transferi yasaktır.

e) Organik hayvancılık yapacak işletme, serbest otlama alanına sahip olmalı, mera alanlarına erişebilmeli ve birim alan başına düşen hayvan sayısı, üretim biriminde entegre hayvancılık ve bitkisel üretime yeterli hayvan gübresi sağlayabilecek şekilde sınırlı olmalıdır. Organik gübre stoklama kapasitesi yada yayılan nitrojen miktarı kullanılan tarımsal alanın 170 kg N/ha/yıl’ı aşmamalıdır. Bu miktar aşıldığında, müteşebbisin aynı bölgede başka bir alan edinmesi veya kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunun onayı ile komşu işletmelerde bu olanağı sağlaması gereklidir. Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu çevre koruma maksadıyla stoklama kapasitesini azaltabilir.

f) Organik hayvancılıkta aynı üretim biriminde bulunan tüm hayvanlar, bu Yönetmelikteki hükümlere göre yetiştirilmelidir. Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yetiştirilmeyen hayvanlar, yetiştirildikleri binaların ve arazilerin bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak yetiştirme yapan birimlerden açıkça ayrı olması şartıyla ve ayrı türlerin bulunması durumunda işletmede bulunabilirler.

g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilmeyen hayvanlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilen hayvanlar ile aynı anda merada olmamalıdır. Ancak; kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunun izni olması şartıyla aynı merayı kullanabilirler.

h) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yetiştirilen hayvanlar aşağıdaki hususların bulunması şartıyla normal arazilerde otlatılabilirler.

1- Arazilerde en az üç yıl süre ile organik bitkisel üretim yapılıyor olmalıdır.

2- Hektar başına hayvan sayısı, 170 kg Nitrojen/yıl/hektar dan fazla olmamalıdır.

3- Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yetiştirilen ancak bu arazileri kullanan hayvanlardan elde edilen her çeşit ürün, bu hayvanların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan hayvanlardan yeterince ayrı tutulduğunun bir kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunca onayı durumunda organik olarak kabul edilecektir.

ı) Organik hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim yapacak üretici müteşebbis, 7 nci maddenin (a) bendine göre geçiş sürecine alınır. Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu, Komitenin onayını alarak geçiş süresini 7 inci maddenin (a) bendine göre uzatabilir veya kısaltabilir.

j) Organik hayvancılığa geçiş sürecinde, işletmenin hayvan yemi için kullandığı tüm arazi, bitkisel üretim için geçerli geçiş sürecini tamamlamış olmalıdır. Bu süreç, etobur hayvanlar için bir yıla indirilebilir.

k) Yeni bir işletme tesisinde, yeterli miktarda organik olarak yetiştirilmiş hayvan bulunmadığında, sürünün yenilenmesine veya yeniden oluşturulmasına, kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu tarafından izin verilmesi durumunda, konvansiyonel tarım metoduyla üretilmiş hayvanlar aşağıdaki koşullara bağlı olarak organik çiftliklere getirilebilirler.

Besiye alınacak danalar dört aylıktan büyük olamaz.

Besiye alınacak kuzu ve oğlaklar dört haftadan büyük olamaz.

Damızlıkta kullanılacak hayvanlar 14 aylıktan büyük olamaz.

Yumurta üretimi için piliçler 18 haftadan büyük olamaz.

Etlik piliçler geldikleri çiftlikten ayrıldıklarında üç günlükten daha küçük olmalıdır.

Danalar ve atlar sütten kesildikleri andan itibaren bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak yetiştirilmiş olmalı ve her durumda altı aydan küçük olmalıdır.

Maryalar ve keçiler sütten kesildikleri andan itibaren bu yönetmelik kurallarına uygun olarak yetiştirilmiş olmalı ve her durumda 45 günlükten küçük olmalıdır.

Domuz yavruları sütten kesildikleri andan itibaren bu yönetmelik kurallarına uygun olarak yetiştirilmiş olmalı ve 25 kg’dan küçük olmalıdırlar.

Yetişkin at veya büyükbaş sayısının azami %10’unu ve yetişkin domuz, koyun ve keçi sayısının azami %20’sinden fazla olmaması kaydıyla, doğal büyümenin desteklenmesi ve sürülerin yenilenmesi amacıyla her yıl organik üretim yapmayan çiftliklerden dişi hayvan getirilebilir. Bu yüzdeler, işletmede önemli ölçüde büyütme yapılırsa, herhangi bir tür değişikliğine gidilirse, Yeni hayvancılık ihtisas alanının geliştirilmesi durumunda kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunun onayı ve Komitenin mutabakatı ile %40’a kadar arttırılabilir.

Yukarıda belirtilen yüzdeler 10 adetten az at veya büyükbaş hayvan veya beş adetten az domuz, koyun veya keçi bulunan üretim birimlerinde uygulanmayacaktır. Bu birimlerde yukarıda belirtilen yenileme işlemleri yılda azami bir hayvan ile sınırlı olacaktır.

Hayvanların organik olmayan hayvansal üretim yapan çiftliklerden sağlanması durumunda hayvan sağlığı kurallarına dikkat edilir. Özel koşullar ve karantina dönemine bağlı olarak kontrol testleri yapılır.

l) Organik hayvan ve hayvansal ürünlerde geçiş süreci aşağıdaki gibidir.

1) Et üretimine yönelik at türleri ve bufalo ve bizon dahil büyükbaşlarda, 12 ay ve her durumda yaşam süresinin dörtte üçü kadar olmalıdır.

2) Küçükbaş ve domuzda altı aydır.

3) Süt üretimine yönelik hayvanlarda altı aydır.

4) Et üretimine yönelik kanatlılarda, üç yaşından önce getirilmeleri kaydıyla 10 hafta, yumurta üretimine yönelik kanatlılarda altı haftadır.

5) Kasaplık danalarda altı ay, küçük geviş getirenlerde iki aydır. Kasaplık hayvanlar, satış veya kesim zamanına kadar organik üretim biriminde yetiştirilmiş olmalıdırlar.

m) Doğal büyüme ve hayvanların yenilenmesi için her yıl yetişkin büyük baş hayvanların minimum %10’u ile küçükbaş hayvanların %20’si sürü yenileme payı olarak ayrılır.

n) Organik hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim yapan işletmeler, hayvanların giriş ve çıkışı ile tüm tedavi uygulamalarıyla ilgili güncel, detaylı ve muntazam kayıtlar tutar. Hayvanlara kimlik verilir.Organik hayvansal üretimde yem temini ve hayvan besleme

Madde 18 – Organik hayvansal üretimde yem temini ve hayvan besleme kuralları aşağıdaki gibidir.

a) Organik hayvan yetiştiriciliği yapan işletme serbest otlak alanına sahip olmalı, çiftlik hayvanları çayır-mera alanları üzerinde beslenmelidir. İşletmenin toplam hayvan sayısı hektar başına iki büyükbaş hayvan birimini ve bu Yönetmeliğin 5 no’lu ekinde belirtilen sayıları geçemez. Mera ve otlaklarda besleme yapılacaksa, alanın önceden kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu tarafından organik tarım kurallarına uygun olup olmadığının tespiti yapılır. Mera ve otlakların organik tarım kurallarına uygun olması gereklidir. Mera ve otlaklarda kimyasal gübreleme ve mücadele yapılmamış olmalıdır. Burada açıklanmayan hususlarda 28/2/1998 tarihli ve 23272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4342 sayılı Mera Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

b) Yem kullanımındaki amaç, üretimin azami düzeye çıkarılmasından çok, hayvanların muhtelif gelişim evrelerindeki beslenme ihtiyaçları karşılanırken kaliteli üretimin sağlanmasıdır. Besicilikte et üretiminin azamiye çıkarılması amaçlandığından bu madde uygulanmaz. Zorlama ile besleme yasaktır.

c) Hayvanlar organik olarak üretilmiş yem maddeleri ile beslenmelidir.

d) Hayvanlar, tercihen yetiştirildikleri işletmeden sağlanan yemlerle, buna imkan olmaması halinde bu Yönetmelik kurallarına uygun hareket eden diğer birimlerden veya işletmelerden sağlanan bu Yönetmeliğin 7 no’lu ekinde verilen yemlerle beslenirler.

e) Ortalama olarak rasyon formüllerinin % 30’una kadarı geçiş sürecindeki maddeleri içerebilir. Dönüşümdeki yem maddeleri aynı işletmeden geliyorsa bu oran % 60’a arttırılabilir.

f) Genç memelilerin beslenmesi ana sütüne dayanmalıdır. Tüm memeliler türlere bağlı olarak asgari bir süre için ana sütü ile beslenmelidir. Bu süre; büyükbaş ve at türleri için üç ay, küçükbaş için 45 gün ve domuzlar için 40 gündür.

g) Günlük rasyondaki kuru maddenin en az % 60’ı kaba yem, taze veya kuru ot veya silaj içerir. Ancak, kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu, süt verme döneminin ilk evrelerinde süt üretimine yönelik hayvanlarda azami üç aylık bir süre için % 50 oranına kadar bir indirime izin verebilir.

h) Çiftçinin yemlerini yalnızca organik üretimden sağlayamaması durumunda konvansiyonel yem maddelerinin sınırlı oranda kullanılmasına izin verilir. Her yıl için izin verilen geleneksel yem maddeleri azami kullanım oranı ot obur hayvanlarda % 10 ve diğer türlerde % 20’dir. Bu rakamlar tarımsal kaynaklı yem maddelerinin kuru madde oranı yüzdesi olarak yıllık bazda hesaplanır. Göç dönemleri hariç olmak üzere günlük rasyonda izin verilen konvansiyonel yem maddeleri oranı % 25 olmalıdır ve kuru madde yüzdesi olarak hesaplanır.

ı) İstisnai hava koşulları nedeniyle yem üretiminde kayıp olması halinde, afet bölgesinde ve kısa bir süre için kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunun belirleyeceği oranda konvansiyonel yem maddelerinin kullanımına izin verebilir.

j) Kanatlılarda besi aşamasında kullanılan yem formülü asgari %65 tahıl içermelidir.

k) Domuz ve kanatlı rasyonlarına kaba yem, taze veya kuru ot veya silaj eklenmelidir.

l) Yalnızca bu Yönetmeliğin 7 no’lu ekindeki ürünler silaj yapımında, katkı ve işleme maddesi olarak kullanılabilirler.

m) Tarımsal kaynaklı bitkisel yem maddeleri, yalnızca bu Yönetmeliğin 7 no’lu Eki (A) bölümünde yer alıyor ve kimyasal solvent kullanılmadan üretilmiş veya hazırlanmışsa hayvan beslenmesinde kullanılabilir.

n) Hayvan kaynaklı yem maddeleri, yalnızca bu Yönetmeliğin 7 no’lu Eki (B) bölümünde yer alıyorsa kullanılabilir.

o) Mineral kaynaklı yem maddeleri; yalnızca bu Yönetmeliğin 7 no’lu Ekinin (C) bölümünde ve eser maddeler, vitaminler, provitaminler ve benzer etkisi olan kimyasal açıdan tam tanımlı maddeler, bu Yönetmeliğin 7 no’lu Ekinin (D) bölümünde yer alıyorsa kullanılabilir.

p) Enzimler, mikroorganizmalar, birleştiriciler, katılaşmayı önleyici müstahzarlar ve katılaştırıcılar, yem işlemeye mahsus yardımcı elementler, bu Yönetmeliğin 7 no’lu Ekinin (D) bölümünde yer alıyorsa kullanılabilir.

r) Antibiyotikler, koksidiyostatikler, ilaç maddeleri, büyütücüler veya büyümeyi veya üretimi geliştiren diğer maddeler hayvan beslenmesinde kullanılmaz.

s) Yem maddeleri, bileşik yem maddesi katkı maddeleri, yem işlemeye mahsus yardımcı müstahzarlar ve hayvan beslenmesinde kullanılan ürünler genetik değişimden geçirilmiş organizmalar veya bunlardan elde edilen ürünlerden elde edilmiş olmamalıdır.Hayvan sağlığı ve veteriner müdahalesi

Madde 19 – Organik hayvansal üretimde hayvan sağlığı ve veteriner müdahalesi kuralları aşağıdaki gibidir.

a) Organik hayvan yetiştiriciliğinde, hayvanların genetik yapısı değiştirilemez ve genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve bunlardan üretilmiş ürünler organik tarım metoduna uygun olmadığından, organik hayvansal üretimde girdi olarak kullanılamaz. Gen teknolojisi metotları ile hayvan ıslahına izin verilmez. Antibiyotikler, koksidiyostatikler ve diğer büyümeye yardımcı suni yardımcı müstahzarlar ve erken doğum için östrusun hazırlanması veya zamanlanması gibi üremeyi kontrol edici veya başka amaçlar için hormonların veya benzer maddelerin kullanılması yasaktır. Yine de tedavi edici uygulama olarak hormonlar tek hayvan üzerinde uygulanabilir.

b) Kuyruk kesme, koyunların kuyruklarına elastik bant yapıştırma, diş kesme, gaga kesme, kanatları yolma gibi yöntemler uygulanmaz. Ancak, iğdiş etme ve boynuz köreltme hayvana zarar vermemek şartı ve kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunun onayı ile uygulanır. Bu uygulamalar en uygun yaşta ve en deneyimli personel tarafından yapılmalı ve hayvana acı çektirilmemesine çok dikkat edilmelidir.--------------------------------------------------
Note added at 2002-06-03 15:19:45 (GMT)
--------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
Yanlışlıkla sadece bir paragraf yerine tüm yasayı yapıştırmışım kusura bakmayın .
Selected response from:

1964
Turkey
Local time: 03:35
Grading comment
Teşekkürler.Zaten ben de organik üretim üzerine bir çeviri yapıyordum.Yanlışlık yapmanız da iyi olmuş.Tam aradığım yanıt.Tekrar görüşmek üzere.
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
4 +3mulesing
Umit Altug
4 +2Kuyruk kesmek
1964
5koyun kuyruğunu kesme işlemi
Salih1946


  

Answers


37 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +3
mulesing


Explanation:
Avustralya'da koyunlara uygulanan vahşice bir yöntemin adı. Kökeni konusunda bir açıklama yok. Web'de Almanca, İtalyanca ve İspanyolca sayfalarda da "mulesing" olarak kullanılmış. Merinos koyunlarında deri kıvrımları altına parazitlerin yuva yaparak kurtçuk oluşmasının önlenmesi için koyunların kuyruk ve anüs civarında tabak büyüklüğünde deri, hayvan canlıyken ve uyuşturulmadan kesiliyor. Genetik kontrol veya diğer tıbbi yöntemlere göre daha ucuz olduğundan bu tercih ediliyormuş! Özel bir "yöntem" olduğundan aynen kullanılması gerekir.

--------------------------------------------------
Note added at 2002-06-03 15:07:41 (GMT)
--------------------------------------------------

Bu vahşet ve rezalet için Türkçede söylenebilecek pek çok kelime aklıma geliyor ama burada ve çeviride bunları yazmak uygun olmaz.


    Reference: http://www.animal-lib.org.au/lists/mulesing/mules.shtml
    Reference: http://www.animalliberation.com.au/Issues/mulesing.html
Umit Altug
Local time: 03:35
Native speaker of: Turkish

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  wish
2 mins

agree  Gamze Ozfirat: işleme duyduğunuz tepkiyi yürekten destekliyorum,cidden vahşet
44 mins

agree  AZRA AKARTUNA
53 mins
Login to enter a peer comment (or grade)

39 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +2
Kuyruk kesmek


Explanation:
Bu hayvanların mantar vb olan kısımlarını sinek çektiği için
canlı canlı kesme işlemi oldukca vahşi bir internette genellikle karşı olan isteler var. sözlüklerde böyle bir kelimeyi almamış
http://www.thylazine.org/photogallery/mules.html

Mulesing is an operation where flesh approximately 164 X 94mm is cut from the buttocks and tails of conscious lambs. This removes the folds that attract the blowfly and cause maggot infestation. No anaestectic is used.

Only a small percentage of sheep are susceptible to fly-strike. When all sheep are mulesed, it is impossible to tell which sheep have this genetic weakness. The susceptibility to fly-strike is passed on to the next generation and the round of mulesing and fly-strike continues. In fact, mulesing does not guarantee freedom from fly-strike yet it can leave the lambs susceptible to other problems.
http://www.animalliberation.com.au/Issues/mulesing.html

--------------------------------------------------
Note added at 2002-06-03 15:18:23 (GMT)
--------------------------------------------------

Kuyruk Kesme (Estetik) Kaudotomi
Kaudotomi en yakın ama kuyruk kesme genel olarak geçiyor
Bizde zaten yasakmış


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organik Tarım Metoduyla Hayvansal ÜretimOrganik hayvansal üretimde genel kurallar

Madde 17 – Organik hayvansal üretimde genel kurallar aşağıdaki gibidir.

a) Hayvancılık; hayvan gübresi gereksinimini karşılaması, baklagil ve yem bitkileri gibi yenilenebilir doğal kaynakların kullanılması, meraların uzun dönemde toprak üretkenliğinin korunması ve iyileştirilme sağlaması ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesine katkıda bulunması bakımından, bitkisel üretimle birlikte ele alınarak, toprak-bitki, bitki-hayvan, ve hayvan-toprak arasında karşılıklı bağımlılığın oluşması, toprağın organik maddesinin iyileştirilmesi ve bitkilerin beslenme gereksinmelerini karşılaması, tarımsal üretim sistemleri dengesinin oluşmasına katkıda bulunmalı ve biyolojik çeşitliliği teşvik etmelidir.

b) Organik hayvancılıkta, tür ve ırk seçiminde yerel koşullar göz önüne alınır, doğal olarak hastalığa dayanıklı tür ve ırk seçimine dikkat edilir. Burada açıklanmayan hususlarda; 10/3/2001 tarihli ve 24338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

c) Organik tarım metoduyla üretim yapan işletmelerden getirilen ve tamamen organik yemlerle beslenilen, üretmede ve çoğaltmada kullanılacak, genetik yapısı değiştirilmemiş, çevreye, iklim koşullarına ve hastalıklara dayanıklı hayvanlar damızlık olarak kullanılır.

d) Damızlık hayvanlardan tamamen doğal yöntemlerle elde edilen, saklanan ve kullanılan hayvan suni tohumlama materyalleri ile hayvan çoğaltma yapılır. Embriyo transferi yasaktır.

e) Organik hayvancılık yapacak işletme, serbest otlama alanına sahip olmalı, mera alanlarına erişebilmeli ve birim alan başına düşen hayvan sayısı, üretim biriminde entegre hayvancılık ve bitkisel üretime yeterli hayvan gübresi sağlayabilecek şekilde sınırlı olmalıdır. Organik gübre stoklama kapasitesi yada yayılan nitrojen miktarı kullanılan tarımsal alanın 170 kg N/ha/yıl’ı aşmamalıdır. Bu miktar aşıldığında, müteşebbisin aynı bölgede başka bir alan edinmesi veya kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunun onayı ile komşu işletmelerde bu olanağı sağlaması gereklidir. Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu çevre koruma maksadıyla stoklama kapasitesini azaltabilir.

f) Organik hayvancılıkta aynı üretim biriminde bulunan tüm hayvanlar, bu Yönetmelikteki hükümlere göre yetiştirilmelidir. Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yetiştirilmeyen hayvanlar, yetiştirildikleri binaların ve arazilerin bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak yetiştirme yapan birimlerden açıkça ayrı olması şartıyla ve ayrı türlerin bulunması durumunda işletmede bulunabilirler.

g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilmeyen hayvanlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilen hayvanlar ile aynı anda merada olmamalıdır. Ancak; kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunun izni olması şartıyla aynı merayı kullanabilirler.

h) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yetiştirilen hayvanlar aşağıdaki hususların bulunması şartıyla normal arazilerde otlatılabilirler.

1- Arazilerde en az üç yıl süre ile organik bitkisel üretim yapılıyor olmalıdır.

2- Hektar başına hayvan sayısı, 170 kg Nitrojen/yıl/hektar dan fazla olmamalıdır.

3- Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yetiştirilen ancak bu arazileri kullanan hayvanlardan elde edilen her çeşit ürün, bu hayvanların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan hayvanlardan yeterince ayrı tutulduğunun bir kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunca onayı durumunda organik olarak kabul edilecektir.

ı) Organik hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim yapacak üretici müteşebbis, 7 nci maddenin (a) bendine göre geçiş sürecine alınır. Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu, Komitenin onayını alarak geçiş süresini 7 inci maddenin (a) bendine göre uzatabilir veya kısaltabilir.

j) Organik hayvancılığa geçiş sürecinde, işletmenin hayvan yemi için kullandığı tüm arazi, bitkisel üretim için geçerli geçiş sürecini tamamlamış olmalıdır. Bu süreç, etobur hayvanlar için bir yıla indirilebilir.

k) Yeni bir işletme tesisinde, yeterli miktarda organik olarak yetiştirilmiş hayvan bulunmadığında, sürünün yenilenmesine veya yeniden oluşturulmasına, kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu tarafından izin verilmesi durumunda, konvansiyonel tarım metoduyla üretilmiş hayvanlar aşağıdaki koşullara bağlı olarak organik çiftliklere getirilebilirler.

Besiye alınacak danalar dört aylıktan büyük olamaz.

Besiye alınacak kuzu ve oğlaklar dört haftadan büyük olamaz.

Damızlıkta kullanılacak hayvanlar 14 aylıktan büyük olamaz.

Yumurta üretimi için piliçler 18 haftadan büyük olamaz.

Etlik piliçler geldikleri çiftlikten ayrıldıklarında üç günlükten daha küçük olmalıdır.

Danalar ve atlar sütten kesildikleri andan itibaren bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak yetiştirilmiş olmalı ve her durumda altı aydan küçük olmalıdır.

Maryalar ve keçiler sütten kesildikleri andan itibaren bu yönetmelik kurallarına uygun olarak yetiştirilmiş olmalı ve her durumda 45 günlükten küçük olmalıdır.

Domuz yavruları sütten kesildikleri andan itibaren bu yönetmelik kurallarına uygun olarak yetiştirilmiş olmalı ve 25 kg’dan küçük olmalıdırlar.

Yetişkin at veya büyükbaş sayısının azami %10’unu ve yetişkin domuz, koyun ve keçi sayısının azami %20’sinden fazla olmaması kaydıyla, doğal büyümenin desteklenmesi ve sürülerin yenilenmesi amacıyla her yıl organik üretim yapmayan çiftliklerden dişi hayvan getirilebilir. Bu yüzdeler, işletmede önemli ölçüde büyütme yapılırsa, herhangi bir tür değişikliğine gidilirse, Yeni hayvancılık ihtisas alanının geliştirilmesi durumunda kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunun onayı ve Komitenin mutabakatı ile %40’a kadar arttırılabilir.

Yukarıda belirtilen yüzdeler 10 adetten az at veya büyükbaş hayvan veya beş adetten az domuz, koyun veya keçi bulunan üretim birimlerinde uygulanmayacaktır. Bu birimlerde yukarıda belirtilen yenileme işlemleri yılda azami bir hayvan ile sınırlı olacaktır.

Hayvanların organik olmayan hayvansal üretim yapan çiftliklerden sağlanması durumunda hayvan sağlığı kurallarına dikkat edilir. Özel koşullar ve karantina dönemine bağlı olarak kontrol testleri yapılır.

l) Organik hayvan ve hayvansal ürünlerde geçiş süreci aşağıdaki gibidir.

1) Et üretimine yönelik at türleri ve bufalo ve bizon dahil büyükbaşlarda, 12 ay ve her durumda yaşam süresinin dörtte üçü kadar olmalıdır.

2) Küçükbaş ve domuzda altı aydır.

3) Süt üretimine yönelik hayvanlarda altı aydır.

4) Et üretimine yönelik kanatlılarda, üç yaşından önce getirilmeleri kaydıyla 10 hafta, yumurta üretimine yönelik kanatlılarda altı haftadır.

5) Kasaplık danalarda altı ay, küçük geviş getirenlerde iki aydır. Kasaplık hayvanlar, satış veya kesim zamanına kadar organik üretim biriminde yetiştirilmiş olmalıdırlar.

m) Doğal büyüme ve hayvanların yenilenmesi için her yıl yetişkin büyük baş hayvanların minimum %10’u ile küçükbaş hayvanların %20’si sürü yenileme payı olarak ayrılır.

n) Organik hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim yapan işletmeler, hayvanların giriş ve çıkışı ile tüm tedavi uygulamalarıyla ilgili güncel, detaylı ve muntazam kayıtlar tutar. Hayvanlara kimlik verilir.Organik hayvansal üretimde yem temini ve hayvan besleme

Madde 18 – Organik hayvansal üretimde yem temini ve hayvan besleme kuralları aşağıdaki gibidir.

a) Organik hayvan yetiştiriciliği yapan işletme serbest otlak alanına sahip olmalı, çiftlik hayvanları çayır-mera alanları üzerinde beslenmelidir. İşletmenin toplam hayvan sayısı hektar başına iki büyükbaş hayvan birimini ve bu Yönetmeliğin 5 no’lu ekinde belirtilen sayıları geçemez. Mera ve otlaklarda besleme yapılacaksa, alanın önceden kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu tarafından organik tarım kurallarına uygun olup olmadığının tespiti yapılır. Mera ve otlakların organik tarım kurallarına uygun olması gereklidir. Mera ve otlaklarda kimyasal gübreleme ve mücadele yapılmamış olmalıdır. Burada açıklanmayan hususlarda 28/2/1998 tarihli ve 23272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4342 sayılı Mera Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

b) Yem kullanımındaki amaç, üretimin azami düzeye çıkarılmasından çok, hayvanların muhtelif gelişim evrelerindeki beslenme ihtiyaçları karşılanırken kaliteli üretimin sağlanmasıdır. Besicilikte et üretiminin azamiye çıkarılması amaçlandığından bu madde uygulanmaz. Zorlama ile besleme yasaktır.

c) Hayvanlar organik olarak üretilmiş yem maddeleri ile beslenmelidir.

d) Hayvanlar, tercihen yetiştirildikleri işletmeden sağlanan yemlerle, buna imkan olmaması halinde bu Yönetmelik kurallarına uygun hareket eden diğer birimlerden veya işletmelerden sağlanan bu Yönetmeliğin 7 no’lu ekinde verilen yemlerle beslenirler.

e) Ortalama olarak rasyon formüllerinin % 30’una kadarı geçiş sürecindeki maddeleri içerebilir. Dönüşümdeki yem maddeleri aynı işletmeden geliyorsa bu oran % 60’a arttırılabilir.

f) Genç memelilerin beslenmesi ana sütüne dayanmalıdır. Tüm memeliler türlere bağlı olarak asgari bir süre için ana sütü ile beslenmelidir. Bu süre; büyükbaş ve at türleri için üç ay, küçükbaş için 45 gün ve domuzlar için 40 gündür.

g) Günlük rasyondaki kuru maddenin en az % 60’ı kaba yem, taze veya kuru ot veya silaj içerir. Ancak, kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu, süt verme döneminin ilk evrelerinde süt üretimine yönelik hayvanlarda azami üç aylık bir süre için % 50 oranına kadar bir indirime izin verebilir.

h) Çiftçinin yemlerini yalnızca organik üretimden sağlayamaması durumunda konvansiyonel yem maddelerinin sınırlı oranda kullanılmasına izin verilir. Her yıl için izin verilen geleneksel yem maddeleri azami kullanım oranı ot obur hayvanlarda % 10 ve diğer türlerde % 20’dir. Bu rakamlar tarımsal kaynaklı yem maddelerinin kuru madde oranı yüzdesi olarak yıllık bazda hesaplanır. Göç dönemleri hariç olmak üzere günlük rasyonda izin verilen konvansiyonel yem maddeleri oranı % 25 olmalıdır ve kuru madde yüzdesi olarak hesaplanır.

ı) İstisnai hava koşulları nedeniyle yem üretiminde kayıp olması halinde, afet bölgesinde ve kısa bir süre için kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunun belirleyeceği oranda konvansiyonel yem maddelerinin kullanımına izin verebilir.

j) Kanatlılarda besi aşamasında kullanılan yem formülü asgari %65 tahıl içermelidir.

k) Domuz ve kanatlı rasyonlarına kaba yem, taze veya kuru ot veya silaj eklenmelidir.

l) Yalnızca bu Yönetmeliğin 7 no’lu ekindeki ürünler silaj yapımında, katkı ve işleme maddesi olarak kullanılabilirler.

m) Tarımsal kaynaklı bitkisel yem maddeleri, yalnızca bu Yönetmeliğin 7 no’lu Eki (A) bölümünde yer alıyor ve kimyasal solvent kullanılmadan üretilmiş veya hazırlanmışsa hayvan beslenmesinde kullanılabilir.

n) Hayvan kaynaklı yem maddeleri, yalnızca bu Yönetmeliğin 7 no’lu Eki (B) bölümünde yer alıyorsa kullanılabilir.

o) Mineral kaynaklı yem maddeleri; yalnızca bu Yönetmeliğin 7 no’lu Ekinin (C) bölümünde ve eser maddeler, vitaminler, provitaminler ve benzer etkisi olan kimyasal açıdan tam tanımlı maddeler, bu Yönetmeliğin 7 no’lu Ekinin (D) bölümünde yer alıyorsa kullanılabilir.

p) Enzimler, mikroorganizmalar, birleştiriciler, katılaşmayı önleyici müstahzarlar ve katılaştırıcılar, yem işlemeye mahsus yardımcı elementler, bu Yönetmeliğin 7 no’lu Ekinin (D) bölümünde yer alıyorsa kullanılabilir.

r) Antibiyotikler, koksidiyostatikler, ilaç maddeleri, büyütücüler veya büyümeyi veya üretimi geliştiren diğer maddeler hayvan beslenmesinde kullanılmaz.

s) Yem maddeleri, bileşik yem maddesi katkı maddeleri, yem işlemeye mahsus yardımcı müstahzarlar ve hayvan beslenmesinde kullanılan ürünler genetik değişimden geçirilmiş organizmalar veya bunlardan elde edilen ürünlerden elde edilmiş olmamalıdır.Hayvan sağlığı ve veteriner müdahalesi

Madde 19 – Organik hayvansal üretimde hayvan sağlığı ve veteriner müdahalesi kuralları aşağıdaki gibidir.

a) Organik hayvan yetiştiriciliğinde, hayvanların genetik yapısı değiştirilemez ve genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve bunlardan üretilmiş ürünler organik tarım metoduna uygun olmadığından, organik hayvansal üretimde girdi olarak kullanılamaz. Gen teknolojisi metotları ile hayvan ıslahına izin verilmez. Antibiyotikler, koksidiyostatikler ve diğer büyümeye yardımcı suni yardımcı müstahzarlar ve erken doğum için östrusun hazırlanması veya zamanlanması gibi üremeyi kontrol edici veya başka amaçlar için hormonların veya benzer maddelerin kullanılması yasaktır. Yine de tedavi edici uygulama olarak hormonlar tek hayvan üzerinde uygulanabilir.

b) Kuyruk kesme, koyunların kuyruklarına elastik bant yapıştırma, diş kesme, gaga kesme, kanatları yolma gibi yöntemler uygulanmaz. Ancak, iğdiş etme ve boynuz köreltme hayvana zarar vermemek şartı ve kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunun onayı ile uygulanır. Bu uygulamalar en uygun yaşta ve en deneyimli personel tarafından yapılmalı ve hayvana acı çektirilmemesine çok dikkat edilmelidir.--------------------------------------------------
Note added at 2002-06-03 15:19:45 (GMT)
--------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
Yanlışlıkla sadece bir paragraf yerine tüm yasayı yapıştırmışım kusura bakmayın .


1964
Turkey
Local time: 03:35
Works in field
Native speaker of: Native in TurkishTurkish
PRO pts in category: 4
Grading comment
Teşekkürler.Zaten ben de organik üretim üzerine bir çeviri yapıyordum.Yanlışlık yapmanız da iyi olmuş.Tam aradığım yanıt.Tekrar görüşmek üzere.

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  b_gai
32 mins
  -> sağolun

agree  xxxAVRASYA
15 hrs
  -> sağolun
Login to enter a peer comment (or grade)

2390 days   confidence: Answerer confidence 5/5
koyun kuyruğunu kesme işlemi


Explanation:
self-explanatory

Salih1946
United States
Local time: 19:35
Specializes in field
Native speaker of: Native in TurkishTurkish
PRO pts in category: 4
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


Changes made by editors
Jul 6, 2006 - Changes made by Özden Arıkan:
LevelNon-PRO » PRO


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search