International Translation Day 2018

Join ProZ.com/TV for a FREE event September 25-26th celebrating International Translation Day! 50+ hours of content, Chat, Live Q&A & more. Join 1,000's of linguists from around the globe as ProZ.com/TV celebrates International Translation Day.

Click for Full Participation

pied de cuve

Dutch translation: pied de cuve

13:36 Dec 15, 2016
French to Dutch translations [PRO]
Science - Chemistry; Chem Sci/Eng
French term or phrase: pied de cuve
Hallo collega's,

ik vertaal op dit moment een octrooi over de bereiding van silica uit een reactie tussen een silicaat en een aanzuurmiddel. Als eerste stap in het proces staat er:
"on forme un pied de cuve aqueux présentant un pH compris entre 2 et 5"

Weet iemand van jullie hoe je de term 'pied de cuve' hier het beste vertaalt?

Alvast bedankt!

Gert
GertV
Belgium
Local time: 17:20
Dutch translation:pied de cuve
Explanation:
Onvertaald laten; geijkte wijnterm (ook in Vlaanderen).

N.B.: Niet zuurdeeg of -desem is hier de giststarter, maar most (wijnzuur).

Cf.:

“Pied de Cuve
Spontane gisting houdt nog steeds risico’s in ondanks het bestaan van een gevestigde microflora. Om zeker te zijn dat de gisting spontaan opstart wordt een kleine hoeveelheid druiven een week voor de eigenlijke oogst geplukt. Bij te hoge aciditeit wordt water toegevoegd, de most geroerd en verlucht. Deze tussenkomst stimuleert de wilde gist en zet aan tot spontane gisting. Na enkele dagen ontstaat een giststarter of startkultuur waarmee de geoogste rijpe druiven geënt worden. Dit noemt Pied de Cuve oftewel most geënt met wilde gisten. )“
(https://vriendenvanderiesling.wordpress.com/2013/05/22/wilde...

Wijntermen:
“Pied de cuve (Fr.)
Deze wijnmakersterm wordt gebruikt voor een kleine hoeveelheid druivensap die men apart tot gisten brengt. Nadien voegt men de gistende most aan een grote hoeveelheid most toe om de gisting op te starten.”
(http://www.superwijn.be/lexicon.cfm)


--------------------------------------------------
Note added at 22 uren (2016-12-16 11:46:48 GMT)
--------------------------------------------------

Andere ideeën: giststarter of startcultuur

--------------------------------------------------
Note added at 6 dagen (2016-12-22 05:42:47 GMT)
--------------------------------------------------

Beter idee: uitgangsmateriaal

Vgl.:

Silice abrasive utilisable dans les dentifrices
EP 0925257 B1
« introduction dans ledit pied de cuve préneutralisé de la fraction restante de silicate de métal alcalin en solution aqueuse et de l'agent acidifiant, dans des conditions telles que le pH du milieu réactionnel reste sensiblement constant et de 8,6 à 9,6 ;»
(https://www.google.je/patents/EP0925257B1?cl=fr&hl=fr&dq=EP ...

EP0925257 Title: In tandpasta toepasbaar schurend siliciumdioxide.
ʺToevoegen aan genoemd vooraf geneutraliseerd uitgangsmateriaal van de rest van de hoeveelheid alkalimetaalsilicaat opgelost in water en het zuurmakend middel, onder zodanige omstandigheden dat de pH van het reactiemengsel vrijwel constant blijft op 8,6 tot 9,6;ʺ
(http://mijnoctrooi.rvo.nl/fo-eregister-view/download/docview...


--------------------------------------------------
Note added at 7 dagen (2016-12-22 16:22:21 GMT)
--------------------------------------------------

Alternatief: neerslag

« 1. Procédé de préparation de silice précipitée, possédant une surface spécifique BET comprise entre environ 140 et 200 m2/g, une surface spécifique CTAB comprise entre environ 140 et 200 m2/g, se présentant sous au moins une des formes suivantes : granulés, poudre, billes sensiblement sphériques, et ayant une aptitude à la dispersion et des propriétés renforçantes améliorées, du type comprenant la réaction d’un silicate avec un agent acidifiant ce par quoi l’on obtient une suspension de silice précipitée, puis la séparation et le séchage de cette suspension, caractérisé en ce qu’on réalise la précipitation de la manière suivante :
(i) on forme un pied de cuve initial comportant au moins une partie de la quantité totale du silicate engagé dans la réaction et un électrolyte, la concentration en silice dans ledit pied de cuve initial étant inférieure à 100 g/l et la concentration en électrolyte dans ledit pied de cuve initial étant inférieure à 17 g/l,
(ii) on ajoute l’agent acidifiant audit pied de cuve jusqu’à l’obtention d’une valeur du pH du milieu réactionnel d’au moins environ 7,
(iii) on ajoute au milieu réactionnel de l’agent acidifiant et, le cas échéant, simultanément la quantité restante du silicate, et en ce qu’on sèche une suspension présentant un taux de matière sèche d’au plus 24% en poids. »


ʺ1. Werkwijze voor de bereiding van geprecipiteerd siliciumoxide met een specifiek BET-oppervlak tussen ongeveer 140 en 200 m2/g, een specifiek CTAB-oppervlak tussen ongeveer 140 en 200 m2/g,
dat als ten minste een van de volgende vormen voorkomt: granules, poeder en vrijwel bolvormige bolletjes en dat kan worden gedispergeerd en dat verbeterde versterkende eigenschappen bezit, welke werkwijze de reactie omvat van een silicaat met een zuurvormend middel, waarbij men een suspensie van geprecipiteerd siliciumoxide verkrijgt, gevolgd door het afscheiden en drogen van deze suspensie, met het kenmerk, dat men op de volgende wijze een neerslag vormt:
(i) men vormt een eerste neerslag dat ten minste een gedeelte van de totale hoeveelheid van het bij de reactie ingezette silicaat en een elektrolyt omvat, waarbij de siliciumoxideconcentratie in het eerste neerslag lager is dan 100 g/l en de elektrolytconcentratie in het eerste neerslag lager is dan 17 g/l,
(ii) men voegt aan dit neerslag het zuurvormende middel toe totdat een pH-waarde van het reactiemengsel van ten minste ongeveer 7 wordt verkregen, en
(iii) men voegt aan het reactiemengsel zuurvormend middel en eventueel gelijktijdig deresterende hoeveelheid silicaat toe, en dat men een suspensie met een droge-stofgehalte van maximaal 24 gew.% droogt.ʺ
(https://www.rvo.nl/sites/default/files/octrooiportal/2014/02...
Selected response from:

Roy vd Heijden
Belgium
Local time: 17:20
Grading comment
Hallo Roy,
bedankt voor de verdere suggesties. Op basis van het 'uitgangsmateriaal' heb ik er uiteindelijk een 'startmedium' van gemaakt (via Van Dale, die medium o.a. definieert als "in­cu­ba­tie­vloei­stof, bv. ge­bruikt om cel­len of weef­sels in te kwe­ken")
3 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
4Zuurdeeg - zuurdesem
Ria van Eil
3pied de cuve
Roy vd Heijden


  

Answers


6 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
Zuurdeeg - zuurdesem


Explanation:
Pied De Cuve : Définition

Levain préparé par le viticulteur provenant d'un moût de raisins sélectionnés et choisis dans sa meilleure parcelle. Il servira à multiplier les levures pour l’étape de vinification.

En savoir plus : http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-s...
    Reference: http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-s...
Ria van Eil
France
Local time: 17:20
Native speaker of: Native in DutchDutch
Notes to answerer
Asker: Hallo Ria, bedankt voor je antwoord. Helaas gaat de tekst helemaal niet over wijn maken, maar over een chemisch proces waarbij silica wordt geproduceerd. Er komt dus helemaal geen desem aan te pas (vooral ook omdat het een pied de cuve 'aqueux' is - vloeibaar dus). Mocht je andere ideeën hebben die kunnen helpen, graag!

Login to enter a peer comment (or grade)

7 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
pied de cuve


Explanation:
Onvertaald laten; geijkte wijnterm (ook in Vlaanderen).

N.B.: Niet zuurdeeg of -desem is hier de giststarter, maar most (wijnzuur).

Cf.:

“Pied de Cuve
Spontane gisting houdt nog steeds risico’s in ondanks het bestaan van een gevestigde microflora. Om zeker te zijn dat de gisting spontaan opstart wordt een kleine hoeveelheid druiven een week voor de eigenlijke oogst geplukt. Bij te hoge aciditeit wordt water toegevoegd, de most geroerd en verlucht. Deze tussenkomst stimuleert de wilde gist en zet aan tot spontane gisting. Na enkele dagen ontstaat een giststarter of startkultuur waarmee de geoogste rijpe druiven geënt worden. Dit noemt Pied de Cuve oftewel most geënt met wilde gisten. )“
(https://vriendenvanderiesling.wordpress.com/2013/05/22/wilde...

Wijntermen:
“Pied de cuve (Fr.)
Deze wijnmakersterm wordt gebruikt voor een kleine hoeveelheid druivensap die men apart tot gisten brengt. Nadien voegt men de gistende most aan een grote hoeveelheid most toe om de gisting op te starten.”
(http://www.superwijn.be/lexicon.cfm)


--------------------------------------------------
Note added at 22 uren (2016-12-16 11:46:48 GMT)
--------------------------------------------------

Andere ideeën: giststarter of startcultuur

--------------------------------------------------
Note added at 6 dagen (2016-12-22 05:42:47 GMT)
--------------------------------------------------

Beter idee: uitgangsmateriaal

Vgl.:

Silice abrasive utilisable dans les dentifrices
EP 0925257 B1
« introduction dans ledit pied de cuve préneutralisé de la fraction restante de silicate de métal alcalin en solution aqueuse et de l'agent acidifiant, dans des conditions telles que le pH du milieu réactionnel reste sensiblement constant et de 8,6 à 9,6 ;»
(https://www.google.je/patents/EP0925257B1?cl=fr&hl=fr&dq=EP ...

EP0925257 Title: In tandpasta toepasbaar schurend siliciumdioxide.
ʺToevoegen aan genoemd vooraf geneutraliseerd uitgangsmateriaal van de rest van de hoeveelheid alkalimetaalsilicaat opgelost in water en het zuurmakend middel, onder zodanige omstandigheden dat de pH van het reactiemengsel vrijwel constant blijft op 8,6 tot 9,6;ʺ
(http://mijnoctrooi.rvo.nl/fo-eregister-view/download/docview...


--------------------------------------------------
Note added at 7 dagen (2016-12-22 16:22:21 GMT)
--------------------------------------------------

Alternatief: neerslag

« 1. Procédé de préparation de silice précipitée, possédant une surface spécifique BET comprise entre environ 140 et 200 m2/g, une surface spécifique CTAB comprise entre environ 140 et 200 m2/g, se présentant sous au moins une des formes suivantes : granulés, poudre, billes sensiblement sphériques, et ayant une aptitude à la dispersion et des propriétés renforçantes améliorées, du type comprenant la réaction d’un silicate avec un agent acidifiant ce par quoi l’on obtient une suspension de silice précipitée, puis la séparation et le séchage de cette suspension, caractérisé en ce qu’on réalise la précipitation de la manière suivante :
(i) on forme un pied de cuve initial comportant au moins une partie de la quantité totale du silicate engagé dans la réaction et un électrolyte, la concentration en silice dans ledit pied de cuve initial étant inférieure à 100 g/l et la concentration en électrolyte dans ledit pied de cuve initial étant inférieure à 17 g/l,
(ii) on ajoute l’agent acidifiant audit pied de cuve jusqu’à l’obtention d’une valeur du pH du milieu réactionnel d’au moins environ 7,
(iii) on ajoute au milieu réactionnel de l’agent acidifiant et, le cas échéant, simultanément la quantité restante du silicate, et en ce qu’on sèche une suspension présentant un taux de matière sèche d’au plus 24% en poids. »


ʺ1. Werkwijze voor de bereiding van geprecipiteerd siliciumoxide met een specifiek BET-oppervlak tussen ongeveer 140 en 200 m2/g, een specifiek CTAB-oppervlak tussen ongeveer 140 en 200 m2/g,
dat als ten minste een van de volgende vormen voorkomt: granules, poeder en vrijwel bolvormige bolletjes en dat kan worden gedispergeerd en dat verbeterde versterkende eigenschappen bezit, welke werkwijze de reactie omvat van een silicaat met een zuurvormend middel, waarbij men een suspensie van geprecipiteerd siliciumoxide verkrijgt, gevolgd door het afscheiden en drogen van deze suspensie, met het kenmerk, dat men op de volgende wijze een neerslag vormt:
(i) men vormt een eerste neerslag dat ten minste een gedeelte van de totale hoeveelheid van het bij de reactie ingezette silicaat en een elektrolyt omvat, waarbij de siliciumoxideconcentratie in het eerste neerslag lager is dan 100 g/l en de elektrolytconcentratie in het eerste neerslag lager is dan 17 g/l,
(ii) men voegt aan dit neerslag het zuurvormende middel toe totdat een pH-waarde van het reactiemengsel van ten minste ongeveer 7 wordt verkregen, en
(iii) men voegt aan het reactiemengsel zuurvormend middel en eventueel gelijktijdig deresterende hoeveelheid silicaat toe, en dat men een suspensie met een droge-stofgehalte van maximaal 24 gew.% droogt.ʺ
(https://www.rvo.nl/sites/default/files/octrooiportal/2014/02...


Roy vd Heijden
Belgium
Local time: 17:20
Native speaker of: Native in DutchDutch
PRO pts in category: 37
Grading comment
Hallo Roy,
bedankt voor de verdere suggesties. Op basis van het 'uitgangsmateriaal' heb ik er uiteindelijk een 'startmedium' van gemaakt (via Van Dale, die medium o.a. definieert als "in­cu­ba­tie­vloei­stof, bv. ge­bruikt om cel­len of weef­sels in te kwe­ken")
Notes to answerer
Asker: Hallo Roy, helaas gaat de tekst helemaal niet over wijnmaken, maar over een chemisch proces waarbij silica wordt geproduceerd. Geen 'most' of 'druivensap' dus... Mocht je andere ideeën hebben, graag!

Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search