KudoZ home » French to Greek » Journalism

coupeurs de bras humains

Greek translation: ακρωτηριαστές ανθρώπινων χεριών

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
French term or phrase:coupeurs de bras humains
Greek translation:ακρωτηριαστές ανθρώπινων χεριών
Entered by: elisavet
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

13:14 Feb 16, 2006
French to Greek translations [PRO]
Art/Literary - Journalism
French term or phrase: coupeurs de bras humains
" Mais le petit soldat drogué le lui r.pond pas, pas plus que les adultes qui besognent avec lui, devenus tous des coupeurs de bras humains. Avec son perétuel niais, le petit exécute les ordres. Il n'hésite pas" ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ åìöõëßïõ ðïëÝìïõ óôç ÓéÝñá ËÝïíå, óõíÝâáéíå ðïëý óõ÷íÜ ïé óôñáôéþôåò, ðáéäéÜ Þ åíÞëéêïé, íá áêêñùôçñéÜæïõí ôá ÷Ýñéá ôùí ðïëéôþí ôùí áíôßðáëùí óôñáôïðÝäùí êáé áõôü áêñéâþò èÝëåé íá ðåé åäþ. Ôï ðñïâëÞìá ìïõ åßíáé íá áðïäþóù áõôü ôï coupeurs. Èá åßìáé åõãíþìùí ãéá ïðïéáäÞðïôå ðñüôáóç!
elisavet
Local time: 08:45
ακρωτηριαστές ανθρώπινων χεριών
Explanation:
Γιατί πρέπει να έχουμε μονολεκτικό;
Selected response from:

Nick Lingris
United Kingdom
Local time: 06:45
Grading comment
Merci bien!
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
4 +4ακρωτηριαστές ανθρώπινων χεριών
Nick Lingris


  

Answers


13 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +4
ακρωτηριαστές ανθρώπινων χεριών


Explanation:
Γιατί πρέπει να έχουμε μονολεκτικό;

Nick Lingris
United Kingdom
Local time: 06:45
Specializes in field
Native speaker of: Native in GreekGreek
PRO pts in category: 108
Grading comment
Merci bien!

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Christine Cooreman: Óõìöùíþ! (Áõôü ðïõ ìåôáöñÜæåé ç ÅëéóÜâåô ìïéÜæåé ìå Ãáëëéêü "ÁðïêÜëõøç ôþñá"!...)
3 mins
  -> Êáé ÷ùñßò ôïí ÌÜñëïí...

agree  Daphne b
21 mins
  -> Åõ÷áñéóôþ, ÄÜöíç.

agree  Vicky Papaprodromou: "Êïøï÷Ýñçäåò" ßóùò;;;; Ìçí ìå áêñùôçñéÜóåéò - ìéá éäÝá åßðá ìüíïí ç äýóìïéñç.:-)//Ôïí Üëëïí ðþò ôïí ëÝãáíå êáé ðñïóðáèþ ÷ñüíéá íá èõìçèþ; Åêåßíïí ðïõ ôïõò ôÜíõæå;//Åõ÷áñéóôþ, âñå Íßêï. Íáé, áõôüò Þôáí ÷åéñüôåñïò èáññþ.
56 mins
  -> Óôïí Ðñïêñïýóôç, áìÝóùò, åóý! // Ï Óßíéò, ðïõ ôïõò Ýêáíå óöåíôüíá.

agree  ELEFTHERIA FLOROU
7 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search