KudoZ home » French to Greek » Journalism

sachet

Greek translation: σακουλάκι, σακούλα

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
French term or phrase:sachet
Greek translation:σακουλάκι, σακούλα
Entered by: Christine Cooreman
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

18:40 Feb 19, 2006
French to Greek translations [Non-PRO]
Art/Literary - Journalism
French term or phrase: sachet
"Comme elle [la pegapak, boisson alcoolique trés fort] se vend dans des sachets en plastique d'un décilitre, on croise toujours quelqu'un en train de téter sa dose." Åäþ ðñïöáíþò äåí åííïåß óáêïõëÜêéá áëëÜ áõôÝò ôéò óõóêåõáóßåò ìéáò ÷ñÞóåùò óôéò ïðïßåò âñßóêïõìå ÷õìïýò Þ óïõðåò, êëð ôùí ïðïßùí üìùò ôï üíïìá áãíïþ ðáíôåëþò óôá åëëçíéêÜ. Áí Ý÷åôå ïðïéáäÞðïôå éäÝá èá åßìáé åõãíþìùí!
elisavet
Local time: 12:29
σακουλάκι, σακούλα
Explanation:
Κι όμως, πρόκειται για σακουλάκι που χωρά μια συγκεκριμένη ποσότητα. Η περιγραφή (στη διεύθυνση που σου δίνω) είναι στα αγγλικά, αλλά είναι προφανές ότι δεν έχουν περιθώρια για μιας χρήσεως φακελάκια (όπως αυτά της σούπας) χρησιμοποιούν τα σακουλάκια ή ήδη χρησιμοποιημένα μπουκάλια (το ίδιο το pegapak είναι η σακούλα και όχι το ποτό...)http://www.fafo.no/PUB/rapp/496/496.htm

--------------------------------------------------
Note added at 3 hrs (2006-02-19 21:44:08 GMT)
--------------------------------------------------

Αυτό που έχω καταλάβει εγώ από το κείμενο που βρίσκεται στη διεύθυνση που σου έδωσα, είναι ότι ότι το πέγκαπακ είναι το σακουλάκι, η συσκευασία, που μπορεί να περιέχει μπύρα, λικέρ, ό,τι άλλο παράνομο ποτό παράγουν σ'αυτην τη θαυμάσια χώρα... Κι όπως εμείς λέμε "on va boire un verre?" ή, εν πάση περιπτώσει, "ακόμα, ένα ποτηράάάκι!" που λέει και το τραγούδι, οι σιεραλεονιανοί (...) λένε "ακόμα ένα πεγκαπακάκι..", τουτέστιν, χρησιμοποιούν την ονομασία του περιέχοντος (σακουλάκι) αντί του περιεχομένου...δε νομίζω ότι πρέπει να αγχώνεσαι με έννοιες όπως το τετραπάκ...δε μου φαίνεται να έχει καμία σχέση με την υπόθεση που ασχολείσαι (ελπίζω να πληρώνεσαι καλά για το άγχος που τραβάς...). Μέσα στο πεγκαπάκ βάζουν ό,τι παράνομο ποτό παράγεται στη χώρα...

--------------------------------------------------
Note added at 3 hrs (2006-02-19 21:48:25 GMT)
--------------------------------------------------

Και σε σχέση με το σχόλιο του Νικ και της Βίκυς, το décilitre είναι το ένα δέκατο του λίτρου και όχι δέκα λίτρα!

--------------------------------------------------
Note added at 4 hrs (2006-02-19 22:53:29 GMT)
--------------------------------------------------

Συγγνώμη, Βίκυ, περασμένη η ώρα...δεν πρόσεξα καλά...
Selected response from:

Christine Cooreman
Greece
Local time: 12:29
Grading comment
Euxaristo, itan ousiastiki i voitheia!
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
4 +4φακελάκι, σακουλάκι
Nick Lingris
5 +2σακουλάκι, σακούλα
Christine Cooreman


Discussion entries: 1

  

Answers


7 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +4
φακελάκι, σακουλάκι


Explanation:
:-}

--------------------------------------------------
Note added at 23 mins (2006-02-19 19:04:22 GMT)
--------------------------------------------------

*ασκός* σ' αυτή την περίπτωση
http://www.stilianidis.gr/products_gr.asp?category=&Submit...

--------------------------------------------------
Note added at 2 hrs (2006-02-19 21:36:35 GMT)
--------------------------------------------------

Just in time for the holidays, we have been overwhelmed with radio advertisements for Pega-Pak, a shot of locally brewed gin in a convenient plastic pouch. The preferred method of consumption is similar to that used to drink/eat frozen yogurt and cold water, packaged at thousands of homes throughout Freetown in small plastic bags and sold by children carrying coolers on their heads. One simply bites off a corner of the pouch and squeezes the contents directly into the mouth.

I had the misfortune to be caught in a taxi on Kissy Road trapped behind a Pega-Pak van equipped with a loudspeaker blaring the various versions of Pega- Pak's jingle: "Eh Pega-Pak, Oh Pega-Pak, Give me Pega-Pak, Let me get some joy." In Krio of course. With its various rhythms -- traditional, high life -- Pega-Pak's advertisements are hummed to a far greater extent by both the sober and inebriated publics than the tunes of the competitors Rhino Rum and American Dry Gin.

Το pegapak, πεγκαπάκ.

--------------------------------------------------
Note added at 3 hrs (2006-02-19 21:44:27 GMT)
--------------------------------------------------

Σακουλάκια των 100 γραμμαρίων είναι.

--------------------------------------------------
Note added at 3 hrs (2006-02-19 21:49:48 GMT)
--------------------------------------------------

Συγγνώμη, πέγκαπακ. ΟΧΙ με γαλλικό τονισμό.

Nick Lingris
United Kingdom
Local time: 10:29
Specializes in field
Native speaker of: Native in GreekGreek
PRO pts in category: 108

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Vicky Papaprodromou: Íßêï, üôáí ðñüêåéôáé ãéá ìåãÜëåò êáé åðáããåëìáôéêÝò óõóêåõáóßåò (ðÜíù áðü 5 ëßôñá) åßíáé "áóêüò". Áëëéþò åßíáé "öáêåëÜêé" áëëÜ ìüíïí ãéá ðñïúüíôá óå óôåñåÜ ìïñöÞ (ð.÷. óêüíç).//Åãþ áðëþò åîÞãçóá ðüôå ëÝìå ãéá "áóêü". Åßðá ãéá 10 ëßôñá êáé äåí ôï êáôÜëáâá;
27 mins
  -> ÓáêïõëÜêéá ôùí 100 ãñáììáñßùí åßíáé ôåëéêÜ. Decilitre, ïõ÷ß decalitre. Êáé êáëÜ, åóý äåí Ýâëåðåò ÑéâÜëíôï... // Ááááááááááááááááá!

agree  Emmanouil Tyrakis
1 hr

agree  Helen Chrysanthopoulou
12 hrs

agree  Assimina Vavoula
15 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)

24 mins   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +2
σακουλάκι, σακούλα


Explanation:
Κι όμως, πρόκειται για σακουλάκι που χωρά μια συγκεκριμένη ποσότητα. Η περιγραφή (στη διεύθυνση που σου δίνω) είναι στα αγγλικά, αλλά είναι προφανές ότι δεν έχουν περιθώρια για μιας χρήσεως φακελάκια (όπως αυτά της σούπας) χρησιμοποιούν τα σακουλάκια ή ήδη χρησιμοποιημένα μπουκάλια (το ίδιο το pegapak είναι η σακούλα και όχι το ποτό...)http://www.fafo.no/PUB/rapp/496/496.htm

--------------------------------------------------
Note added at 3 hrs (2006-02-19 21:44:08 GMT)
--------------------------------------------------

Αυτό που έχω καταλάβει εγώ από το κείμενο που βρίσκεται στη διεύθυνση που σου έδωσα, είναι ότι ότι το πέγκαπακ είναι το σακουλάκι, η συσκευασία, που μπορεί να περιέχει μπύρα, λικέρ, ό,τι άλλο παράνομο ποτό παράγουν σ'αυτην τη θαυμάσια χώρα... Κι όπως εμείς λέμε "on va boire un verre?" ή, εν πάση περιπτώσει, "ακόμα, ένα ποτηράάάκι!" που λέει και το τραγούδι, οι σιεραλεονιανοί (...) λένε "ακόμα ένα πεγκαπακάκι..", τουτέστιν, χρησιμοποιούν την ονομασία του περιέχοντος (σακουλάκι) αντί του περιεχομένου...δε νομίζω ότι πρέπει να αγχώνεσαι με έννοιες όπως το τετραπάκ...δε μου φαίνεται να έχει καμία σχέση με την υπόθεση που ασχολείσαι (ελπίζω να πληρώνεσαι καλά για το άγχος που τραβάς...). Μέσα στο πεγκαπάκ βάζουν ό,τι παράνομο ποτό παράγεται στη χώρα...

--------------------------------------------------
Note added at 3 hrs (2006-02-19 21:48:25 GMT)
--------------------------------------------------

Και σε σχέση με το σχόλιο του Νικ και της Βίκυς, το décilitre είναι το ένα δέκατο του λίτρου και όχι δέκα λίτρα!

--------------------------------------------------
Note added at 4 hrs (2006-02-19 22:53:29 GMT)
--------------------------------------------------

Συγγνώμη, Βίκυ, περασμένη η ώρα...δεν πρόσεξα καλά...

Christine Cooreman
Greece
Local time: 12:29
Native speaker of: Native in GreekGreek, Native in FrenchFrench
PRO pts in category: 56
Grading comment
Euxaristo, itan ousiastiki i voitheia!

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Andras Mohay: Δηλ. όπως έχουμε τουλουμίσιο τυρί, οι ντόπιοι έχουνε και "πεγκαπακίσιο κουτελίτη";
52 mins
  -> áêñéâþò Ýôóé öáßíåôáé ðùò Ý÷ïõí ôá ðñÜãìáôá åêåß êÜôù... (üðùò åäþ ðÜíù...).. ôá êáëÜ ôçò áðïéêéïêñáôßáò!

neutral  Vicky Papaprodromou: Äåí áíÝöåñá ðïôÝ ôï decilitre ùò äÝêá ëßôñá. Åßðá üôé "áóêüò" åßíáé ç ìåãÜëç óõóêåõáóßá ãéá ðÜíù áðü 5 ëßôñá.
3 hrs

agree  Maria Karra
3 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


Changes made by editors
Feb 20, 2006 - Changes made by Daphne b:
LevelPRO » Non-PRO


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search