KudoZ home » German to Dutch » Other

vertaal

Dutch translation: Is uw cabine een ....

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
10:18 Dec 2, 2001
German to Dutch translations [Non-PRO]
German term or phrase: vertaal
Ist Ihre Kabine eine Heinkel-Kabine overdosis eine Trojaan-KabineGummi für Ausstellfenster für matrijs Heinkelcabine Preis DM 210.-- + 16 % für eine Seite

Besterllnr. koppelingen 13.1059 und rechts 13.1096.

Für matrijs Trojaan Kabine kostet der Dichtgummi prof Seite DM 8.-- + 16 % MWST.
Van Asbroeck Guy
Dutch translation:Is uw cabine een ....
Explanation:
Hallo Guy,

naar aanleiding van deze tekst zie ik dat het gelukt is met de door mij vertaalde text van vorige keer. En nu willen ze daar in Duitsland weten of het voor een Heinkel-cabine of een Trojan-cabine is.

Eronder staat:

Een rubber voor een uitklapraam voor de Heinkel-cabine kost DM 210,- + 16 % BTW voor een kant.

Het bestelnummer voor de koppelingen is 13.1059 (rechtsuitslaand) 13.1096 (links).

Het afdichtrubber voor de Trojan cabine kost per zijde (kant) DM 8, + 16 % BTW.

(Wel vreemd dat die prijzen zo ver uit elkaar liggen. Of is het een schrijffoutje?)

Ik zie ondertussen dat het om een Heinkel cabine gaat. U moet dus de bestelling zo formuleren:

Gebraucht wird ein (Of: Ich brauche einen) Dichtgummi für eine Heinkel-Kabine. Dan moet u nog even kijken of het een links- of rechts-uitslaand raam is. De bestelnummers staan erbij.

Met vriendelijke groeten
Thijs van Dorssen


Ik help u graag, ik zou er nog even op willen wijzen dat het toegestaan, ja zelfs gewenst is voor de hulp die u geboden wordt een paar puntjes uit te delen die niet eens wat kosten. Als het goed is heeft u ook e-mail gekregen die u daarop wijst.
Selected response from:

Thijs van Dorssen
Local time: 21:05
Grading comment
Graded automatically based on peer agreement. KudoZ.
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
5 +2Is uw cabine een ....
Thijs van Dorssen
5Is uw cabine een ....


  

Answers


31 mins   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +2
Is uw cabine een ....


Explanation:
Hallo Guy,

naar aanleiding van deze tekst zie ik dat het gelukt is met de door mij vertaalde text van vorige keer. En nu willen ze daar in Duitsland weten of het voor een Heinkel-cabine of een Trojan-cabine is.

Eronder staat:

Een rubber voor een uitklapraam voor de Heinkel-cabine kost DM 210,- + 16 % BTW voor een kant.

Het bestelnummer voor de koppelingen is 13.1059 (rechtsuitslaand) 13.1096 (links).

Het afdichtrubber voor de Trojan cabine kost per zijde (kant) DM 8, + 16 % BTW.

(Wel vreemd dat die prijzen zo ver uit elkaar liggen. Of is het een schrijffoutje?)

Ik zie ondertussen dat het om een Heinkel cabine gaat. U moet dus de bestelling zo formuleren:

Gebraucht wird ein (Of: Ich brauche einen) Dichtgummi für eine Heinkel-Kabine. Dan moet u nog even kijken of het een links- of rechts-uitslaand raam is. De bestelnummers staan erbij.

Met vriendelijke groeten
Thijs van Dorssen


Ik help u graag, ik zou er nog even op willen wijzen dat het toegestaan, ja zelfs gewenst is voor de hulp die u geboden wordt een paar puntjes uit te delen die niet eens wat kosten. Als het goed is heeft u ook e-mail gekregen die u daarop wijst.

Thijs van Dorssen
Local time: 21:05
PRO pts in pair: 68
Grading comment
Graded automatically based on peer agreement. KudoZ.

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Evert DELOOF-SYS: wel wat vreemde zinswendingen in de brontekst, niet? Of mis ik iets
14 mins
  -> Heel vreemd. Ik denk dat er iemand aan heeft zitten werken. (overdosis = oder ist, 'matrijs' is geen Duits en koppelingen=Kupplungen in 't Duits). Ik heb het maar zo aangenomen. Hier will iemand iets bestellen in Duitsland maar hij spreekt de taal niet.

agree  Carla Zwanenberg
21 hrs
  -> Dank je we
Login to enter a peer comment (or grade)

31 mins   confidence: Answerer confidence 5/5
Is uw cabine een ....


Explanation:
Hallo Guy,

naar aanleiding van deze tekst zie ik dat het gelukt is met de door mij vertaalde text van vorige keer. En nu willen ze daar in Duitsland weten of het voor een Heinkel-cabine of een Trojan-cabine is.

Eronder staat:

Een rubber voor een uitklapraam voor de Heinkel-cabine kost DM 210,- + 16 % BTW voor een kant.

Het bestelnummer voor de koppelingen is 13.1059 (rechtsuitslaand) 13.1096 (links).

Het afdichtrubber voor de Trojan cabine kost per zijde (kant) DM 8, + 16 % BTW.

(Wel vreemd dat die prijzen zo ver uit elkaar liggen. Of is het een schrijffoutje?)

Ik zie ondertussen dat het om een Heinkel cabine gaat. U moet dus de bestelling zo formuleren:

Gebraucht wird ein (Of: Ich brauche einen) Dichtgummi für eine Heinkel-Kabine. Dan moet u nog even kijken of het een links- of rechts-uitslaand raam is. De bestelnummers staan erbij.

Met vriendelijke groeten
Thijs van Dorssen


Ik help u graag, ik zou er nog even op willen wijzen dat het toegestaan, ja zelfs gewenst is voor de hulp die u geboden wordt een paar puntjes uit te delen die niet eens wat kosten. Als het goed is heeft u ook e-mail gekregen die u daarop wijst.

--------------------------------------------------
Note added at 1935 days (2007-03-21 11:46:39 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

Heeft het oude koper van de zolder van uw grootmoeder echt kom van 18de eeuw Egypte geplateerd of deed uw Oom Bevrijdde koop het aan een garage verkoop in de 1950? Vele musea controleren de authenticiteit van onderdelen in hun verzamelingen met nucleaire absorptie spectroscopie (AAS). Deze techniek maatregelen sporen onderdeel handtekeningen na die aanwijzingen naar de oorsprongen en leeftijden van kunstvoorwerpen aanbieden maakten van metaal, aardewerk of glas. Het mineraal betaalt in verschillende gebieden van de wereld bevat hun eigen handtekening mengsel van spoor onderdelen aan, bijgevolg onderdelen van plaatselijke materialen maakten brengt deze identificatie hun chemische make-up binnen. Ambachtslieden die in verschillende tijden leven en plaatsen hebben hun favoriete additieven gebruikt om materialen te maken die gemakkelijker zijn te werken met of om kleur en textuur te verzorgen. Wat van deze spoor onderdelen is in de omgeving vrijgegeven wanneer zij blootgesteld worden te verwarmen, verwerend of zuren van voedsel zoals tomatensaus of citrusfruit. Bijvoorbeeld bevat het Egyptisch koper kleine hoeveelheden van arsenicum, die het koper hardere en duurzamer maar ook kleiner geschikt voor voedseldienst onderdelen maakt. Labo test voor AAS voorzichtig kan gesneden worden van de rug zijde van een kunst voorwerp, maar toevallig, kunnen de monsters heel klein zijn. AAS monsters kunnen ook verf stukjes, grond of zelfs bloed zijn. Stevige monsters moeten opgelost worden en dit vereist dikwijls een sterk zuur. Een minieme hoeveelheid van de vloeibare monster oplossing, over 0.01–0.02 zo groot als een reggendruppel (20–50 µL), is in een salpeteroxide–acetyleen of lucht–acetyleen vlam besproeid, die de oplossing verdampen en geven metalen atomen van hun chemische huizengroepen vrij en bekerende hen in hun essentiële formulieren. Een balk van lichte doorgangen door de vlam en sommige van de atomen in de monster damp absorbeert energie van dit licht. Een detector op de andere zijde meet de intensiteit van het licht nadat het door de vlam en monster damp is voorbijgegaan en deze intensiteit is naar de oorspronkelijke intensiteit van het licht vergeleken. Dit verschil is een aanwijzing van het nummer van licht-absorbert atomen in het monster. Elk chemisch onderdeel in het monster vereist een verschillende lamp die de karakteristieke golflengte van licht uitstraalt dat het onderdeel kan absorberen. Dus de onderdelen in een monster moeten een tegelijk getest worden. Algemeen indien een laboratorium een grote partij van monsters test, zullen zij de calcium test (bijvoorbeeld) op alle monsters lopen, verander dan de lamp en loop alle natrium tests en bijgevolg voorwaarts. Om de nauwkeurigheid van de maten toe te nemen, vergelijken laboranten de resultaten met een serie van "standaarden", oplossingen met bekende concentraties van het onderdeel van rente. Dikwijls vormen zij belemmeringen van de andere chemische onderdelen in de monsters door het lopen "matrijs standaarden" die dat de stortkenmerken van de overeenkomenen onbekende monsters simuleert. Vlam AAS techniek zijn de oudste methoden en zij kunnen delen-per-miljoen onderdeel concentraties met nauwkeurigheden in het 1–3% bereik meten. Grafiet oven AAS, een recenter ontwikkeling, gebruikt veel kleinere monsters en kan aan delen-per-aan miljard maten met ongeveer 20% nauwkeurigheid maken. De nieuwste techniek, diode LASERAAS, kan naar enkele onderdelen in een monster kijken dat gelijktijdig een reeks van lasers gebruikt die verschillende golflengtes van licht uitstraalt. Een wiskundig proces wordt dan gebruikt het mengsel van lichte golflengtes te scheiden die de detector bereiken. Nieuwere techniek zoals inductief gekoppelde plasma spectrometrie heeft vele aspecten van essentiële analyse overgenomen. Nochtans, hebben de betrekkelijk lage kosten en eenvoud van AAS hem een plaats op het laboratorium gegarandee

--------------------------------------------------
Note added at 1935 days (2007-03-21 11:47:20 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

Did the old copper plate from your grandmother's attic really come from 18th-century Egypt, or did your Uncle Fred buy it at a garage sale in the 1950s? Many museums check the authenticity of items in their collections by using atomic absorption spectroscopy (AAS). This technique measures trace element signatures that offer clues to the origins and ages of artifacts made from metal, pottery, or glass.
Mineral deposits in different regions of the world contain their own signature mix of trace elements, so items made from local materials carry this identification in their chemical makeup. Artisans living in different times and places have used their favorite additives to make materials easier to work with or to provide color and texture.
Some of these trace elements are released into the surroundings when they are exposed to heat, weathering, or acids from foods such as tomato sauce or citrus fruit. For example, Egyptian copper contains small amounts of arsenic, which makes the copper harder and more durable, but also less suitable for food service items.
Lab samples for AAS can be carefully cut from the back side of an art object, but luckily, the samples can be very small. AAS samples also can be paint chips, soil, or even blood. Solid samples must be dissolved, and this often requires a strong acid.
A minute quantity of the liquid sample solution, about 0.01–0.02 the size of a raindrop (20–50 μL), is sprayed into a nitrous oxide–acetylene or air–acetylene flame, which vaporizes the solution, releasing metal atoms from their chemical compounds and converting them into their elemental forms. A beam of light passes through the flame, and some of the atoms in the sample vapor absorb energy from this light.
A detector on the other side measures the intensity of the light after it has passed through the flame and sample vapor, and this intensity is compared to the original intensity of the light. This difference is an indication of the number of light-absorbing atoms in the sample.
Each chemical element in the sample requires a different lamp that emits the characteristic wavelength of light that the element can absorb. Thus, the elements in a sample must be tested one at a time. Generally, if a laboratory is testing a large batch of samples, they will run the calcium test (for example) on all of the samples, then change the lamp and run all the sodium tests, and so forth.
To increase the precision of the measurements, laboratory technicians compare the results with a series of "standards", solutions with known concentrations of the element of interest. Often, they account for interferences from the other chemical elements in the samples by running "matrix standards" that simulate the bulk characteristics of the corresponding unknown samples.
Flame AAS techniques are the oldest methods, and they can measure parts-per-million element concentrations with accuracies in the 1–3% range. Graphite furnace AAS, a more recent development, uses much smaller samples, and can make parts-per-billion measurements with about 20% accuracy. The newest technique, diode laser AAS, can look at several elements in a sample simultaneously using an array of lasers that emit various wavelengths of light. A mathematical process is then used to separate the mixture of light wavelengths that reaches the detector.
Newer techniques such as inductively coupled plasma spectrometry have taken over many aspects of elemental analysis. However, the relatively low cost and simplicity of AAS have guaranteed it a place on the laboratoryNative speaker of:
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search