έφορος

French translation: le président du conseil (ατο δεδομένο συγκείμενο)

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Greek term or phrase:έφορος
French translation:le président du conseil (ατο δεδομένο συγκείμενο)
Entered by: Savvas SEIMANIDIS

11:05 Feb 3, 2016
Greek to French translations [PRO]
Other / administration
Greek term or phrase: έφορος
Έφορος Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Κύπρος)
rokotas
Local time: 10:12
le président du conseil (ατο δεδομένο συγκείμενο)
Explanation:
- Η αντιστοιχία του ελληνικού όρου '' έφορος '' ποικίλει αναλόγως του δεδομένου πεδίου.

--------------------------------------------------
Note added at 30 mins (2016-02-03 11:35:44 GMT)
--------------------------------------------------

Επί παραδείγματι, ''έφορος του μουσείου'' αντιστοιχεί στον ""conservateur du musée", ''έφορος αρχαιοτήτων'' στον "inspecteur des monuments", ''έφορος γραφείου εφορίας'' στον "receveur de la direction régionale des finances publiques" κλπ.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή πρόκειται περί συμβουλίου, ο έφορος, ών επικεφαλής του, ονομάζεται στα γαλλικά "président du conseil"

--------------------------------------------------
Note added at 38 mins (2016-02-03 11:43:33 GMT)
--------------------------------------------------

- Références :

1. "L'Agence du médicament est chargée de coordonner les ressources scientifiques de chacun des États membres, en vue de l'évaluation et de la surveillance des médicaments à usage humain et ... Le conseil d'administration de l'EMEA est composé de deux représentants ... Il a, à sa tête, un président et un vice-président"

- http://www.arcat-sante.org/a/essais/annexes/europe.html

--------------------------------------------------
Note added at 41 mins (2016-02-03 11:47:22 GMT)
--------------------------------------------------

2. "L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) se substitue à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). C'est un établissement public placé sous la tutelle des ministères chargés de la Santé, de l'Agriculture, de la Consommation, de l'Environnement, de la Santé et du Travail.
Présidente du conseil d'administration"

- http://ansm.sante.fr/

--------------------------------------------------
Note added at 48 mins (2016-02-03 11:53:48 GMT)
--------------------------------------------------

3. "Christophe Brard, président de la SNGTV, rappelle que les praticiens sont engagés depuis des années dans la lutte contre l'antibiorésistance. « Nous avons élaboré des recommandations de bonnes pratiques de l'antibiothérapie par maladie et par espèce. Ces fiches seront bientôt diffusées et sont évolutives."

- http://www.lafranceagricole.fr/actualites/elevage-sanitaire-...

--------------------------------------------------
Note added at 50 mins (2016-02-03 11:56:23 GMT)
--------------------------------------------------

- Προσωπικώς, θα μετέφραζα τον ελληνικό τίτλο του εν λόγω θεσμικού οργάνου ως: "Conseil de surveillance des produits pharmaceutiques vétérinaires".

--------------------------------------------------
Note added at 23 hrs (2016-02-04 10:45:09 GMT)
--------------------------------------------------

-Αγαπητέ συνάδελφε καλημέρα. Η επίσημη γαλλική γλώσσα διετήρησε το αρσενικό γένος σε όλα τα ουσιαστικά τα οποία υποδηλώνουν ένα αξίωμα, ιδιωτικό ή δημόσιο. Σε αυτήν την περίπτωση, το αρσενικό γένος δεν τονίζει το φύλο του ατόμου το οποίο ασκεί το δεδομένο αξίωμα αλλά το ίδιο το αξίωμα αυτό καθαυτό. Τοιουτοτρόπως, αναφερόμεθα στην Madame le juge, madame le procureur, madame le ministre, madame le proviseur, madame le garde des sceaux (pour le ministre de la justice), madame le receveur du centre des impôts, le docteur Françoise Dolto (et non "la doctoresse"!), madame le professeur de droit, madame le chef de cabinet, madame le rapporteur du projet de loi etc. Même pour plusieurs métiers de droit privé, on applique cette règle, conformément à l'esprit de la langue de Molière. On dit "metteur en scène" même au sujet d'une femme, de même que expert-comptable et non "experte-comptable", chauffeur de bus, agent de police, sapeur pompier, ingénieur civil, architecte, chef de chantier etc. Actuellement, des associations de femmes revendiquent la "féminisation" de ces termes et elles ont obtenu gain de cause en partie. On dit conductrice de bus, réparatrice d'appareils de bureautique, pharmacienne, avocate, voire écrivaine, proviseure, même députée ! Alors, on peut dire aussi "madame la présidente du conseil de surveillance..." Bonne journée !

--------------------------------------------------
Note added at 1 day3 mins (2016-02-04 11:09:05 GMT)
--------------------------------------------------

- Ευχαριστώ εγώ, για την ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Καλή σας μέρα και καλή επιτυχία στις εργασίες σας
Selected response from:

Savvas SEIMANIDIS
France
Grading comment
Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
4le président du conseil (ατο δεδομένο συγκείμενο)
Savvas SEIMANIDIS


  

Answers


22 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
le président du conseil (ατο δεδομένο συγκείμενο)


Explanation:
- Η αντιστοιχία του ελληνικού όρου '' έφορος '' ποικίλει αναλόγως του δεδομένου πεδίου.

--------------------------------------------------
Note added at 30 mins (2016-02-03 11:35:44 GMT)
--------------------------------------------------

Επί παραδείγματι, ''έφορος του μουσείου'' αντιστοιχεί στον ""conservateur du musée", ''έφορος αρχαιοτήτων'' στον "inspecteur des monuments", ''έφορος γραφείου εφορίας'' στον "receveur de la direction régionale des finances publiques" κλπ.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή πρόκειται περί συμβουλίου, ο έφορος, ών επικεφαλής του, ονομάζεται στα γαλλικά "président du conseil"

--------------------------------------------------
Note added at 38 mins (2016-02-03 11:43:33 GMT)
--------------------------------------------------

- Références :

1. "L'Agence du médicament est chargée de coordonner les ressources scientifiques de chacun des États membres, en vue de l'évaluation et de la surveillance des médicaments à usage humain et ... Le conseil d'administration de l'EMEA est composé de deux représentants ... Il a, à sa tête, un président et un vice-président"

- http://www.arcat-sante.org/a/essais/annexes/europe.html

--------------------------------------------------
Note added at 41 mins (2016-02-03 11:47:22 GMT)
--------------------------------------------------

2. "L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) se substitue à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). C'est un établissement public placé sous la tutelle des ministères chargés de la Santé, de l'Agriculture, de la Consommation, de l'Environnement, de la Santé et du Travail.
Présidente du conseil d'administration"

- http://ansm.sante.fr/

--------------------------------------------------
Note added at 48 mins (2016-02-03 11:53:48 GMT)
--------------------------------------------------

3. "Christophe Brard, président de la SNGTV, rappelle que les praticiens sont engagés depuis des années dans la lutte contre l'antibiorésistance. « Nous avons élaboré des recommandations de bonnes pratiques de l'antibiothérapie par maladie et par espèce. Ces fiches seront bientôt diffusées et sont évolutives."

- http://www.lafranceagricole.fr/actualites/elevage-sanitaire-...

--------------------------------------------------
Note added at 50 mins (2016-02-03 11:56:23 GMT)
--------------------------------------------------

- Προσωπικώς, θα μετέφραζα τον ελληνικό τίτλο του εν λόγω θεσμικού οργάνου ως: "Conseil de surveillance des produits pharmaceutiques vétérinaires".

--------------------------------------------------
Note added at 23 hrs (2016-02-04 10:45:09 GMT)
--------------------------------------------------

-Αγαπητέ συνάδελφε καλημέρα. Η επίσημη γαλλική γλώσσα διετήρησε το αρσενικό γένος σε όλα τα ουσιαστικά τα οποία υποδηλώνουν ένα αξίωμα, ιδιωτικό ή δημόσιο. Σε αυτήν την περίπτωση, το αρσενικό γένος δεν τονίζει το φύλο του ατόμου το οποίο ασκεί το δεδομένο αξίωμα αλλά το ίδιο το αξίωμα αυτό καθαυτό. Τοιουτοτρόπως, αναφερόμεθα στην Madame le juge, madame le procureur, madame le ministre, madame le proviseur, madame le garde des sceaux (pour le ministre de la justice), madame le receveur du centre des impôts, le docteur Françoise Dolto (et non "la doctoresse"!), madame le professeur de droit, madame le chef de cabinet, madame le rapporteur du projet de loi etc. Même pour plusieurs métiers de droit privé, on applique cette règle, conformément à l'esprit de la langue de Molière. On dit "metteur en scène" même au sujet d'une femme, de même que expert-comptable et non "experte-comptable", chauffeur de bus, agent de police, sapeur pompier, ingénieur civil, architecte, chef de chantier etc. Actuellement, des associations de femmes revendiquent la "féminisation" de ces termes et elles ont obtenu gain de cause en partie. On dit conductrice de bus, réparatrice d'appareils de bureautique, pharmacienne, avocate, voire écrivaine, proviseure, même députée ! Alors, on peut dire aussi "madame la présidente du conseil de surveillance..." Bonne journée !

--------------------------------------------------
Note added at 1 day3 mins (2016-02-04 11:09:05 GMT)
--------------------------------------------------

- Ευχαριστώ εγώ, για την ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Καλή σας μέρα και καλή επιτυχία στις εργασίες σας

Savvas SEIMANIDIS
France
Native speaker of: Native in GreekGreek, Native in FrenchFrench
PRO pts in category: 16
Grading comment
Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια
Notes to answerer
Asker: Ευχαριστώ πολύ!!! Δεν μου πήγαιναν στην περίπτωση τα "conservateur, inspecteur etc." και δεν μπορούσα να βρω το συγκεκριμμένο. Ευχαριστώ και για το "Conseil de surveillance...", θα το χρησιμοποιήσω. Δεν είχα βάλει το "surveillance".

Asker: προφανώς το θηλυκό κλίνεται (présidente)?

Asker: Και εγώ αυτό ήξερα, αλλά, όπως σωστά λέτε στο τέλος του σχολίου σας, τελευταία έχω δει και εγώ πολλές "θηλυκοποιήσεις" αξιωμάτων. Μάλιστα θυμάμαι ότι πρόσφατα είχε δημιουργηθεί στην Γαλλία ένα θέμα με κάποιον αξιωματούχο που απεκάλεσε γυναίκα συνάδελφό του με τον τίτλο θηλυκοποιημένο και του επετέθησαν οι εφημερίδες... Ευχαριστώ και πάλι...

Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search