KudoZ home » Greek to German » Science

αντικαθαλωτικο

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
17:41 Dec 17, 2003
Greek to German translations [PRO]
Science
Greek term or phrase: αντικαθαλωτικο
Ουσία που αποτρέπει την καθαλάτωση
Konstantinos Tsanakas
Germany
Local time: 12:26
Advertisement


Summary of answers provided
4Kesselsteinentfernungsmittel
elzosim


  

Answers


11 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
áíôéêáèáëùôéêï
Kesselsteinentfernungsmittel


Explanation:
Kesselstein åßíáé ç êáèáëÜôùóç, äçëáäÞ
"ç åðéêÜëõøç åðéöÜíåéáò, êõñßùò ôïõ åóùôåñéêïý áôìïëÝâçôá, ðïõ ó÷çìáôßæåôáé ìå êáèßæçóç áóâåóôïý÷ùí áëÜôùí óôá ôïé÷þìáôÜ ôïõ".

ÕðÜñ÷ïõí êáé ôá áíôßóôïé÷á ðñïëçðôéêÜ ðïõ ëÝãïíôáé
Kesselsteinverhütungsmittel.

ÕðÜñ÷åé êé åíá site ðïõ áðëÜ ôá áíáöÝñåé. Åßíáé ôï ðáñáêÜôù clickable link. Ôá áíáöÝñåé ìÜëéóôá êáé óôá ÁããëéêÜ.

ÇÔÇ!    Reference: http://www.dagostini.it/patclass/Chemistry/C02F
elzosim
Local time: 13:26
Native speaker of: Native in GreekGreek
PRO pts in pair: 38
Grading comment
Sorry, óôçí ðñïêåéìÝíç ðåñßðôùóç Þôáí Enthärtungsmittel.
Login to enter a peer comment (or grade)
The asker has declined this answer
Comment: Sorry, óôçí ðñïêåéìÝíç ðåñßðôùóç Þôáí Enthärtungsmittel.
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search