KudoZ home » Greek to Italian » Tech/Engineering

συρόμενη "άγκυρα", συρόμενο "πιάτο"

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
13:47 Dec 23, 2001
Greek to Italian translations [PRO]
Tech/Engineering
Greek term or phrase: συρόμενη "άγκυρα", συρόμενο "πιάτο"
Lift Χιονοδρομικού Κέντρου Βόρα:
συρόμενη άγκυρα μήκους 900 μέτρων. Συρόμενο πιάτο μήκους 500 μέτρων
irini voliotou
Local time: 00:18
Advertisement


Summary of answers provided
5ski-lift Þ sciovia
5ski-lift Þ sciovia
5ski-lift Þ sciovia
5ski-lift Þ sciovia
5ski-lift, sciovia
5ski-lift, sciovia
5ski-lift, sciovia
5ski-lift, sciovia
5Óõñüìåíç ¢ãêõñá , Óõñüìåíï ÐéÜôï
Betty Revelioti


  

Answers


3 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5
Óõñüìåíç ¢ãêõñá , Óõñüìåíï ÐéÜôï


Explanation:
Óõñüìåíç ¢ãêõñá = sliding anchor
Óõñüìåíï ÐéÜôï = sliding plate

Vora Ski Centre Lift:
Sliding anchor 900 metres lenght. Sliding plate 500 metres lenght.

Áí Ý÷åéò áíÜãêç ãéá êÜôé Üëëï åíçìÝñùóå ìå. ÊáëÝò ãéïñôÝò.

Betty Revelioti
Greece
Local time: 00:18
Native speaker of: Native in GreekGreek
PRO pts in pair: 4
Grading comment
the translation was into english, not into italian as wanted
Login to enter a peer comment (or grade)
The asker has declined this answer
Comment: the translation was into english, not into italian as wanted

3 days 17 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5
ski-lift, sciovia


Explanation:
×ñüíéá ðïëëÜ!
Ïé Éôáëïß ÷ñçóéìïðïéïýí ìßá ëÝîç êáé ãéá ôá äýï: õðÜñ÷åé ç áããëéêÞ (ç ðñþôç) êáé ç éôáëéêÞ (ç äåýôåñç).
Ôï 'óõñüìåíç' äå ÷ñåéÜæåôáé. Áí èåò íá ãñÜøåéò êáé ôï 'ìÞêïõò 900 ìÝôñùí' ðñÝðåé íá ãñÜøåéò "ski-lift lunghezza 500/900 metri".

Ìáñßíá ÌïñÝíïõ
ÌåôáöñÜóôñéá Éôáëéêþí
Èåóóáëïíßêç
031-510.323Native speaker of:

3 days 17 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5
ski-lift, sciovia


Explanation:
×ñüíéá ðïëëÜ!
Ïé Éôáëïß ÷ñçóéìïðïéïýí ìßá ëÝîç êáé ãéá ôá äýï: õðÜñ÷åé ç áããëéêÞ (ç ðñþôç) êáé ç éôáëéêÞ (ç äåýôåñç).
Ôï 'óõñüìåíç' äå ÷ñåéÜæåôáé. Áí èåò íá ãñÜøåéò êáé ôï 'ìÞêïõò 900 ìÝôñùí' ðñÝðåé íá ãñÜøåéò "ski-lift lunghezza 500/900 metri".

Ìáñßíá ÌïñÝíïõ
ÌåôáöñÜóôñéá Éôáëéêþí
Èåóóáëïíßêç
031-510.323Native speaker of:

3 days 17 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5
ski-lift, sciovia


Explanation:
×ñüíéá ðïëëÜ!
Ïé Éôáëïß ÷ñçóéìïðïéïýí ìßá ëÝîç êáé ãéá ôá äýï: õðÜñ÷åé ç áããëéêÞ (ç ðñþôç) êáé ç éôáëéêÞ (ç äåýôåñç).
Ôï 'óõñüìåíç' äå ÷ñåéÜæåôáé. Áí èåò íá ãñÜøåéò êáé ôï 'ìÞêïõò 900 ìÝôñùí' ðñÝðåé íá ãñÜøåéò "ski-lift lunghezza 500/900 metri".

Ìáñßíá ÌïñÝíïõ
ÌåôáöñÜóôñéá Éôáëéêþí
Èåóóáëïíßêç
031-510.323Native speaker of:

3 days 17 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5
ski-lift, sciovia


Explanation:
×ñüíéá ðïëëÜ!
Ïé Éôáëïß ÷ñçóéìïðïéïýí ìßá ëÝîç êáé ãéá ôá äýï: õðÜñ÷åé ç áããëéêÞ (ç ðñþôç) êáé ç éôáëéêÞ (ç äåýôåñç).
Ôï 'óõñüìåíç' äå ÷ñåéÜæåôáé. Áí èåò íá ãñÜøåéò êáé ôï 'ìÞêïõò 900 ìÝôñùí' ðñÝðåé íá ãñÜøåéò "ski-lift lunghezza 500/900 metri".

Ìáñßíá ÌïñÝíïõ
ÌåôáöñÜóôñéá Éôáëéêþí
Èåóóáëïíßêç
031-510.323Native speaker of:

3 days 17 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5
ski-lift Þ sciovia


Explanation:
×ñüíéá ðïëëÜ!
Ïé Éôáëïß ÷ñçóéìïðïéïýí ìßá ëÝîç êáé ãéá ôï ðéÜôï êáé ãéá ôçí Üãêõñá: õðÜñ÷åé ç áããëéêÞ (ç ðñþôç) êáé ç éôáëéêÞ (ç äåýôåñç).
Ôï 'óõñüìåíç' äå ÷ñåéÜæåôáé. Áí èåò íá ãñÜøåéò êáé ôï 'ìÞêïõò 900 ìÝôñùí' ðñÝðåé íá ãñÜøåéò "ski-lift lunghezza 500/900 metri".

Ìáñßíá ÌïñÝíïõ
ÌåôáöñÜóôñéá Éôáëéêþí
Èåóóáëïíßêç
031-510.323Native speaker of:

3 days 17 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5
ski-lift Þ sciovia


Explanation:
×ñüíéá ðïëëÜ!
Ïé Éôáëïß ÷ñçóéìïðïéïýí ìßá ëÝîç êáé ãéá ôï ðéÜôï êáé ãéá ôçí Üãêõñá: õðÜñ÷åé ç áããëéêÞ (ç ðñþôç) êáé ç éôáëéêÞ (ç äåýôåñç).
Ôï 'óõñüìåíç' äå ÷ñåéÜæåôáé. Áí èåò íá ãñÜøåéò êáé ôï 'ìÞêïõò 900 ìÝôñùí' ðñÝðåé íá ãñÜøåéò "ski-lift lunghezza 500/900 metri".

Ìáñßíá ÌïñÝíïõ
ÌåôáöñÜóôñéá Éôáëéêþí
Èåóóáëïíßêç
031-510.323Native speaker of:

3 days 17 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5
ski-lift Þ sciovia


Explanation:
×ñüíéá ðïëëÜ!
Ïé Éôáëïß ÷ñçóéìïðïéïýí ìßá ëÝîç êáé ãéá ôï ðéÜôï êáé ãéá ôçí Üãêõñá: õðÜñ÷åé ç áããëéêÞ (ç ðñþôç) êáé ç éôáëéêÞ (ç äåýôåñç).
Ôï 'óõñüìåíç' äå ÷ñåéÜæåôáé. Áí èåò íá ãñÜøåéò êáé ôï 'ìÞêïõò 900 ìÝôñùí' ðñÝðåé íá ãñÜøåéò "ski-lift lunghezza 500/900 metri".

Ìáñßíá ÌïñÝíïõ
ÌåôáöñÜóôñéá Éôáëéêþí
Èåóóáëïíßêç
031-510.323Native speaker of:

3 days 17 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5
ski-lift Þ sciovia


Explanation:
×ñüíéá ðïëëÜ!
Ïé Éôáëïß ÷ñçóéìïðïéïýí ìßá ëÝîç êáé ãéá ôï ðéÜôï êáé ãéá ôçí Üãêõñá: õðÜñ÷åé ç áããëéêÞ (ç ðñþôç) êáé ç éôáëéêÞ (ç äåýôåñç).
Ôï 'óõñüìåíç' äå ÷ñåéÜæåôáé. Áí èåò íá ãñÜøåéò êáé ôï 'ìÞêïõò 900 ìÝôñùí' ðñÝðåé íá ãñÜøåéò "ski-lift lunghezza 500/900 metri".

Ìáñßíá ÌïñÝíïõ
ÌåôáöñÜóôñéá Éôáëéêþí
Èåóóáëïíßêç
031-510.323Native speaker of:
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search