a terhelt kivételével

Italian translation: ad eccezione dell\'imputato

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Hungarian term or phrase:a terhelt kivételével
Italian translation:ad eccezione dell\'imputato
Entered by: Cristiana Francone

09:43 Jun 6, 2018
Hungarian to Italian translations [PRO]
Law/Patents - Law (general)
Hungarian term or phrase: a terhelt kivételével
La frase è la seguente, sempre da un decreto di sequestro giudiziario:

A Be. 158. § (3) bekezdése értelmében, aki a lefoglalás érdekében tett intézkedést akadályozza, ezek tűresére kényszeríthető és - a terhelt kivételével - rendbírsággal sújtható.

Apparentemente la frase è chiara: ai sensi della legge sulla procedura penale, chiunque si opponga al sequestro può essere costretto e può essergli inflitta un'ammenda. Ma che senso ha "con eccezione dell'imputato"? L'imputato che si oppone al sequestro non può essere multato? Più che un problema di lingua, qui mi trovo di fronte a un dilemma logico...
Grazie per i suggerimenti!
Cristiana Francone
Local time: 10:29
ad eccezione dell'imputato
Explanation:
Ciao,
La funzione dell'ammenda è garantire il regolare espletamento della procedura (non solo in caso di sequestro giuridiazio). Non ho trovato approfondimenti esplicativi particolari ma secondo me, con questo strumento il legislatore aveva l'intenzione di garantirsi la collaborazione delle figure secondarie (rappresentante legale, familiari, testimoni, accusatori, etc.), visto che l'imputato ha un'inquadramento giudiziario differente. Certo che il dilemma nella frase resta...perchè proprio lui non viene sanzionato (magari nel regolamento è prevista una sanzione diversa, non di tipo pecuniario)..

Incollo qui la cerchia di soggetti sanzionabili e le situazioni in cui è prevista l'applicazione dell'ammenda.

9. Az eljárás rendjének biztosítása

A rendbírság

A rendbírság vagyoni hátrányt jelentö kényszerintézkedés, amelynek célja az eljárási cselekményen való részvétel, közremüködés kikényszerítése, illetve rend fenntartása.

A Be. 161. § (1) bekezdése alapján, az e törvényben meghatározott esetekben a rend fenntartása érdekében, valamint az eljárási kötelezettségek megszegése miatt ezer forinttól kétszázezer forintig, különösen súlyos vagy ismételt esetben ötszázezer forintig terjedö rendbírság szabható ki. A rendbírság összegének megállapításánál a kiszabására okot adó cselekmény súlyát és következményeit kell figyelembe venni.

Rendbírság kiszabásáról a bíróság és az ügyész határoz. A rendbírság kiszabása ellen bejelentett jogorvoslatnak halasztó hatálya van.

A Be. 161. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben kiszabott rendbírságot - meg nem fizetése esetén - a bíróság elzárásra változtatja át. A rendbírság elzárásra történö átváltoztatása esetén ezer forinttól ötezer forintig terjedö összeg helyett egy-egy napi elzárást kell számítani. A rendbírság helyébe lépö elzárás egy napnál rövidebb és száz napnál hosszabb nem lehet. Erre a rendbírságot kiszabó határozatban a megbírságolt személyt figyelmeztetni kell. Az elzárást büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

Az ügyész által kiszabott rendbírság átváltoztatásáról az ügyészség székhelye szerint illetékes nyomozási bíró az iratok alapján dönt. A rendbírságot elzárásra átváltoztató határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Az elzárás végrehajtására a szabálysértési jogszabályok irányadók azzal, hogy az elzárás végrehajtásának elhalasztása vagy félbeszakítása csak a megbírságolt személy kórházi gyógykezelésének szükségessége esetén és csak ezen idötartamig engedélyezhetö.
A rendbírság a büntetöeljárás során a következö intézkedéséhez kapcsolódik

· a Be. 25. § rendbírság kiszabását teszi lehetövé az ugyanazon bíró ellen ismételten alaptalan kizárási okot bejelentö védövel, sértettel, magánvádlóval, pótmagánvádlóval, magánféllel, vagy képviselöjükkel szemben,

· a Be. 93. § a következményekre figyelmeztetés ellenére, a vallomást jogosulatlanul megtagadó tanúval szemben teszi lehetövé a rendbírság kiszabását,

· a Be. 106. § (3) szerint amennyiben a sértett megszegi a szakértöi eljárás során a közremüködési kötelezettségét, rendbírsággal sújtható,

· a Be. 112. § (1) és (2) bekezdése szerint, ha a szakértö kioktatás ellenére jogosulatlanul megtagadja az együttmüködést, vagy szakvéleménye elkészítésével indokolatlanul késlekedik, rendbírsággal sújtható,

· a Be. 119. § (5) bekezdése szerint rendbírsággal sújtható a tanú, a sértett vagy más személy, ha a szemlének nem hajlandó alávetni magát, illetve, amennyiben a birtokában levö tárgyat a szemle céljára nem bocsátja rendelkezésre,

· a Be. 139. § (1) bekezdése a házi örizetet és a lakhelyelhagyási tilalmat megszegö terhelttel szemben teszi lehetövé rendbírság kiszabását,

· a Be. 139. § (2) bekezdése a távoltartás szabályait szándékosan megszegö terhelttel szemben teszi lehetövé rendbírság kiszabását,

· a Be. 152. § (1) bekezdése szerint rendbírsággal sújtható a lefoglalás során a dolog birtokosa - a mentességi joggal rendelkezö tanút kivéve -, amennyiben a keresett dolgot felszólításra önként nem adja át,

· a Be. 158. § (3) bekezdése alapján a házkutatás, motozás, lefoglalás érdekében tett intézkedéseket akadályozó személy - a terhelt kivételével - rendbírsággal sújtható,

· a Be. 185. § (3) a nyomozási cselekmény rendjét megzavarja, vagy a helyszínen tartózkodási kötelezettségét megszegi, ugyancsak rendbírsággal sújtható,

· a Be. 245. § (4) a bírósági tárgyalás rendjét, menetét megzavaró személlyel - a terheltet kivéve - teszi alkalmazhatóvá a rendbírságot,

· a Be. 246. § (2) bekezdése szerint rendbírság kiszabásának lehet helye a rendzavaró védövel szemben,

· a Be. 343. § (1) bekezdése a pótmagánvádló képviselöjével szemben teszi lehetövé a rendbírság alkalmazását, amennyiben az a tárgyaláson nem jelenik meg és távolmaradását elözetesen, alapos okkal nem menti ki,

· a Be. 429. § (3) bekezdése szerint a rendkívüli felülvizsgálati eljárásban a kirendelt védövel szemben rendbírság kiszabásának van helye, amennyiben indítványát harminc napon belül nem, vagy hiányosan nyújtja be.

A rendbírság kiszabásának elöfeltétele, hogy az idézés szabályszerü legyen. A rendbírság kiszabása során a hatóság feladata annak mérlegelése, hogy az adott esetben a mulasztás milyen következménnyel járt. A rendbírság összegének meghatározásakor a kellö hatás elérése érdekében a fentieken túlmenöen a lehetöségekhez képest figyelemmel kell lenni a megbírságolt személy jövedelmi viszonyaira. A rendbírság célja az eljárási cselekmény, eljárásszerü magatartás kikényszerítése.

Selected response from:

Melinda Poor
Italy
Local time: 10:29
Grading comment
Mi spiace non poter scegliere entrambe le risposte, entrambe con spiegazioni e suggerimenti utili! Grazie comunque a entrambe!
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
5 +1tranne che all'imputato /la persona sottoposta al provvedimento diversa dall’imputato
dr Nagy Katalin
3 +1ad eccezione dell'imputato
Melinda Poor


Discussion entries: 1

  

Answers


3 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5 peer agreement (net): +1
ad eccezione dell'imputato


Explanation:
Ciao,
La funzione dell'ammenda è garantire il regolare espletamento della procedura (non solo in caso di sequestro giuridiazio). Non ho trovato approfondimenti esplicativi particolari ma secondo me, con questo strumento il legislatore aveva l'intenzione di garantirsi la collaborazione delle figure secondarie (rappresentante legale, familiari, testimoni, accusatori, etc.), visto che l'imputato ha un'inquadramento giudiziario differente. Certo che il dilemma nella frase resta...perchè proprio lui non viene sanzionato (magari nel regolamento è prevista una sanzione diversa, non di tipo pecuniario)..

Incollo qui la cerchia di soggetti sanzionabili e le situazioni in cui è prevista l'applicazione dell'ammenda.

9. Az eljárás rendjének biztosítása

A rendbírság

A rendbírság vagyoni hátrányt jelentö kényszerintézkedés, amelynek célja az eljárási cselekményen való részvétel, közremüködés kikényszerítése, illetve rend fenntartása.

A Be. 161. § (1) bekezdése alapján, az e törvényben meghatározott esetekben a rend fenntartása érdekében, valamint az eljárási kötelezettségek megszegése miatt ezer forinttól kétszázezer forintig, különösen súlyos vagy ismételt esetben ötszázezer forintig terjedö rendbírság szabható ki. A rendbírság összegének megállapításánál a kiszabására okot adó cselekmény súlyát és következményeit kell figyelembe venni.

Rendbírság kiszabásáról a bíróság és az ügyész határoz. A rendbírság kiszabása ellen bejelentett jogorvoslatnak halasztó hatálya van.

A Be. 161. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben kiszabott rendbírságot - meg nem fizetése esetén - a bíróság elzárásra változtatja át. A rendbírság elzárásra történö átváltoztatása esetén ezer forinttól ötezer forintig terjedö összeg helyett egy-egy napi elzárást kell számítani. A rendbírság helyébe lépö elzárás egy napnál rövidebb és száz napnál hosszabb nem lehet. Erre a rendbírságot kiszabó határozatban a megbírságolt személyt figyelmeztetni kell. Az elzárást büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

Az ügyész által kiszabott rendbírság átváltoztatásáról az ügyészség székhelye szerint illetékes nyomozási bíró az iratok alapján dönt. A rendbírságot elzárásra átváltoztató határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Az elzárás végrehajtására a szabálysértési jogszabályok irányadók azzal, hogy az elzárás végrehajtásának elhalasztása vagy félbeszakítása csak a megbírságolt személy kórházi gyógykezelésének szükségessége esetén és csak ezen idötartamig engedélyezhetö.
A rendbírság a büntetöeljárás során a következö intézkedéséhez kapcsolódik

· a Be. 25. § rendbírság kiszabását teszi lehetövé az ugyanazon bíró ellen ismételten alaptalan kizárási okot bejelentö védövel, sértettel, magánvádlóval, pótmagánvádlóval, magánféllel, vagy képviselöjükkel szemben,

· a Be. 93. § a következményekre figyelmeztetés ellenére, a vallomást jogosulatlanul megtagadó tanúval szemben teszi lehetövé a rendbírság kiszabását,

· a Be. 106. § (3) szerint amennyiben a sértett megszegi a szakértöi eljárás során a közremüködési kötelezettségét, rendbírsággal sújtható,

· a Be. 112. § (1) és (2) bekezdése szerint, ha a szakértö kioktatás ellenére jogosulatlanul megtagadja az együttmüködést, vagy szakvéleménye elkészítésével indokolatlanul késlekedik, rendbírsággal sújtható,

· a Be. 119. § (5) bekezdése szerint rendbírsággal sújtható a tanú, a sértett vagy más személy, ha a szemlének nem hajlandó alávetni magát, illetve, amennyiben a birtokában levö tárgyat a szemle céljára nem bocsátja rendelkezésre,

· a Be. 139. § (1) bekezdése a házi örizetet és a lakhelyelhagyási tilalmat megszegö terhelttel szemben teszi lehetövé rendbírság kiszabását,

· a Be. 139. § (2) bekezdése a távoltartás szabályait szándékosan megszegö terhelttel szemben teszi lehetövé rendbírság kiszabását,

· a Be. 152. § (1) bekezdése szerint rendbírsággal sújtható a lefoglalás során a dolog birtokosa - a mentességi joggal rendelkezö tanút kivéve -, amennyiben a keresett dolgot felszólításra önként nem adja át,

· a Be. 158. § (3) bekezdése alapján a házkutatás, motozás, lefoglalás érdekében tett intézkedéseket akadályozó személy - a terhelt kivételével - rendbírsággal sújtható,

· a Be. 185. § (3) a nyomozási cselekmény rendjét megzavarja, vagy a helyszínen tartózkodási kötelezettségét megszegi, ugyancsak rendbírsággal sújtható,

· a Be. 245. § (4) a bírósági tárgyalás rendjét, menetét megzavaró személlyel - a terheltet kivéve - teszi alkalmazhatóvá a rendbírságot,

· a Be. 246. § (2) bekezdése szerint rendbírság kiszabásának lehet helye a rendzavaró védövel szemben,

· a Be. 343. § (1) bekezdése a pótmagánvádló képviselöjével szemben teszi lehetövé a rendbírság alkalmazását, amennyiben az a tárgyaláson nem jelenik meg és távolmaradását elözetesen, alapos okkal nem menti ki,

· a Be. 429. § (3) bekezdése szerint a rendkívüli felülvizsgálati eljárásban a kirendelt védövel szemben rendbírság kiszabásának van helye, amennyiben indítványát harminc napon belül nem, vagy hiányosan nyújtja be.

A rendbírság kiszabásának elöfeltétele, hogy az idézés szabályszerü legyen. A rendbírság kiszabása során a hatóság feladata annak mérlegelése, hogy az adott esetben a mulasztás milyen következménnyel járt. A rendbírság összegének meghatározásakor a kellö hatás elérése érdekében a fentieken túlmenöen a lehetöségekhez képest figyelemmel kell lenni a megbírságolt személy jövedelmi viszonyaira. A rendbírság célja az eljárási cselekmény, eljárásszerü magatartás kikényszerítése.
    Reference: http://www.fajltube.com/gazdasag/jogi/Buntetoeljarasi-kenysz...
Melinda Poor
Italy
Local time: 10:29
Native speaker of: Native in HungarianHungarian
PRO pts in category: 4
Grading comment
Mi spiace non poter scegliere entrambe le risposte, entrambe con spiegazioni e suggerimenti utili! Grazie comunque a entrambe!

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  dr Nagy Katalin: Nyelvi szempontból teljesen lényegtelen szempont, ez a pontosítás annak érdekes, aki meg akarja keresni az idézett szakaszokat a kódexben. A fenti idézetek az 1998. évi XIX. sz tv-ből valók. A jelenleg hatályos Be. a 2017. évi XC. törvény.
8 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)

4 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +1
tranne che all'imputato /la persona sottoposta al provvedimento diversa dall’imputato


Explanation:
A fordításra csak lehetséges példát jelöltem meg. A magabiztossági szint a felvetett logikai dilemmára adott magyarázatra vonatkozik.
A terhelt eljárási jogi helyzete más, mint a büntetőeljárásban szereplő többi személyé. Távolmaradás, ellenszegülés esetén vele szemben az elővezetés és a testi kényszer (bilincs, lefogás...) alkalmazható (természetesen törvényes keretek között).
Az olasz büntetőeljárási kódex is hasonlóan fogalmaz (art. 133 cpp).
Az "ammenda" helyett kényszermegoldásként a sanzione pecuniaria kifejezést használnám a rendbírságra. Az "ammenda" (ahogy a "multa" is) pénzbüntetés (előbbi a "contravvenzione", utóbbi a "delitto" jogkövetkezménye). A rendbírság nem büntetés, más a célja, a végrehajtása. Ezért fogalmaz így az art. 133 cpp "condannarli... a pagamento di una somma..."


    https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_buntetoeljarasi_jog/ch13s12.html
    https://www.studiocataldi.it/codiceprocedurapenale/atti-e-provvedimenti-del-giudice.asp
dr Nagy Katalin
Italy
Local time: 10:29
Works in field
Native speaker of: Native in ItalianItalian, Native in HungarianHungarian
PRO pts in category: 16

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Barbara Korinna Szederkenyi
35 mins
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search