prowadzić czynności sprawdzające

English translation: undertake verification procedures

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Polish term or phrase:prowadzić czynności sprawdzające
English translation:undertake verification procedures
Entered by: Kathy O

14:23 Jan 7, 2021
Polish to English translations [PRO]
Law (general)
Polish term or phrase: prowadzić czynności sprawdzające
Komisariat Wrocław Stare Miasto prowadzi czynności sprawdzające w sprawie za Ldz.XXX,pod nadzorem Prokuratury Wrocław Stare Miasto PR1DS

Jest to sprawa dotycząca przemocy domowej.
dziękuję!
Kathy O
Canada
Local time: 02:08
carry out/perform/undertake verification activities/procedures
Explanation:
carry out/perform/undertake verification activities/procedures
undertake verification activities
conduct verification activities

Postępowanie i czynności sprawdzające

CZYM JEST POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE?
https://gazeta.policja.pl/997/informacje/155519,Postepowanie...

--------------------------------------------------
Note added at 19 hrs (2021-01-08 09:37:03 GMT)
--------------------------------------------------

Postępowanie sprawdzające w procesie karnym
Postępowanie przygotowawcze, zgodnie z art. 303 k.p.k., wszczyna się poprzez wydanie postanowienia o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn przestępny i jego kwalifikację prawną. W myśl art. 325a k.p.k. przepisy o wszczęciu śledztwa stosuje się odpowiednio do wszczęcia dochodzenia.W ten sposób następuje formalne wszczęcie postępowania przygotowawczego. Wydanie postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia czyni zadość formalizmowi postępowania karnego, nadto stanowi przejaw zasady pisemności w postępowaniu przygotowawczym, co pozwala na precyzyjną kontrolę podejmowanych przez organ procesowy decyzji oraz zwiększa społeczną akceptację wymiaru sprawiedliwości. Dopiero z chwilą wydania formalnej decyzji, tj. postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, następuje wszczęcie pierwszego stadium procesu karnego, jakim jest postępowanie przygotowawcze. Jednakże ustawa karnoprocesowa przewiduje możliwość prowadzenia przez organy ścigania czynności przed formalnym wszczęciem postępowania przygotowawczego, w ramach instytucji postępowania sprawdzającego (art. 307 k.p.k.) i dochodzenia w niezbędnym zakresie (art. 308 k.p.k.). Są to fazy poprzedzające formalne wszczęcie postępowania przygotowawczego.
https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/323e5c64b21a922...

--------------------------------------------------
Note added at 19 hrs (2021-01-08 09:39:31 GMT)
--------------------------------------------------

Czym są czynności sprawdzające?

Zagadnienie prowadzenia czynności sprawdzających reguluje art. 307 Kodeksu postępowania karnego. Są to czynności, które mogą być podejmowane po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie, mające na celu zweryfikowanie wstępne czy zachodzi konieczność wszczęcia postępowania. Czynności te są obligatoryjne, jeśli zawiadomienie o przestępstwie jest anonimowe. Można je również przeprowadzić w celu weryfikacji tzw. informacji własnych organu ścigania.
https://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/sledztwo-i-dochodzeni...

--------------------------------------------------
Note added at 1 day 20 hrs (2021-01-09 11:07:34 GMT)
--------------------------------------------------

CZYM JEST POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE?

Podzielam pogląd, że w obowiązującym stanie prawnym należy dostrzec wyraźną różnicę między – z jednej strony – „postępowaniem sprawdzającym” przewidzianym w art. 307 § 2 k.p.k., którego metody („formy”) oraz sposoby jego zakończenia określają przepisy art. 307 § 1, § 2 i § 3 k.p.k., z drugiej zaś – „sprawdzeniem własnych informacji” przewidzianym w art. 307 § 5 k.p.k. Czynności sprawdzające, o których mowa w art. 307 § 5 k.p.k., mają własną „podstawę faktyczną”, którą stanowi „przypuszczenie, że popełniono przestępstwo”. Przypuszczenie to opiera się na informacjach innych niż „formalne” zawiadomienie o przestępstwie, które warunkuje rozpoczęcie postępowania sprawdzającego (art. 307 § 2 k.p.k.). W toku „sprawdzania własnych informacji” (§ 5) przepis art. 307 § 2 k.p.k. „stosuje się odpowiednio”, co wskazuje, że „sprawdzenie” tego rodzaju jest odrębnym w stosunku do „postępowania sprawdzającego” (§ 2) rodzajem czynności sprawdzających, w przeciwnym bowiem wypadku, gdyby „sprawdzenie” to mieściło się w pojęciu „postępowania sprawdzającego” formuła „odpowiedniego stosowania” nie miałaby tu uzasadnienia2.

W doktrynie dominuje, podzielany przeze mnie, pogląd, że postępowanie sprawdzające nie jest częścią procesu karnego3. Świadczy o tym przede wszystkim jego cel, którym jest ustalenie podstawy wszczęcia nieistniejącego jeszcze procesu karnego oraz możność wydania decyzji o odmowie wszczęcia postępowania, jeśli nie zostanie uprawdopodobniony fakt popełnienia przestępstwa. Odmiennego zdania był M. Cieślak, który czynności sprawdzające uznawał za formę tzw. postępowania wstępnego, uznając je tym samym za część procesu karnego4.
Selected response from:

mike23
Poland
Local time: 08:08
Grading comment
Dziękuję :)
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
3 +1to conduct inquiries
geopiet
4Carry out/undertake investigative actions
Joanna Carroll
3carry out/perform/undertake verification activities/procedures
mike23
3seek corroboration/corroborating evidence
Frank Szmulowicz, Ph. D.


  

Answers


21 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
Carry out/undertake investigative actions


Explanation:
Investigator should use their knowledge and experience to decide which investigative actions are the most appropriate in the circumstances. They should also be aware of the legal and ethical considerations relating to the conduct of any investigative action.


    https://www.app.college.police.uk/app-content/investigations/managing-investigations/
Joanna Carroll
United Kingdom
Local time: 07:08
Specializes in field
Native speaker of: Polish
PRO pts in category: 130
Login to enter a peer comment (or grade)

1 hr   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
seek corroboration/corroborating evidence


Explanation:
Corroborating evidence (or corroboration) is evidence that tends to support a proposition that is already supported by some initial evidence, therefore confirming the proposition. For example, W, a witness, testifies that she saw X drive his automobile into a green car. Meanwhile, Y, another witness, testifies that when he examined X's car, later that day, he noticed green paint on its fender. There can also be corroborating evidence related to a certain source, such as what makes an author think a certain way due to the evidence that was supplied by witnesses or objects.

https://en.wikipedia.org/wiki/Corroborating_evidence

Frank Szmulowicz, Ph. D.
United States
Local time: 02:08
Works in field
Native speaker of: Native in EnglishEnglish, Native in PolishPolish
PRO pts in category: 1090
Login to enter a peer comment (or grade)

10 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5 peer agreement (net): +1
to conduct inquiries


Explanation:
Czym są czynności sprawdzające?
Zagadnienie prowadzenia czynności sprawdzających reguluje art. 307 Kodeksu postępowania karnego. Są to czynności, które mogą być podejmowane po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie, mające na celu zweryfikowanie wstępne czy zachodzi konieczność wszczęcia postępowania. Czynności te są obligatoryjne, jeśli zawiadomienie o przestępstwie jest anonimowe. Można je również przeprowadzić w celu weryfikacji tzw. informacji własnych organu ścigania. - https://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/sledztwo-i-dochodzeni...

--

Criminal investigations begin with police officers and law enforcement agents going out into the community to follow up on reports of criminal or suspicious conduct. In many instances an individual or business will receive an inquiry from a police officer, federal law enforcement agent or other government official. The inquiry may be in the form of a telephone call from a police officer or federal law enforcement agent seeking information. It may also occur with a law enforcement official showing up at the door seeking to speak with a designated person. The inquiry may also be in the form of a subpoena seeking testimony, documents, or both, or simply a business card left in a mailbox asking the recipient to contact the law enforcement official who left the card. - https://byrnenixon.com/practice-areas/law-enforcement-inquir...

geopiet
Native speaker of: Native in PolishPolish
PRO pts in category: 400

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Ewa Dabrowska: albo "make inquiries"
21 hrs
  -> dziękuję
Login to enter a peer comment (or grade)

19 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
carry out/perform/undertake verification activities/procedures


Explanation:
carry out/perform/undertake verification activities/procedures
undertake verification activities
conduct verification activities

Postępowanie i czynności sprawdzające

CZYM JEST POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE?
https://gazeta.policja.pl/997/informacje/155519,Postepowanie...

--------------------------------------------------
Note added at 19 hrs (2021-01-08 09:37:03 GMT)
--------------------------------------------------

Postępowanie sprawdzające w procesie karnym
Postępowanie przygotowawcze, zgodnie z art. 303 k.p.k., wszczyna się poprzez wydanie postanowienia o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn przestępny i jego kwalifikację prawną. W myśl art. 325a k.p.k. przepisy o wszczęciu śledztwa stosuje się odpowiednio do wszczęcia dochodzenia.W ten sposób następuje formalne wszczęcie postępowania przygotowawczego. Wydanie postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia czyni zadość formalizmowi postępowania karnego, nadto stanowi przejaw zasady pisemności w postępowaniu przygotowawczym, co pozwala na precyzyjną kontrolę podejmowanych przez organ procesowy decyzji oraz zwiększa społeczną akceptację wymiaru sprawiedliwości. Dopiero z chwilą wydania formalnej decyzji, tj. postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, następuje wszczęcie pierwszego stadium procesu karnego, jakim jest postępowanie przygotowawcze. Jednakże ustawa karnoprocesowa przewiduje możliwość prowadzenia przez organy ścigania czynności przed formalnym wszczęciem postępowania przygotowawczego, w ramach instytucji postępowania sprawdzającego (art. 307 k.p.k.) i dochodzenia w niezbędnym zakresie (art. 308 k.p.k.). Są to fazy poprzedzające formalne wszczęcie postępowania przygotowawczego.
https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/323e5c64b21a922...

--------------------------------------------------
Note added at 19 hrs (2021-01-08 09:39:31 GMT)
--------------------------------------------------

Czym są czynności sprawdzające?

Zagadnienie prowadzenia czynności sprawdzających reguluje art. 307 Kodeksu postępowania karnego. Są to czynności, które mogą być podejmowane po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie, mające na celu zweryfikowanie wstępne czy zachodzi konieczność wszczęcia postępowania. Czynności te są obligatoryjne, jeśli zawiadomienie o przestępstwie jest anonimowe. Można je również przeprowadzić w celu weryfikacji tzw. informacji własnych organu ścigania.
https://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/sledztwo-i-dochodzeni...

--------------------------------------------------
Note added at 1 day 20 hrs (2021-01-09 11:07:34 GMT)
--------------------------------------------------

CZYM JEST POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE?

Podzielam pogląd, że w obowiązującym stanie prawnym należy dostrzec wyraźną różnicę między – z jednej strony – „postępowaniem sprawdzającym” przewidzianym w art. 307 § 2 k.p.k., którego metody („formy”) oraz sposoby jego zakończenia określają przepisy art. 307 § 1, § 2 i § 3 k.p.k., z drugiej zaś – „sprawdzeniem własnych informacji” przewidzianym w art. 307 § 5 k.p.k. Czynności sprawdzające, o których mowa w art. 307 § 5 k.p.k., mają własną „podstawę faktyczną”, którą stanowi „przypuszczenie, że popełniono przestępstwo”. Przypuszczenie to opiera się na informacjach innych niż „formalne” zawiadomienie o przestępstwie, które warunkuje rozpoczęcie postępowania sprawdzającego (art. 307 § 2 k.p.k.). W toku „sprawdzania własnych informacji” (§ 5) przepis art. 307 § 2 k.p.k. „stosuje się odpowiednio”, co wskazuje, że „sprawdzenie” tego rodzaju jest odrębnym w stosunku do „postępowania sprawdzającego” (§ 2) rodzajem czynności sprawdzających, w przeciwnym bowiem wypadku, gdyby „sprawdzenie” to mieściło się w pojęciu „postępowania sprawdzającego” formuła „odpowiedniego stosowania” nie miałaby tu uzasadnienia2.

W doktrynie dominuje, podzielany przeze mnie, pogląd, że postępowanie sprawdzające nie jest częścią procesu karnego3. Świadczy o tym przede wszystkim jego cel, którym jest ustalenie podstawy wszczęcia nieistniejącego jeszcze procesu karnego oraz możność wydania decyzji o odmowie wszczęcia postępowania, jeśli nie zostanie uprawdopodobniony fakt popełnienia przestępstwa. Odmiennego zdania był M. Cieślak, który czynności sprawdzające uznawał za formę tzw. postępowania wstępnego, uznając je tym samym za część procesu karnego4.

mike23
Poland
Local time: 08:08
Specializes in field
Native speaker of: Native in PolishPolish
PRO pts in category: 626
Grading comment
Dziękuję :)
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search