KudoZ home » Polish to English » Law/Patents

operat wodnoprawny

English translation: Water Quality Impact Assessment

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
12:55 May 19, 2002
Polish to English translations [PRO]
Law/Patents
Polish term or phrase: operat wodnoprawny
Na powyższe skrzyżowania zostały opracowane odrębne operaty wodnoprawne, pozytywnie uzgodnione przez REJONOWY ZWIˇZEK WODNYCH MELIORACJI

ZARZˇDZENIE MINISTRA ROLNICTWA z dnia 26 stycznia 1976 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać operat wodnoprawny (M.P. z dnia 25 lutego 1976 r.)
Na podstawie art. 31 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 paĽdziernika 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230) zarz±dza się, co następuje: § 1. 1. Operat wodnoprawny, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne, zwany dalej "operatem", sporz±dza się w formie opisowej i graficznej. 2. Czę¶ć opisowa operatu zawiera: 1)dane dotycz±ce zakładu ubiegaj±cego się o wydanie pozwolenia, 2)okre¶lenie: a)celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, b)ilo¶ci, stanu i składu ¶cieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczenia, c)rodzaju urz±dzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych i wodnych, d)stanu prawnego nieruchomo¶ci usytuowanych w zasięgu szkodliwego oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub wykonania urz±dzeń wodnych oraz rodzaju urz±dzeń zapobiegaj±cych temu oddziaływaniu, e)obowi±zków zakładu ubiegaj±cego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich, 3)charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym, 4)wyniki analiz wody dokonanych w zamierzonym miejscu wprowadzenia ¶cieków w odniesieniu do ¶redniego niskiego przepływu (SNQ) lub przepływu gwarantowanego w danym przekroju wód płyn±cych albo objęto¶ci wód stoj±cych, 5)bilans wodny zakładu z okre¶leniem wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe i podziemne, 6)projekt instrukcji gospodarowania wod±. 3. Czę¶ć graficzna operatu zawiera: 1)plan urz±dzeń wodnych wykonany na mapie lub szkicu w skali stosowanej przy sporz±dzaniu planów realizacyjnych z naniesionymi nieruchomo¶ciami usytuowanymi w zasięgu szkodliwego oddziaływania zamierzonego sposobu korzystania z wód lub wykonania urz±dzeń wodnych, z oznaczeniem powierzchni oraz okre¶leniem ich wła¶cicieli, 2)zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urz±dzeń wodnych i koryta wody płyn±cej usytuowanych w zasięgu oddziaływania tych urz±dzeń, wykonane w skali okre¶lonej w pkt 1, 3)schemat układu urz±dzeń pomiarowych, znaków żeglugowych i wodnych, 4)schemat funkcjonalny lub technologiczny urz±dzeń wodnych. § 2. 1. Operatem, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych, jest zatwierdzona dokumentacja geologiczna zawieraj±ca ustalenia zasobów tych wód, odpowiednie dane, o których mowa w § 1, a ponadto: 1)okre¶lenie wielko¶ci poboru wody w m3 na godzinę i w m3 na dobę z podaniem bilansu zapotrzebowania wody na okres obowi±zywania pozwolenia wodnoprawnego, 2)opis urz±dzeń służ±cych do poboru wody z okre¶leniem ich wydajno¶ci, 3)opis urz±dzeń tłocz±cych i uzdatniaj±cych wodę, 4)okre¶lenie rodzajów urz±dzeń służ±cych do rejestracji i kontroli poboru wody, 5)plan z naniesieniem: a)ujęć wód podziemnych znajduj±cych się na obszarze położonym w odległo¶ci dwukrotnie większej od zasięgu oddziaływania ujęcia objętego wnioskiem o wydanie pozwolenia, b)obiektów budowlanych znajduj±cych się w zasięgu oddziaływania ujęcia. 2. Operatem, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej w celu odwodnienia obiektu budowlanego za pomoc± otworów wiertniczych, jest projekt robót odwadniaj±cych. § 3. Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ¶ródl±dowych do celów rybackich, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w § 1, zawiera: 1)dla stawów: a)okre¶lenie nazwy, powierzchni ewidencyjnej i użytkowej oraz rodzaju poł±czeń z innymi wodami, b)dane dotycz±ce okresów nawadniania i odwadniania, 2)dla wylęgarń: a)okre¶lenie miejsca usytuowania, b)nazwę użytkowanej wody powierzchniowej, 3)dla rzek, jezior i innych zbiorników: a)okre¶lenie nazwy i powierzchni wody oraz rodzaju poł±czeń obwodu rybackiego z innymi wodami, b)oznaczenie granic obwodu rybackiego, obrębów hodowlanych i ochronnych tarlisk, zimowisk oraz miejsc usytuowania sadzy rybackich i przepławek. § 4. Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na eksploatację urz±dzeń wodnych, zawiera: 1)dla urz±dzeń zabezpieczaj±cych wody przed zanieczyszczeniem: a)dane dotycz±ce zakładu eksploatuj±cego urz±dzenia wodne, b)dokumentację powykonawcz± w czę¶ci dotycz±cej zmian wprowadzonych do projektu urz±dzeń wodnych, c)dokumenty stwierdzaj±ce efekty eksploatacyjne urz±dzeń wodnych wraz z analizami ¶cieków po ich oczyszczeniu, d)okre¶lenie wpływu ¶cieków na odbiornik, 2)dla urz±dzeń służ±cych do ujmowania wód podziemnych: a)dane dotycz±ce zakładu pobieraj±cego wodę, b)projekt badań hydrogeologicznych lub opinię hydrogeologiczn±, jeżeli wydano pozwolenie na pobór wody bez ustalenia jej zasobów, c)dokumentację powykonawcz± w czę¶ci dotycz±cej zmian wprowadzonych do projektu urz±dzeń. § 5. Operatem jest projekt urz±dzeń wodnych albo wyci±g z założeń techniczno-ekonomicznych lub z dokumentacji jednostadiowej inwestycji, jeżeli odpowiada wymaganiom przewidzianym dla operatu. § 6. Wła¶ciwy terenowy organ administracji państwowej może w uzasadnionych wypadkach odst±pić od wymagań okre¶lonych w zarz±dzeniu, jak również może ż±dać zamieszczenia dodatkowych danych w operacie. § 7. Do spraw wszczętych przed dniem wej¶cia w życie zarz±dzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. § 8. Traci moc zarz±dzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 5 kwietnia 1967 r. w sprawie dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Monitor Polski Nr 22, poz. 106). § 9. Zarz±dzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
big_fish
English translation:Water Quality Impact Assessment
Explanation:
propozycja, NB z rodzimych stron
Selected response from:

makary
Local time: 11:40
Grading comment
Dzięki,
Mniej więcej o to chodziło.
Pozdrawiam,
Krzysztof
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
5 +2aquatic legal survey
maciejm
4aquatic legal survey
bartek
4Water Quality Impact Assessmentmakary
4water supply and sewage effluent disposal documentationJacek Krankowski
4water-law study/report
Andrzej Glazek
4 -1permit for the use of (inland) waters
Piotr Bienkowski


Discussion entries: 1

  

Answers


21 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): -1
permit for the use of (inland) waters


Explanation:
tak tłumaczyłem, gdy miałem do czynienia z GWS-em i nikt nie protestował :)


    Own experience
Piotr Bienkowski
Poland
Local time: 11:40
Native speaker of: Native in PolishPolish
PRO pts in pair: 268

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
disagree  pidzej: bo jak wtedy odać "operat... na podstawie którego wydaje się zezwolenie...
12 mins
Login to enter a peer comment (or grade)

47 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
water-law study/report


Explanation:
This is a word-for-word translation of the Polish term, but at the same time seems to be descriptive enough to serve as a workable solution.

Andrzej Glazek
Poland
Local time: 11:40
Native speaker of: Polish
PRO pts in pair: 239
Login to enter a peer comment (or grade)

52 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
water supply and sewage effluent disposal documentation


Explanation:
"documentation" to propozycja slownika geodezyjnego, ktory zawiera rozne operaty ale nie ten (alternatywa: "data"); alternatywa w slowniku prawniczym Malkiewicz: "survey" (tez w kontekscie innego operatu); slownik ekologiczny nazywa z kolei jeden z operatow "statement"/"assessment".

Co do "wodnoprawne" (patrz takze to haslo w Glosariuszu), to moja propozycja wziela sie z tlumaczenia odpowiedniego "pozwolenia" przez Slownik ekologiczny. Alternatywa Malkiewicz: (for a) specified use of inland waters

Jacek Krankowski
PRO pts in pair: 1633
Login to enter a peer comment (or grade)

1 hr   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +2
aquatic legal survey


Explanation:
już było M.M.


    Reference: http://www.proz.com/kudoz/55910?keyword=operat
maciejm
Poland
Local time: 11:40
Native speaker of: Polish
PRO pts in pair: 1491

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  bartek: Oddaje sprawiedliwość. Byłeś pierwszy, ale u mnie dopiero teraz wyskoczyłeś
9 mins
  -> Dzięki

agree  Merix: i ta odpowiedź powinna była zostać wybrana, widać od razu, że ktoś się nie zna a porywa się z motyką na słońce
3017 days
Login to enter a peer comment (or grade)

1 hr   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
aquatic legal survey


Explanation:
???
Na stronie http://www.wroclaw.pl/p/1386
podano: "the so called aquatic legal survey (Pol. operat wodno-prawny)"

Poza tym Znalazłam niemieckie brzmienie tego terminu: "wasserrechtlicher Einleitungsbescheid" pod adresem http://www.slowniki.softland.com.pl/pol-niem.html

Może to naprowadzi?

bartek
Local time: 11:40
Native speaker of: Polish
PRO pts in pair: 19045
Login to enter a peer comment (or grade)

8 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
Water Quality Impact Assessment


Explanation:
propozycja, NB z rodzimych stron


    Reference: http://www.abmsolid.com.pl/angielski/abm.htm
makary
Local time: 11:40
Native speaker of: Native in PolishPolish
PRO pts in pair: 160
Grading comment
Dzięki,
Mniej więcej o to chodziło.
Pozdrawiam,
Krzysztof
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search