KudoZ home » Polish to German » Tech/Engineering

maszyna energetyczna

German translation: Energiemaschine

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
16:54 May 9, 2002
Polish to German translations [Non-PRO]
Tech/Engineering
Polish term or phrase: maszyna energetyczna
Swiadczenie usług remontowych dla maszyn energetycznych.
xxxkgas
Local time: 13:54
German translation:Energiemaschine
Explanation:
Instandsetzungs(dienst)leistungen für Energiemaschinen.
Bez dodatkowej informacji o rodzaju tej maszyny trudno podaæ ogólnie obowi¹zuj¹cy termin. Pojêcie "Energiemaschine" nie jest zbyt czêsto spotykane w niemieckim jêzyku technicznym. Definiujemy tu np. maszyny cieplne "Wärmeenergiemaschine", wiêc ew. nale¿a³oby uœciœliæ

--------------------------------------------------
Note added at 2002-05-09 17:40:53 (GMT)
--------------------------------------------------

Zgoda co do wywodów Uwego - chocia¿ z tym \"z regu³y wytwarzaj¹\" to siê nie ca³kiem zgadzam, weŸmy chocia¿by silniki i turbiny. Propozycja Karola z \"energietechnische Maschinen\" brzmi g³adko. Chica³bym jednak uœciœliæ, ¿e podczas studiów mieliœmy kilka cykli wyk³adów o maszynach energetycznych, ale w³aœnie podzielonych na klasy: Wärmeenergiemaschinen, Fluidenergiemaschinen, Kraftmaschinen - wszystko zale¿y od dzia³ki. A us³ugi dla np. turbin parowych to zupe³nie co innego, ni¿ np. dla generatora, nawet jeœli tu i tu s¹ ³o¿yska, ale specyfika urz¹dzeñ jest inna.

--------------------------------------------------
Note added at 2002-05-09 17:42:08 (GMT)
--------------------------------------------------

Jeszcze jedno: \"Reparaur\" to \"naprawa\". W zakresie remontów upar³bym siê (prawie) przy \"Instandsetzung\", to wiêcej ni¿ tylko naprawa, to w³aœnie \"remont\" ze wszystkimi tego¿ aspektami

--------------------------------------------------
Note added at 2002-05-09 18:04:24 (GMT)
--------------------------------------------------

W uzupe³nieniu do mojego \"agree\" do \"dlaczego nie...\" Uwego: nadal energicznie protestujê przeciwko \"Reparatur\", bo wydaje mi siê to za ma³o do remontu. \"Reparatur\" obejmuje naprawê, a remont to wiêcej ni¿ naprawa, przecie¿ nikt mnie nie przekona, ¿e remont generalny silnika to to samo co jego naprawa. Ja pêknie uszczelka pod g³owic¹, to naprawiê (reparieren), jak robiê planowany remont, to wymieniam te¿ czêœci nie uszkodzone (Instandsetzung). Remont i konserwacja granicz¹ ze sob¹ (tu to jest \"Instandsetzung\" i \"Wartung\").
Selected response from:

Jerzy Czopik
Germany
Local time: 13:54
Grading comment
Sklaniam sie raczej ku terminowi "Energiemaschine". "Reparatur" wedlug slownika technicznego to tez remont. Instandsetzung to dokladnie doprowadzenie do stanu uzytecznosci.
Z kolei "energiewirtschaft" to gospodarka energetyczna, a wiec "energiewirtschaftliche Maschine" to niezupelnie to samo. W kazdym razie gorace dzieki za dyskusje. Dowodzi ona, ze tlumaczowi nie jest latwo.
3 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
5 +1enrgiewirtschaftliche Maschinen
Uwe Kirmse
4 +1dlaczego nie....
Uwe Kirmse
4 +1Energiemaschine
Jerzy Czopik
3 +1Energiemaschinen
Andrzej Lejman


Discussion entries: 1

  

Answers


18 mins   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +1
enrgiewirtschaftliche Maschinen


Explanation:
Nie brzmi to ³adnie i na pewno rzadko siê u¿ywa, ale nie wiedzê innego rozwi¹zania - najwy¿ej jeszcze "Maschinen der Energiewirtschaft".

Na dole link, gdzie wyraz wystêpuje (w dope³niaczu).

--------------------------------------------------
Note added at 2002-05-09 17:14:55 (GMT)
--------------------------------------------------

Poprawka:
die energiewirtschaftliche Maschine - po pierwsze literówka, a po drugie pytanie by³o w l. poj., a ja kierowa³em siê kontekstem.

--------------------------------------------------
Note added at 2002-05-09 17:35:58 (GMT)
--------------------------------------------------

c.d. komentarza na dole: Nie podoba mi siê ¿adne z t³umaczeñ przedstawionych przeze mnie i J.Cz. Zreszt¹ te¿ na guglu jest ma³o trafieñ dla obu wariantów, nie licz¹c \"Energiemaschine\" w innym znaczeniu. Instytut jest oczywiœcie dowodem na to, ¿e tak mo¿na, ale wolê jednak swoje. Trochê ju¿ t³umaczy³em dla tej bran¿y i nie spotka³em siê jeszcze z \"Energiemaschinen\", a z moj¹ propozycj¹ te¿ tylko jako \"energiewirtschaftliche Maschinen und Anlagen\".

--------------------------------------------------
Note added at 2002-05-09 18:24:07 (GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

Maszyny energetyczne s³u¿¹ do wytwarzania z energii mechanicznej innych rodzajów energii (m.in. pr¹dnice, sprê¿arki, pompy) lub do wytwarzania energii mechanicznej z innych rodzajów energii (ró¿ne rodzaje silników).    Reference: http://www.agiv.de/download/gb96/teil_5.pdf
Uwe Kirmse
Local time: 13:54
Native speaker of: Native in GermanGerman
PRO pts in pair: 286

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Jerzy Czopik: no właśnie, jest z tym problem bez uściślenia rodzaju energii zużywanej przez tą maszynć
4 mins
  -> Wcale nie musi zużywać, raczej przeważnie wytwarza.
Login to enter a peer comment (or grade)

21 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +1
Energiemaschine


Explanation:
Instandsetzungs(dienst)leistungen für Energiemaschinen.
Bez dodatkowej informacji o rodzaju tej maszyny trudno podaæ ogólnie obowi¹zuj¹cy termin. Pojêcie "Energiemaschine" nie jest zbyt czêsto spotykane w niemieckim jêzyku technicznym. Definiujemy tu np. maszyny cieplne "Wärmeenergiemaschine", wiêc ew. nale¿a³oby uœciœliæ

--------------------------------------------------
Note added at 2002-05-09 17:40:53 (GMT)
--------------------------------------------------

Zgoda co do wywodów Uwego - chocia¿ z tym \"z regu³y wytwarzaj¹\" to siê nie ca³kiem zgadzam, weŸmy chocia¿by silniki i turbiny. Propozycja Karola z \"energietechnische Maschinen\" brzmi g³adko. Chica³bym jednak uœciœliæ, ¿e podczas studiów mieliœmy kilka cykli wyk³adów o maszynach energetycznych, ale w³aœnie podzielonych na klasy: Wärmeenergiemaschinen, Fluidenergiemaschinen, Kraftmaschinen - wszystko zale¿y od dzia³ki. A us³ugi dla np. turbin parowych to zupe³nie co innego, ni¿ np. dla generatora, nawet jeœli tu i tu s¹ ³o¿yska, ale specyfika urz¹dzeñ jest inna.

--------------------------------------------------
Note added at 2002-05-09 17:42:08 (GMT)
--------------------------------------------------

Jeszcze jedno: \"Reparaur\" to \"naprawa\". W zakresie remontów upar³bym siê (prawie) przy \"Instandsetzung\", to wiêcej ni¿ tylko naprawa, to w³aœnie \"remont\" ze wszystkimi tego¿ aspektami

--------------------------------------------------
Note added at 2002-05-09 18:04:24 (GMT)
--------------------------------------------------

W uzupe³nieniu do mojego \"agree\" do \"dlaczego nie...\" Uwego: nadal energicznie protestujê przeciwko \"Reparatur\", bo wydaje mi siê to za ma³o do remontu. \"Reparatur\" obejmuje naprawê, a remont to wiêcej ni¿ naprawa, przecie¿ nikt mnie nie przekona, ¿e remont generalny silnika to to samo co jego naprawa. Ja pêknie uszczelka pod g³owic¹, to naprawiê (reparieren), jak robiê planowany remont, to wymieniam te¿ czêœci nie uszkodzone (Instandsetzung). Remont i konserwacja granicz¹ ze sob¹ (tu to jest \"Instandsetzung\" i \"Wartung\").


    Reference: http://www.google.de/search?sourceid=navclient&hl=de&queryti...
Jerzy Czopik
Germany
Local time: 13:54
Native speaker of: Native in PolishPolish, Native in GermanGerman
PRO pts in pair: 3623
Grading comment
Sklaniam sie raczej ku terminowi "Energiemaschine". "Reparatur" wedlug slownika technicznego to tez remont. Instandsetzung to dokladnie doprowadzenie do stanu uzytecznosci.
Z kolei "energiewirtschaft" to gospodarka energetyczna, a wiec "energiewirtschaftliche Maschine" to niezupelnie to samo. W kazdym razie gorace dzieki za dyskusje. Dowodzi ona, ze tlumaczowi nie jest latwo.

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Andrzej Lejman: Mamy Kraftmaschinen i Energiemaschinen. Potwierdzeniem jest Institut fuer Energiemaschinen - http://www.tu-dresden.de/mw/iem/iem.html i ok. 600 hits w google.
11 mins
  -> a jednak, a mimo wszystko w praktyce "translatorskiej" rzadko je spotykam

neutral  Uwe Kirmse: Trafienia na guglu nic nie znaczą, bo przeważnie chodzi o co innego. Bardziej przekonuje "Institut....", bo widziałem na stronie, że kiedyś był to Instytut Turbin, więc pasuje. Dalej patrz na górze.
16 mins
Login to enter a peer comment (or grade)

57 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +1
dlaczego nie....


Explanation:
"m. energetyczne" moim zdaniem odnowi siê do energetyki, tzn. do wytwarzanie i przesy³ania energii elektrycznej i cieplnej - po niemiecku "Energiewirtschaft".

Natomiast "energietechnische Maschinen" to trochê wiêcej. Link, który podajê, dotyczy wprawdzie "energietechnische Anlagen", ale obejmuje m. in. równie¿ silniki, które >>moim zdaniem<< nie s¹ maszynami energetycznymi.

--------------------------------------------------
Note added at 2002-05-09 17:53:42 (GMT)
--------------------------------------------------

PS: \"Reparaturdienstleistungen\" mo¿e byæ, lepiej jednak \"Reparaturleistungen\".

--------------------------------------------------
Note added at 2002-05-09 17:57:02 (GMT)
--------------------------------------------------

OdpowiedŸ do wywodów Jerzego: Trzeba podejœæ z innej strony, jak chodzi o to, czy przewa¿nie wytwarzaj¹ czy nie. A mianowicie z tej strony, co siê rozumie pod pojêciem maszyn energetycznych. Jeœli wliczasz silniki - okay. To niech bêd¹ nawet \"energietechnische\". Jeœli nie, to ....

--------------------------------------------------
Note added at 2002-05-09 18:19:14 (GMT)
--------------------------------------------------

Nie chcê siê wcale uprzeæ, pytaj¹cy powinien najlepiej wiedzieæ, o jakie maszyny chodzi.    Reference: http://www.fh-muenchen.de/home/fb/fb05/vf/energ_1.pdf
Uwe Kirmse
Local time: 13:54
Native speaker of: Native in GermanGerman
PRO pts in pair: 286

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Jerzy Czopik: Osobiście zaliczałbym również silniki spalinowe, elektryczne i całe takie towarzystwo do maszyn energetycznych. Uczono mnie tego zarówno na UNI w Dortmundzie, jak i na Polibudzie w Krakowie, ale na pewno można to widzieć różnie.
8 mins
  -> Chodzi najpierw o wyjaśnienie polskiego wyrazu, tego Ci w Dortmundzie nie uczono. A jeśli zalicza się to wszystko, wtedy odpowiednikiem będzie to, czego uczyłeś się w Dortmundzie. >>> dalej patrz wyżej
Login to enter a peer comment (or grade)

1 hr   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5 peer agreement (net): +1
Energiemaschinen


Explanation:
Nie jestem, co prawda in¿ynierem, wiêc nie bêdê siê upiera³, jednak w linku znajdziecie Panowie coœ w rodzaju definicji encyklopedycznej.
Wynika z niego - przynajmniej dla mnie - ¿e Energiemaschinen s¹ rodzajem kategorii nadrzêdnej, wiêc jeœli potrzebujemy mo¿liwie ogólnego okreœlenia, to EM s¹ na miejscu.
Jeœli ponadto przeœledziæ inne linki w googlu (odrzucaj¹c œmieci), znajdziemy inne instytuty czy jednostki akademickie zajmuj¹ce sie EM, katalogi w bibliotekach z has³em EM (do poziomu fiszek!), a nawet w oficjalnym wykazie zawodów znajdziemy - Energiemaschinist/in.
Nie upieram siê, powtarzam, ¿e akurat w tym przypadku jest to idealne t³umaczenie, jednak nic nie wskazuje na to, ¿e jak twierdzi Jurek, jest to okreœlenie rzadkie.
To by by³o na tyle.
A tak przy okazji, mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e konstrukcja perpetuum mobile wcale nie jest tematem martwym oraz trochê innych rzeczy.
Dlatego niezale¿nie od wyniku, dyskusja jest zawsze po¿yteczna.
Pozdrawiam.


    Reference: http://www.tfa.maschinenbau.tu-darmstadt.de/german/teaching/...
Andrzej Lejman
Local time: 13:54
Native speaker of: Polish
PRO pts in pair: 700

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Uwe Kirmse: Okay, teraz znalazłem pod www.wiem.onet.pl, hasło "maszyny" definicję maszyny energetycznej, więc przyznaję rację Tobie i Jerzemu. Definicja patrz wyżej.
6 mins
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search