KudoZ home » Polish to Romanian » Tech/Engineering

ZAUTOMATYZOWANE WOZY DOWÓDCZE

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
23:15 Mar 13, 2002
Polish to Romanian translations [Non-PRO]
Tech/Engineering
Polish term or phrase: ZAUTOMATYZOWANE WOZY DOWÓDCZE
ZAUTOMATYZOWANE WOZY DOWÓDCZE
Nowoczesne systemy dowodzenia wymagają zastosowania takich urządzeń łączności, które umożliwią przekazywanie informacji w każdych warunkach, z jednoczesnym zagwarantowaniem ich bezpiecznej wymiany. Jednym z elementów systemu łączności są wozy dowodzenia. Odgrywają one główną rolę w procesie dowodzenia, zapewniając łączność dowódcom i sztabom, z uwzględnieniem dynamiki działań.
„Stary park” wozów dowodzenia nie zaspakaja w pełnym zakresie potrzeb w dziedzinie łączności. Z tych względów konieczne okazało się wprowadzenie wozów nowej generacji. W latach 1998–1999 wdrożono do eksploatacji zautomatyzowane wozy dowódcze oferujące usługi telekomunikacyjne z szybką i bezpieczną wymianą informacji fonicznych oraz transmisją danych.
Charakterystyka techniczna
Obecnie są eksploatowane w wybranych jednostkach wojskowych następujące zautomatyzowane wozy dowódcze „Irys”: ZWD-1, ZWD-3 i ZWDSz-1. Umożliwiają one wymianę informacji oraz dowodzenie na szczeblach taktycznych, z uwzględnieniem wymagań perspektywicznego pola walki. Zostały wyposażone w urządzenia łączności radiowej i przewodowej oraz urządzenia informatyczne, które pozwalają na wymianę informacji. Opcjonalnie, w zależności od rodzaju, zautomatyzowany wóz dowódczy jest wyposażony w następujące środki łączności:
– dwie lub trzy radiostacje UKF-TRC 9500;
– radiostację KF-RF5200;
– blok sprzężenia radiowego BSR;
– łącznico-krotnicę ŁK-24A;
– regenerator kablowy RK-128/2;
– mikrokomputer TDR-20K (serwer komunikacyjny);
– terminal osobisty PC 9600 lub 9601;
– moduł komputerowy MK 16A;
– przełącznicę linii abonenckich PLA;
– kolimator optyczny KO 2;
– pulpit operatora PO 240;
– grupowe urządzenie utajniające GUU;
– aparaty telefoniczne CAT, AP-82 i AP-92.
Zautomatyzowane wozy dowódcze są montowane na następujących podwoziach:
■ ZWD-1 na podwoziu MTLB (fot. 1);
■ ZWD-3 na podwoziu Tarpana (fot. 2);
■ ZWDSz-1 na podwoziu BWP.
Wozy te zapewniają miejsca pracy dla dwóch lub trzech oficerów sztabu. Umożliwiają one w zakresie łączności radiowej:
● pracę w dwóch lub trzech sieciach radiowych UKF;
● pracę w jednej sieci radiowej KF;
● świadczenie usług dla korespondentów wyposażonych w radiostacje systemu PR4G oraz dla abonentów telefonicznych systemu „Storczyk” 2000;
● zautomatyzowaną pracę i transmisję danych różnymi drogami przesyłowymi z udziałem serwera komunikacyjnego TDR 20K oraz z wykorzystaniem radiostacji TRC 9500;
● możliwość transmisji danych z szybkością do 16 kbit/s dla radiostacji TRC 9500;
● współpracę z różnymi radiostacjami w trybie analogowym dla radiostacji TRC 9500 i RF-5200;
● cyfrową pracę foniczną dla radiostacji RF-5200 w trybie jawnym i utajnionym;
● transmisję danych w zakresie KF dla radiostacji RF-5200 z szybkością do 4800 bit/s.

Fot. 1. Zautomatyzowany wóz dowódczy ZWD-1
Natomiast w zakresie łączności przewodowej pozwalają na:
– obsługę automatyczną 24 abonentów podłączonych do łącznico-krotnicy;
– tworzenie traktów cyfrowych i łączenie z innymi łącznicami lub systemem „Storczyk”2000;
– utrzymywanie utajnionej łączności fonicznej i transmisję danych z szybkością 16 kbit/s dla abonentów cyfrowych łącznico-krotnicy;
– nawiązanie łączności fonicznej i transmisji danych za pomocą cyfrowego aparatu CA-16 oraz podłączonego do niego mikrokomputera;
– świadczenie usług dla abonentów systemu łączności przewodowej łącznico-krotnicy ŁK-24A;
– nadawanie określonych uprawnień abonentom przewodowym;
– tworzenie grup i zespołów abonenckich do realizacji określonych zadań.

Fot. 2. Zautomatyzowany wóz dowódczy ZWD-3
Eksploatacja
Eksploatacja zautomatyzowanych wozów dowódczych różni się od obsługi wozów dowodzenia „,starego parku”. W tych ostatnich bowiem należało mechanicznie ustawić częstotliwości w radiostacjach i dokonać strojenia oraz wprowadzić odpowiednie konfiguracje na pulpitach. W zautomatyzowanych wozach dowódczych natomiast zasadniczym zadaniem jest uzupełnienie określonymi danymi programów sterujących pracą poszczególnych urządzeń łączności. W eksploatacji zautomatyzowanych wozów dowódczych można wyróżnić następujące etapy: przygotowania poszczególnych urządzeń łączności do pracy; obsługi urządzeń w czasie pracy i diagnostyka sprawności; obsługa po zakończeniu pracy.
W etapie pierwszym podstawowym celem załogi oraz osób zarządzających systemem łączności jest wprowadzenie wcześniej przygotowanych danych do poszczególnych urządzeń łączności. Dotyczy to radiostacji TRC-9500, RF-5200, łącznico-krotnicy ŁK-24A, regeneratora kablowego RK-128/2, modułów komputerowych MK-16, serwera komunikacyjnego TDR-20K. Należy również skonfigurować przełącznicę linii abonenckich PLA i bloku sprzężenia radiowego BSR. Programowanie urządzeń można zawsze wykonać ręcznie, wprowadzając dane z klawiatury poszczególnych środków łączności lub ze specjalnego programatora. Z praktycznej eksploatacji wynika, że należy dążyć do programowania urządzeń przez „wstrzelenie” danych. Pozwala to na szybkie i bezbłędne zaprogramowanie sprzętu. Należy tu zaznaczyć, że każdy błąd w programowaniu, zwłaszcza radiostacji i serwera komunikacyjnego, może uniemożliwić pracę urządzenia w realizowanym programie. W czasie opracowywania danych dla poszczególnych programów należy bardzo dokładnie przeanalizować przygotowanie do pracy systemu łączności, tak aby możliwe było łatwe zarządzanie całym systemem oraz wprowadzanie koniecznych zmian. W tym celu niezbędna jest baza danych o odpowiedniej konfiguracji, zwłaszcza dla serwerów komunikacyjnych i łacznico-krotnic ŁK-24A.
W etapie drugim, w czasie obsługi urządzeń, główną rolę odgrywa sprawność działania załogi oraz dobra znajomość możliwości konfiguracji poszczególnych urządzeń. Załoga może spotkać się z koniecznością szybkiego przeprogramowania i zmiany pracy w systemie łączności. Urządzenia zainstalowane w zautomatyzowanych wozach dowódczych mają zdolność diagnozowania sprawności urządzeń w czasie włączania oraz pracy ciągłej. Pozwala to na szybką reakcję obsługi w wypadku pojawienia się niesprawności. Są one sygnalizowane przez włączenie sygnalizacji alarmowej lub podawanie informacji na wyświetlaczu urządzenia. Diagnostyka daje też możliwość zarządzającemu systemem podjęcie określonych działań, tak by nie było przerw w łączności.
W etapie trzecim załoga powinna przetestować poprawność pracy poszczególnych urządzeń. Powstałe błędy lub niesprawności należy szybko usunąć. Jeżeli występują zmiany w realizowanych konfiguracjach, trzeba dokonać zmian w programowaniu urządzeń lub „wstrzelić” nowe dane z programatora danego urządzenia
 PARTIDE POLITICE
 Akcja Wyborcza Solidarnosc (AWS) [Solidarity Election Action]
o AWS Lublin
 Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) [Democratic Left Alliance]
o Klub Parlamentarny [Group in the Parliament]
 Unia Wolnosci (UW) [Freedom Union]
o Klub Parlamentarny [Group in the Parliament]
o Stowarzyszenie "Mlodzi Demokraci" (MD) [Association "Young Democrats"]
o UW Lodz
 Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) [Polish Peasant Party]
o Klub Parlamentarny [Group in the Parliament]
 Ruch Odbudowy Polski (ROP) [Movement for the Reconstruction of Poland]
 Unia Pracy (UP) [Labour Union]
 Konfederacja Polski Niepodleglej (KPN) [Confederation for an Independent Poland]
 Chrzescijanska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (ChDRP) [Christian Democracy of the 3rd Polish Republic]
 Polska Partia Socjalistyczna (PPS) [Polish Socialist Party]
o PPS Krakow
 Unia Polityki Realnej (UPR) [Real Politics Union]
 Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL) [Conservative People's Party]
 Liberalno-konserwatywny Ruch 100 [Liberal-conservative Movement 100]
 Ruch dla Rzeczypospolitej - Obóz Patriotyczny (RdR-OP)
mihai condurache  

Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search