KudoZ home » Romanian to French » Other

translate

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
00:16 Jun 14, 2001
Romanian to French translations [Non-PRO]
Romanian term or phrase: translate
6. COMPARTIMENTUL ORGANIZAŢIONAL-ECONOMIC AL PROIECTULUI

6. 1. Planificarea volumului de lucru în timp şi în spaţiu

Accelerarea progresului tehnico – ştiinţific în mare măsură depinde de organizarea, planificarea şi dirijarea raţională a tuturor proceselor ce ţin de inovaţii tehnice, informaţionale şi ştiinţifice. Pentru aceasta se întrebuinţează pe larg întocmirea planului pentru toate acţiunile din decursul lucrării.

6. 1. 1. Graful reţea. În lucrarea dată etapele de efectuare au fost împărţite după cum este indicat în tabela 6. 1.

Tabelul 6. 1.
Graful reţea

Codul evenimentului Evenimentul Codul lucrului Lucrul
1 Formularea temei proiectului de diplomă 1-2 Compunerea şi aprobarea temei
2 Întărirea temei de diplomă 2-3 Studierea sarcinii teoretice
3 Au fost studiate cerinţele înaintate faţă de diplomă 3-43-53-6 Compunerea listei cu literaturăColectarea literaturiiMotivarea informaţională
4 A fost colectată literatura 4-7 Repartizarea literaturii colectate pe capitole
5 A fost studiată literatura 5-7 Selectarea esenţei din literatura colectată
6 Au fost studiate programele analogice existente la moment 6-7 Elaborarea raportului pe baza programelor colectate


Continuarea tabelului 6. 1.
Codul evenimentului Evenimentul Codul lucrului Lucrul
7 Tema de licenţă a fost definitiv întocmită 7-87-10 Studiul instrumentelor de creare a paginilor WebElaborarea propunerilor inovatoare
8 A fost ales programul de realizare 8-9 Studiul avantajelor programului dat
9 A fost ales redactorul p/u inscrierea informaţiei 9-12 Stabilirea structurii dorite a site-ului
10 Darea de seamă a fost elaborată şi prezentată consultanţilor p/u dezbateri 10-11 Discutarea propunerilor cu consultanţi
11 Au fost primite propuneri de la consultanţi 11-12 Implementarea propunerilor
12 Proiectarea site-ului 12-1312-1412-1512-1612-17 Determinarea numărului de paginiAlegerea imaginilorSelectarea informaţiei pu lecţiiElaborarea exerciţiilorCompunerea materialului didactic
13 A fost creată home-page 13-19 Cercetarea tipurilor de home-page
14 Au fost elaborate următoarele pagini 14-19 Cercertarea paginilor create
15 Au fost create link-urile către partea practica 15-18 Cercetarea activării link-urilor spre exerciţii
16 Au fost create link-urilr către partea teoretică 16-19 Cercetarea activării link-urilor spre teorie
17 Cercetarea activării link-urilor spre dicţionar 17-19 Verificarea executării link-ului
18 A fost găsit hosting pt pagină 18-19 Cercetarea eficienţei hosting-ului
19 Parcurgerea site-ului în vederea depistării neajunsurilor şi lichidării acestora 19-2019-21 Optimizarea accesării informaţieiEfectuarea totalelor pe lucrul realizat
20 Verificarea perfecţiunii design-ului 20-22 Elaborarea dării de seamă
Continuarea tabelului 6. 1.

Codul evenimentului Evenimentul Codul lucrului Lucrul
21 Elaborarea dării de seamă, prezentarea consultanţilor şi primirea propunerilor de raţionalizare 21-22 Studiul propunerilor
22 Au fost efectuate schimbările în site, conform propunerilor consultanţilor 22-2322-25 Cercetarea site-uluiStudiul posibilităţilor site-ului de către programator
23 Elaborarea modulelor, întrebărilor şi răspunsurilor pentru interfaţa de testare a fost efectuată 23-24 Analiza modulelor, întrebărilor şi răspunsurilor
24 Elaborarea schemei – bloc generale pentru interfaţa site-ului 24-27 Elaborarea algoritmului pentru schema-bloc generală
25 A fost efectuat studiul posibilităţilor pachetului html 25-26 Elaborarea unui program simplu
26 Au fost studiate site-uri analogice 26-27 Pregătirea unui raport pentru prezentarea consultanţilor
27 Elaborarea metodelor de testare şi consultarea consultanţilor a fost înfăptuită 27-28 Studiul propunerilor
28 Implementarea propunerilor a fost efectuată 28-29 Elaborarea algoritmului
29 Elaborarea design-ului sitelui 29-3029-31 Valorificarea design-uluiCercetarea design-ului
30 Au fost efectuate testări experimentale şi generalizate posibilităţile site-ului 30-31 Pregătirea raportului pe lucrarea dată
31 Raportul despre tema diplomei este întocmit


6. 1. 2. Volumul de lucru şi repartizarea pe funcţii.
După elaborarea bibliotecii de evenimente şi lucrări se determină durata lucrărilor incluse în bibliotecă, care sunt momente iniţiale pentru determinarea tuturor parametrilor ce ţin de timp. Durata lucrărilor ce se repetă şi lucrărilor care sunt asemănătoare se determină prin căi de normare sau experte.
O altă etapă este determinarea componenţei grupei de executare şi distribuirea lucrărilor. Pentru efectuarea oricărei lucrări ştiinţifice se creează grupuri temporale de executori. Asupra componentei grupei influenţează mulţi factori, dintre care sunt: volumul de lucru, resursele financiare alocate, know-how-ul şi complexitatea lucrării, experienţa cercetătorilor, nivelul lor de profesionalism şi nivelul general teoretic al lor şi altele. Adică luând în consideraţie complexitatea lucrării, noi alegem componenţa grupei de executori care ne va ajuta la rezolvarea unor probleme concrete. Componenţa grupei este indicată în tabelul 6. 2.

Tabelul 6. 2.
Volumul de lucru şi repartizarea pe funcţii

Codul lucrului Numărul de zile Numărul de executori Volumul de lucru, om-zi
profesor Şef CC
1-2 1 2 1 1
2-3 1 1 1 -
3-4 1 1 1 -
3-5 4 1 1 -
3-6 7 - - -
4-7 0 1 1 -
5-7 0 - - -
6-7 2 - - -
7-8 1 - - -
7-10 3 1 1 -
8-9 1 - - -
9-12 0 1 1 -
10-11 2 2 1 1
11-12 1 - - -
12-13 5 - - -

Continuarea tabelului 6. 2.

Codul lucrului Numărul de zile Numărul de executori Volumul de lucru, om-zi
profesor Şef CC
12-14 8 - - -
12-15 12 - - -
12-16 16 - - -
12-17 19 1 1 -
13-19 0 - - -
14-19 0 - - -
15-18 8 - - -
16-19 0 - - -
17-19 0 - - -
18-19 2 - - -
19-20 2 1 1 -
19-21 3 1 1 -
20-22 0 2 1 1
21-22 1 2 1 1
22-23 2 1 1 -
22-25 4 - - -
23-24 1 1 1 -
24-27 0 1 1 -
25-26 10 - - -
26-27 3 1 1 -
27-28 2 2 1 1
28-29 5 1 1 -
29-30 20 1 1 -
29-31 0 1 1 -
30-31 2 1 1 -
Total 22 5


6. 1. 3. Calcularea parametrilor grafului reţea. Parametrii grafului reţea sunt:
I – evenimentul iniţial;
J – evenimentul final;
tI-J – durata lucrului;
TDJ – termenul devreme al evenimentului j;
TTJ – termenul târziu al evenimentului j;
RJ – rezerva de timp al evenimentului j;
TDI – termenul devreme al evenimentului i;
RC I-J – rezerva completă de timp al lucrului i-j;
RL I-J – rezerva liberă de timp al lucrării i-j.

Calculul parametrilor grafului reţea.
TDI = t[LMAX(I-i)]; (6. 1.)
TTI = t[LCR] - t[LMAX(i-C)]; (6. 2.)
RJ = TTJ – TDJ; (6. 3.)
RT I-J = TTJ – TDI – tI-J; (6. 4.)
RL I-J = TDJ – TDI – tI-J; (6. 5.)
unde LCR – calea critică (89 zile); C – evenimentul final, I – evenimentul iniţial.

Tabelul 6. 3.
Parametrii grafului reţea

I J tI-J TDJ TTJ RJ TDI RT I-J RL I-J
1 2 1 1 1 0 0 0 0
2 3 1 2 2 0 1 0 0
3 4 1 3 3 0 2 0 0
3 5 4 6 6 0 2 0 0
3 6 7 9 9 0 2 0 0
4 7 0 11 11 0 3 8 8
5 7 0 11 11 0 6 5 5
6 7 2 11 11 0 9 0 0
7 8 1 12 12 0 11 0 0
7 10 3 14 14 0 11 0 0
8 9 1 13 13 0 12 0 0
9 12 0 17 17 0 13 4 4
10 11 2 16 16 0 14 0 0
11 12 1 17 17 0 16 0 0
12 13 5 22 22 0 17 0 0
12 14 8 25 25 0 17 0 0


Continuarea tabelului 6. 3.

I J tI-J TDJ TTJ RJ TDI RT I-J RL I-J
12 15 12 29 29 0 17 0 0
12 16 16 33 33 0 17 0 0
12 17 19 36 36 0 17 0 0
13 19 0 39 39 0 22 17 17
14 19 0 39 39 0 25 14 14
15 18 8 37 37 0 29 0 0
16 19 0 39 39 0 33 6 6
17 19 0 39 39 0 36 3 3
18 19 2 39 39 0 37 0 0
19 20 2 41 41 0 39 0 0
19 21 3 42 42 0 39 0 0
20 22 0 43 43 0 41 2 2
21 22 1 43 43 0 42 0 0
22 23 2 45 45 0 43 0 0
22 25 4 47 47 0 43 0 0
23 24 1 46 46 0 45 0 0
24 27 0 60 60 0 46 14 14
25 26 10 57 57 0 47 0 0
26 27 3 60 60 0 57 0 0
27 28 2 62 62 0 60 0 0
28 29 5 67 67 0 62 0 0
29 30 20 87 87 0 67 0 0
29 31 0 89 89 0 67 12 12
30 31 2 89 89 0 87 0 06. 2. Calculul costului proiectului

6. 2. 1. Calculul salariului de bază.

Tabelul 6. 4.
Calculul salariului de bază

Executorul Salariul lunar, lei Tarif zilnic, lei Zilele lucrate Suma, lei
Conferenţiar 840 40 22 840
Şef CC 225 45 5 225
Total pentru salariul de bază 1065

“Tarif zilnic” = “Salariul lunar” / “Numărul mediu de zile lucrătoare într-o lună (22 zile)” (6. 6.)

6. 2. 2. Calculul costului lucrărilor de exploatare la calculator.

CLE = Nz * P0 * N0 (6. 7.)
CLE = 22*20*8 = 3520 lei,
unde:
CLE – costul lucrărilor de exploatare;
Nz – numărul de zile lucrătoare la calculator ( 22);
P0 – preţul unei ore de lucru la calculator (20 lei/oră);
N0 – numărul de ore în ziua de muncă (8 ore).


6. 2. 3. Cheltuielile ce ţin de procurarea materialelor.

Tabelul 6.5.
Cheltuielile ce ţin de procurarea materialelor

Materiale Un. Cantitatea Preţul unităţii Suma, lei
Hârtie pentru tipar Foaie 500 0,10 53,00
Stilouri Buc. 3 2,10 6,30
Dischete Buc. 10 8 80,00
Creioane Buc. 4 1 4,00
Radieră Buc. 2 1,5 3,00
Caiete Buc. 4 3 12,00
Cărţi Buc. 3 100 300
CD Buc. 6 30 180,00
Rigle Buc. 5 2 10,00
Total 648,3
Transportarea (0,05 %) 32,42
În total 680,72
6. 2. 4. Calculul preţului de cost planificat al proiectului şi preţului de livrare.

Tabelul 6. 6.
Calculul preţului de cost planificat al proiectului şi preţului de livrare

ą Cheltuielile Calculul Suma, lei
1 Materialele principale CC 680,72
2 Salariul de bază SB 1065,00
3 Salariul adăugător SA= SB∙0,35 372,75
4 Defalcări în fondul social DFS=(SA + SB)∙0,32 460,08
5 Costul lucrărilor de exploatare a calculatorului CLE 3520
6 Alte cheltuieli CA= SB∙0,15 159,7
7 Costul planificat al proiectului CP=CC+SB+SA+DFS+CLE+CA 6258,25
8 Venitul planificat VP= CP∙0,2 1251,65
9 Preţul en-gros PE= CP+VP 7509,9
10 TVA TVA= PE∙0,2 1501,98
11 Preţul de livrare PR= PE + TVA 9011,88


6.3. Efectul social-economic de la utilizarea site-urilor de auto-instruire

Perioada modernă este caracterizată printr-o tendinţă de depăşirea a graniţelor geografice şi instituire a fenomenului de “mondializare” la toate nivelurile vieţii social-economice. Umanitatea şi-a dat bine seama despre multitudinea de avantaje ale cooperării internaţionale în domeniu producerii, ocrotirii sănătăţii, mediului ambiant ş.a. Cooperarea în domeniu cultural şi în domeniu învăţămîntului ia amploarea la rândul său.
În acest sens, rolul reţele Internet este determinant, deoarece facilitează cooperarea în toate domeniile şi la toate nivelurile – adică, cooperare oameni de afaceri, guvernanţi, între studenţi, profesori, copii. Treptat reţeaua Internet îşi dovedeşte rentabilitatea în ceia ce priveşte procesul instructiv-cognitiv. Tot mai mulţi apelează la nenumăratele biblioteci, programe de instruire, dicţionare, site-uri cu îndrumări metodologice - ce se află la dispoziţia tuturor cititorilor ce au acces la Internet. Imensitatea informaţiei pe care o pune la dispoziţie Internetul este din ce in ce mai motivantă şi mai amplă.
Sunt propuse diverse site-uri de înbogăţire a know-how-ului şi de ameliorare a procesului didactic. Dat fiind interfaţa deosebită, informaţia interesantă şi utilă sunt sigură că lansare site-ului va fi un succes.
diana
Advertisement


Summary of answers provided
naYou have to post this as a job / Demandez une soumission /
Germaine


  

Answers


9 days
You have to post this as a job / Demandez une soumission /


Explanation:
ceci est un travail de traduction

Germaine
Canada
Local time: 04:08
Native speaker of: Native in FrenchFrench
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search