типы

Polish translation: typy

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Russian term or phrase:типы
Polish translation:typy
Entered by: Vera Fluhr (X)

14:59 Dec 30, 2003
Russian to Polish translations [Non-PRO]
Science - Linguistics / grammar
Russian term or phrase: типы
типы словообразования
svtl
typy
Explanation:
typy derywacji


Tendencja do internacjonalizacji w tworzeniu neologizmów science ...
... naukowa, pote˛guja˛c widoczna˛ w je˛zyku faktycznym, tendencje˛ do skrótu, wykorzystuje takz˙e inne typy derywacji: paradygmatyczna˛, dezintegracyjna ...
http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK-07/JK07-tambor.pdf

Polonistyka OnLine - Horyzonty
... Do budowania neologizmów słowotwórczych wykorzystuje się tradycyjną technikę derywacji afiksalnej. Szczególnie produktywne typy słowotwórcze wśród ...
http://www.wsip.com.pl/serwisy/czaspol/ horyzonty/przyb_2_9.htm

Halina Mieczkowska: Nowe typy derywacji słowotwórczej w ujęciu słowacko-polskim. 674. 11.05 – 11.20. ...
http://www.ff.uni-lj.si/msk/program/p6-cet.htm


--------------------------------------------------
Note added at 50 mins (2003-12-30 15:50:39 GMT)
--------------------------------------------------

produktywne typy slowotwórcze = ďđîäóęňčâíűĺ ňčďű ńëîâîîáđŕçîâŕíč˙Ďđčâîćó íčćĺ äâĺ đóńńęčĺ öčňŕňű, ÷ňîáű Âű ëĺăęî ěîăëč âčäĺňü ńîîňâĺňńňâč˙ ňĺđěčíîâ đóńńęčő č ďîëüńęčő:


Ňčďű ńëîâîîáđŕçîâŕíč˙:
1. Ěîđôîëîăč÷ĺńęčé ńďîńîá
ŕ) ŕôôčęńŕöč˙
- ďđĺôčęńŕëüíűé (ńî-ňîâŕđčů);
- ńóôôčęńŕëüíűé (áŕí-ůčę);
- ďđĺôčęńŕëüíî-ńóôôčęńŕëüíűé (ďîä-îęîí-íčę)
á) áĺçŕôôčęńíűé (âçđűâ);
â) ńëîâîńëîćĺíčĺ (â ňîě ÷čńëĺ îńíîâ) (äčâŕí-ęđîâŕňü);
ă) ŕááđĺâčŕöč˙ (ŃÍĂ);
2. Ěîđôîëîăî-ńčíňŕęńč÷ĺńęčé ńďîńîá (äĺćóđíűé)
3. Ëĺęńčęî-ńĺěŕíňč÷ĺńęčé ńďîńîá (äîëă - çŕäîëćĺííîńňü, äîëă - îá˙çŕííîńňü)
4. Ëĺęńčęî-ńčíňŕęńč÷ĺńęčé ńďîńîá (ńĺé÷ŕń čç ńĺé ÷ŕń)
http://www.gramma.ru/1.php?ir=6&ip=0&id=1&fnd=1&fl=1&page=17...


Ďđč¸ěű č íŕčáîëĺĺ ďđîäóęňčâíűĺ ňčďű ńëîâîîáđŕçîâŕíč˙ ńóůĺńňâčňĺëüíűő: ńóôôčęńŕëüíűĺ, ďđĺôčęńŕëüíűĺ ńóůĺńňâčňĺëüíűĺ, ńóůĺńňâčňĺëüíűĺ îáđŕçîâŕííűĺ ...
http://www.genling.nw.ru/Staff/Andronov/publicat/ProgBalt.pd...

--------------------------------------------------
Note added at 1 hr 2 mins (2003-12-30 16:02:11 GMT)
--------------------------------------------------

Ńëîâîîáđŕçîâŕíčĺ (äĺđčâŕöč˙) - îáđŕçîâŕíčĺ ńëîâŕ â ˙çűęĺ ďî ńóůĺńňâóţůčě ěîäĺë˙ě ń ďîěîůüţ ŕôôčęńŕöčč, ÷ĺđĺäîâŕíč˙ çâóęîâ, ńëîâîńëîćĺíč˙, ńň˙ćĺíč˙, đŕçâčňč˙ íîâűő çíŕ÷ĺíčé č äđ. ńđĺäńňâ.
http://souz.co.il/clubs/read.html?article=1745&Club_ID=17

--------------------------------------------------
Note added at 1 hr 11 mins (2003-12-30 16:11:23 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

Słowotwórstwo ....
1. Afiksacja (derywacja dodatnia), czyli dodawanie formantów słowotwórczych do podstawy słowotwórczej: prefiksów (przedrostków), sufiksów (przyrostków), postfiksów, infiksów (wrostków) i cyrkumfiksów, np. robić : zrobić, biegacz : biegać, ktoś : kto, siadam : siądę [śondę], upowszechnić : powszechny.
2. Derywacja wsteczna (bezafiksalna) i pochodne. Niekiedy odróżnia się tutaj:
- derywację zerową (paradygmatyczną), gdy funkcję formantu spełniają końcówki fleksyjne, np. psi : pies (psa), dźwig : dźwig-ać, obstawa : obstawić, bezludzie : bez ludzi,
- konwersję (derywację syntaktyczną), czyli przekształcenie kategorii gramatycznej wyrazu bez zmiany jego formy, np. chory, uczony (rzeczowniki z przymiotników), biegiem (przysłówek z formy przypadkowej rzeczownika),
- derywację ujemną, czyli odrzucanie pewnych elementów występujących w wyrazie stanowiącym podstawę słowotwórczą, np. wóda : wódka, szpila : szpilka, gar : garnek (tu z uproszczeniem rdzenia spowodowanej formą przypadków zależnych, np. garnka wymawiane [garka]),
3. Połączenie derywacji wstecznej i afiksacji, np. brach : brat, Grześ : Grzegorz.
4. Kompozycja, czyli łącznie rdzeni w jedną całość, zwaną wyrazem złożonym. Wśród wyrazów złożonych wyróżnia się:
- złożenia, najczęściej zawierające interfiksy (łączników słowotwórczych), np. wod-o-ciąg, list-o-pad,
- zrosty, zawierające w pierwszym członie przymiotnik lub formę przypadkową (czasem z przyimkiem), np. Wielka-noc, Biały-stok, kary-godny, pięć-dziesiąt, w-niebo-wzięcie (w wymowie zrost od wyrażenia lub zwrotu różni się pojedynczym akcentem: wiary godny ~ wiarygodny, biały stok – Białystok, stąd mówi się tu o derywacji prozodycznej); człon pierwszy zrostu bywa odmienny (Białystok, Białegostoku, ...) lub nieodmienny (Wielkanoc, Wielkanocy, ...),
- zestawienia, pisane jako oddzielne wyrazy, ale stanowiące znaczeniową całość, np. Nowy Sącz, wieczne pióro, Stare Miasto.
http://grzegorj.w.interia.pl/gram/isopl/gram4.html
Selected response from:

Vera Fluhr (X)
Local time: 22:32
Grading comment
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
4 +3typy
Vera Fluhr (X)


  

Answers


26 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +3
ňčďű
typy


Explanation:
typy derywacji


Tendencja do internacjonalizacji w tworzeniu neologizmów science ...
... naukowa, pote˛guja˛c widoczna˛ w je˛zyku faktycznym, tendencje˛ do skrótu, wykorzystuje takz˙e inne typy derywacji: paradygmatyczna˛, dezintegracyjna ...
http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK-07/JK07-tambor.pdf

Polonistyka OnLine - Horyzonty
... Do budowania neologizmów słowotwórczych wykorzystuje się tradycyjną technikę derywacji afiksalnej. Szczególnie produktywne typy słowotwórcze wśród ...
http://www.wsip.com.pl/serwisy/czaspol/ horyzonty/przyb_2_9.htm

Halina Mieczkowska: Nowe typy derywacji słowotwórczej w ujęciu słowacko-polskim. 674. 11.05 – 11.20. ...
http://www.ff.uni-lj.si/msk/program/p6-cet.htm


--------------------------------------------------
Note added at 50 mins (2003-12-30 15:50:39 GMT)
--------------------------------------------------

produktywne typy slowotwórcze = ďđîäóęňčâíűĺ ňčďű ńëîâîîáđŕçîâŕíč˙Ďđčâîćó íčćĺ äâĺ đóńńęčĺ öčňŕňű, ÷ňîáű Âű ëĺăęî ěîăëč âčäĺňü ńîîňâĺňńňâč˙ ňĺđěčíîâ đóńńęčő č ďîëüńęčő:


Ňčďű ńëîâîîáđŕçîâŕíč˙:
1. Ěîđôîëîăč÷ĺńęčé ńďîńîá
ŕ) ŕôôčęńŕöč˙
- ďđĺôčęńŕëüíűé (ńî-ňîâŕđčů);
- ńóôôčęńŕëüíűé (áŕí-ůčę);
- ďđĺôčęńŕëüíî-ńóôôčęńŕëüíűé (ďîä-îęîí-íčę)
á) áĺçŕôôčęńíűé (âçđűâ);
â) ńëîâîńëîćĺíčĺ (â ňîě ÷čńëĺ îńíîâ) (äčâŕí-ęđîâŕňü);
ă) ŕááđĺâčŕöč˙ (ŃÍĂ);
2. Ěîđôîëîăî-ńčíňŕęńč÷ĺńęčé ńďîńîá (äĺćóđíűé)
3. Ëĺęńčęî-ńĺěŕíňč÷ĺńęčé ńďîńîá (äîëă - çŕäîëćĺííîńňü, äîëă - îá˙çŕííîńňü)
4. Ëĺęńčęî-ńčíňŕęńč÷ĺńęčé ńďîńîá (ńĺé÷ŕń čç ńĺé ÷ŕń)
http://www.gramma.ru/1.php?ir=6&ip=0&id=1&fnd=1&fl=1&page=17...


Ďđč¸ěű č íŕčáîëĺĺ ďđîäóęňčâíűĺ ňčďű ńëîâîîáđŕçîâŕíč˙ ńóůĺńňâčňĺëüíűő: ńóôôčęńŕëüíűĺ, ďđĺôčęńŕëüíűĺ ńóůĺńňâčňĺëüíűĺ, ńóůĺńňâčňĺëüíűĺ îáđŕçîâŕííűĺ ...
http://www.genling.nw.ru/Staff/Andronov/publicat/ProgBalt.pd...

--------------------------------------------------
Note added at 1 hr 2 mins (2003-12-30 16:02:11 GMT)
--------------------------------------------------

Ńëîâîîáđŕçîâŕíčĺ (äĺđčâŕöč˙) - îáđŕçîâŕíčĺ ńëîâŕ â ˙çűęĺ ďî ńóůĺńňâóţůčě ěîäĺë˙ě ń ďîěîůüţ ŕôôčęńŕöčč, ÷ĺđĺäîâŕíč˙ çâóęîâ, ńëîâîńëîćĺíč˙, ńň˙ćĺíč˙, đŕçâčňč˙ íîâűő çíŕ÷ĺíčé č äđ. ńđĺäńňâ.
http://souz.co.il/clubs/read.html?article=1745&Club_ID=17

--------------------------------------------------
Note added at 1 hr 11 mins (2003-12-30 16:11:23 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

Słowotwórstwo ....
1. Afiksacja (derywacja dodatnia), czyli dodawanie formantów słowotwórczych do podstawy słowotwórczej: prefiksów (przedrostków), sufiksów (przyrostków), postfiksów, infiksów (wrostków) i cyrkumfiksów, np. robić : zrobić, biegacz : biegać, ktoś : kto, siadam : siądę [śondę], upowszechnić : powszechny.
2. Derywacja wsteczna (bezafiksalna) i pochodne. Niekiedy odróżnia się tutaj:
- derywację zerową (paradygmatyczną), gdy funkcję formantu spełniają końcówki fleksyjne, np. psi : pies (psa), dźwig : dźwig-ać, obstawa : obstawić, bezludzie : bez ludzi,
- konwersję (derywację syntaktyczną), czyli przekształcenie kategorii gramatycznej wyrazu bez zmiany jego formy, np. chory, uczony (rzeczowniki z przymiotników), biegiem (przysłówek z formy przypadkowej rzeczownika),
- derywację ujemną, czyli odrzucanie pewnych elementów występujących w wyrazie stanowiącym podstawę słowotwórczą, np. wóda : wódka, szpila : szpilka, gar : garnek (tu z uproszczeniem rdzenia spowodowanej formą przypadków zależnych, np. garnka wymawiane [garka]),
3. Połączenie derywacji wstecznej i afiksacji, np. brach : brat, Grześ : Grzegorz.
4. Kompozycja, czyli łącznie rdzeni w jedną całość, zwaną wyrazem złożonym. Wśród wyrazów złożonych wyróżnia się:
- złożenia, najczęściej zawierające interfiksy (łączników słowotwórczych), np. wod-o-ciąg, list-o-pad,
- zrosty, zawierające w pierwszym członie przymiotnik lub formę przypadkową (czasem z przyimkiem), np. Wielka-noc, Biały-stok, kary-godny, pięć-dziesiąt, w-niebo-wzięcie (w wymowie zrost od wyrażenia lub zwrotu różni się pojedynczym akcentem: wiary godny ~ wiarygodny, biały stok – Białystok, stąd mówi się tu o derywacji prozodycznej); człon pierwszy zrostu bywa odmienny (Białystok, Białegostoku, ...) lub nieodmienny (Wielkanoc, Wielkanocy, ...),
- zestawienia, pisane jako oddzielne wyrazy, ale stanowiące znaczeniową całość, np. Nowy Sącz, wieczne pióro, Stare Miasto.
http://grzegorj.w.interia.pl/gram/isopl/gram4.html


    Reference: http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK-07/JK07-tambor.pdf
    www.wsip.com.pl/serwisy/czaspol/ horyzonty/przyb_2_9.htm
Vera Fluhr (X)
Local time: 22:32
Native speaker of: Native in RussianRussian, Native in FrenchFrench

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Maciej Andrzejczak: typy sіowotwуrstwa
29 mins
  -> Dziekuje bardzo

agree  Janina Nowrot
2 hrs
  -> Dziekuje bardzo

agree  lim0nka: typy sіowotwуrcze
3 hrs
  -> Dziekuje bardzo
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search