KudoZ home » Russian to Dutch » Law/Patents

избирательный участок

Dutch translation: stembureau, kiesdistrict

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Russian term or phrase:избирательный участок
Dutch translation:stembureau, kiesdistrict
Entered by: Svetlana Touloub
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

04:52 May 21, 2003
Russian to Dutch translations [PRO]
Law/Patents
Russian term or phrase: избирательный участок
Ik begrijp dit als 'kiesdistrict' maar volgens de context zou het ook 'kiesbureau' kunnen zijn. Weet iemand of dit inderdaad zo kan vertaald worden?
Marc Kuypers
Local time: 08:53
stembureau, kiesdistrict
Explanation:
Åñëè ìîæíî, áîëøå êîíòåêñòà, Ìàðê.
Èçáèðàâòåëëüíûé ó÷àñòîê íîìåð 5 - ýòî, êîíå÷íî, kiesdistrict nr.5
Ìåñòî, ãäå íåïîñðåäñòâåííî ïðîèñõîäèò ãîëîñîâàíèå - ýòî óæå áóäåò stembureau.

--------------------------------------------------
Note added at 2003-05-21 05:59:07 (GMT)
--------------------------------------------------

Ýòî ñòàðûå ñòàòüè, íî êîå-÷òî òàì åñòü
http://home.planet.nl/~zjyro000/ar_kranten/ar_december.htm
Selected response from:

Svetlana Touloub
Local time: 08:53
Grading comment
Ñïàñèáî Ñâåòëàíà!
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
4stembureau, kiesdistrict
Svetlana Touloub


Discussion entries: 1

  

Answers


40 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
stembureau, kiesdistrict


Explanation:
Åñëè ìîæíî, áîëøå êîíòåêñòà, Ìàðê.
Èçáèðàâòåëëüíûé ó÷àñòîê íîìåð 5 - ýòî, êîíå÷íî, kiesdistrict nr.5
Ìåñòî, ãäå íåïîñðåäñòâåííî ïðîèñõîäèò ãîëîñîâàíèå - ýòî óæå áóäåò stembureau.

--------------------------------------------------
Note added at 2003-05-21 05:59:07 (GMT)
--------------------------------------------------

Ýòî ñòàðûå ñòàòüè, íî êîå-÷òî òàì åñòü
http://home.planet.nl/~zjyro000/ar_kranten/ar_december.htm


Svetlana Touloub
Local time: 08:53
Native speaker of: Russian
PRO pts in pair: 100
Grading comment
Ñïàñèáî Ñâåòëàíà!
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search