KudoZ home » Russian to Turkish » Other

В любви невозможно ценить больше. Если на это обращаешь внимание – это не любов

Turkish translation: :-)

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
13:19 Apr 4, 2004
Russian to Turkish translations [Non-PRO]
Other / Love
Russian term or phrase: В любви невозможно ценить больше. Если на это обращаешь внимание – это не любов
В любви невозможно ценить больше. Если на это обращаешь внимание – это не любовь. Любовь не терпит сравнений!

Turkish translation::-)
Explanation:
Aşkta "daha fazla değer vermek" diye bir şey yoktur. Eğer buna dikkat ediyorsan bu aşka olamaz.

--------------------------------------------------
Note added at 22 hrs 50 mins (2004-04-05 12:10:11 GMT)
--------------------------------------------------

Òóò ïğàâèëüíî çàìåòèëè, ÷òî â ïğåäëîæåíèè â ñëîâå \"À\" ëèøíÿÿ. À òàê, òğàãåäèè èç-çà ıòîãî íå áóäåò: ïîíÿòíî ÷òî îïå÷àòêà.

--------------------------------------------------
Note added at 22 hrs 52 mins (2004-04-05 12:12:39 GMT)
--------------------------------------------------

Тьфу-ты :))) Забыл указать какое предложние.
Тут правильно заметили, что в предложении \"Eğer...\" в слове \"aşkA\", \"А\" лишняя. А так, трагедии из-за этого не будет: понятно что опечатка.
Selected response from:

doritoniac
United States
Local time: 00:23
Grading comment
Graded automatically based on peer agreement.
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
4 +2:-)
doritoniac
4 +1áîëåå óäëåíåííûé âàğèàíò...
Galina Blankenship


  

Answers


6 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +1
 ëşáâè íåâîçìîæíî öåíèòü áîëüøå. Åñëè íà ıòî îáğàùàåøü âíèìàíèå – ıòî íå ëşáîâ
áîëåå óäëåíåííûé âàğèàíò...


Explanation:
Aşkta “daha fazla değer vermek” diye bir şey yoktur. Böyle birşeye önem veriyorsan buna aşk denmez. Aşk hiçbirşeyle karşılaştırılmaz!
Õîòÿ ÿ íå ñîâñåì ïîíèìàş, ÷òî èìåííî " ëşáâè íåâîçìîæíî öåíèòü áîëüøå." îçíà÷àåò, ïîòîìó ÿ ïğîñòî ñêîïèğîâàëà ó Áàõğàìà (êàşñü!).

Galina Blankenship
United States
Local time: 21:23
Native speaker of: Native in RussianRussian, Native in EnglishEnglish

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  doritoniac: Здесь речь идет о предыдущем вопросе с турецкого на русский. Наш Аскер теперь дает ответ. Там г-лось: вот, мол, некоторым придаешь больше значения, а они тебя вообще потом за человека не считают. Вот.
16 hrs
  -> спасибо большое, а то я ни как понять не могла...
Login to enter a peer comment (or grade)

7 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +2
В любви невозмож
:-)


Explanation:
Aşkta "daha fazla değer vermek" diye bir şey yoktur. Eğer buna dikkat ediyorsan bu aşka olamaz.

--------------------------------------------------
Note added at 22 hrs 50 mins (2004-04-05 12:10:11 GMT)
--------------------------------------------------

Òóò ïğàâèëüíî çàìåòèëè, ÷òî â ïğåäëîæåíèè â ñëîâå \"À\" ëèøíÿÿ. À òàê, òğàãåäèè èç-çà ıòîãî íå áóäåò: ïîíÿòíî ÷òî îïå÷àòêà.

--------------------------------------------------
Note added at 22 hrs 52 mins (2004-04-05 12:12:39 GMT)
--------------------------------------------------

Тьфу-ты :))) Забыл указать какое предложние.
Тут правильно заметили, что в предложении \"Eğer...\" в слове \"aşkA\", \"А\" лишняя. А так, трагедии из-за этого не будет: понятно что опечатка.

doritoniac
United States
Local time: 00:23
Native speaker of: Native in UzbekUzbek, Native in RussianRussian
Grading comment
Graded automatically based on peer agreement.

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Galina Blankenship: Eрer buna dikkat ediyorsan bu aюk olamaz.
6 hrs

agree  Ferudun Yilmaz: Как перевод все правильно, проста с предпоследнее слово “aşka”, нужно убрать последняя буква «а».
19 hrs
  -> tabi tabi... :-)
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search