International Translation Day 2017

Join ProZ.com/TV for a FREE event on September 26-27th celebrating International Translation Day! 50+ hours of content, Chat, Live Q&A & more. Join 1,000's of linguists from around the globe as ProZ.com/TV celebrates International Translation Day.

Click for Full Participation
KudoZ home » Turkish to English » Law (general)

düzenleme vekaletname

English translation: STATUTORY FORM POWER OF ATTORNEY

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Turkish term or phrase:düzenleme vekaletname
English translation:STATUTORY FORM POWER OF ATTORNEY
Entered by: Senem Mintaş
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

22:46 Jan 1, 2005
Turkish to English translations [PRO]
Law/Patents - Law (general)
Turkish term or phrase: düzenleme vekaletname
Yurtdışında konsoloslar tarafından düzenleniyor sanırım.
Selcuk Akyuz
Turkey
Local time: 16:21
STATUTORY FORM POWER OF ATTORNEY
Explanation:
"NOT FOR GRADE"

Tayfun Bey'in ve Leyal'in de değindiği gibi, bu tip vekâletnamelerde şekil şartı aranmaktadır. NK 89'dan yapılan alıntının işaret ettiği üzere, bu tip vekâletnameler belirli tür muamelelerde kullanılmakta olduğundan, düzenlemeleri şekle tabidir. Bu durum ise, "form" ve kanunî zorunluluk nedeniyle "statutory" kelimelerini akla getiriyor. Bulabileceğiniz diğer link'ler arasından bir tanesini ben aşağıya yapıştırayım istedim. İyi çalışmalar Selçuk Bey.
Selected response from:

Senem Mintaş
Local time: 16:21
Grading comment
Graded automatically based on peer agreement.
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
5 +4Special Power of Attorney
Taner Göde
5POWER OF ATTORNEY with confirmation of the signature and content, for fulfillment of transactions wimevzi
2 +3STATUTORY FORM POWER OF ATTORNEYSenem Mintaş
4ufak bir notLeyal
5 -1Ex officio Power of Attorney
1964


Discussion entries: 1

  

Answers


1 hr   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +4
Special Power of Attorney


Explanation:
Tercüme büromda bu tür işleri her gün yapıyorum. Tercümesine de "Know all Men by these, I, ..." diye başlıyorum (U.S. Standard). Vekaletname iki türdür: genel veya özel. Notere giden kişi dileklerini beyan ettikten sonra bunlar vekaletnameye yazılır. Özel vekaletname için notere vekil tayin edilen kişinin hangi yetkilere sahip olacağı önceden ve açıkça anlatıldığı için ve vekaletnamenin içerğinin tamamen vekaletnameyi veren kişi tarafından belirlendiği (tayin edildiği) için noter bunları madde madde olarak yazar. Kaldı ki noter vekaletnameyi de değişik bir girişle yapar (Falan Falanıncı Noter olarak ben, Falan Falanfilan, Şudur Budur adresindeki işyerimde görevimi ifa ve icra ederken huzurua gelen Bay Ahmet Mehmet benden düzenleme şeklinde bir Hususi Vekaletname tanzim etmemi istedi. Bunun üzerine kendisinin bu vekaletnameyi vermeye vakıf oluğunu yaptığım tespitler sonucu anladım ve kendisine sordum. Kendisi de şöyle dedi:" Bu türdeki vekaletname DÜZENLEME ŞEKLİNDE HUSUSİ (ÖZEL) VEKALETNAME olup içeriğini (trafik, tapu, mahkeme hususları gibi) noter değil vekaleti veren belirlediği (noter de bunu "düzenlediği") için adı bu şekildedir. GENERAL POWER OF ATTORNEY zaten GENEL VEKALETNAME, SPECIAL POWER OF ATTORNEY de ÖZEL (HUSUSİ) VEKALETNAME şeklinde tercüme ediliyor. Düzenleme vekaletname de sonuncusuna giriyor. Süresiz vekaletname için Durable Power of Attorney, Süre Tahditli Vekaletname de Limited Power of Attorney. Arkadaşlar, en az 15.000 vekaletname tercüme etmişimdir. İlk çevirme yıllarımda (1987) "Arranged Power of Attorney" veya "Power of Attorney Issued on Arrangement" şeklinde de yazdığımı biliyorum. Ama doğrusu "SPECIAL POWER OF ATTORNEY" ve bu şekilde de kullanılması gerekir.

--------------------------------------------------
Note added at 2005-01-01 23:58:23 (GMT)
--------------------------------------------------

Tayfun hocam, size saygım sonsuz. Fakat yurtdışından gelen vekaletnamelerin çevirisinde \"Ex officio Power of Attorney\" noterin işyerinin dışında, içeriği ve metni vekaleti veren tarafından kendi imkanları ile yazılan ve sadece tasdik edilmek üzere notere ibraz edilen vekaletnamenin adıdır. Zaten \"ex\" = dışarıda, dışında, \"officio\" = daire ve noterin tasdik şerhinde de bu husus özellikle belirtilir (\"Dairem dışında düzenlenip tasdik için ibraz edilen işbu vekaletnamedeki imzanın hüviyeti **** tespit edilen *** doğumlu *** oğlu AHMET MEHMET\'e ait olduğunu onaylarım\")

--------------------------------------------------
Note added at 2005-01-02 00:10:41 (GMT)
--------------------------------------------------

Tayfun Hocam... General Power of Attorney (A) ve Special Power of Attorney (B) bunlar da Durable General Power of Attorney (A1) ve Limited General Power of Attorney (A2) ya da Durable Special Power of Attorney (B1) ve Limited Special Power of Attorney (B2) şeklinde tanzim edilir. Hikaye basit, \"düzenleme\"de vekaleti veren Notere gidip \"Noter bey, ben şu kişiye şu hususları içeren özel (hususi) bir vekaletname vermek istiyorum\" der, Noter de oturup adamın sözlerini kağıda döker, bunu okur, adama kabul ettirir, imzalatır ve aslını (!) dairede saklar, suretini de adama verir. Bu 81 yıldır da böyle gelir, gider... Biz de oturup bunları tercüme ederiz işte. Yani bu kebap böyle pişiriliyor. Adana\'ya beklerim. Telefon 0-322-363 36 36 veya GSM 0-532-247 31 80

--------------------------------------------------
Note added at 2005-01-02 00:19:25 (GMT)
--------------------------------------------------

Tayfun Hocam... General Power of Attorney (A) ve Special Power of Attorney (B) bunlar da Durable General Power of Attorney (A1) ve Limited General Power of Attorney (A2) ya da Durable Special Power of Attorney (B1) ve Limited Special Power of Attorney (B2) şeklinde tanzim edilir. Hikaye basit, \"düzenleme\"de vekaleti veren Notere gidip \"Noter bey, ben şu kişiye şu hususları içeren özel (hususi) bir vekaletname vermek istiyorum\" der, Noter de oturup adamın sözlerini kağıda döker, bunu okur, adama kabul ettirir, imzalatır ve aslını (!) dairede saklar, suretini de adama verir. Bu 81 yıldır da böyle gelir, gider... Biz de oturup bunları tercüme ederiz işte. Yani bu kebap böyle pişiriliyor. Adana\'ya beklerim. Telefon 0-322-363 36 36 veya GSM 0-532-247 31 80

--------------------------------------------------
Note added at 2005-01-02 00:24:42 (GMT)
--------------------------------------------------

Düzenleme vekaletnamelerin sadece konsolosluklar tarafından tanzim edildiğini söyleyemeyiz, çünkü Türkiye\'de de noterler \"Düzenleme Şeklinde Özel Vekaletname\" tanzim ediyorlar.

--------------------------------------------------
Note added at 2005-01-02 00:35:25 (GMT)
--------------------------------------------------

ÖRNEK: Emlak vekaletnamesi:

http://www.evrimemlak.com/vekalet.asp

VEKALETNAME

Vekâlet bir akittir. Onunla vekil, mukavele dairesinde kendisine tahmil olunan işin idare­sini veya tekabül eylediği hizmetin ifasını iltizam eyler. Yani vekil, vekillik sözleşmesi çerçeve­sinde kendisine yüklenilen işin veya işlerin ida­resini ve karşılanmasını gerçekleştirmekle yü­kümlüdür. Vekilin üstlendiği işin kapsamı, süresi, şekil ve içeriği taraflarca yapılacak söz­leşmede belirlenir. Vekâletin yazılı olması şart­tır. Vekâlet konsolosluk ve noterlerce düzenleme şeklinde tanzim edilir. Tevkile mezun vekil tayin ettiği vekilin fiilin­den kendi yapmış gibi sorumludur. Birden fazla kişi vekil olarak tayin edilebilir ve bu kişiler ya­pılacak işlemden müteselsilen sorumludurlar. Satışla ilgili vekâletnamelerin fiilinden (gerçekleşmesinden)sonra belirtilen satış bedeli­nin malîke ödendiğinin belgelenmesi önemlidir. Vekâletten azil ve ondan istifa her zaman mümkündür. Azilde bazı şartlara bağlı olarak vekilin hukukî hakları vardır.

VEKÂLETNAMENİN SONA ERME NEDENLERİ

Vekâletnameler ölüm, iflas, azil, istifa ve fiil ehliyetinin kaybı gibi nedenlerle sona erer. Vekâletnamede aksine bir hüküm yok ise sürenin geçmesi ile vekâlet sona ermez. Tapu sicil müdürlüklerince vekâletname­lerde aranan hususlar

1- Noterlikçe veya konsolosluklarca düzen­leme şeklinde yapılmalıdır.

2- Vekâlet verenin kimliği vekâletnamede nüfus hüviyet cüzdanı veya nüfus müdürlüğün­den alınan kayıt örneğine veya pasaporta göre tespit edilmiş olmalıdır.

3- Vekâletnamede verilen yetki duraksamaya yol açmayacak şekilde açıkça ve tam olarak be­lirtilmedir. (satış, trampa, ifraz, intikal vb)

4- Vekâletname üzerinde vekâlet verenin yakın tarihte çekilmiş fotoğrafı yapıştırılmış ol­malıdır.

5- Vekâletname tevkilen (birinci vekilin yet­kisini başkasına devretmesi)düzenlenmiş ise ilk vekâletnamede vekilin devir yetkisine sahip ol­duğu açıkça belirtilmiş ve bu yetki ikinci vekâ­letnamede tam olarak belirtilmelidir. İşlem sırasında her iki vekâletnamede ibraz edilmelidir.

6-Düzeltmeler var ise düzeltmeler ve çıkıntı­lar vekâletnameyi düzenleyen merci tarafından imza ve mühür ile onaylanmış olmalıdır. Yabancı ülkelerde vekâletnameler Türk elçi­lik ve konsolosluklarınca düzenlenmiş olmalı veya yabancı devletlerin yetkili makamlarınca kendi kanunlarına göre düzenlenmiş ise o ya­bancı ülkedeki Türk elçilik ve konsoloslukla -nnca onaylanmış olmalıdır.

• Vekâletname düzenlendiği ülkenin yetkili makamlarınca (5 Ekim 1961 tarihli La haye sözleşmesine göre tasdik edilip) apostille ibaresini taşıyan vekâletnamelerde o yerdeki Türk konsolosluluğunun tasdiki aranmadan işlem yapılır.

Temsil yetkisi mukaveleden veya işin mahi­yetinden anlaşılmadıkça (vekâletnamede yazmı­yor ise ) vekâlet gerek vekilin gerekse müvekki­lin (vekâlet verenin)ölümü ile son bulur.


--------------------------------------------------
Note added at 2005-01-02 00:38:00 (GMT)
--------------------------------------------------

Vekaletname

Vekaletname (Power of Attorney); Türkiye\'de yapılması gereken resmi bir işleminizi sizin adınıza bir başka şahsın yapabilmesi için verdiğiniz yetki veya yetkiler toplamıdır. Vekaletname verebilmeniz için Türkçe yazıyor ve okuduğunuzu anlıyor olmanız gerekmektedir. Vekaletname vereceğiniz kişiye sadece yapmasını istediğiniz işlem için yetki vermeniz tavsiye olunur.

Gerekli Belgeler:

Nüfus cüzdanınız
Not: Bazı bilgilerin eksik olması nedeniyle pasaportun arkasındaki nüfus bilgileri nüfus cüzdanı yerine geçmez. Vekaletname vermek için nüfus cüzdanınız gerekmektedir.
2 (iki) adet vesikalık, önden yüzünüzü gösteren fotoğrafınız
Vekil edeceğiniz kimsenin (nüfus cüzdanında yazıldığı şekliyle):
Adı ve Soyadı, Doğum yeri ve Doğum Tarihi bilgileri, eğer bu kişi avukatsa bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ile Vergi Sicil Numarası gerekmektedir. (Arzu edildiği takdirde kişinin adresi de eklenebilir ama şart değildir.)
Kanada\'daki adres ve telefonunuz.
Aşağıdaki konularda vekaletnamenizin geçerli olabilmesi için özellikle belirtmeniz gereken detaylar şunlardır:
Gayrimenkulle ilgili işlemler (satış, istimlak, vb.): Gayrimenkulün tapu bilgileri
Araba ile ilgili işlemler (satış, devir, vb.): Arabanın ruhsat bilgileri ve ayrıca, arabayı satın alacak kişinin Madde 3\'te belirtildiği şekliyle kimlik bilgileri.
Bankalarla ilgili işlemler: Bankanın adı, şubesi, varsa hesap numaranız
Miras intikal, taksim, satış: Murisin adı, soyadı, intikal eden gayrimenkul veya araba ise yine bunlara ait tapu ve ruhsat bilgileri.
Kiraya verme: Evin/işyerinin adresi
Telefon işlemleri: Telefonun numarası, devredilecek veya satılacak kişinin kimlik bilgileri
Bu bilgiler ile Konsolosluğumuza saat 09.00 ile 12.30 arası gelindiği takdirde vekaletnameniz Konsolosluk Şubesi yetkilisince hazırlanacak ve size okuyup kontrol etmeniz ve vekaletname istediğiniz gibi hazırlanmış ise imzalamanız için verilecektir. Vatandaşlarımızın Konsolosluğumuza başvurmadan önce Türkiye’deki işlemlerini yaptırmak için vekaletnamenin içeriği hususunda avukatları veya işlemin yapılacağı ilgili kuruluşa danışmaları yarar sağlayacaktır.

Vekaletnamenizi okurken

Kimlik bilgilerinizin doğru yazılmış olmasına
Vekil ettiğiniz kişinin kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olmasına
Vekalette var ise adı geçen üçüncü kişinin (satın/devir alacak şahıs) kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olmasına
Türkiye\'de yapılacak işlemin istediğiniz şekilde anlatılmış olmasına, detaylarının eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmış olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Vekaletnamenizi okuyup imzaladıktan sonra farkettiğiniz yanlışlıklardan Konsolosluğumuz sorumlu değildir.
Muvafakatname

Çocukların pasaport almalarını, pasaportlarının sürelerinin uzatılmasını ve başkaları ile seyahat etmelerini teminen verilecek muvafakatname için,

Gerekli Belgeler:

Muvaffakatname verecek olan kişinin nüfus cüzdanı ile pasaport,
Çocuğun Adı, Soyadı, Doğum yeri ve tarihi, Türkiye adresi,
Çocuk adına işlem yapmak üzere vekil olarak tayin edilecek kişinin Adı, Soyadı, Baba adı, Doğum Yeri ve Tarihi bilgileri gerekmektedir
Posta ileFeragatname, Beyan, Taahütname ve İlmuhaberesi

Konsolosluğumuza bizzat başvuramayacak vatandaşlarımız aşağıda açıklanan şekilde İlmuhaber \"Beyan\", \"Taahhütname\" hazırlatarak posta yolu ile Konsolosluğumuzda onaylatabilirler.

İzlenecek Yol:

Belgenin düzenlenmesi,
Düzenlenen belgenin yetkili bir Kanada noteri (Notary Public) huzurunda imzalanmasi,
Seçtiginiz noterin imzasinin geçerliligine dair onayin (Verification “Certificate of Incumbency, Certificate of Authority), bagli bulundugu \"Noterler Birligi\"den alinmasi gerekmektedir.
Hazırlanan belgenin tasdiklenmesi için:

\"Noter\" (Notary Public) ve \"Noterler Birliği\" (Society of Notary Public) onaylı belgenin aslı ve bir fotokopisi
İmza onayı ücreti
Üzerinde isim ve adres yazılı, pullu, geri dönüş zarfı
İsteğinizi açıklayan bir not ile Konsolosluğumuza gönderilmesi gerekmektedir.
Posta ile
Feragatname, Beyan, Taahütname

Konsoloslugumuza bizzat basvuramayacak vatandaşlarımız asagida açiklanan sekilde Ilmuhaber \"Beyan\", \"Taahhütname\" hazirlatarak posta yolu ile Konsolosluğumuzda onaylatabilirler.

İzlenecek Yol:

Belgenin düzenlenmesi,
Düzenlenen belgenin yetkili bir Kanada noteri (Notary Public) huzurunda imzalanmasi,
Seçtiginiz noterin imzasinin geçerliligine dair onayın, baglı bulundugu \"Noterler Birligi\"den (Notary Public) alınması gerekmektedir.
Hazırlanan belgenin tasdiklenmesi için:

\"Notary Public\" ve \"Noterler Birligi\" onayli belgenin aslı ve bir fotokopisi
Imza onayi ücreti
Üzerinde isim ve adres yazili, pullu, geri dönüs zarfi
Isteginizi açiklayan bir not ile konsoloslugumuza gönderilmesi gerekmektedir.
Ottava’ya uzak mesafelerdeki Vatandaşlarımızın Vekaletname Hazırlatmaları (İmza Onayı)

Vekaletname

1. 1512 Sayılı Noterlik Yasasının 89. maddesine göre, niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış va\'di, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re\'sen tanzimi öngörülen işlemlerin \"düzenleme\" şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat konsolos tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte mesai günleri saat 8.30 ile 12.30 arasında Konsolosluğa gelerek şahsen yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.

2. Diğer taraftan, Ottava\'ya uzak mesafelerde oturan vatandaşlarımızın Kanada noterine usulüne uygun olarak düzenlettikleri vekâletnameler ve öteki noterlik işlemlerin, Noter veya Avukatlara Konsolosluk dışında düzenlettirerek ve aşağıda listeli makamlardan onay alarak Konsolosluğumuza göndermeleri ve Konsolosluğumuza onaylatmak suretiyle vekaletnamelerine geçerlilik kazandırmaları mümkündür.

Bu \"onay şerhi\" işlemi sadece, \"imza ve mühür tasdiki\" niteliğini taşıdığından ve \"metne şamil olmamak üzere\" yapıldığından, söz konusu belgeler şekil yönünden eksik (örnek kısmındaki gibi) bulunmadıkları sürece ilgili makamlarımızca kabul edilip işleme konmaktadır. Ancak, uygulamada, niteliği yönünden tapuda işlem yapılmasını gerektiren vekâletnamelerin, bazı durumlarda ülkemizdeki kimi tapu idarelerince şekil açısından kabul edilmediği bilinmektedir. Bu bakımdan, anılan vekâletnamelerin Konsolosluğumuza şahsen başvurulmak suretiyle düzenlettirilmesini özellikle tavsiye ederiz. Bununla birlikte, vatandaşlarımızın bu yöntemi benimsememeleri takdirinde, Kanada noterince düzenlenip veya Noterler Birliği tarafından onaylanan söz konusu vekâletnameler Konsolosluğumuzca da sadece \"imza ve mühür tasdiki\" şeklinde onaylanmakta, dolayısıyla Temsilciliğimiz bu belgelerin ülkemizdeki geçerliği ve içeriği hususlarında sorumluluk taşımamaktadır

3. Konsolosluğumuza \"imza ve mühür tasdiki\" şeklinde onaylatılacak vekâletnamelerin Kanada noterince bir nüsha halinde hazırlanması, vekâletname verenin nüfus kaydıyla ilgili bilgilerin ve ilgilinin Kanada\'da geçici olarak ikamet etmesi halinde bu hususun metin içinde belirtilmesi ve yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafların vekâletnameye yapıştırılıp mühürlenmesi yararlı olacaktır.

4. Vekâletnamelerin, Noterler Birliği tarafından onaylanmasından sonra, 28.- Dolarlık konsolosluk harcını içeren \"postal money order\", bir adet fotokopisi, adresli ve pullu iade zarfı ile birlikte Konsolosluğumuza gönderilmesi gerekmektedir.

5. Taşınmaz mallarla ilgili vekâletnamelerde taşınmaz malın bulunduğu yer, niteliği, mümkünse ada, pafta, parsel veya kayıt tarih ve numarası belirtilmelidir. Bu bakımdan, bu bilgilerin vekâletname verilmeden önce derlenmesinde yarar vardır.

Öteki konularda düzenlenecek vekâletnameler için de işin niteliği, vekilin adı ve soyadı ile doğum tarihi ve baba adı gibi hususları kapsayan bilgilerin zamanında sağlanması vekâletnamenin usulüne uygun olarak kaleme alınmasını kolaylaştırmaktadır.

6. Bu notta değinilen hususlar ile Konsolosluğumuzca alınan harç ve ücretler hakkında daha geniş ve/veya güncel bilgi edinmek için Konsolosluğumuza telefon etmenizi tavsiye ederiz.Hazırladığınız metni (2 kopya halinde) gerekiyorsa her iki metne de fotoğrafınızı yapıştırdıktan sonra bulunduğunuz bölgedeki Notary Public önünde imzalamanız gerekmektedir. Göndereceğiniz evraklardan biri işlemi yapıldıktan sonra size iade edilecek, diğeri ise dosyalanmak üzere Konsolosluğumuzda kalacaktır.

Not: Vekaletname, muvafakatname gibi işlemlerde örnek bir metin Türkiye\'deki bir noterden/avukattan yakınlarınızca temin edilip size gönderilebileceği gibi, Konsolosluğumuzla temas etmek suretiyle de temin etmeniz mümkündür. Bunun için, nüfus cüzdanı fotokopisi ve iki resimle birlikte vekaletnamenin ne için gerektiği hususunda Konsolosluğumuza bir dilekçe göndermeniz yararlı olacaktır.

Kanada\'daki Noterler, metnin içeriğini dikkate almaksızın sadece belgedeki imzanın tasdikini yapabilmektedirler. Bu nedenle metnin Türkçe olması Noterlik işleminin yapılması için bir engel teşkil etmemektedir. Eğer fotoğraf yapıştırmış iseniz, fotoğrafınızı Notere mühürlettirmeniz gerekmektedir.

Her iki evrakı Noter\'e tasdik ettirdikten sonra noterin imza ve mühürünün “Noterler Birligi’’nde onaylanması gerekmektedir.

Kanada\'daki eyaletlerin Onay Şerhi vermeye yetkili makamların açık adresleri aşağıdadır. Bu makamlardan onay aldıktan sonra, tek vekaletname için 28 dolarlık Money Order’la birlikte Konsolosluk Şubemize ‘’Prepaid Return Envelope’’la başvurunuz.

Tasdikname ücretini Turkish Embassy adına yapılmış posta havalesi (Money Order)\'ı pullu ve üzerinde adresiz yazılı bir iade zarfınızla beraberTurkish Embassy,
197 Wurtemburg Str. Ottawa Ont.K1N 8L9

adresimize gönderdiğiniz takdirde, işleminiz normal şartlarda yaklaşık bir-kaç gün içinde tamamlanıp size iade edilecektir.

Boşanma İşlemleri

Türkiye\'de evlenen veya baska bir ülkede evlenerek evliligini nüfus kütüklerine kaydettirmis olan Türk vatandaslari Kanada veya Türk mahkemelerinde bosanabilirler. Her iki durumda da bosanmanin nüfus kütüklerine kaydi gerekmektedir.

Türk Yetkili Mahkemelerinde Bosanmak Için:

Türk mahkemelerinde boşanma davası açılabilmesi ve takibinin yapılabilmesi için Türkiye\'de bir avukat bulunması, avukatın adı, soyadı, bağlı oldugu vergi dairesi ve vergi numarası bilgileri beraberinde 2 adet resim, nüfus cüzdanı ve pasaport ile konsolosluğumuza bizzat başvurarak vekaletname düzenlettirilmesi gerekmektedir.

Eslerden birinin yabancı olması halinde, yabancı esin yetkili Kanada makamlarından Türk bir avukata kendisini temsil için vekaletname (Power of Attorney) düzenletmesi ve bu belgenin konsolosluğumuza onaylattırılması gerekmektedir.

Bosanma Kanada Yetkili Mahkemelerinde Sonuçlanmis Ise:

Kesinlesmiş boşanma kararının Türkiye\'de geçerli olabilmesi için Türk mahkemelerinde \"Boşanma Tenfizi\" (boşanmanin tanıtılması) davası açılmasi gerekmektedir. Kanada mahkeme kararının orijinalinin Konsolosluğumuzda onaylattırılması ve Türkiye\'de bir avukat adına vekaletname(örnekler kısmına bakınız) düzenlettirilmesi gerekmektedir.

Noter veya Avukatlara Konsolosluk dışında düzenlettirilen belgelerin Konsolosluğumuza gönderilmeden önce tasdik ettirilecek Noterler Birliği veya imzaya yetkili ofisleri aşagıda gösterilmiştir.

1. ALBERTA ATTORNEY GENERAL:

9833-109 Str.Edmonton, Alberta T5K 2E8

TEL:403-427-5032

2.SASKATCHEWAN PROVINCIAL SECRETARY:

Legislative Building

regina, Sask. S4S 1T6

TEL:306-565-5889

3.CHAMBER OF NOTARIES OF QUEBEC:

630 Dorchester Blvd.,W.Sutite 1700

Montreal, P.Q.H3B 1T6

TEL:514-879-1793
4.SHARED SERVICES BUREAU (Eski Adı: MANAGEMENT BOARD OF CABINET OF ONTARIO)

GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES DELIVERY BRANCH

OFFICIAL DOCUMENTS SERVICES:

77 Grenville Str. 9th Floor

Toronto,Ont. M5S 1B3

TEL:416-325-8416
5.THE LAW SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA (AVUKATLAR ICIN)

300-1148 Hornby St. Vancouver, B.C.

6.SOCIETY OF NOTARY PUBLIC OF BRITISH COLUMBIA(NOTERLER ICIN)

736 Granville St. Sutie:901, Vancouver, B.C.

TEL:604-681-4516--------------------------------------------------
Note added at 2005-01-02 00:41:43 (GMT)
--------------------------------------------------

Yukarıdan bir alıntı. Düzenleme vekaletname hangi durumlarda yapılıyor:

http://www.turkishembassy.com/islemler/noterlik.htm

1. 1512 Sayılı Noterlik Yasasının 89. maddesine göre, niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış va\'di, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re\'sen tanzimi öngörülen işlemlerin \"düzenleme\" şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat konsolos tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir.

--------------------------------------------------
Note added at 2005-01-02 00:47:46 (GMT)
--------------------------------------------------

Yukarıdan bir alıntı. Düzenleme vekaletname hangi durumlarda yapılıyor:

http://www.turkishembassy.com/islemler/noterlik.htm

1. 1512 Sayılı Noterlik Yasasının 89. maddesine göre, niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış va\'di, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re\'sen tanzimi öngörülen işlemlerin \"düzenleme\" şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat konsolos tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir.

--------------------------------------------------
Note added at 2005-01-02 12:42:50 (GMT)
--------------------------------------------------

Aslında hepimiz yanlış yapıyoruz! İstediğimiz kadar \"düzenleme, özel, genel, hususi, emrivaki\" falan ya da filan yazalım, İngilizce konuşulan ülkelerde adamlar takmıyor! GENERAL veya SPECIAL şeklinde kullanıyor. Bizim yemeğe kattığımız bazı baharatlar adamların beynine ulaşmıyor işte. Onların vekaletnameye başlama şeklini de biz takıyor muyuz? Hayır (\"Bilsin ki herkes bununla ben...\") takmıyoruz. Nasrettin Hoja dediği gibi, \"Herkes haklı!\", Tayfun hocam de, naçizhane kendim de, buraya kayırlı oldan diğer arkadaşlar da. Gel de \"İçli Köfte\"yi tercüme et! Gel de \"Tavuk Döner Dürüm\"ü tercüme et! Benim fikrim şu: Tercümenin bittiği yerde tarif başlar ve ya orada biter, ya da onlarda nasıl bir kullanım varsa ona uygun şekilde yazılır. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öperim! Taner Göde from Adana/Turkey (annem Karşıyaka Güneşli mahallesinden, babam da Hurmalı mahallesinden, Hollanda\'da büyümüş, safkan Arap, % 100 Türk bir tercüman... eşim de Nurdağı\'ndan, diğer adı Gavurdağı, diğer adı Kömürler, en son adı da Kuyrukkesenler... daha ne olsun!)

--------------------------------------------------
Note added at 2005-01-02 12:42:52 (GMT)
--------------------------------------------------

Aslında hepimiz yanlış yapıyoruz! İstediğimiz kadar \"düzenleme, özel, genel, hususi, emrivaki\" falan ya da filan yazalım, İngilizce konuşulan ülkelerde adamlar takmıyor! GENERAL veya SPECIAL şeklinde kullanıyor. Bizim yemeğe kattığımız bazı baharatlar adamların beynine ulaşmıyor işte. Onların vekaletnameye başlama şeklini de biz takıyor muyuz? Hayır (\"Bilsin ki herkes bununla ben...\") takmıyoruz. Nasrettin Hoja dediği gibi, \"Herkes haklı!\", Tayfun hocam de, naçizhane kendim de, buraya kayırlı oldan diğer arkadaşlar da. Gel de \"İçli Köfte\"yi tercüme et! Gel de \"Tavuk Döner Dürüm\"ü tercüme et! Benim fikrim şu: Tercümenin bittiği yerde tarif başlar ve ya orada biter, ya da onlarda nasıl bir kullanım varsa ona uygun şekilde yazılır. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öperim! Taner Göde from Adana/Turkey (annem Karşıyaka Güneşli mahallesinden, babam da Hurmalı mahallesinden, Hollanda\'da büyümüş, safkan Arap, % 100 Türk bir tercüman... eşim de Nurdağı\'ndan, diğer adı Gavurdağı, diğer adı Kömürler, en son adı da Kuyrukkesenler... daha ne olsun!)


    Reference: http://www.expertlaw.com/library/pubarticles/Estate_Planning...
    Reference: http://www.jagcnet.army.mil/JAGCNETInternet/Homepages/AC/Leg...
Taner Göde
Local time: 16:21
Works in field
Native speaker of: Native in TurkishTurkish
PRO pts in category: 27
Grading comment
İngilizce konuşulan ülkelerde adamların takıp takmaması ayrı bir konu. Ortada 3 ayrı tür vekaletname olduğu bir gerçek ve adamlar "taksın takmasın" bizim buna bir karşılık bulmamız gerekiyor. Yaptığınız açıklamalar, harcadığınız emek için teşekkür ederim fakat düzenleme vekaletnamenin karşılığının "special power of attorney"den farklı olması gerektiğini düşünüyorum.

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  shenay kharatekin: evet, pardon Adanalı mısınız yada bir bağlantınız var mı?
8 mins
  -> Evet, Adanalıyım, 1968 doğumluyum, 20 yıl Hollanda'da yaşadım, 1987'den bu yana da 4 dilde çevirmenim. Tüm Adana noterlerinden ve mahkemelerinden yeminim var. Kimse mükemmel değildir. Ben de işe gittiğim her gün birşeyler daha öğreniyorum. Teşekkürler.

neutral  1964: Özel ayrı geçiyor belki çakıştığı durumlar olabilir http://www.laturk.com/consolos/konsislemucretleri.htm ve http://www.turkembassy.dk/mkt16.htm ?
16 mins
  -> Lütfen eklediğim en son ve ondan bir önceki notu okuyunuz. Teşekkürler ve *iyi geceler* (abi saat 2:30 oldu, uykun gelmedi mi?)

agree  Selçuk Budak
27 mins

agree  Umit Altug: Taner Bey merhaba, ne zamandır uğramıyordunuz, yokluğunuz hissediliyor, inşallah bundan sonra sizi burada daha sık görürüz.
3 hrs
  -> Aslında hep buradaydım da işi yoğunluğundan pek bakamıyordum. ADSL'ye geçtim ve sanırım daha fazla burada olurum. Selamlar.

agree  Serkan Doğan: açıklamalar göz kamaştırıcı
16 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)
The asker has declined this answer
Comment: İngilizce konuşulan ülkelerde adamların takıp takmaması ayrı bir konu. Ortada 3 ayrı tür vekaletname olduğu bir gerçek ve adamlar "taksın takmasın" bizim buna bir karşılık bulmamız gerekiyor. Yaptığınız açıklamalar, harcadığınız emek için teşekkür ederim fakat düzenleme vekaletnamenin karşılığının "special power of attorney"den farklı olması gerektiğini düşünüyorum.

36 mins   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): -1
düzenleme vekaletname
Ex officio Power of Attorney


Explanation:
Düzenleme usulü vekaletname
Ex officio power of attorney

Re'sen düzenlenen vekaletname demek, normal vekaletname verirken genelde kendiniz ne haklar vereceğinizi belirlersiniz ama bazı durumlarda vekaletnamenin bazı formlara uyması gerekir. Sanırım bundan dolayı düzenleme denmiş aşağıda açıklaması var ve bize özgü bir kavrama benziyor.

http://www.turkishembassy.com/islemler/noterlik.htm
Ottava’ya uzak mesafelerdeki Vatandaşlarımızın Vekaletname Hazırlatmaları (İmza Onayı)

Vekaletname

1. 1512 Sayılı Noterlik Yasasının 89. maddesine göre, niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış va'di, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re'sen tanzimi öngörülen işlemlerin "düzenleme" şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat konsolos tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte mesai günleri saat 8.30 ile 12.30 arasında Konsolosluğa gelerek şahsen yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.

[PDF] VEK A LE TNAM E PO WE R OF ATT ORNEY
Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat
... Turkey as my/our lawful attorney to have power to perform ... owned by me/us or that
I/we may own in the future or that may be registered ex-officio in Turkey ...
www.paragon.com.tr/powerofattorney.pdf - Benzer sayfalar

Dr Ergün Öksüz - Web Bağlantıları
... Türkçe Sözlükten: Düzenleme usulü vekaletname Ex officio power of attorney
İngilizce-İngilizce Sözlükten: Murza (n.) One of the hereditary nobility ...
www.ailehekimi.com/modules.php?name=Web_ Links&l_op=brokenlink&lid=12987 - 32k - Ek Sonuç - Önbellek - Benzer sayfalar

Dr Ergün Öksüz
... Türkçe Sözlükten: Res`en vekaletname Ex officio power of attorney İngilizce-İngilizce
Sözlükten: Wordy (superl.) Of or pertaining to words; consisting ...
www.ailehekimi.com/modules.php?name=Forums& file=posting&mode=quote&p=55 - 57k - Ek Sonuç - Önbellek - Benzer sayfalar

Bir kaynakta da geçiyor
Düzenleme usulü vekaletname
Ex officio power of attorney


--------------------------------------------------
Note added at 37 mins (2005-01-01 23:24:20 GMT)
--------------------------------------------------

Belki uzunca olarak Power of Attorney drafted Ex officio by Notary Public veya ... Konsolosluğu denilebilir

--------------------------------------------------
Note added at 1 hr 20 mins (2005-01-02 00:07:23 GMT)
--------------------------------------------------

Ex officio re\'sen demek Ofis dışında demek değil :)

--------------------------------------------------
Note added at 2 hrs 12 mins (2005-01-02 00:59:46 GMT)
--------------------------------------------------

Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesinde Louisiana eyaleti dışında ABD\'de Noterlerin Düzenleme şeklinde Vekaletname /işlem yapma yetkisi yokmuş---
Halbuki Louisiana\'daki formlara bakınca ona uygun bir şey de bulamadım. Normal Standard bilinen vekaletler var. Fark şu birinde noterin sadece Dışarıda hazırlanan bir vkaleti sadece ONaylama hakkının olması yek diğerinde ise yine sizin isteğinizi sorarak kendisinin Resen bir vekalet düzenlemesi, ama Ex officio diyince sanki vekalet verenden hiç bir şey sormuyormuş gibi oluyor-Power of Attorney drafted by Notary Public belki daha iyi olabilir, hiç emin değilim Special Power of Attorney uymuyor, çok genel ve zaten bizdeki Konsolosluk belgelerinde de görüyorsunuz ayrı şekilde verilmiş. Şimdi açıp Louisiana Noterlik kanunun okumak lazım--!!Birde UK bölgesinde nasıl kullanılıyor ona bakmak gerekir.
Buyrunuz:
http://secure.uslegalforms.com/cgi-bin/forms/query.pl?S-C-LA...|vlaw

)NOTERLİK ve SİSTEMLER
Bir serbest meslek olmakla birlikte kamu hizmeti işlevi olan noterlik, kavram olarak; eski Roma\'da yazıcılık yapıp, not tutanlar için kullanılan notarius kelimesinden gelmektedir.
Düzenleme ve onaylama şeklinde işlemler yaparak, işlemlere resmîyet kazandıran noterlerin bu işlevi Kıta Avrupa Hukuk Sistemleri ile İngiliz ve ABD Sistemleri arasında farklılık göstermektedir.
Kıta Avrupa Hukuk Sisteminde, Roma döneminin hemen ardından mahkemelerde, mahkeme hükmünü belgelere basma görevi üstlenen noterler; Rönesans döneminde mahkemelerden ayrılmış, toplumun itimat ettiği kişiler haline gelmişlerdir. Bu sistemde noterler hem işlemle ilgili düzenlemeyi sistemin gereklerine uygun şekilde yapma, hem de onaylama vs. yetkilerini haizdir.
ABD sisteminde ise (Louisiana eyaleti dışında) noterlerin düzenleme şeklinde işlem yapma yetkisi bulunmamaktadır. Bu sistemde noter; yazılı bir sözleşmeye imza atanın kimliğini belirlemekte, bu kişiye imzasını, sözleşmenin içeriğini bilerek attığını teyit ettirmekte, sözleşmenin değiştirilmeden orijinalliğini korumak için kendi mührü ve imzasını sözleşmeye koymakta ve o doküman için bu sözleşmenin olduğunu doğrulamaktadır.--------------------------------------------------
Note added at 2 hrs 29 mins (2005-01-02 01:16:34 GMT)
--------------------------------------------------

Genel ve Özel o anlamda değil, Vekil edilen hakların kapsamıyla ilgili yain Genel ve Özel terimleri vekaletin Haklar kısmını ilgilendiriyor ya sadece Özel olarak bir şeyi yapmak için vekil edersiniz veya Genel olarak sayar dökersiniz ve genel olarak tüm alım, satım vb. vb genel tüm haklara sizi temsile vekil edersiniz. Bunun Noterin aksiyonuyla bir ilgisi yok. Diğeri ise yani Düzenleme kavarmı ise vekaletin verenle alakalı değil sadece Noter veya Konsolosun aksiyonuyla ilgili bu durumda Noter veya konsolos bir ONay makamı olmaktan çıkıp bir şahitlik makamı oluyor ve Vekaletnameyi usulune göre kendi düzenliyor eee tabi adama sormadan kendi kafasından yazamaz ama Düzenleme -- yasanın öngördüğü yerde tümün başına gelebir yani Düzenleme ŞEklinde Genel vekalet veya Düzenleme ŞEklinde Özel vekalet vb vb. yani yasa emrettiği için Noter Düzenleme Şeklinde yapıyor ve ona göre de hepsini nitelendirebilir. O da bize özgü. Ben duruma göre Power of Attorney drafted by Notary Public /Consulatexxx derdim diğer türleri \" drafted\" olmuyor sadece Notarized oluyor-


--------------------------------------------------
Note added at 17 hrs 56 mins (2005-01-02 16:43:24 GMT)
--------------------------------------------------

Arkadaşım Special ve General nedir açıkladım zaten ben birde Düzenleme Şeklinde bir çok Özel olduğu gibi diğer tür vekalet de olur. Düzenleme sadece vekaletnamenin Re\'sen ve Noter veya Konsolos tarafından Düzenleneceği şartından ileri geliyor yani Noter/Konsolos bir tasdik makamı değil Belgeyi düzenlemekle görevlendirilmiş bir makamdır bu bağlamda. Ayrıca Arrenged/issued/drafted yer yer düzenleme anlamına gelir ama belge düzenleme Arrenged şeklinde olmaz aslında o hatayı yıllar önce ben DE yapmışımdır ama doğru değil.
Belge veriliyorsa issue (bizde düzenleme de deniyor),
Ama burada drafted olacak ve bu diğer ülkelerde Avukatlar tarafından draft ediliyor yani istediğin gibi ... ayrıca düzenleme tipi vekalette şahit de sözkonusu oluyor- Peki kim bu şahit ve diğer şartları bir araya getirecek? Noter veya Konsolos yani yasada öngörülen ŞEKLİNE Göre DÜAZENLİYORLAR (draft) aksi takdirde bir eksiklik yüzünden satış iptal ediliyor veya vekaletname geçersiz sayılabiliyor. Bunun dış ülkelerde olmadığı kesin ben hiç Şahit huzurunda düzenlenen vekaletname görmedim, Noter benim huzurumda ve dairemde düzenlenmiştir diye imza atar şahitler huzurunda demez.!
Daha iyi teklifi olan buyursun:

Power of Attorney drafted by Notary Public/Consulate

-----
----Y A R G I T A Y
Yedinci Hukuk Dairesi

E. 1990/8163
K. 1991/998
T. 29.1.1991
----
vekaletnamenin tanzim edildiği tarihte yürürlükte bulunan Noterlik Kanununa
göre vekaletnamenin tanzimi şekle bağlıdır. Vekaletname noterlikçe resen
tanzim edileceği gibi ayrıca iki tanığın da bulunması gerekir.


1964
Turkey
Local time: 16:21
Native speaker of: Native in TurkishTurkish
PRO pts in category: 8

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
disagree  Taner Göde: Tayfun hocam, size saygım sonsuz. Fakat yurtdışından gelen vekaletnamelerin çevirisinde "Ex officio Power of Attorney" noterin işyerinin dışında, içeriği ve metni >> devamı aşağıda...
34 mins
  -> Taner bey benim de sizin tecrübenize ve bilginize saygım var ama Special olmaz özel ve genel vekaletnamelere ne diyeceksiniz :) Aslında bende daha iyi bir önerisi olan varsa bu Belgeye önerilecek ÇÖZÜMÜ gerçekten merak ediyorum :)
Login to enter a peer comment (or grade)

1 day16 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
ufak bir not


Explanation:
Düzenleme vekaletnamenin özelliği hazırlanış şeklidir. Genel ve özel vekaletlerde, nüfus bilgileri liste şeklinde verilirken, düzenleme vekaletnamesinde metnin içerisinde geçer.

Örn.: ... bulunan ve gösterdiği ............seri numaralı, fotograflı Nüfus Cüzdanına göre ........ nüfusuna .....................numaralarında kayıtlı olup, ...

Almanca'da bire bir karşılığı yok, İngilizce’de de olduğunu sanmıyorum. "Power of Attorney" olarak çevirip, parantez içinde gerekli açıklamayı vermek en doğru çözüm olabilir...

Ha, bir de: Düzenleme vekaletnameleri yalnızca gayri menkul ve miras işlemlerinde kullanılır...

--------------------------------------------------
Note added at 1 day 16 hrs 41 mins (2005-01-03 15:28:43 GMT)
--------------------------------------------------

hmm, belki \"detailed (/schedular) power of attorney\" denilir...

Leyal
Local time: 15:21
Works in field
Native speaker of: Native in TurkishTurkish
Login to enter a peer comment (or grade)

1 day19 hrs   confidence: Answerer confidence 2/5Answerer confidence 2/5 peer agreement (net): +3
STATUTORY FORM POWER OF ATTORNEY


Explanation:
"NOT FOR GRADE"

Tayfun Bey'in ve Leyal'in de değindiği gibi, bu tip vekâletnamelerde şekil şartı aranmaktadır. NK 89'dan yapılan alıntının işaret ettiği üzere, bu tip vekâletnameler belirli tür muamelelerde kullanılmakta olduğundan, düzenlemeleri şekle tabidir. Bu durum ise, "form" ve kanunî zorunluluk nedeniyle "statutory" kelimelerini akla getiriyor. Bulabileceğiniz diğer link'ler arasından bir tanesini ben aşağıya yapıştırayım istedim. İyi çalışmalar Selçuk Bey.


    Reference: http://www.montana.edu/wwwpb/pubs/mt9001.html
Senem Mintaş
Local time: 16:21
Native speaker of: Native in TurkishTurkish
PRO pts in category: 4
Grading comment
Graded automatically based on peer agreement.

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  1964: Bence For Grading olsun -bende STATUTORY kullanmayı /eklemeyi düşünmedim değil ama drafted by Consulate/Notary Public muhakkak olmalı -diğer yandan STATUTORY Power of attorney diye de birşey var biraz farklı anlamlarda olsa da bu şekilde kullanılabilir
3 hrs
  -> Sağolun Tayfun Bey; Düzenleyen mercî için "drafted by xxx" uygun olacaktır, katılıyorum. İyi çalışmalar.

neutral  Leyal: iyi de, diğerlerinin şekli de "statutory" değil mi? aradaki tek fark, nüfus bilgileri ikisinde liste şeklinde, düzenleme vekaletnamesinde ise ayrıntılı olarak verilir...
20 hrs
  -> Haklısınız Leyal. Ancak görüldüğü üzere, bu fark kanunî bir şekil şartından kaynaklanıyor. Yüzde yüz emin olmadığımı siz de görüyorsunuz. Katkınız için teşekkür ederim.

agree  Fatima Argun
59 days
  -> Teşekkür ederim.

agree  mevzi
488 days
Login to enter a peer comment (or grade)

490 days   confidence: Answerer confidence 5/5
POWER OF ATTORNEY with confirmation of the signature and content, for fulfillment of transactions wi


Explanation:
POWER OF ATTORNEY
with confirmation of the signature and content, for fulfillment of transactions with real property.
I thing, that we can write in this form Düzenleme Şeklinde Vekaletname. Because there is two main types of P.Att., one by confirmation only oft signatures, and the other with confirmation of the content - especyaly needen in Turkish Law for fulfilment of transactions with real property.
With best regards.

--------------------------------------------------
Note added at 3436 gün (2014-05-31 03:13:35 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

Certifying Versus Drafting
Drafting documents such as a power of attorney is one of the tasks assigned to a licensed attorney. Attorneys use their legal education and experience in the areas of law that they practice to ensure that the documents they draft are legally valid. In drafting a document such as a power of attorney, an attorney is also responsible for ensuring that the contents of the document uphold the interests of the client as much as possible. By contrast, in witnessing the signature of a document, a notary is only responsible for determining the authenticity of the signature rather than the validity of the document or its contents.

--------------------------------------------------
Note added at 3436 gün (2014-05-31 03:14:33 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

http://info.legalzoom.com/can-notary-make-power-attorney-doc...

mevzi
Local time: 16:21
Specializes in field
Native speaker of: Native in BulgarianBulgarian, Native in TurkishTurkish
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also:Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search