Граматика дискурсу (?)

German translation: Diskursgrammatik

18:39 Dec 10, 2003
Ukrainian to German translations [PRO]
Tech/Engineering
Ukrainian term or phrase: Граматика дискурсу (?)
Дисципліна у вузі
orbis
Germany
Local time: 20:53
German translation:Diskursgrammatik
Explanation:
Diskursgrammatik.

So eine gibt es auch.:-)
PDF] Jahresbericht 1996
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-Version
... Dr. Laufzeit des Projektes: seit 4/1997 Projektbeschreibung: Ziel dieses Projektes
ist die Entwicklung einer formalen Diskursgrammatik und einer Theorie von ...
www.informatik.uni-hamburg.de/ Info/JB/1999-2001/WSV.pdf

... In einem zweiten Schritt konnten aufgrund der gewonnenen empirischen Daten Annahmen
der theoretischen Arbeiten zur Diskursgrammatik verifiziert werden. ...


--------------------------------------------------
Note added at 5 mins (2003-12-10 18:45:31 GMT)
--------------------------------------------------

2. Ó ë³íãâ³ñòè÷í³é ë³òåðàòóð³ òåðì³í “äèñêóðñ” óæèâàºòüñÿ â ð³çíîìàí³òíèõ êîíòåêñòàõ ³ ïîñòຠÿê “ðîçìèòà êàòåãîð³ÿ”, “äðåéôóþ÷è” ì³æ òåêñòîì, êîíòåêñòîì, ôóíêö³îíàëüíèì ñòèëåì, ï³äìîâîþ òîùî. Ðàçîì ç òèì ïîíÿòòÿ äèñêóðñó ìîæå áóòè ïîòðàêòîâàíå ó ìåæàõ äâîõ ãëîáàëüíèõ ï³äõîä³â, ÿê³ ìàÿþòü ñï³ëüí³ ðèñè ç ïîçèö³é êîìóí³êàòèâíî¿ ë³íãâ³ñòèêè:

http://www.polynet.lviv.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk453/TK_wi...
Selected response from:

Jarema
Ukraine
Local time: 21:53
Grading comment
Äÿêóþ!!!
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
5 +3Diskursgrammatik
Jarema
4 +2Diskursgrammatik
Oksana Kornitskaja


  

Answers


4 mins   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +3
Ãðàìàòèêà äèñêóðñó (?)
Diskursgrammatik


Explanation:
Diskursgrammatik.

So eine gibt es auch.:-)
PDF] Jahresbericht 1996
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-Version
... Dr. Laufzeit des Projektes: seit 4/1997 Projektbeschreibung: Ziel dieses Projektes
ist die Entwicklung einer formalen Diskursgrammatik und einer Theorie von ...
www.informatik.uni-hamburg.de/ Info/JB/1999-2001/WSV.pdf

... In einem zweiten Schritt konnten aufgrund der gewonnenen empirischen Daten Annahmen
der theoretischen Arbeiten zur Diskursgrammatik verifiziert werden. ...


--------------------------------------------------
Note added at 5 mins (2003-12-10 18:45:31 GMT)
--------------------------------------------------

2. Ó ë³íãâ³ñòè÷í³é ë³òåðàòóð³ òåðì³í “äèñêóðñ” óæèâàºòüñÿ â ð³çíîìàí³òíèõ êîíòåêñòàõ ³ ïîñòຠÿê “ðîçìèòà êàòåãîð³ÿ”, “äðåéôóþ÷è” ì³æ òåêñòîì, êîíòåêñòîì, ôóíêö³îíàëüíèì ñòèëåì, ï³äìîâîþ òîùî. Ðàçîì ç òèì ïîíÿòòÿ äèñêóðñó ìîæå áóòè ïîòðàêòîâàíå ó ìåæàõ äâîõ ãëîáàëüíèõ ï³äõîä³â, ÿê³ ìàÿþòü ñï³ëüí³ ðèñè ç ïîçèö³é êîìóí³êàòèâíî¿ ë³íãâ³ñòèêè:

http://www.polynet.lviv.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk453/TK_wi...

Jarema
Ukraine
Local time: 21:53
Native speaker of: Native in RussianRussian, Native in UkrainianUkrainian
PRO pts in pair: 149
Grading comment
Äÿêóþ!!!

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Oksana Kornitskaja: :-)
2 mins

agree  Sergey Strakhov
10 mins

agree  Ol_Besh
2 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)

5 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +2
Ãðàìàòèêà äèñêóðñó (?)
Diskursgrammatik


Explanation:
Satz- und Diskursgrammatik In der Generierung werden grunds. " atzlich
S. ... In einer Diskursgrammatik k. " onnten diese Interaktionen dagegen. ...
www.coli.uni-sb.de/cl/projects/indigen/proposal.ps

äèñêóðñ - ñèí. ÿçûêîâîå îáùåíèå

Oksana Kornitskaja
Local time: 21:53
Native speaker of: Native in RussianRussian, Native in UkrainianUkrainian
PRO pts in pair: 8

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Sergey Strakhov
8 mins
  -> дякую

agree  Ol_Besh
2 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search