Translation glossary: Law, Business & Finance

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 203
Next »
 
a summary of the high-level financialspodsumowanie kluczowych danych finansowych / zestawienie głównych danych finansowych 
English to Polish
Accident and Health Screening Benefit Ridertu: dodatkowe świadczenie (w ramach ubezpieczenia wypadkowego/NNW) przysługujące w przypadku wykonywania badań profilaktycznych 
English to Polish
Accident Indemnity Insuranceubezpieczenie wypadkowe; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków; ubezpieczenie NNW 
English to Polish
accountant vs bookkeeperksięgowy vs referent księgowy 
English to Polish
act of knowledgeoświadczenie wiedzy 
English to Polish
akt przekazaniadeed of transfer/conveyance/assignment / handover certificate 
Polish to English
alive and well checkkontrola/sprawdzenie (faktu) pozostawania (osoby) przy życiu i (jej) stanu zdrowia /poświadczenie pozostawania przy życiu i ... 
English to Polish
amount of flexibilityzakres/stopień/poziom/ilość/przestrzeń swobody 
English to Polish
an independent existenceniezależne/odrębne istnienie // niezależny byt 
English to Polish
appeasementspecjalny rabat rekompensujący / uznaniowy rabat rekompensujący (rekompensacyjny) 
English to Polish
appointustanowić / ustanawiać // wyznaczać 
English to Polish
are in addition to and not in derogation ofstanowią uzupełnienie, a nie wyłączenie/derogację 
English to Polish
arising or alleged to arise fromwynikające/ych lub rzekomo wynikające/ych 
English to Polish
arrange a children's hearing for disposalzwołać posiedzenie komisji/trybunału ds. nieletnich (Children’s Hearing) w celu podjęcia/wydania decyzji 
English to Polish
articles of a limited Merchantstatut/umowa spółki podmiotu handlującego 
English to Polish
bezpłatna darowiznagratuitous gift 
Polish to English
body politictu: stowarzyszenie branżowe / organizacja / organizacja handlowa / stowarzyszenie / zrzeszenie 
English to Polish
budget feetu: koszt/wydatek budżetowy / koszty budżetowe 
English to Polish
built with an itemwyposażony (fabrycznie) w dany/określony element 
English to Polish
by any one or more of themprzez któregokolwiek z nich lub większą ich liczbę 
English to Polish
by evidence or concessionna podstawie dowodów bądź przyznania/uznania faktów/okoliczności faktycznych 
English to Polish
carry the full legal authority of the statuteposiadać/mieć (pełną) moc prawną takiego/danego aktu prawnego/normatywnego 
English to Polish
cash deliveryrozliczenie [transakcji na rynku walutowym] w dniu zawarcia transakcji /rozliczenie tego samego dnia 
English to Polish
certificate of coutumezaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa / Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 
English to Polish
certificate of designationświadectwo określające prawa z akcji (ang. Certificate of Designation) 
English to Polish
Certificate of Processingdowód/świadectwo/certyfikat przetworzenia 
English to Polish
cession of quotaprzeniesienie własności udziałów 
English to Polish
charges secured against itzabezpieczenia (rzeczowe) ustanowione na jej majątku/aktywach (=na majątku spółki/podmiotu) 
English to Polish
choice of law principles that might otherwise applyzasady regulujące wybór/reguły określania prawa właściwego, które mogłyby mieć w innym wypadku zastosowanie 
English to Polish
citation [OSHA]zarzut (naruszeniu przepisów) 
English to Polish
civil summons vs. criminal summons [NYC]wezwanie w sprawie o wykroczenie vs wezwanie w sprawie o przestępstwo 
English to Polish
claim for possession of propertypozew/powództwo/wniosek o wydanie (w posiadanie/posiadania) nieruchomości 
English to Polish
clearance marketrynek wyprzedażowy/wyprzedaży 
English to Polish
clerical amendmentpoprawka oczywistego błędu (redakcyjnego/pisarskiego) // zmiana/poprawka redakcyjna 
English to Polish
communitywspólnota / społeczność 
English to Polish
constituentspodmioty/jednostki zainteresowane / interesariusze 
English to Polish
constitutive titleakt notarialny o charakterze konstytutywnym / akt notarialny z wpisem konstytutywnym do księgi wieczystej 
English to Polish
contested hearingposiedzenie w trybie postępowania spornego/w trybie spornym 
English to Polish
contractual relationship / sub contractual relationshipstosunek umowny / (umowny) stosunek cywilnoprawny w formie umowy o podwykonawstwo/umowa o podwykonawstwo 
English to Polish
copy written resolutionkopia uchwały podjętej w trybie pisemnym 
English to Polish
copyright mortgageszabezpieczenie/a (wierzytelności) na prawach autorskich/autorskich prawach majątkowych 
English to Polish
Core OPzysk z podstawowej działalności operacyjnej [core operating profit] 
English to Polish
Corporate Directivezarządzenie wewnętrzne firmy/spółki / zarządzenie wewnątrzfirmowe / zarządzenie spółki 
English to Polish
counsel/attorney of recordpełnomocnik / pełnomocnik występujący w sprawie / wyznaczony pełnomocnik 
English to Polish
critical equipmenturządzenia/sprzęt o decydującym/krytycznym/istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
English to Polish
daleko idące uproszczeniaoversimplifications / far-reaching simplifications/generalizations 
Polish to English
damagesszkody 
English to Polish
data wyrokowaniadate of judgment / the date of rendition of the judgment 
Polish to English
date rollingprzesunięcie terminu (wykonania czynności na najbliższy dzień roboczy) 
English to Polish
deliver such rights forwardprzenieść takie prawa na inna osobę // dokonać przeniesienia/cesji takich praw 
English to Polish
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search