Translation glossary: CS abbreviations

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 51-100 of 259
« Prev Next »
 
EVelektrické vozidlo - electric vehicle 
Czech to English
FAÚFinanční analytický útvar 
Czech to English
FAMUFilmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze - Film and TV Faculty of the Academy of Performing Arts, Prague 
Czech to English
FIKfiskální identifikační kód - fiscal identification code 
Czech to English
FNKVFakultní nemocnice Královské Vinohrady - Královské Vinohrady University Hospital 
Czech to English
FNM, FN MotolFakultní nemocnice v Motole - Motol University Hospital 
Czech to English
FTNFakultní Thomayerova nemocnice - Thomayer University Hospital [until 2012; now Thomayerova nemocnice] 
Czech to English
GA ČRGrantová agentura ČR 
Czech to English
GOgenerální oprava - overhaul 
Czech to English
GVDgrafikon vlakové dopravy, train traffic diagram 
Czech to English
HAMUHudební a taneční fakulta AMU 
Czech to English
HÚLhospodářská úprava lesů, forest management 
Czech to English
HMGharmonogram - schedule 
Czech to English
HNHospodářské noviny 
Czech to English
IČLidentifikační číslo lékaře - doctor\'s ID number 
Czech to English
IČZidentifikační číslo (zdravotnického) zařízení 
Czech to English
ICMInformační centrum pro mládež - Youth Information Centre 
Czech to English
IDinvalidní důchod, invalidní důchodce - disability pension, disability pensioner 
Czech to English
IDDSidentifikace datové schránky - data box ID 
Czech to English
IGA MZInterní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví - Internal Grant Agency of the Ministry of Health 
Czech to English
IKEMInstitut klinické a experimentální medicíny - Institute for Clinical and Experimental Medicine 
Czech to English
IPVZInstitut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Institute for Postgraduate Medical Education 
Czech to English
JIDjednoznačný identifikátor dokumentu - unique identifier 
Czech to English
k.ú.katastrální území, cadastral district / land-registry district 
Czech to English
k.s.komanditní společnost, limited partnership 
Czech to English
Kardiol Rev Int MedKardiologická revue – Interní medicína - Cardiology Review - Internal Medicine 
Czech to English
KHV [SÚKL]Oddělení klinického hodnocení a vigilance 
Czech to English
KLDRKorejská lidově demokratická republika - Democratic People\'s Republic of Korea, DPRK (North Korea) 
Czech to English
KNkrajská nemocnice - regional hospital 
Czech to English
KOC PKKomplexní onkologické centrum Pardubického kraje - Comprehensive Oncology Centre, Pardubice Region 
Czech to English
KSklinické stadium - clinical stage 
Czech to English
KZMKlinika zobrazovacích metod 
Czech to English
KZPS ČRKonfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR - Confederation of Employers´ and Entrepreneurs´ Associations of the Czech Republic 
Czech to English
LDTletní dětský tábor - children\'s summer camp 
Czech to English
LEKlokální etická komise - local ethics committee 
Czech to English
LF OULékařská fakulta Ostravské univerzity - Medical Faculty of Ostrava University 
Czech to English
LPléčivá přípravka - medicinal product 
Czech to English
LPKlékařská posudková kontrola 
Czech to English
LPZlist o prohlídce zemřelého 
Czech to English
LVlist vlastnictví, ownership title 
Czech to English
LZSLetecká záchranná služba - Air Rescue Service 
Czech to English
MaRměření a regulace - measuring and regulation 
Czech to English
MŠMTMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Czech to English
MŽPMinisterstvo životního prostředí - Ministry of the Environment 
Czech to English
MŘPmezinárodní řidičský průkaz - international driving licence 
Czech to English
MDmá dáti - debit 
Czech to English
MDSMinisterstvo dopravy a spojů - Ministry of Transport and Communications 
Czech to English
MDTmezinárodní desetinné třídění - UDC, universal decimal classification 
Czech to English
MFMinisterstvo financí - Ministry of Finance 
Czech to English
MJIPmultioborová jednotka intenzivní péče - multidisciplinary intensive care unit 
Czech to English
« Prev Next »

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search