Translation glossary: Int. Documents En>Tr

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-33 of 33
 
(The 1951 Geneva Convention) Convention relating to the Status of RefugeesMültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme / 1951 Mülteci Sözleşmesi 
English to Turkish
1789 French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi 
English to Turkish
Charter of the United NationsBirleşmiş Milletler Şartı / Birleşmiş Milletler Kuruluş Sözleşmesi 
English to Turkish
Council of Europe´s Framework Convention for the Protection of National MinoritiesAvrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunması İçin Çerçeve Sözleşme 
English to Turkish
Durban Declaration and Programme of ActionDurban Deklarasyonu ve Eylem Programı 
English to Turkish
European Charter for Regional and Minority LanguagesAvrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı 
English to Turkish
European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishmentİşkence ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Önlenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi 
English to Turkish
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental FreedomsAvrupa İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 
English to Turkish
European Convention on EstablishmentAvrupa İkamet Sözleşmesi 
English to Turkish
European Convention on the Participation of ForeignersYabancıların Yerel Düzeyde Kamu Yaşamına Katılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 
English to Turkish
European Social CharterAvrupa Sosyal Şartı 
English to Turkish
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme 
English to Turkish
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (UN)Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme 
English to Turkish
Oslo Recommendations Regarding the Linguistic Rights of National MinoritiesUlusal Azınlıkların Dilsel Hakları Üzerine Oslo Tavsiye Kararları (AGİT) 
English to Turkish
Paris CharterParis Şartı 
English to Turkish
Report of the Geneva Meeting of Experts on National MinoritiesCenevre Ulusal Azınlıklar Uzmanlar Toplantısı Raporu 
English to Turkish
Revised European Social CharterGözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı 
English to Turkish
The Charter of Fundamental Rights of the European UnionAvrupa Birliği Temel Haklar Şartı 
English to Turkish
The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 
English to Turkish
The Hague Recommendations Regarding the Education Rights of National MinoritiesUlusal Azınlıkların Eğitim Haklarına İlişkin Lahey Tavsiye Kararları 
English to Turkish
The Lund Recommendations on the Effective Participation of National Minorities in Public LifeUlusal Azınlıkların Kamusal Yaşama Etkin Katılımı Üzerine Lund Tavsiye Kararları 
English to Turkish
UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)İşkenceye ve Diğer Zalimane, insanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı BM Sözleşmesi 
English to Turkish
UN Convention on the Rights of the ChildBirleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 
English to Turkish
UN Declaration on Human Rights DefendersBM İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi 
English to Turkish
UN Declaration on Persons Belonging to National Ethnic, Religious and Linguistic MinoritiesUlusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildirge 
English to Turkish
UN International Bill of Human RightsBM Uluslararası İnsan Hakları Şartı 
English to Turkish
UNESCO Convention against Discrimination in EducationUNESCO, Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşme 
English to Turkish
UNESCO Universal Declaration of Linguistic RightsUNESCO Dil Hakları Evrensel Bildirgesi 
English to Turkish
UNESCO Universal Declaration on Cultural DiversityUNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi 
English to Turkish
United Nations Covenant on Civil and Political RightsBirleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 
English to Turkish
United Nations Covenant on Economic, Social, and Cultural RightsBirleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 
English to Turkish
United Nations Universal Declaration of Human RightsBirleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 
English to Turkish
Vienna Declaration and Programme of ActionViyana Deklarasyonu ve Eylem Programı 
English to Turkish

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search