Translation glossary: Medical Credentials

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-10 of 10
 
AdCR - Advanced Certified RolferДипломированный рольфер высшей категории / Дипломований рольфер вищої категорії 
English to Russian
AEH - Advanced Energy HealerЭнерготерапевт высшей категории / Енерготерапевт вищої категорії 
English to Russian
BAMS - Bachelor of Ayurvedic Medicine & SurgeryÁàêàëàâð àþðâåäè÷åñêîé ìåäèöèíû è õèðóðãèè / Áàêàëàâð ç àþðâåäè÷íî¿ ìåäèöèíè òà õ³ðóð㳿 
English to Russian
BCATA - BC Acupressure Therapist associationАссоциация специалистов по акупрессуре провинции Британская Колумбия / Асоціація фахівців з акупресури провінції Британська Колумбія 
English to Russian
BDSc - Bachelor of Dental ScienceБакалавр стоматологии / Бакалавр з стоматології 
English to Russian
BHSc (PT) - Bachelor of Health Science in PhysiotherapyБакалавр медицины по физиотерапии / Бакалавр медицини з фізіотерапії 
English to Russian
BPE - Bachelor of Physical EducationБакалавр по физкультуре / Бакалавр з фїзкультури 
English to Russian
BScN - Bachelor of Science in NursingБакалавр санитарии / Бакалавр з санітарії 
English to Russian
BSсPT - Bachelor of Science in PhysiotherapyБакалавр физиотерапии / Бакалавр з фізіотерапії 
English to Russian
BSсR - Bachelor of Science in Rehabilitaion MedicineБакалавр реабилитационной медицине / Бакалавр з реабілітаційної медицини 
English to Russian

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search