Translation glossary: Legal

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 462
Next »
 
(actuar) con ánimo de lucro(robić coś) dla zysku / celem osignięcia zysku 
Spanish to Polish
abuso de superioridadnadużycie stosunku zależności 
Spanish to Polish
acoso escolar / bullyingprzemoc rówieśnicza / przemoc w szkole 
Spanish to Polish
acta de declaracióprotokół z zeznań 
Spanish to Polish
acta de suspensión de la ejecución de la penaprotokół zawieszenie wykonania kary 
Spanish to Polish
actividad probatoria de cargoprzedstawienie dowodów obciążających 
Spanish to Polish
actividad probatoria incriminatoriaprzedstawienie dowodów oskarżających 
Spanish to Polish
acto delegadoakt delegowany 
Spanish to Polish
administrador mancomunado de la sociedadadministrator uprawniony do łącznej reprezentacji spółki 
Spanish to Polish
administrador mancomunado de la sociedadadministrator uprawniony do łącznej reprezentacji spółki 
Spanish to Polish
administrador solidario de la sociedadadministrator uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki 
Spanish to Polish
adopción de una orden de protecciónwydanie nakazu ochronnego 
Spanish to Polish
adversary / accusatorial procedurezasada skargowości 
English to Polish
agravanteokoliczność zaostrzająca odpowiedzialność 
Spanish to Polish
agresión con lesiones gravespoważne uszkodzenie ciała 
Spanish to Polish
alzar el secreto (de sumario)odtajnić (postępowanie) 
Spanish to Polish
apercibimientopouczenie 
Spanish to Polish
apercibirpouczyć 
Spanish to Polish
arbitrioosąd 
Spanish to Polish
autoorzeczenie sądowe 
Spanish to Polish
auto de apertura de juicio oralpostanowienie o wszczęciu przewodu sądowego 
Spanish to Polish
auto de hechos justiciablesorzeczenie dotyczące czynów podlegających osądzeniu 
Spanish to Polish
auto de incoación (de un procedimiento)orzeczenie (sądowe) o wszczęciu (postępowania) 
Spanish to Polish
auto de inhibiciónorzeczenie sądowe o wstrzymaniu postępowania 
Spanish to Polish
auto de prisión provisionalorzeczenie (sądowe) o zastosowaniu aresztu tymczasowego 
Spanish to Polish
autoridad requeridaorgan wzywany 
Spanish to Polish
autoridad requirenteorgan wzywający 
Spanish to Polish
ayuda a la entrada y residencia en situación ilegalułatwianie bezprawnego wjazdu i stałego zamieszkania 
Spanish to Polish
órgano exhortanteorgan wzywający 
Spanish to Polish
ławnikvocal 
Polish to Spanish
świadectwo wzorcowaniacertificado de calibración 
Polish to Spanish
bien jurídicodobro prawne 
Spanish to Polish
blanqueo de los productos del delitopranie wpływów pieniężnych z przestępczości 
Spanish to Polish
capacidades volitivaszdolności wolitywne / wolicjonalne (tj. związane z siłą woli) 
Spanish to Polish
caracterización del ADNprofil DNA 
Spanish to Polish
carga familiarczłonek rodziny (pozostający) na utrzymaniu 
Spanish to Polish
causapowództwo 
Spanish to Polish
causa con preso(s)sprawa z zatrzymaniem podejrzanych 
Spanish to Polish
causa penal con preso(s)sprawa karna z zatrzymaniem podejrzanych 
Spanish to Polish
Código de Identificación de Paciente (CIP)Kod Identyfikacji Pacjenta 
Spanish to Polish
CEEEWG 
Spanish to Polish
chantaje y extorsión de fondosściąganie haraczy i wymuszanie 
Spanish to Polish
circunstancia agravanteokoliczność zaostrzająca 
Spanish to Polish
circunstancia atenuanteokoliczność łagodząca 
Spanish to Polish
circunstancia eximente (de responsabilidad criminal)okoliczność zwalniająca (od odpowiedzialności karnej) 
Spanish to Polish
circunstancia modificativa (de responsabilidad penal)okoliczność modyfikująca (odpowiedzialność karną) 
Spanish to Polish
comparecer con asistencia de abogadostawić się w towarzystwie adwokata 
Spanish to Polish
comparescencia con asistencia de abogadostawiennictwo z towarzyszeniem adwokata 
Spanish to Polish
con ánimo de lucrow celu uzyskania korzyści majątkowej 
Spanish to Polish
con facultades disminuidasze ograniczoną zdolnością 
Spanish to Polish
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search