Translation glossary: European Union

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 168
Next »
abolishlağvetmek, kaldırmak (bir sistemi veya uygulamayı)
English to Turkish
abolition of obstacles to freedom of movementdolaşım özgürlüğünü/serbestisini kısıtlayan engellerin kaldırılması
English to Turkish
abolition of restrictionskısıtlamaların kaldırılması
English to Turkish
absenceyokluk, bulunmayış, gıyap; gaiblik
English to Turkish
absence of an opiniongörüş yokluğu
English to Turkish
absence of customs protectiongümrük korumasının yokluğu
English to Turkish
abstain
English to Turkish
abstentionçekimserlik
English to Turkish
abusekötüye kullanma, istismar etme, kötü muamelede bulunma
English to Turkish
abuse of dominant positionhakim durumun kötüye kullanılması
English to Turkish
acceptancekabul
English to Turkish
accessionkatılım
English to Turkish
accession criteriakatılım kriteri
English to Turkish
Accession PartnershipKatılım Ortaklığı (Belgesi)
English to Turkish
accorded advantagestanınan avantajlar
English to Turkish
accorded advantagestanınan avantajlar
English to Turkish
accounting officersayman
English to Turkish
Acquis CommunautaireTopluluk Müktesebatı
English to Turkish
acquisitioniktisap, kazanım, devralma
English to Turkish
act declared voidhükümsüz ilan edilen tasarruf/işlem
English to Turkish
act of the Council (Council act)Konsey tasarrufu/işlemi
English to Turkish
adaptationuyarlama
English to Turkish
adaptationuyarlama
English to Turkish
administrative arrangementsidari düzenlemeler
English to Turkish
administrative arrangementsidari düzenlemeler
English to Turkish
admissionkabul; izin, giriş; kabul izni; itiraf, ikrar
English to Turkish
adoptionkabul etme; benimseme
English to Turkish
adulterationtağşiş, aldatma, kandırma
English to Turkish
agricultural combat research instituteszirai mücadele ve araştırma enstitüleri
English to Turkish
agricultural quarantine directorateszirai karantina müdürlükleri
English to Turkish
air pollution measurement vehiclehava kirliliği ölçüm aracı
English to Turkish
alignmentuyum/ uyumlaştırma
English to Turkish
alignmentuyum, uyumlaştırma
English to Turkish
allocated appropriationtahsis edilen ödenek
English to Turkish
amendment of a provisionbir hükümde değişiklik
English to Turkish
amendment to a treatyanlaşmada değişiklik yapmak
English to Turkish
amounts devoted to carrying out the programmeprogramın gerçekleştirilmesi için ayrılan miktar
English to Turkish
animal health and surveillancehayvan sağlığı ve zabıtası
English to Turkish
animal husbandryhayvancılık
English to Turkish
animal identification codehayvan tanımlama kodu
English to Turkish
animal identification systemhayvan kimlik sistemi
English to Turkish
annuliptal etmek (seçim), feshetmek (sözleşme)
English to Turkish
anxious to (in resolutions)arzu ederek; isteyerek
English to Turkish
appliances burning gaseous fuelsgaz yakan aletler
English to Turkish
application for accessionkatılım başvurusu
English to Turkish
application of proceduresusulün uygulanması
English to Turkish
application of the "polluter pays" principle"kirleten öder" ilkesinin uygulanması
English to Turkish
appropriate supervisionuygun denetim
English to Turkish
appropriationsgider, sarf; tasarruf; ödenek
English to Turkish
approximationyakınlaştırma
English to Turkish
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search