Translation glossary: Ecology/Environment

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 140
Next »
 
Agriculture and Rural Developmentземеделие и развитие на селските региони 
English to Bulgarian
assessment reportдоклад за оценка 
English to Bulgarian
baselineизходен документ, изходна точка, ориентир 
English to Bulgarian
Bern ConventionБернска конвенция 
English to Bulgarian
biodiversityбиоразнообразие 
Bulgarian to English
biomassбиомаса 
English to Bulgarian
Birds DirectiveДиректива за птиците 
English to Bulgarian
Black Sea Environment strategyекологична стратегия за района на Черно море 
English to Bulgarian
blue and green structuresсини и зелени структури 
English to Bulgarian
blue sky thinkingвсеобхватно мислене 
English to Bulgarian
bushmeatтропически дивеч 
English to Bulgarian
carbon marketпазар на квоти за вредни емисии 
English to Bulgarian
carbon sinkабсорбатор на въглерод 
English to Bulgarian
climate proofingекологична обезпеченост 
English to Bulgarian
climate regulatorрегулатор на изменението на климата 
English to Bulgarian
Commission Green PaperЗелена книга на Комисията 
English to Bulgarian
Committee of the RegionsКомитета на регионите 
English to Bulgarian
Common Agricultural PolicyОбща селскостопанска политика 
English to Bulgarian
Common Agricultural PolicyОбща селскостопанска политика 
English to Bulgarian
compensation systemsсистеми за компенсации 
English to Bulgarian
Convention on International trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора 
English to Bulgarian
cootлиска 
English to Bulgarian
corncrake birdливаден дърдавец 
Bulgarian to English
countrysideселските райони 
English to Bulgarian
Covenant of Mayors’ OfficeОфисът на Спогодбата на кметовете 
English to Bulgarian
crop rotationредуване на посевите 
English to Bulgarian
custodiansуредници 
English to Bulgarian
decision makersспециалисти, вземащи решения; ръководни кадри 
English to Bulgarian
degrowthсвиване на икономиката 
English to Bulgarian
desertificationопустиняване 
English to Bulgarian
dilution effectефект на разреждането 
English to Bulgarian
diminished biodiversityнамалено биоразнообразие 
English to Bulgarian
Directorate General for Climate ActionГенерална дирекция „Действия за климата” 
English to Bulgarian
downstream servicesуслуги по основни(те) направления 
English to Bulgarian
driverфактор 
English to Bulgarian
EC Wildlife Regulationsрегламенти на ЕС за търговия с диви животински и растителни видове 
English to Bulgarian
ecological compensation areasрайони за компенисране на екологичните последствия 
English to Bulgarian
economic operatorстопански субект 
English to Bulgarian
Economics of Ecosystems and BiodiversityИкономика на екосистемите и биоразнообразието (TEEB) 
English to Bulgarian
ecosystem servicesекосистемни услуги 
Bulgarian to English
EEAЕвропейска агенция за околна среда 
English to Bulgarian
effluent treatmentобработка на отпадни води 
English to Bulgarian
energy recoveryенергийно възстановяване, възстановяване на енергия 
English to Bulgarian
energy-intensive industriesенергоемките отрасли 
English to Bulgarian
Environment Directorate-GeneralГенерална Дирекция „Околна среда” 
Bulgarian to English
environmental valorisationвалоризация на околната среда 
English to Bulgarian
EURESЕвропейска мрежа за работа 
English to Bulgarian
European Business Awards for the EnvironmentЕвропейски бизнес награди за околна среда 
Bulgarian to English
European Environmental BureauЕвропейско бюро за околната среда EEB 
English to Bulgarian
European Maritime Safety AgencyЕвропейската агенция по морска безопасност 
English to Bulgarian
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search