Translation glossary: Ley de trabajo

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 96
Next »
 
ACCIDENTE IN ITINEREWYPADEK W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY 
Spanish to Polish
ACCIDENTE LABORALWYPADEK PRZY PRACY 
Spanish to Polish
AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIALPRZYSTĄPIENIE DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
Spanish to Polish
ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIALZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ 
Spanish to Polish
ANTIGÜEDADSTAŻ PRACY 
Spanish to Polish
AUTÓNOMOOSOBA WYKONUJĄCA PRACĘ NA WŁASNY RACHUNEK 
Spanish to Polish
BAJA EN LA SEGURIDAD SOCIALWYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZEŃ 
Spanish to Polish
BAJA POR ENFERMEDADZWOLNIENIE CHOROBOWE 
Spanish to Polish
BAJA POR MATERNIDADURLOP MACIERZYŃSKI 
Spanish to Polish
BECARIOSTAŻYSTA 
Spanish to Polish
BONIFICACIONESREDUKCJA SKŁADEK DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, SKŁADKA OBNIŻONA 
Spanish to Polish
CENTRO DE TRABAJOZAKŁAD PRACY 
Spanish to Polish
CERTIFICADO DE TRABAJOŚWIADECTWO PRACY 
Spanish to Polish
CESARZŁOŻYĆ WYMÓWIENIE 
Spanish to Polish
COBRAR EL SUBSIDIO DE PARO / EL PARO / EL DESEMPLEOPOBIERAĆ ZASIŁEK 
Spanish to Polish
COMISIÓN TRIPARTITAKOMISJA TRÓJSTRONNA 
Spanish to Polish
COMITÉ DE EMPRESARADA ZAKŁADOWA 
Spanish to Polish
CON EFECTOS INMEDIATOSZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM 
Spanish to Polish
CON PREAVISOZA WYPOWIEDZENIEM 
Spanish to Polish
CONCEPTOS SALARIALESSKŁADNIKI WYNAGRODZENIA 
Spanish to Polish
CONTRATO DE INTERINIDADUMOWA O PRACĘ W ZASTĘPSTWIE 
Spanish to Polish
CONTRATO EN PRÁCTICASUMOWA O PRACĘ NA CZAS PRAKTYK ZAWODOWYCH 
Spanish to Polish
CONTRATO EVENTUAL / DE MANDATOUMOWA ZLECENIE 
Spanish to Polish
CONTRATO FIJO DISCONTINUOUMOWA O PRACĘ Z PRZERWA SEZONOWA 
Spanish to Polish
CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y APRENDIZAJEUMOWA O PRACĘ Z POBIERANIEM NAUKI W SZKOŁACH ZAWODOWYCH 
Spanish to Polish
CONTRATO POR TIEMPO DEFINIDOUMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY 
Spanish to Polish
CONTRATO POR TIEMPO INDEFINIDO / FIJOUMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY 
Spanish to Polish
CONVENIO COLECTIVOUKŁAD ZBIOROWY PRACY 
Spanish to Polish
COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIALOPŁACANIE SKŁADEK DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNEGO 
Spanish to Polish
CUOTA OBRERASKŁADKA W CZĘŚCI OPŁACANEJ PRZEZ PRACOWNIKA 
Spanish to Polish
CUOTA PATRONALSKŁADKA W CZĘŚCI OPŁACANEJ PRZEZ PRACODAWCĘ 
Spanish to Polish
CUOTASSKŁADKI 
Spanish to Polish
DÍA FESTIVODZIEŃ ŚWIĄTECZNY 
Spanish to Polish
DÍA LABORALDZIEŃ PRACUJĄCY 
Spanish to Polish
DE MUTUO ACUERDOZA POROZUMIENIEM STRON 
Spanish to Polish
DEDUCCIONESPOTRĄCENIA 
Spanish to Polish
DELEGADO DE PERSONALPRZEDSTAWICIEL ZAŁOGI 
Spanish to Polish
DESPEDIRZWOLNIĆ Z PRACY, WRĘCZYĆ WYMÓWIENIE / WYPOWIEDZENIE 
Spanish to Polish
DESPIDO DISCIPLINARIOZWOLNIENIE DYSCYPLINARNE 
Spanish to Polish
DESPIDO IMPROCEDENTENIEUZASADNIONE WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACE 
Spanish to Polish
DESPIDO NULOBEZSKUTECZNE WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACE 
Spanish to Polish
ECONOMÍA SUMERGIDASZARA STREFA 
Spanish to Polish
EMPRESA DE TRABAJO TEMPORALAGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ 
Spanish to Polish
EMPRESARIO / EMPLEADORPRACODAWCA 
Spanish to Polish
ENFERMEDAD PROFESIONALCHOROBA ZAWODOWA 
Spanish to Polish
EXCEDENCIAURLOP BEZPŁATNY 
Spanish to Polish
EXPEDIENTE DISCIPLINARIOPOSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE 
Spanish to Polish
FINIQUITOROZLICZENIE NALEŻNOŚCI NA RZECZ PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU STOSUNKU PRACY 
Spanish to Polish
FONDO DE GARANTÍA SALARIALFUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 
Spanish to Polish
HORAS EXTRAORDINARIAS, HORAS EXTRAGODZINY NADLICZBOWE 
Spanish to Polish
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search