This powwow has already been held!

[View Powwow Report]

ProZ.com Powwow: Sofia

http://www.proz.com/powwow/664
Bulgaria
00:00 Sep 10, 2005
Making a team for tenders

Login to add your name to the list of people interested.Click here to login now.

Click here to register. (It is free.)


ProZ.com Users attending this Powwow

: organizer : photos : report : host

Interested members (25) / Confirmed: 14 / Tentative: 3
Name NoteWill Attend
Milena Mandova  \"Organizer\" \"Reporter\" \"Photographer\" Any proposals about meeting place? Date 10 Sept, Saturday  
Rosica Dimitrova   Rosica Mihova  y
petya yakova   Petya Yakova  y
Irena Alexieva   ...  m
atche84   ...  y
ALBENA HARALAMPIEVA  \"Reporter\" Urika  y
Emilia Delibasheva   ...  y
Kristina Tucznio - Butulescu   A lot of work :(  n
Maya Todorova   ...  y
Rossitza Yotkovska   ...  y
Yassen Tounev  \"Reporter\" \"Host\" Let's discuss common rate policy! We work almost for free in BG! I'd be glad to meet all of you, colleagues!  y
OMNIAGE   I'll attend the meeting for sure! Thank you for the initiative.I'm interested to discuss ideas about closer cooperation in our work. Zhana Stancheva/Translation From To Ltd.  y
Iolanta Vlaykova Paneva  \"Host\" Колеги,датата наближава.Имате ли идея за мястото на срещата?
  What are these?
 
 y
desi1981   I would like some more information please. Thnak you in advance  m
Konstantin Vinogradov   I want to visit Bulgaria very much! But probably in September mentally only... :)  n
Lucjan Butulescu   Next time :(  n
Comtrans1   ...  y
Roumen Ivanov   Yes, I'm interesting in meeting other interpreters and also this will be my first powwow. I hope it will be fun :)  y
SOFITA   Apropo, zashto si govorim na angliiski? - s izvinenie za latinitsata - po neponyatni prichini kirilitsata se prevarna v maymunki.  y
Stefan Savov   Stefan Savov, savovjr@abv.bg  
Pravda paskaleva   Pravda Paskaleva - willing to attend if I am not busy with anything more urgent, but where will you go after you meet?  
XDTW   ...  m
A Y   Alekber Yumer  
easlanska   It is a working day.  
Derringdo   Olga Dimitrova  y
Postings about this event


Powwow: Sofia - Bulgaria

Milena Mandova  Identity Verified
Bulgaria
Local time: 16:11
English to Bulgarian
+ ...
Meeting place confirmation Aug 5, 2005

Meeting place in Sofia, Vitosha blvd, at Goody's place next to the Court Palace at 11.30 a.m. on 10 Sept. Alright?

 

Yassen Tounev  Identity Verified
Bulgaria
Local time: 16:11
English to Bulgarian
+ ...
OK Aug 5, 2005

OK, Milena, I'll be there!
Best
Yassen


 

Rosica Dimitrova  Identity Verified
Bulgaria
Local time: 16:11
Member (2005)
Swedish to Bulgarian
+ ...
See you there:) Rossie Aug 5, 2005 

Emilia Delibasheva  Identity Verified
Local time: 16:11
Member (2005)
English to Bulgarian
+ ...
OK Aug 5, 2005

I'll be there, too.
See you,
Emilia


 

Iolanta Vlaykova Paneva  Identity Verified
Canada
Local time: 09:11
English to Bulgarian
+ ...
Ðåçåðâàöèè Aug 6, 2005

Áëàãîäàðÿ Ìèëåíà.Âêëþ÷è è ìåí.
Éîëàíòà

  What are these?

 

Rossitza Yotkovska  Identity Verified
Local time: 16:11
German to Bulgarian
+ ...
Ïîòâúðæäåíèå Aug 7, 2005

Áëàãîäàðÿ, ùå áúäà íà ñðåùàòà
Ðîñèöà Éîòêîâñêà

  What are these?

 

Roumen Ivanov
Bulgaria
Local time: 16:11
English to Bulgarian
+ ...
Ïîòâúðæäåíèå Aug 8, 2005

È àç áëàãîäàðÿ Ìèëåíà. Ùå äîéäà, ñàìî ìè êàæè êúäå òî÷íî ñå íàìèðà Goody's Ñúäåáíàòà ïàëàòà. Íî ìèñëÿ, ÷å ùå ãî íàìåðÿicon_smile.gif
  What are these?

 

ALBENA HARALAMPIEVA  Identity Verified
Local time: 16:11
Bulgarian to English
+ ...
Ñðåùà - ïîòâúðæäåíèå Aug 8, 2005

Áëàãîäàðÿ, Ìèëåíà, àç ñúùî ùå äîéäà.
Ïîçäðàâè, Àëáåíà

  What are these?

 

OMNIAGE
Bulgaria
Member (2004)
English to Hungarian
+ ...
OK Aug 8, 2005

Za men syshto sa priemlivi chasa i mqstoto, shte dojda.
Pozdravi,
Zhana Stancheva


 

petya yakova  Identity Verified
Bulgaria
Local time: 16:11
English to Bulgarian
+ ...
potvurzdenie Aug 25, 2005

Blagodaria Milena,az ste doida susto.Petya

 

easlanska
Local time: 14:11
Bulgarian to English
+ ...
Íå å ëè ïî-äîáðå â íåäåëÿ? Sep 1, 2005

Ñúáîòà, 10.09. å ðàáîòåí äåí. Íå å ëè ïî-óäîáíî â íåäåëÿ, 11.09.?
  What are these?

 

Sign in to add a comment

To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »
This discussion can also be accessed via the ProZ.com forum pages.Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search