Asked | Open questions | Answered
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Aug 16 alb>eng Master i nivelit të parë / Diplomë e nivelit të dytë easy open 1 no
Jan 29 '19 alb>eng Pankreasi fin. easy open 1 no
Sep 4 '18 alb>eng ARC/DGJC easy closed 1 ok
Jun 19 '18 alb>eng bilinzik easy closed 1 ok
Jan 23 '18 alb>eng Drejtoreshë e Zhvillimit PMO easy closed 2 no
Mar 14 '17 alb>eng vretën easy closed 1 no
Jan 23 '17 alb>eng punët fason easy open 1 no
Nov 21 '16 alb>eng ekonomika OPB easy closed 1 no
Oct 9 '16 alb>eng mëçeftas easy closed 1 ok
Jun 2 '16 alb>eng Kjo çertifikatë lëshohet për dokument easy just_closed 3 no
Mar 8 '16 alb>eng oponenca teknike easy closed 1 ok
Nov 25 '15 alb>eng modular easy just_closed 1 no
Nov 6 '15 alb>eng Inspektimet tregojnë depërtueshmëri mesatare dhe deri atë të lartë dhe... easy closed 1 no
Jun 3 '15 eng>alb Crown Prosecution Service easy closed 2 ok
Apr 23 '15 alb>eng SHLP easy closed 1 ok
Feb 26 '15 alb>eng afat paritiv easy closed 1 no
Jul 31 '14 alb>eng dhomë këshillimi easy closed 3 ok
Jul 2 '14 alb>eng marr në tavolinë easy closed 1 ok
Jul 2 '14 alb>eng kompetenca lendore dhe tokesore easy closed 1 ok
Feb 6 '14 alb>eng Ka tre depozita nafte, nje kerosen, nje gasoline easy closed 2 ok
Mar 28 '13 alb>eng likvor(it) pro closed 1 no
Dec 19 '12 alb>eng KMCAP and KEMP easy closed 1 no
Sep 21 '12 alb>eng skruplloj easy closed 1 no
Sep 21 '12 alb>eng se të tjerat kur të jetë kismet easy closed 2 no
Sep 23 '11 alb>eng franko pro closed 2 ok
Jan 16 '10 eng>alb Magistrates Court pro closed 2 ok
Dec 12 '08 jpn>eng Nakadashi shitara chou yabai yo ne! pro closed 2 no
Nov 25 '08 alb>eng mur dhe shpalli këtë pro closed 3 no
Nov 25 '08 alb>eng porotë pro closed 2 no
Nov 19 '08 alb>eng shprehi mësimdhënie pro closed 2 ok
Nov 11 '08 alb>eng mos um vet ma kurr easy closed 1 no
Jan 29 '08 alb>eng evidentoj easy closed 6 no
Jan 15 '08 alb>eng dispozitiv pro closed 5 no
Jan 14 '08 alb>eng përnime easy closed 2 ok
Asked | Open questions | Answered