Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Nov 22 '19 eng>fra LOCKER PATCH pro closed 1 ok
Jun 1 '16 deu>fra Angebotsuntersuchungen pro closed 2 ok
Sep 14 '15 deu>fra Überstülper pro closed 3 ok
Aug 19 '15 eng>fra span increasing trusses pro closed 2 ok
Oct 22 '13 deu>fra Falzdeckung pro closed 1 ok
Oct 10 '13 deu>fra Sortenreine Anlieferung pro closed 2 ok
Sep 17 '13 eng>fra trend release pro just_closed 1 no
Aug 26 '13 eng>fra loss pro closed 3 ok
Jul 31 '13 deu>fra Handschleifeise pro closed 1 no
Jun 6 '13 eng>fra monks pro closed 4 ok
Jun 6 '13 eng>fra Windows/SIS Standout pro closed 1 ok
May 17 '13 eng>fra "chief of staff" pro closed 2 ok
Jan 20 '13 eng>fra pimm's pro closed 4 no
Nov 13 '12 eng>fra pincore latex pro closed 2 no
Jul 31 '12 eng>fra p listed drugs pro closed 2 ok
Jul 11 '12 eng>fra gainer pro closed 2 ok
Jun 18 '12 eng>fra Isolation Discharge Patient Rooms pro closed 4 no
May 22 '12 deu>fra abnahmedose pro closed 2 ok
May 13 '12 deu>fra Kahre pro just_closed 1 no
Mar 22 '12 deu>fra GESPART pro just_closed 0 no
Mar 14 '12 deu>fra Softkissenfüllung pro just_closed 0 no
Mar 2 '12 deu>fra an erhebender stelle pro just_closed 1 no
Feb 24 '12 deu>fra NIEDERZUGZYLINDER pro closed 2 ok
Feb 12 '12 deu>fra Kupplungsleiste pro just_closed 0 no
Feb 5 '12 eng>fra co-detailing pro open 2 no
Feb 3 '12 eng>fra category defining brands pro closed 2 no
Jan 29 '12 eng>fra Bond Polymer Refine detection pro open 2 no
Jan 22 '12 deu>fra es hat sich bewährt pro open 0 no
Jan 13 '12 deu>fra je € 50,00 Geschäftsanteil eine Stimme pro closed 1 ok
Jan 13 '12 deu>fra Termingeschäfte pro closed 1 ok
Jan 6 '12 deu>fra plip pro closed 1 ok
Jan 5 '12 deu>fra Tippkasten pro just_closed 0 no
Jan 5 '12 deu>fra Dachkassette pro closed 1 ok
Dec 9 '11 eng>fra Service treatment pro closed 2 ok
Nov 17 '11 eng>fra Demonstrating the 3A pro just_closed 1 no
Nov 2 '11 deu>fra an seine haut lassen pro just_closed 0 no
Oct 29 '11 deu>fra Nickistoff pro closed 3 ok
Oct 12 '11 deu>fra So hell können schwarze Zahlen sein pro closed 1 ok
Sep 17 '11 eng>fra lifted pro closed 2 ok
May 18 '11 deu>fra Ladenprovisorium pro closed 1 no
Apr 3 '11 deu>fra als gewollt und erklärt pro just_closed 1 no
Apr 1 '11 deu>fra gelten der im Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung pro just_closed 0 no
Mar 17 '11 eng>fra background queued pro closed 3 no
Mar 16 '11 deu>fra fanzy pro just_closed 0 no
Mar 10 '11 eng>fra Class Q pro closed 3 ok
Mar 4 '11 deu>fra eingelesen pro just_closed 0 no
Mar 2 '11 deu>fra Chino-cut pro closed 2 ok
Mar 1 '11 deu>fra Paspellierung pro closed 1 ok
Mar 1 '11 deu>fra kastig pro just_closed 0 no
Nov 16 '10 deu>fra Gleitsichtbrille pro closed 1 ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last