Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
May 27 '15 slk>eng náhradová pohľadávka pro open 3 no
Apr 29 '15 slk>eng útvar ekonomiky práce a miezd pro just_closed 2 no
Apr 20 '15 slk>eng predprípravné konanie pro closed 3 no
Jan 19 '15 eng>slk Drop-ins welcome, no reservation necessary pro closed 4 ok
Dec 7 '14 slk>eng práce, ktoré sú potrebné na realizáciu vlastných výkonov pro closed 5 no
Nov 29 '14 slk>eng plošný okryv pro closed 2 ok
Nov 24 '14 slk>eng Regulačný príkon pro just_closed 2 no
Nov 22 '14 slk>eng opracovanie pro closed 3 ok
Nov 11 '14 slk>eng cooperate pro just_closed 2 no
Sep 29 '14 ces>eng korektív pro just_closed 2 no
Jul 31 '14 slk>eng viacčinny súbeh pro closed 2 no
Jul 13 '14 slk>eng fakticke konanie pro closed 4 no
Jun 29 '14 slk>eng Kontrolné zameranie a zakreslenie skutkového stavu pro closed 3 no
Jun 27 '14 slk>eng parcela registra "C" pro closed 2 no
Jun 27 '14 eng>eng map pro closed 2 no
Jun 17 '14 eng>slk stay rod pro closed 3 no
Jun 10 '14 slk>eng nedorobok pro closed 8 no
Jun 6 '14 slk>eng to dáš! pro closed 2 ok
May 9 '14 slk>eng frajer pro closed 7 no
Feb 18 '14 slk>eng kmeňový zamestnanec pro closed 2 ok
Nov 12 '13 slk>eng na kobylku pro closed 3 no
Nov 9 '13 slk>eng repre pro closed 3 no
Oct 16 '13 slk>eng mecenáš pro closed 2 no
Oct 15 '13 slk>eng papier nepustí pro closed 4 no
Oct 13 '13 slk>eng zlata davka pro closed 3 no
Oct 12 '13 slk>eng prefetovat pro closed 3 no
Oct 11 '13 slk>eng číňany (shoes) pro closed 2 ok
Oct 11 '13 slk>eng ani peso, ani na voze... pro closed 1 ok
Oct 10 '13 slk>eng ischemizácia sliznice pro closed 2 ok
Oct 8 '13 slk>eng už to má za sebou pro closed 9 no
Oct 2 '13 slk>eng linia dotyku pro closed 3 no
Sep 15 '13 slk>eng konvalidácia pro closed 3 no
Sep 15 '13 slk>eng vyšší súdny úradník pro closed 5 no
Sep 13 '13 slk>eng prívarok pro closed 4 ok
Aug 16 '13 slk>eng žaloba o zaplatenie je prekážkou preto, aby prebiehalo konanie o určenie neplatn pro closed 2 no
Aug 14 '13 slk>eng vlastnú realizovateľnosť výkonu exekučného titulu v konaní o jeho nútený výkon. pro closed 1 no
Aug 14 '13 slk>eng Úkony výkonu rozhodnutia pro closed 3 no
Aug 9 '13 slk>eng naliehavý právny záujem pro closed 3 no
Jul 9 '13 slk>eng advokát vs právnik pro closed 1 ok
Jul 6 '13 slk>eng valuta pro closed 3 ok
Jul 5 '13 slk>eng spätný postih pro closed 3 ok
May 4 '13 slk>eng naťahovák kontajnérov pro closed 1 ok
Apr 26 '13 eng>slk rat terrier pro closed 2 ok
Apr 25 '13 slk>eng defekt epelizuje zo stran pro closed 2 no
Apr 17 '13 eng>eng bindingly? pro closed 2 ok
Apr 17 '13 slk>eng rozdiel medzi osvedčením a dokazovaním pro closed 1 no
Apr 16 '13 slk>eng zákonný sudca pro closed 5 no
Mar 26 '13 slk>eng o tom som tuto notarsku zapisnicu napisal pro just_closed 1 no
Mar 25 '13 slk>eng osobitná listina pro closed 3 no
Mar 22 '13 slk>eng dohoda o vydani a vyplneni biancozmenky pro just_closed 1 no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last