Working languages:
English to Bulgarian
Bulgarian to English
Russian to Bulgarian

Availability today:
Available (auto-adjusted)

January 2021
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Sunny66
Also a teacher

Skopje, Macedonia (FYROM)
Local time: 05:32 CET (GMT+1)

Native in: Bulgarian Native in Bulgarian
  • Send message through ProZ.com
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, MT post-editing, Desktop publishing, Project management
Expertise
Specializes in:
Medical: PharmaceuticalsAdvertising / Public Relations
IT (Information Technology)Medical: Health Care
Medical (general)Computers: Software
Medical: Instruments
Rates
English to Bulgarian - Standard rate: 0.04 EUR per word / 25 EUR per hour
Bulgarian to English - Standard rate: 0.04 EUR per word / 25 EUR per hour
Russian to Bulgarian - Standard rate: 0.04 EUR per word / 25 EUR per hour
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 4, Questions answered: 3, Questions asked: 27
Portfolio Sample translations submitted: 1
English to Bulgarian: Crane stability/ Structural strength
Source text - English
CRANE STABILITY/STRUCTURAL STRENGTH
To avoid death or serious injury, ensure that the crane is on a firm surface with load and crane’s configuration within capacity as shown on the crane’s Load Chart and notes.
Do not lift loads unless the outriggers are properly extended and the crane leveled. On models equipped with outriggers that can be pinned at the mid-extend position, the outriggers must also be pinned when operating from the mid-extend position.
This crane should have a functional load moment indicator and control lock-out system. Test daily for proper operation. Never interfere with the proper functioning of operational aids or warning devices.
Before swinging the superstructure over the side when the outriggers are retracted, check the load chart for backwards stability.
TRAVELING WITH BOOM EXTENSION AND/OR INSERTS ERECTED
10.1 m (33 ft)/17.1 m (56 ft) Extension
Travel is permissible under the following conditions:
1. The 10.1 m (33 ft) or 17.1 m (56 ft) boom extension shall be erected at minimum offset. If traveling with just the 10.1 m (33 ft) extension, the stinger section must be stowed on the boom base section, not on the extension base section.
2. Jobsite travel only on firm, level surface.
3. Main boom shall be fully retracted.
4. Main boom angle: 0 degrees minimum, 40 degrees maximum.
5. Maximum travel speed: 4 km/h (2.5 mph).
6. Main counterweight shall be installed.
7. The boom shall be over the front.
8. Swing lock and pin shall be engaged.
9. Hookblock must be removed from main boom nose.

CAB CONTROLS AND INDICATORS
DIFFERENTIAL LOCK CONTROL SWITCH (OPTIONAL)
NOTE
The differential lock will only work when the crane is in the 4WD mode.
The differential lock (AXLE DIFF) control switch (11) is located on the left side of the front console. It is a two position, momentary rocker switch placarded LOCK and UNLOCK. When positioned to LOCK, the splines on the shift collar are engaged with the splines on the differential case and the axle shafts and the differential assembly are locked together and there is no differential action between the wheels. When positioned to UNLOCK, there is normal differential action between the wheels all the time. The square amber LED on the switch is illuminated when the switch in each axle is activated.
TRANSMISSION RANGE SELECTOR SWITCH
The transmission range selector (DRIVE AXLE) switch (13) is located on the left side of the front console. This two-position rocker switch is placarded 2WD HI (high range) and 4WD LO (low range). The switch controls a solenoid valve that operates the speed range and axle disconnect cylinders on the transmission. When the switch is in the 4WD LO position, the square LED on the switch is illuminated.
OUTRIGGER SELECTOR PANEL
NOTE
The hydraulic boost switch must be positioned to LOW to function the outriggers
The outrigger selector panel (15) is located on the left side of the front console. There are four three-position, spring centered to off rocker switches on the panel. These switches, in conjunction with the OUTRIGGER Extension/Retraction switch, provide control of all four outrigger extension and stabilizer cylinders. Positioning any one of the EXTENSIONS or STABILIZERS switches so that the desired component is selected, energizes the solenoid valve for the selected component. When the OUTRIGGER Extension/Retraction switch is positioned to EXTEND or RETRACT, the selected component moves in the selected direction.
Translation - Bulgarian
КОНСТРУКЦИОННА ЯКОСТ НА ТОВАРОПОДЕМНИЯ КРАН
За да се избегне смърт или сериозно нараняване, осигурете поставянето на крана на твърда повърхност с товар и конфигурация на крана в капацитета, който е показан на диаграмата на натоварване на крана и обяснителните бележки.
Не вдигайте тежести, освен когато стрелите на крана са правилно разтегнати и кранът е нивелиран. За модели, оборудвани със стрели, които могат да бъдат закрепени на средно разпънато положение, стрелите също трябва да бъдат фиксирани, когато се работи от средно разгъната позиция.
Този кран трябва да има индикатор на работния натоварващ момент и контролна заключваща система. Ежедневно тествайте за правилна работа. Никога не възпрепятствайте правилната работа на операционните помощни средства или средствата за сигнализация.
Преди завъртане на надстройката над повърхността, когато стрелите са прибрани, проверете диаграмата на натоварване за обратна устойчивост.
Преместване с разпънати стрели и/или поставени 10.1 м (33 ft)/17.1 м (56 ft) удължения.
Преместването е разрешено при следните условия:
1. 10.1 м (33 ft) или 17.1 м (56 ft) удължения на стрелите трябва да бъдат с минимално отклонение. Ако пътувате само с 10.1 м (33 фута) удължение, секцията на жилото трябва да бъде поставена върху базовата секция на стрелата, не върху базовата секция на удължението.
2. Премествайте само върху твърди и равни повърхности.
3. Основната стрела трябва да бъде напълно свита.
4. Основната стрела трябва да бъде под ъгъл минимум 0 градуса и максимум 40 градуса. 0 degrees minimum, 40 degrees maximum.
5. Максималната скорост на пътуване трябва да бъде: 4 км/ч
6. Основната противотежест трябва да бъде монтирана.
7. Стрелата трябва да бъде над предната страна на крана.
8. Завъртащата ключалка и контактен щифт трябва да бъдат зацепени.
9. Скрипецът на куката трябва да бъде отдалечен от основната предна част на стрелата.
Контрол на кабината и средства за сигнализация
Диференциален заключващ контрол на прекъсвача (не задължителен, по избор)
Забележка
Диференциалният заключващ механизъм ще работи само когато кранът е в режим 4 WD.
Диференциалният заключващ контролиращ прекъсвач (11) е разположен в лявата страна на предната конзола. Той е с 2 положения – краткотраен балансиращ прекъсвач с надписи ЗАКЛЮЧЕН и ОТКЛЮЧЕН. Когато е в положение ЗАКЛЮЧЕН, шпонките на превключващия фланец са включени с шпонките на диференциалната кутия и осевия вал и диференциалния монтаж са заключени заедно и няма диференциално действие между колелата. Когато е в отключено положение, има нормално действие между колелата през цялото време. Квадратния кехлибарен индикатор на ключа свети, когато прекъсвачът във всеки водещ мост е активиран.
Прекъсвачът на трансмисионният обхват
Прекъсвачът на трансмисионният обхват(13) е разположен в лявата страна на предната конзола. Този двупозиционен балансиращ ключ разграничава 2WD HI (висок обхват) и 4WD LO (нисък обхват). Ключът контролира един електромагнитен клапан, който задвижва скоростния обхват и осево разделителните цилиндри върху трансмисията. Когато ключът е в позиция 4WD LO, квадратният индикатор върху ключа е осветен.
Контролният панел на стрелата на крана
Забележка
Хидравличният усилващ ключ трябва да бъде в НИСКА позиция, за да функционират стрелите на крана.
Контролният панел на стрелите е разположен в лявата страна на предната конзола. Има четири трипозиционни, пружинно центрирани на изключена позиция прекъсвача на таблото. Тези ключове, заедно с прекъсвач на стрелата за Удължаване/Скъсяване, осигуряват контрол на всичките четири удължения на стрелите и стабилизиращи цилиндри.
Позиционирайки всеки един от прекъсвачите за УДЪЛЖАВАНЕ или СТАБИЛИЗИРАНЕ, за да изберем желания компонент, активираме електромагнитния клапан за избрания компонент. Когато прекъсвачът за Удължаване/Скъсяване,на стрелата е в позиция на УДЪЛЖАВАНЕ или СКЪСЯВАНЕ, избраният компонент се премества в избраната посока.

Glossaries Auto, Agriculture, Archicad, Architecture, Birds, Book-keeping, Botany, Chemistry, Clothes, Die casting

Translation education Master's degree
Experience Years of experience: 21. Registered at ProZ.com: Apr 2005. Became a member: Jun 2010.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, Socrat, Trados, Pagemaker, SDL TRADOS
CV/Resume English (DOCX)
Events and training
Bio
I am Bulgarian. I have three children - two daughters and a son. I work also as an English teacher.
Keywords: psyhological tests, technical manuals, medicine - general, pharmacy, tourism, etc.


Profile last updated
Jun 30, 2020


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search