Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 5 '16 pol>deu nieprzekraczalny nicht zu überschreitend pro closed no
2 Apr 24 '16 pol>deu Komisja Kwalifikacyjne do sprawdzenia dodatkowych wymagań kwalifikacji energetyc Qualifizierungskommission zur Prüfung zusätzlicher Anforderungenan die Qualifikationim B. Elektroene pro closed no
4 Mar 18 '16 pol>deu Nienaruszalność konstrukcji pojazdu Festigkeit der Fahrzeugstruktur (lub -konstruktion) pro closed no
- Dec 4 '15 pol>deu Sąd lekarski Ärztegericht pro closed no
- Aug 4 '04 deu>pol Kavität gniazdo formujące pro closed ok
4 Aug 26 '15 pol>deu Osłaniać (atakujące czołgi) Deckung geben / decken pro closed no
4 Mar 23 '15 pol>deu regulamin studiów Studienordnung pro closed ok
4 Mar 10 '15 pol>deu firma zewnętrzna Fremdfirma easy closed no
- Feb 18 '15 pol>deu dochodzenie i obrona przed roszczeniami cywilnymi z zakresu spraw o zapłatę Geltendmachung von und Verteidigung gegen zivilrechtliche Ansprüche in Sachen wegen Zahlung pro closed no
4 Feb 17 '15 pol>deu postępowanie kontrolne Prüfverfahren pro closed no
4 Feb 17 '15 pol>deu stawki uwarunkowane są specyfiką i rodzajem sprawy Das Honorar richtet sich nach der Art und den Eigenschaften der Sache pro closed no
4 Jan 15 '15 pol>deu oddział terenowy Außenstelle pro closed no
- Oct 28 '14 deu>pol Erbringung von Sachleistungen realizacja świadczeń rzeczowych pro open no
4 Apr 7 '14 deu>pol holen wir zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ggf. eine Bonitätsauskunft w celu zabezpieczenia naszym interesów pozwolimy sobie zasięgnąć informacji na temat Państwa wypłaca pro closed no
4 Feb 19 '14 pol>deu zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym Ersuchen um Erteilung einer Auskunft zur juristischen Person pro closed no
4 Jan 29 '14 pol>deu Regeneracja Überholung pro closed ok
4 Jan 27 '14 deu>pol Schlichtungsstelle centrum pozasądowego rozwiązywania sporów pro closed no
- Jan 27 '14 pol>deu Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Jugend-Wohnungsbauverein pro open no
- May 6 '13 deu>pol Gestaltungskonzept Projekt graficzny easy open no
- Apr 24 '13 deu>pol Mitarbeitergespräch rozmowa z pracownikiem pro just_closed no
4 Mar 29 '13 deu>pol Prüfungsantrag wniosek o badanie (zdolności patentowej wynalazku) pro closed no
4 Oct 31 '12 pol>deu trafić pod przysłowiowe strzechy... unter das Volk bringen pro closed no
4 Apr 5 '12 pol>deu Zespół Szkół Ponadpodstawowych Oberschulzentrum pro closed ok
4 Feb 13 '12 deu>pol Eileinstufung nadanie statusu pilności pro closed ok
4 Jan 16 '12 pol>deu dokonać objazdu Inspektionsfahrt durchführen pro closed ok
4 Sep 19 '11 pol>deu wystąpienia inspektora pracy Stellungnahmen des Arbeitsinspektors pro closed no
4 Sep 19 '11 pol>deu - sporządzanie projektów odwołań od decyzji Państwowego Inspektora Pracy Erstellung von Entwürfen für Einsprüche gegen Bescheide des staatlichen Arbeitsinspektors pro closed no
- Aug 17 '11 deu>pol offene Grundrissgestaltung wolny plan pro open no
4 May 6 '11 deu>pol Firmenkundengeschäft usługi dla klentów biznesowych pro closed no
4 Mar 25 '11 pol>deu Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) - Rettungsleitstelle pro closed no
4 Mar 24 '11 pol>deu na mocy porozumienia przedsiębiorstw im gegenseitigen Einvernehmen der Unternehmen pro closed no
- Mar 12 '11 pol>deu Zieleń przydrożna a zieleń uliczna Straßen(begleit)grün pro closed ok
- Mar 12 '11 deu>pol Gospodarka zielenią Grünflächenmanagement pro closed ok
4 Feb 28 '11 pol>deu dodaje się In §1 wird ein neuer Absatz (a) mit folgendem Wortlaut hinzugefügt pro closed no
4 Feb 19 '11 pol>deu manager sieci handlowych Handelskettenmanager pro closed ok
- Jan 8 '11 deu>pol graduiert/erster berufsqualifizierender Abschluss mit Abschlussprojekt pierwszy tytuł zawodowy uzyskany po wykonaniu projektu końcowego pro just_closed no
- Dec 12 '10 pol>deu pogotowie opiekuńcze Kinder- und Jugendhilfezentrum pro closed no
4 Nov 2 '10 deu>pol aus dem Bestand herausmessen nie uwzględniać pro closed no
4 Oct 22 '10 pol>deu zwolnienie z opodatkowania u źródła wypłaty odsetek Befreiung von der Quellensteuer auf Zinserträge pro closed ok
4 Apr 7 '10 pol>deu ciecz w spoczynku ruhende Flüssigkeit pro closed ok
- Mar 6 '10 pol>deu doprowadzić do poddania obcowaniu płciowemu zum Geschlechtsverkehr veranlassen pro closed ok
4 Nov 14 '09 deu>pol Fremdbehörde organ zewnętrzny pro closed ok
4 Nov 14 '09 deu>pol Fahndungsbestand dane operacyjne policji pro closed ok
- Oct 17 '09 deu>pol Aushängeschild für die Region wizytówka regionu pro closed ok
- Sep 5 '09 pol>deu zabezpieczenie zerowo-prądowe Erdstromschutz pro just_closed no
4 Jul 14 '09 deu>pol Mäßigkeitsbewegung ruch trzeźwości pro closed ok
4 Apr 16 '09 deu>pol erfüllungstauglich spełniający oczekiwania pro closed ok
4 Mar 9 '09 deu>pol Motorrestwärmeanlage układ wykorzystania ciepła resztkowego silnika pro closed no
- Mar 9 '09 deu>pol Platzierungsgröße wielkość miejsca umieszczenia towarów pro closed ok
3 Dec 7 '08 pol>eng jednostka mocy instalowanej unit of installed capacity pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search