Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Sep 23 '12 eng>pol linear power output tu: gwarancja zachowania stałej degradacji pro closed ok
4 Oct 9 '11 eng>pol working coil do zasilania cewek elektromagnesów pro closed no
4 Mar 29 '11 eng>pol Flash x-ray rentgenowska lampa błyskowa pro closed no
4 Jun 27 '10 eng>pol time weighting ze stałą czasową/przy użyciu stałej czasowej F (szybkiej) pro closed no
4 Jun 20 '09 deu>pol Abtrieb tu: pływalność ujemna pro closed no
4 Jun 17 '09 deu>pol Stärke von Magnetfeldern tu: 1. indukcja magnetyczna (jeśli podana jedn. T) 2. natężenie pola magnetycznego (ogólny kont.) pro closed no
4 Jun 15 '09 deu>pol Spitzen und Einbrüche szczyty i spadki/dołki (przebiegu) pro closed no
4 Apr 27 '09 eng>pol natural frequency częstotliwość własna pro closed no
4 Dec 13 '07 deu>pol gebundene Wärme ciepło utajone pro closed no
4 Dec 11 '07 deu>pol Nennsiedepunkt temperaturą wrzenia przy ciśnieniu normalnym pro closed no
4 Nov 19 '06 deu>pol Verspannung naprężenie pro closed ok
4 Mar 14 '06 deu>pol Teilmoment, Teilmomente tu: skladowa, skladowe pro closed ok
4 Feb 11 '06 pol>deu (ładunki elektrostatyczne) jednoimienne gleichnamige (elektrostatische) Ladungen pro closed no
4 Jan 27 '06 pol>deu wartość skuteczna przyspieszenia Effektivwert der Beschleunigung pro closed ok
Asked | Open questions | Answered