Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Oct 23 '16 deu>pol Gewichtungsfunktion funkcja ważąca pro closed ok
4 Feb 2 '14 deu>pol Anti-Stokes-Pigment barwniki wykazujące luminescencję antystokesowską pro closed ok
4 Jan 28 '14 deu>pol Ytriumoxysulfid tlenosiarczek itru pro closed ok
4 Mar 16 '13 eng>pol carbon absorption tu: filtry węglowe pro closed no
4 Jan 31 '12 pol>deu kije wędzarnicze Räucherstangen pro closed ok
4 Mar 26 '11 deu>pol Gegenstromwäscher płuczka przeciwprądowa pro closed ok
4 Dec 13 '10 deu>pol Grewer-Ofen tu: test wg Grewera pro closed ok
4 Dec 2 '10 pol>deu karbowany Wellrohr pro closed ok
4 Jun 30 '10 pol>deu część nielotna nichtflüchtiges Bestandteil pro closed ok
4 Jun 6 '10 deu>pol Vorbrand przedgon pro closed ok
3 Jan 14 '10 eng>pol trip/control amplifiers wzmacniacz regulacyjny pro closed ok
- Dec 23 '09 eng>pol house vacuum instalacja podciśnieniowa (budynku) pro just_closed no
4 Oct 15 '09 deu>pol Gaswäsche płukanie gazu pro closed ok
4 May 24 '09 deu>pol Überhebezeit czas przenoszenia (z jednej kąpieli do drugiej) pro closed no
4 May 24 '09 deu>pol Eisenbad kąpiel żelazowa pro closed no
4 Apr 29 '09 deu>pol Lehrstuhl für Feststoff- und Grenzflächen-Verfahrenstechnik katedra inżynierii procesowej ciała stałego i powierzchni międzyfazowej pro closed no
4 Mar 26 '09 deu>pol Co(II)-Salze sole Co(II) /sole kobaltu(II) pro closed no
4 Mar 11 '09 pol>deu rozprężalnia gazu Gasentspannungsstation pro closed no
4 Feb 8 '09 deu>pol Einstabmesskette elektroda zespolona/kombinowana (do pomiaru pH) pro closed ok
4 Feb 3 '09 eng>pol volume weight tu: gęstość / masa właściwa pro closed no
4 Jan 12 '09 deu>pol Slopöl olej slopowy pro closed ok
4 Dec 5 '08 deu>pol Rohalkohol spirytus surowy / surówka gorzelnicza pro closed ok
4 Jul 17 '08 deu>pol Salzspruehtest badanie w mgle solnej pro closed ok
4 Jun 25 '08 deu>pol Rev. ∅ rewizja 0 [= zero] pro closed no
4 Feb 9 '08 deu>pol der Schaft des Homogenisators końcówka homogenizująca pro closed no
4 Feb 9 '08 deu>pol bis zur Marke auffüllen - napełnić do linii poziomu? napełnić do oznaczenia pro closed no
4 Feb 8 '08 deu>pol Carrez-II Lösung roztwór Carreza II pro closed no
4 Dec 13 '07 deu>pol Wässerungskappe tu: nasadka/osłona/itp do mokrego składowania/przechowywania elektrody pro closed no
4 Sep 17 '07 deu>pol geschlossene Kleidung zapięte ubranie pro closed ok
- Sep 11 '07 pol>deu aktywator aluminiowy Aluminium-Aktivator pro open no
4 Sep 6 '07 deu>pol Rozjaśniacze optyczne Optische Aufheller pro closed ok
4 Jun 3 '07 deu>pol Einwaage-Oberflächen-Verhältnis tu: stosunek masy uzytego tluszczu do jego powierzchni (po stopieniu w naczyniu) pro closed no
4 May 27 '07 pol>deu lampion ogrodowy Gartenlaterne pro closed ok
4 Mar 9 '07 deu>pol Ethoxilierung 1. etoksylowanie 2. etoksylacja pro closed ok
4 Feb 20 '07 deu>pol Räumradschleuse dozownik celkowy samoczyszczacy / z wygarniaczem pro closed ok
4 Jul 17 '06 pol>deu chemia energetyczna Chemie der Brennstoffe pro closed ok
- Jun 1 '06 deu>pol Feinseide jedwab naturalny pro open no
4 May 18 '06 pol>deu regulator kwasowości Säureregulator pro closed ok
4 Apr 5 '06 deu>pol Amphetaminbase tu: czysta amfetamina pro closed no
4 Mar 25 '06 deu>pol zakładano że es wurde angenommen pro closed ok
4 Jul 24 '05 deu>pol Leitwertsteuerbar sterowanie wartoscia przewodnosci pro closed no
- Jun 28 '05 pol>deu faza niegazowa nichtgasformige Bestandteile pro closed no
Asked | Open questions | Answered