Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Aug 2 '20 deu>pol młodszy referent Junior-Referent pro closed ok
4 Nov 16 '19 pol>deu nie opanować ślizgu die Kontrolle über die Eisjacht/den Eissegler verlieren pro closed ok
4 Apr 16 '19 deu>pol Neuanschaffungsrücklage rezerwa na nabycie nowego samochodu pro closed no
4 Apr 16 '19 deu>pol PKW Reparaturrücklage rezerwa na naprawy samochodu [osobowego] pro closed no
4 Apr 12 '18 deu>pol zur weiteren Veranlassung do podjęcia dalszych kroków/działań pro closed no
4 Nov 20 '17 pol>deu Przywrócenie obywatelstwa polskiego Wiederherstellung der polnischen Staatsbürgerschaft pro closed no
4 Aug 3 '17 deu>pol mitbestimmungspflichtig wymaga akceptacji przez samorząd pracowniczy pro closed no
4 Jul 31 '16 pol>deu Siehe unten! der Bescheid über die Streichung des/der XXX wurde noch nicht erteilt pro closed no
4 Oct 20 '15 deu>pol Verkehrsrecht prawo ruchu drogowego/o ruchu drogowym pro closed no
4 Oct 23 '14 deu>pol nasenfluss wyciek z nosa pro closed no
4 May 12 '12 deu>pol Kinderausweis dowód osobisty dziecka pro closed no
4 Jun 27 '11 deu>pol Lehrlingsausbildungsbefugnis prawo do kształcenia uczniów pro closed ok
- Mar 17 '11 deu>pol namensrechtlich przez prawodawstwo dotyczące nazwisk pro closed no
- Jun 15 '10 pol>deu Rubryka Feld pro closed ok
4 Feb 28 '10 deu>pol Strömungsinstitut instytut mechaniki płynów pro closed no
- Feb 27 '10 deu>pol an Eides Statt affidavit / oświadczenie pod przysięgą pro closed no
4 Sep 28 '09 deu>pol prawo o ruchu lądowym polnische Straßenverkehrsordnung (Prawo o Ruchu Drogowym) pro closed no
- Aug 6 '09 pol>deu laureaci i finaliści olimpiad Finaleteilnehmer und Sieger der (Fach-)Olimpiaden pro closed ok
4 Jul 17 '09 deu>pol ist...gegeben (tu) wartości zostały/są sprawdzone pro closed no
4 Jun 28 '09 deu>pol genehmigungsrechtlich odnośnie do uzyskania koniecznych zezwoleń pro closed ok
4 Apr 22 '09 pol>deu utrwalić fixieren pro closed ok
4 Mar 25 '09 deu>pol Entschlußfreude gotowość (do) podejmowania decyzji pro closed ok
4 Mar 18 '09 deu>pol Insolvenzordnung Insolvenzordnung (niem. ustawa o upadłości) pro closed ok
3 Mar 9 '09 pol>deu broń bocznego zapłonu Feuerwaffe mit Randfeuerzündung pro closed ok
4 Feb 23 '09 pol>deu kartoteka osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym (poln.) Vollzugs- und Fahndungsregister pro closed no
4 Nov 12 '08 deu>pol eingebuchte Strecke wprowadzony/wpisany/zamówiony/zarejestrowany/zabukowany odcinek drogi pro closed no
4 Oct 7 '08 deu>pol Teilhabe udział [pracowników] (w kapitale, w procesach decyzyjnych itp.) pro closed ok
4 Oct 5 '08 pol>deu ustawa o transporcie kolejowym poln. Eisenbahngesetz pro closed ok
4 Sep 18 '08 deu>pol Ausfallerscheinung tu: objawy wskazujące na stan po spożyciu alkoholu pro closed ok
4 Aug 28 '08 pol>deu na prośbę zainteresowanej die Bescheinigung wird auf Antrag (des/der Betroffenen) ausgestellt pro closed no
4 Jun 22 '08 deu>pol Arbeitnehmerueberlassung wynajem pracowników tymczasowych pro closed ok
4 May 31 '08 pol>deu przepustka z zakladu poprawczego (Besserungsanstalt) 1. Freigang 2. Ausgang 3. Urlaub pro closed ok
4 May 5 '08 deu>pol fahrlässige Trunkenheit im Verkehr nieumyślne prowadzenie pojazdów mechanicznych (w ruchu lądowym) w stanie nietrzeźwości pro closed ok
3 May 4 '08 deu>pol Befehlsnotstand otrzymanie rozkazu sprzecznego z prawem pro closed ok
4 Apr 21 '08 pol>deu dobra osobiste Grundrechte pro closed ok
4 Jan 30 '08 deu>pol Dokaträger (drewniany) dźwigar (firmy Doka) pro closed ok
4 Jan 26 '08 pol>deu "przekladka" (die Bleche mit den) Fahrgestell/Fahrzeugnummern (in ein anderes Fahrzeug) um-/einschweissen pro closed no
4 Jan 24 '08 deu>pol Rechtsanwaltsfachangestellte /Notarfachangestellte pracownik wykwalifikowany kancelarii prawniczej/adwokackiej vs. pracownik wykw. kanc. notarialnej pro closed no
4 Jan 23 '08 pol>deu tabliczka znamionowa (z numerem VIN pojazdu) Typenschild pro closed ok
4 Jan 23 '08 pol>deu pasek rozrzadu (w aucie) (Steuer-)Zahnriemen pro closed ok
4 Dec 10 '07 pol>deu Zakład Cmentarzy Komunalnych Zakład Cmentarzy Komunalnych (Betrieb Kommunale Friedhöfe) pro closed no
4 Dec 10 '07 pol>deu zezwolenie na przewóz zwłok i szczątków ludzkich Erlaubnis zur Beförderung von Leichen und menschlichen Überresten pro closed ok
4 Nov 10 '07 deu>pol Vertretung reprezentacja interesów pro closed ok
4 Oct 1 '07 deu>pol mit Waffen z użyciem broni pro closed ok
4 Sep 18 '07 pol>deu mir Hausfriedensbruch pro closed ok
4 Sep 10 '07 pol>deu Prokuratoria Generalna (Skarbu Państwa) Prokuratoria Generalna (Finanzprokuratur) pro closed no
4 Sep 8 '07 pol>deu zmienny i ocenny veränderlich und wertungsbehaftet pro closed no
4 Feb 26 '07 deu>pol Mitbestimmung am Arbeitsplatz. (posrednia) partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem pro closed ok
4 Feb 9 '07 pol>deu wypadek losowy unvorhergesehen oder unabwendbare Ereignisse pro closed ok
4 Jan 29 '07 deu>pol Das gilt um so mehr als tym bardziej, ze... pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next