Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 21 '20 eng>pol transmissive hole otwór [w ekranie] pro closed ok
4 Aug 24 '19 eng>pol dial-tone first system sygnał wolnej linii przed wrzuceniem monety pro closed no
4 Jun 2 '19 eng>pol proprietary 2.4 GHz radio frequency link z urządzeniami wspierającymi ten sam niestandardowy protokół na łączu radiowym 2,4 GHz pro closed no
4 Jul 28 '18 eng>pol encrypted microbursts zaszyfrowane/zakodowane mikroserie pakietów pro closed no
- Jan 7 '16 eng>pol dual-curved (screen) ekran zakrzywiony z obu stron/po obu stronach/bokach pro closed ok
4 Jun 25 '13 eng>pol call by call (usługa, połączenie itp.) call by call/call-by-call easy closed no
4 May 4 '13 eng>pol bank of detector zespół detektorów pro closed ok
- May 4 '13 eng>pol noise floor poziom szumu tła pro closed ok
- Apr 27 '13 eng>pol custom logic 1. własne układy logiczne (klienta) 2. specjalistyczne układy logiczne pro closed ok
4 Apr 27 '13 eng>pol signal driver bufor wyjściowy pro closed ok
4 Apr 26 '13 eng>pol "channel-free" region obszar pasma nienależący do żadnych kanałów/nie zajęty przez kanały pro closed ok
4 Mar 29 '13 eng>pol waveform tu: przebieg pro closed no
- Aug 14 '12 eng>pol voice-over IP type peering protokół inicjacji sesji/połączeń VoIP pro closed ok
4 Oct 23 '10 eng>pol diversity odbiór wieloantenowy pro closed no
4 Jun 15 '10 pol>deu międzybranżowy branchenübergreifend pro closed ok
4 Jun 15 '10 pol>deu urzędy regulacyjne Regulierungsbehörden pro closed ok
4 Mar 8 '10 eng>pol single-gang mounting plate ramka montażowa jednomodułowa pro closed no
4 Jan 26 '10 eng>pol headroom rezerwa / headroom pro closed ok
- Jul 8 '09 eng>pol circuit-switched key systems tu: telefonia komutowana pro closed ok
4 Mar 18 '09 pol>deu minutowe jmp. Uhr mit Minutenimpulssteuerung / für Minutenimpulse / mit Minutenimpulswek pro closed ok
4 Nov 19 '08 deu>pol Amtsholung prefiks/zamówienie "wyjścia/linii na miasto" pro closed no
4 Jul 29 '08 deu>pol Posthauptanschluss 1. [telekomunikacyjne] gniazdko przyłączeniowe (abonenckie) 2. (główne) przyłącze telekomunikacyjne pro closed ok
4 May 11 '08 deu>pol Dualkanal tu: drugi (monitorowany) kanał pro closed ok
4 Apr 9 '08 deu>pol Fernsprechnetz siec telefoniczna pro closed ok
4 Jan 28 '08 deu>deu Aufschaltg. in best. Zugang hier: (techn.) Übernahme/Fortsetzung eines bestehenden Anschlusses pro closed ok
- Jun 7 '07 deu>pol Btx-Anschlussbox Btx-Anschlussbox (skrzynka przyłączeniowa systemu Btx/Bildschirmtext) pro open no
4 May 12 '07 pol>deu Wybierz Baze die gewünschte Basisstation auswählen pro closed no
4 Dec 13 '06 deu>pol voice-provider dostawca/operator uslug glosowych/telefonicznych pro closed ok
4 Sep 29 '06 deu>pol fernschriftlich 1. przekaz faksem 2. (arch.) przekaz dalekopisem pro closed ok
4 Jun 19 '06 pol>deu połączenia głosowe Sprachverbindungen pro closed ok
4 Jan 22 '06 deu>pol Vorkasse zaplata z gory pro closed ok
- Dec 10 '05 deu>pol Das Zeilenwahlzeichen sygnal wolnej lini i inne pro closed no
4 Sep 23 '05 deu>pol Originierung punkt nawiazania polaczenia pro closed ok
4 Sep 23 '05 deu>pol Trunk-Segmente odcinki lacz trunk/lacz wielokrotnych pro closed ok
4 Sep 23 '05 deu>pol Terminierung terminacja pro closed ok
- Sep 21 '05 deu>pol Ende-zu-Ende-Dienste uslugi koniec-koniec pro closed ok
4 Sep 19 '05 deu>pol terminierende Segmente odcinki koncowe pro closed ok
4 Sep 11 '05 deu>pol Teilnehmeranschlussleitung (TASL) petla abonecka pro closed ok
4 Sep 11 '05 deu>pol Hauptverteiler tu: przelacznica glowna pro closed ok
4 Sep 10 '05 deu>pol entbündelt tu: uwolniony pro closed ok
4 Sep 9 '05 deu>pol Vorleistungsmarkt rynek resale pro closed ok
4 Sep 9 '05 deu>pol Sprachdienste telefonia pro closed no
Asked | Open questions | Answered