Working languages:
English to Polish
Polish to English

Witold Wiechowski
Technical translations since 1974

Gdansk, Pomorskie
Local time: 15:49 CET (GMT+1)

Native in: Polish (Variant: Standard-Poland) Native in Polish
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
1 positive review
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Energy / Power GenerationMechanics / Mech Engineering
Engineering (general)Construction / Civil Engineering
Engineering: Industrial

Rates
English to Polish - Standard rate: 0.05 EUR per word / 20 EUR per hour
Polish to English - Standard rate: 0.07 EUR per word / 40 EUR per hour
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 1392, Questions answered: 591, Questions asked: 192
Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 1
English to Polish: Digital regulation with harmonic control
Source text - English
Modernization of Polish Steelworks
Digital Regulation System with Harmonic control

This document describes the architecture of digital electrode control system on arc furnace.
The system planning required the application of an iterative process to decompose the problem into simpler components: the top-down method.
Another important concept for the architecture setting concerned the modularity, which allows optimizing the independence among the parts the system consists of (modules); in this way insertion, substitution or elimination of a module is possible with less difficulty.

Operating simplicity of process control

The technologist provides for the definition/modification of all working parameters necessary to the system. For that reason he/she will interact in a simple and immediate way with the controller by a Personal Computer.

Connectivity with external supervision systems

This requirement comes from the increasing integration between control and supervision systems.
The control systems are specialized in the specific process management they are addressed to. They are often distinguished in order to obtain the best results in terms of response time and control accuracy, emphasizing the aspects they are implemented for, with respect to others considered as less relevant.
The supervision systems must not meet urgent requirements in terms of response time, as for the control systems. They allow working out some aspects more carefully, such as a more sophisticated man-machine interface (windows, pointing devices) and using management and analysis tools for complex data (databases, spreadsheets, etc.).

The division between the functions nearest to man, delegated to the supervision system, and the process ones, carried out by the control system, will be implemented with the dialogue module definition between the supervisor and the control, named communication driver.

Adaptability to following requirements and new technologies

The use of a software-programmable control system meets the requirements of adaptability; the adaptability of an application to new or modified needs will be realized by setting architecture, based on separated functional modules.

System software architecture

The software project follows a top-down type approach, where a problem is decomposed in simpler components, by following an iterative process. Furthermore, a module structure has been defined to assure a good function location and therefore to simplify the identification of the system anomalies, if any.
The software architecture identification is very important within a project area for its influence on the successive phases; furthermore, it drives into a problem analysis, possibly underlining any gaps in the operating specification phase.
Translation - Polish
Modernizacja polskich stalowni
System sterowania i regulacji cyfrowej z kontrolą (ograniczeniem) harmonicznych

Niniejszy dokument opisuje architekturę systemu sterowania cyfrowego pracą elektrod w piecu łukowym.
System planowania wymagał zastosowania procesu iteracyjnego w celu rozbicia problemu na prostsze elementy składowe: Metoda top-down („od ogółu do szczegółu”).
Inną ważną koncepcją było ustalenie architektury związanej z modułowością, która umożliwiałaby optymalizację niezależności między częściami systemu składającego się z modułów; w ten sposób wstawianie, zastępowanie i eliminowanie modułu jest możliwe bez większych trudności.

Prostota obsługi sterowania procesem

Technolog dostarcza wszystkie definicje i zmiany wszystkich parametrów roboczych potrzebnych do pracy systemu. Z tego powodu technolog będzie działał interakcyjnie w sposób prosty i natychmiastowy przy pomocy sterownika za pośrednictwem komputera osobistego.

Spójność z zewnętrznymi systemami nadzoru

To wymaganie wywodzi się z wzrastającej integracji między systemami sterowania i nadzoru.
Systemy sterowania są wyspecjalizowane w kierowaniu określonymi procesami, do których są skierowane. Są one często podzielone, aby osiągnąć najlepsze rezultaty, jeśli chodzi o czas reakcji i dokładności sterowania, uwydatniając te aspekty, do których są powołane kosztem innych, które są traktowane, jako mniej ważne.
Systemy nadzoru nie mogą spełniać pilnych wymagań, jeśli chodzi o czas reakcji systemów sterowania Te systemy umożliwiają pracę, w niektórych aspektów sterowania, z większą dokładnością, takich jak, wyrafinowany interfejs człowiek-maszyna i narzędzia analityczne do złożonych danych ( bazy danych, arkusze kalkulacyjne, itd.).
Rozdział funkcji, nas te, najbliższe człowiekowi przekazane do systemu nadzoru oraz funkcje technologiczne prowadzone przez system sterowania, będzie wdrożony poprzez zdefiniowanie modułu dialogu pomiędzy personelem nadzoru i systemem sterowania, zwanym stymulatorem łączności (communication driver).

Możliwości przystosowawcze do poszczególnych wymagań i technologii

Zastosowanie systemu sterowania, który można zaprogramować softwarowo, spełnia wymagania dotyczące przystosowalności aplikacji do nowych lub zmieniających się potrzeb, będą realizowane przez ustawienie architektury opartej na oddzielnych modułach funkcjonalnych

Architektura systemu oprogramowania

Projekt oprogramowania przestrzega zasad top-down, gdzie problem jest rozkładany na prostsze elementy w następującym procesie iteracyjnym. Ponadto, struktura modułowa ma zapewnić dobre rozmieszczenie i dlatego ułatwia znajdowanie anomalii systemu.
Określanie architektury oprogramowania jest bardzo ważne w sferze projektowania z uwagi na wpływ na kolejne fazy; ponadto, stanowi siłę napędową analizy problemowej, wykrywając wszystkie luki w fazie specyfikacji roboczej.

Glossaries witek
Experience Years of experience: 47. Registered at ProZ.com: Jun 2005. Became a member: Sep 2005.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Abby Fine Reader, QA distiller, SDL Trados Studio 2007 Suite, SDL Trados Studio 2014, Trados Studio 2009 Pro
Forum posts 11 forum posts
CV/Resume English (DOC)
Professional practices Witold Wiechowski endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.0).
Bio
VERY TECHNICAL POLISH TRANSLATIONS
FOR YOUR NEEDS,
FOR MY PLEASURE AND
FOR… LITTLE BIT MONEY
Technical translation (app. 10 000 pages) for NOT (The Chief Technical Organization) based Translation Agency – (1974-1989) and translation of more than 3000 pages for Polish Navy (2000 till 2008)

The area of expertise and the nature of translations:
Engineering (general), mechanics/mechanical engineering, engineering industrial, energy/power generation, construction of industrial plants (mechanical, electrical and instrument engineering, piping and equipment), science (general), maritime logistics, software user interface (strings) for industrial application

- Manuals for hi tech installations and equipment, including those computer controlled via Industrial Ethernet network,
- Technical documentation
- Technical specifications and technical standards for piping and equipment,
- Expertise, scientific publications.Translation capacity: 1500 -2500 words per day.


A. CERTIFICATES The Graduation Certificate:
Mechanical engineer, Master of Science in Power Engineering, Technical University in Gdansk.

The Certificate in Technical Translation :
The Certificate in Technical Translation no 2997 (English-Polish) issued by NOT (Naczelna Organizacja Techniczna - The Chief Technical Organization), Poland on 21 September, 1974.

B. SOFTWARE CAT tools
SDL Trados 2007 Suite (Build 863), SDL Trados Studio 2014 Professional, QA Distiller 8.5
Other computer software
MS Office 2013, Adobe Acrobat Pro 8.0, Abby Fine Reader Pro 8.0.

C. THE TECHNICAL BACKGROUND REFLECTING THE DECLARED FIELDS OF TRANSLATION:
Six-year period of the work (as the erection supervisor) in multinational teams for Japanese, Kuwaiti and Polish companies in Iran, Iraq, Kuwait and Slovak Republic.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 1404
PRO-level pts: 1392


Top languages (PRO)
English to Polish993
Polish to English399
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering1175
Other129
Science28
Law/Patents24
Bus/Financial20
Pts in 3 more flds >
Top specific fields (PRO)
Engineering (general)378
Mechanics / Mech Engineering225
Construction / Civil Engineering145
Electronics / Elect Eng125
Engineering: Industrial108
Energy / Power Generation80
Other44
Pts in 31 more flds >

See all points earned >
Keywords: English, Polish, technical, translation, engineering, construction, operation, maintenance, commissioning, science, technology, standards, procedures, expertises, logistics, industry, power, generation, equipment, piping, environment, CAD drawings


Profile last updated
Apr 1, 2020More translators and interpreters: English to Polish - Polish to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search