Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- May 13 '19 pol>eng położyć glazurę Ceramic Tiling Installation pro closed ok
- Nov 10 '15 pol>eng regulaminowe obroty wojskowe drill regulations pro closed no
- Nov 2 '15 pol>eng wyższa szkoła gotowania culinary tour de force pro closed no
- Nov 1 '15 pol>eng łączy swoją osobą spans two countries pro open no
- Nov 1 '15 pol>eng wiata turystyczna tourist open gazebo pro closed no
4 Oct 28 '15 pol>eng wypas runa leśnego forest floor (vegetation) grazing pro closed ok
4 Oct 8 '15 pol>eng budynek TS TS building pro closed no
4 Jul 21 '15 pol>eng hałdy powyrobiskowe spoil heap pro closed ok
4 Jul 7 '15 pol>eng koncepcja budowy conceptual design pro closed no
- Jul 7 '15 pol>eng użyteczność przyrodnicza ... as originally intended pro closed ok
4 Jul 7 '15 pol>eng metoda przeciskowa ramming pro closed no
- Jul 19 '14 pol>eng zwód podwyższony catenary conductor (overhead conductor) pro closed ok
4 Jun 28 '14 pol>eng Fabryka wyrobów blaszanych metalware factory pro closed no
- Jun 14 '14 pol>eng siła zginania w trójpunktowym układzie podparcia bending force under three point supporting conditions pro open no
- May 12 '14 pol>eng Niemiecko-polski słownik z zakresu energetyki jądrowej. Reaktory jądrowe German-Polish Dictionary of Nuclear Power Engineering pro just_closed no
4 May 5 '14 pol>eng kominek dolotowy smoke delivery pipe pro closed no
- Feb 20 '14 pol>eng szczytnik pinnacle pro open no
4 Feb 9 '14 pol>eng zabieg wypełniający mikrozmarszczki filling micro wrinkle treatment pro closed ok
- Feb 1 '14 pol>eng realizacja tonażu performance in tonnage produced pro closed no
- Jan 17 '14 pol>eng stopka szewska nail puller pro closed no
4 Dec 30 '13 pol>eng dokonanie rozeznania conducting field research pro closed no
4 Dec 18 '13 pol>eng w pasie o szerokości right-of-way width of pro closed no
4 Nov 27 '13 pol>eng kaletka line of square insets sewn onto the bottom edge of corset pro closed no
4 Nov 24 '13 pol>eng zwieńczenie ołtarza altar finial pro closed no
- Oct 24 '13 pol>eng Zosia-Samosia do-it-yourself girl pro closed no
- Oct 3 '13 pol>eng narożny wykusz corner bay window arrangement / like a corner bay window pro closed no
- Jul 27 '13 pol>eng złapać wilka getting a UTI sitting on a cold surface pro closed no
4 Jul 12 '13 pol>eng technik sekcji zwłok sądowych, anatomopatologicznych i administracyjnych clinical, medico-legal and forensic autopsy technician pro closed ok
- Feb 27 '13 pol>eng Uprawnienia do kierowania ruchem na obszarze prowadzonych prac budowlanych Traffic Control Person (TCP), (Flagger) / Construction Traffic Control Persons pro closed ok
- Feb 22 '13 pol>eng przy rozbudowie construction of factory extension pro closed no
4 Feb 19 '13 pol>eng Egzamin czeladnicze i mistrzowskie journeyman and master craftsman exam pro closed no
- Feb 16 '13 pol>eng nieużytki zielone uncultivated green vegetaton land pro closed no
4 Jan 31 '13 pol>eng TR ISO ISO-TR 15608 pro closed no
- Jan 31 '13 pol>eng pionowa z dołu do góry vertical upwards progression pro closed no
4 Jan 31 '13 pol>eng ścieg welding bead pro closed no
4 Jan 31 '13 pol>eng zwarciowy short-circuit transfer or short-arc pro closed no
4 Jan 29 '13 pol>eng geoplan geoboard pro closed ok
- Jan 22 '13 pol>eng oznaczony geodezyjnie recorded on cadastral record maps pro closed ok
- Nov 26 '12 pol>eng brama pożarowa fire department gate access pro closed ok
- Nov 25 '12 pol>eng przymus cechowy compulsory guild pro closed no
- Nov 25 '12 pol>eng architekt prowadzący chief architect pro closed ok
4 Nov 24 '12 pol>eng brzusiec body pro closed no
- Nov 19 '12 pol>eng sztuka podejrzana suspect animal pro open no
- Nov 11 '12 pol>eng stacjonata vertical pro closed ok
4 Nov 6 '12 pol>eng rajka parking lot / truck stop pro closed ok
4 Nov 1 '12 pol>eng wykonywanie face visage visage makeup pro closed no
- Oct 16 '12 pol>eng bocian boom lift pro closed ok
- Sep 19 '12 pol>eng piętro reglowe lower and middle mountain belt pro closed no
4 Aug 1 '12 pol>eng leże tiller or stock pro closed ok
- Jul 22 '12 pol>eng podstawić mata self-inflicted checkmate pro open no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last