Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Nov 20 '18 ita>ces dotare e far esporre vybavit (svůj personál) identifikační/m průkazkou/em, který musí viditelně nosit pro closed no
4 Nov 20 '18 ita>ces cedente in uso (aktuální) postupitel/cedent pro closed no
4 Jul 14 '18 slk>ita Dohoda o práci / Accordo di lavoro? Contratto di prestazione occasionale / Contratto di lavoro (extra) pro closed ok
- May 14 '18 eng>ces cross-device linkage křížové propojení zařízení pro closed no
4 Jan 15 '18 ita>slk Constatazione in contraddittorio Kontradiktórne konanie / zisťovanie / vyšetrovanie pro closed ok
- Jan 14 '18 eng>ces is it may direct nebo někomu jinému dle jeho pokynů pro closed no
4 Jan 5 '18 ita>slk Atto di sottomissione Listina o prijatí pro closed ok
- Dec 1 '17 eng>ces Responding Party odpovídající strana pro closed ok
- Dec 1 '17 eng>ces Referring Party předkládající strana pro closed ok
- Dec 1 '17 eng>ces Responding Party předkládající strana pro closed ok
4 Aug 19 '17 eng>ces recordation tax registrační poplatek pro closed no
4 Jan 22 '17 ita>slk diffida accertativa upomienka/výzva na dostavenie kvôli vyšetreniu/zisteniu/overeniu pro closed no
- Oct 11 '16 eng>ces material inducement konkrétní stimul pro closed ok
- Aug 18 '16 eng>ces odd days zbývající dny pro closed ok
4 Apr 1 '16 eng>ces National Labor Relations Act Národní zákon o pracovněprávních vztazích pro closed no
- Dec 3 '15 eng>ces professional order profesní sdružení pro closed ok
- Nov 23 '15 eng>ces trial zkušební (podpis) pro closed ok
- Jul 27 '15 eng>ces trade dress ochrana před nekalou soutěží / specifický/charakteristický firemní vzhled pro closed ok
- Jul 27 '15 eng>ces District Court for the Northern District of California obvodní soud pro Severní obvod Kalifornie/Severní kalifornský obvod pro closed ok
- Jul 17 '15 eng>ces addback opětovné zahrnutí / opětovné uplatnění / zpětný zápočet pro closed no
- May 29 '15 eng>ces customer involvement employees XY sro. buying and selling products customers zainteresování zákazníka zaměstnanci firmy XY sro, kupující a prodávající výrobky zákazníků pro closed no
- Mar 10 '15 eng>ces law dispositions nebyla-li zvolena přednostní platnost legislativy jiné země pro just_closed no
- Apr 7 '15 eng>slk instant commencing okamžitý nástup pro closed ok
- Mar 24 '15 eng>ces car lease policy smlouva na pronájem vozidla pro closed ok
- Mar 11 '15 eng>slk Corporate Sourcing Contract podniková obstarávateľská zmluva pro closed ok
- Jan 20 '15 eng>slk manual transport orders manuálne ovládacie príkazy na prepravu/dopravu pro closed no
- Dec 11 '14 eng>ces Notice sender odesílatel zprávy pro closed ok
- Dec 10 '14 eng>ces otherwise neboli pro closed no
- Dec 2 '14 eng>ces as the same may be constituted který/á by mohl/a být časem vytvořen/a pro closed no
Asked | Open questions | Answered  Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search