Member since Oct '05

Working languages:
English to Romanian
Italian to Romanian
Romanian to Italian
Romanian to English
French to Romanian

Availability today:
Available

February 2021
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      

Mihaela Petrican
Medical,Pharmaceutical & IT Translations

Italy
Local time: 07:59 CET (GMT+1)

Native in: Romanian Native in Romanian
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
15 positive reviews
(1 unidentified)

1 rating (5.00 avg. rating)

 Your feedback
This person has served as a ProZ.com moderator
This person has helped to localize ProZ.com into Romanian
This person has won one or more ProZ.com translation contests
This person has translated 21,148 words for Translators without Borders
This person is a top KudoZ point holder in English to Romanian, Italian to Romanian, Romanian to Italian
User message
"Quality is not an act. It is a habit."Aristotle
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, MT post-editing
Expertise
Specializes in:
Medical (general)Medical: Pharmaceuticals
Medical: InstrumentsMedical: Health Care
Biology (-tech,-chem,micro-)Medical: Cardiology
Chemistry; Chem Sci/EngGenetics
Medical: DentistryComputers: Software

Volunteer translations

Volunteer professional humanitarian translation services-

Translators without Borders

Words translated: 21,148
Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 9890, Questions answered: 2956, Questions asked: 43
Project History 8 projects entered

Portfolio Sample translations submitted: 9
English to Romanian: Pharmacokinetics, SmPC
Source text - English
The single-dose pharmacokinetics of XYZ are linear and dose-proportional over a dose range of 100 to 600 mg/day. The mean terminal half-life, t1/2, is approximately 11 hours. With once-daily dosing, steady-state plasma concentrations are achieved within approximately 4-5 days. At steady state, multiple-dose accumulation of XYZ is linear and predictable from the single-dose pharmacokinetic profile.

Absorption and distribution

XYZ is well absorbed, with an absolute oral bioavailability of 80% (20% coefficient of variation [CV]). Peak plasma concentrations (Cmax) are observed between 7.5 hours after oral administration. AUC and peak plasma concentrations of 6,747 nghr/ml (23% CV) and 376 nghr/ml (23% CV), respectively, are predicted with once daily administration of 100 mg.

Administration with food has minimal impact on drug absorption. Following administration with low, medium, and high-fat meals, increases in Cmax of approximately 16% were observed only following a high-fat meal. There was no change in AUC values for any of the meals. The plasma protein binding of desvenlafaxine is low (30%) and is independent of drug concentration. XYZ volume of distribution at steady-state following intravenous administration is 3.4 l/kg, indicating distribution into nonvascular compartments.

Metabolism and elimination

Approximately 45% of XYZ is excreted unchanged in urine. XYZ is primarily metabolised by conjugation to the O-glucuronide, and to a minor extent through oxidative metabolism. Approximately 19% of the administered dose is excreted as the glucuronide metabolite and 5% as the oxidative metabolite (N,O-didesmethylvenlafaxine) in urine. CYP3A4 is the predominant cytochrome P450 isozyme mediating the oxidative metabolism (N demethylation) of XYZ.

In vitro, XYZ does not inhibit CYP1A2, 2A6, 2C8, 2C9, 2C19 and 3A4 isozymes and does not induce CYP3A4 and other isozyme expression. XYZ is not a substrate for, or an inhibitor of, the P-glycoprotein transporter based on in vitro data.
Translation - Romanian
Farmacocinetica XYZ în doză unică este lineară şi proporţională cu doza, pentru un interval de dozaj cuprins între 100 şi 600 mg/zi. Timpul mediu terminal de înjumătăţire plasmatică, t1/2, este de aproximativ 11 ore. În cazul administrării unei doze zilnice unice, concentraţiile plasmatice la echilibru se obţin în aproximativ 4-5 zile. La starea de echilibru, acumularea dozelor multiple de XYZ este lineară şi se poate calcula din profilul farmacocinetic al dozei unice.

Absorbţie şi distribuţie

XYZ este bine absorbită, având o biodisponibilitate orală absolută de 80% (20% coeficient de variaţie [CV]). Concentraţiile plasmatice maxime (Cmax) se observă după 7,5 ore de la administrarea orală. ASC şi concentraţiile plasmatice maxime de 6,747 nghr/ml (23% CV) şi respectiv de 376 nghr/ml (23% CV) sunt calculate după administrarea unei doze zilnice unice de 100 mg.

Administrarea XYZ împreună cu alimentele are un impact minim asupra absorbţiei medicamentului. În urma administrării unor alimente cu conţinut redus, mediu şi crescut de lipide, s-au observat creşteri ale Cmax de aproximativ 16% numai după consumul de alimente cu conţinut lipidic crescut. Nu s-au observat modificări ale valorilor ASC pentru nici un aliment. Legarea XYZ de proteinele plasmatice este scăzută (30%) şi este independentă de concentraţia medicamentului. În urma administrării intravenoase, volumul de distribuţie al XYZ la starea de echilibru este de 3,4 l/kg, indicând distribuţia la nivelul compartimentelor non-vasculare.

Metabolizare şi eliminare

Aproximativ 45% din cantitatea de XYZ se excretă nemodificată în urină. XYZ este metabolizată în primul rând prin conjugare la O-glucuronid şi, în mai mică măsură, prin metabolizare oxidativă. Aproximativ 19% din doza administrată se excretă în urină sub formă de metabolit glucuronid şi
English to Romanian: Clinical trial
Source text - English
You have been asked to participate in a research study of the investigational new drug ABC. You have been diagnosed with breast cancer and – as discussed with your investigator – you will receive chemotherapy to control the growth of your tumour. You will be asked to take a new drug during your chemotherapy.
A common side effect of chemotherapy is a decrease in the number of certain white blood cells, called neutrophils. Neutrophils are produced in the bone marrow. They allow the body to fight infections. Chemotherapy can affect the bone marrow’s ability to produce neutrophils. This decrease of neutrophils is known as neutropenia.
Neutropenia affects more than one in three patients receiving chemotherapy. Patients with neutropenia can develop fever and have an increased risk for infection. Life threatening gastrointestinal and lung infections may occur. Therefore, it is important to avoid neutropenia during chemotherapy.
One of the ways to avoid or shorten the neutropenia phase after chemotherapy is by using drugs that help the bone marrow to produce neutrophils. These drugs are called granulocyte-colony stimulating factors (G-CSF). ABC is such a G-CSF.
Translation - Romanian
Dumneavoastră aţi fost solicitată să participaţi la un studiu de cercetare privind noul medicament experimental ABC. Aţi fost diagnosticată cu cancer mamar şi – aşa cum aţi discutat cu investigatorul dumneavoastră- veţi primi chimioterapie pentru a controla creşterea tumorii dumneavoastră. Vi se va solicita să luaţi un nou medicament pe durata tratamentului dumneavoastră chimioterapic.
O reacţie adversă frecventă a chimioterapiei constă în scăderea numărului anumitor celule albe în sânge (leucocite), denumite neutrofile. Neutrofilele sunt produse în măduva osoasă. Ele permit corpului să lupte împotriva infecţiilor. Chimioterapia poate afecta capacitatea măduvei osoase de a produce neutrofile. Această scădere a numărului neutrofilelor este cunoscută sub numele de neutropenie.
Neutropenia afectează mai mult de unul din trei pacienţi cărora li se administrează chimioterapie. Pacienţii cu neutropenie pot să prezinte febră şi sunt expuşi unui risc crescut de infecţii. Pot apărea infecţii gastrointestinale şi pulmonare care pun viaţa în pericol. În consecinţă, este important să se evite neutropenia în timpul chimioterapiei.
Una din modalităţile de a evita sau de a diminua faza de neutropenie după chimioterapie constă în utilizarea unor medicamente care ajută măduva osoasă să producă neutrofile. Aceste medicamente sunt denumite factori stimulatori ai coloniilor de granulocite (G-CSF). ABC este un asemenea G-CSF.
English to Romanian: Medical devices
Source text - English
The BardPort, SlimPort and X-Port Implanted Ports with open-ended catheters are totally implantable vascular access devices designed to provide repeated access to the vascular system for the delivery of medications, intravenous fluids, parenteral nutrition solutions, and blood products. They are also indicated for the withdrawal of blood samples. Port access is performed by percutaneous needle insertion using a non-coring needle.
The system consists of two primary components: an injection port with a self-sealing silicone septum and a radiopaque silicone or ChronoFlex® polyurethane catheter. All materials are biocompatible and can be used with virtually all injectable solutions.
Translation - Romanian
Sistemele Port implantabile BardPort, SlimPort şi X-port cu catetere deschise la capete sunt dispozitive complet implantabile pentru abord vascular, destinate să asigure accesul repetat la nivelul sistemului vascular pentru administrarea de medicamente, lichide intravenoase, soluţii pentru alimentare parenterală şi produse de sânge. Acestea sunt indicate, de asemenea, pentru prelevarea probelor de sânge. Accesul Port este efectuat prin inserţia transcutanată a unui ac, utilizând un ac nepenetrant.
Sistemul constă din două componente principale: un port injector cu o membrană autoadezivă din silicon şi un cateter radioopac din silicon sau din poliuretan ChronoFlex®. Toate materialele sunt biocompatibile şi pot fi practic utilizate cu orice soluţie injectabilă.
English to Romanian: Surgical instruments
Source text - English
The ABC Arterial Tamper consists of a wire snare with a locking knob on the proximal end. The snare is inside of a flexible tube that has a stopcock on the proximal end and a beveled end distally.

The ABC Arterial Tamper is designed to apply direct pressure on the arteriotomy by traction on the sutures.

If hemostasis is not adequate after attempts to fully advance the knots, use the Arterial Tamper or compression.

INDICATIONS
The ABC Arterial Tamper is indicated for the augmentation of hemostasis by positioning it over the access site and applying local pressure to the artery by securing the placement with the tied sutures.
Translation - Romanian
Dispozitivul de închidere arterială ABC constă dintr-o ansă de sârmă cu un mâner de blocare la extremitatea proximală. Ansa este situată în interiorul unui tub flexibil, care prezintă un ventil de închidere la extremitatea proximală şi o extremitate distală oblică.

Dispozitivul de închidere arterială ABC este conceput pentru a aplica o presiune directă la nivelul arteriotomiei, prin tracţiune asupra suturilor.

Dacă hemostaza nu este adecvată după încercările de strângere completă a nodurilor, utilizaţi dispozitivul de închidere arterială sau comprimarea.

INDICAŢII
Dispozitivul de închidere arterială ABC este indicat pentru amplificarea hemostazei prin poziţionarea acestuia la nivelul locului de acces şi prin aplicarea unei presiuni locale la nivelul arterei, asigurând poziţionarea prin suturi strânse.
This entry won a contest Italian to Romanian: ENTRY_2879
Source text - Italian
Superati i 51 anni, il pensiero scansa la stanchezza e si rifugia nei sogni di 30 anni or sono, tornando al giorno in cui raggiunsi la maggior età. Quel giorno mi dissi che avrei viaggiato in tutti quei luoghi esotici e lontani che mi attiravano con promesse di appagamento di ogni specie.

E di viaggi ne ho fatti, ma raramente quelli che avrei sperato. Solo adesso, entrando nel secondo mezzo secolo della mia vita, accetto che va bene lo stesso non essere andata alle Maldive, non aver preso l’Orient Express, non aver soggiornato al Ritz. Forse farò ancora in tempo e forse non me n’importa neanche più tanto.

I viaggi sono stati altri, spesso faticosi, come il primo lungo cammino che mi aspettava dopo quel fatidico compleanno. Un crudo e buio viaggio verso la maturità, tenendo per mano un padre che chiudeva il suo soggiorno terreno ben troppo presto.

Così, nel mio diario di viaggio, stipo ricordi che non si catturano con la macchina fotografica … le voci dei miei avi siciliani che vibrano tra i ruderi di Selinunte … lo sguardo dei ragazzi di strada di Johannesburg, venuti da noi e restii a tornare nella loro terribile realtà … le lacrime dei veterani dello sbarco a Pachino tornati su quella stessa spiaggia a distanza di 60 anni … la neve che fiocca sul filo spinato di Auschwitz … la paura dei miei compagni di viaggio nella malattia che, avendo portato via mio padre, tornò a chiamare anche me. Ma io feci orecchie da mercante.

Angela Arnone. "Diario di viaggio".
Translation - Romanian
Depăşind pragul celor 51 de ani, gândul dă la o parte oboseala şi se refugiază în visurile de acum 30 de ani, întorcându-se la ziua în care am ajuns la maturitate. În ziua aceea mi-am spus că voi călători în toate acele locuri exotice şi îndepărtate, care mă atrăgeau cu promisiunea de a-mi împlini orice fel de dorinţe.

Şi am tot făcut călătorii, dar rareori de tipul celor pe care le-aş fi sperat. Doar acum, intrând în cea de-a doua jumătate de secol a vieţii mele, accept că se poate şi fără să mă fi dus în Maldive, fără să mă fi urcat în Orient Express sau fără să fi stat la Ritz. Poate că mai am încă timp de toate acestea sau poate că, de fapt, nici nu are prea mare importanţă pentru mine.

Călătoriile au fost altele, deseori obositoare, aşa cum a fost primul drum lung care mă aştepta după acea aniversare fatidică. O călătorie crudă şi întunecată către maturitate, ţinând de mână un tată care îşi termina existenţa terestră mult prea devreme.

Aşa că, în jurnalul meu de călătorie înghesuiesc amintiri care nu pot fi prinse cu aparatul de fotografiat... glasurile strămoşilor mei sicilieni vibrând printre ruinele din Selinunte ... privirea băieţilor de stradă din Johannesburg, veniţi la noi şi greu de convins să se întoarcă la teribila lor realitate ... lacrimile veteranilor debarcării în Pachino, întorşi pe aceeaşi plajă după 60 de ani ... zăpada care fulguieşte pe sârma ghimpată de la Auschwitz ... teama tovarăşilor mei de drum pentru boala care, după ce l-a luat de lângă noi pe tata, se întoarse să mă cheme şi pe mine. Dar eu m-am făcut că nu am auzit.

Angela Arnone, "Jurnal de călătorie".
Italian to Romanian: Leaflets for patients
Source text - Italian
La vitiligine è una malattia della pelle caratterizzata dalla comparsa di macchie bianche di diverse dimensioni, che tendono progressivamente ad allargarsi e confluire tra loro in chiazze sempre più grandi.
Colpisce in uguale misura maschi e femmine (una persona su 100) e si manifesta soprattutto nell’età compresa tra 10 e 30 anni.
È dovuta alla distruzione, probabilmente da parte di anticorpi, dei melanociti (le cellule che hanno il compito di produrre la sostanza scura, chiamata melanina, che colora la pelle). La conseguente mancanza di melanina fa sì che la pelle assuma un colore molto chiaro.
L’andamento della malattia è assai variabile, anche se è abbastanza caratteristica la rapida insorgenza delle macchie, seguita da una lunga fase di relativa stabilità o di lenta progressione. Il ciclo può ripetersi per molte volte ed in rari casi si può arrivare alla completa perdita di melanina.
Le parti maggiormente colpite sono: il viso, il collo e le superfici esposte a traumi, come le mani, i gomiti, le ginocchia, le caviglie e i piedi.
La malattia non provoca, in genere, decolorazione dei peli o dei capelli ed è molto raro che una persona colpita da vitiligine possa riacquistare spontaneamente il colore normale della pelle.
Translation - Romanian
Vitiligo este o boală de piele caracterizată prin apariţia de pete de culoare albă, de diverse dimensiuni, care au tendinţa să se lărgească în mod progresiv şi să se unească între ele în pete din ce în ce mai mari.
Afectează bărbaţii şi femeile în egală măsură (o persoană din 100) şi se manifestă în special la vârste cuprinse între 10 şi 30 ani.
Boala se datorează distrugerii melanocitelor, probabil de către anticorpi (melanocitele sunt celule a căror funcţie constă în producerea unei substanţe de culoare închisă, denumită melanină, care colorează pielea). Lipsa consecutivă a melaninei provoacă o culoare foarte deschisă a pielii.
Evoluţia bolii este foarte variabilă; cu toate acestea, apariţia rapidă a petelor este destul de caracteristică şi este urmată de o fază lungă de stabilitate relativă sau de evoluţie lentă. Ciclul se poate repeta de mai multe ori şi în cazuri rare se poate ajunge la pierderea completă de melanină.
Părţile cele mai afectate sunt: faţa, gâtul şi suprafeţele expuse traumatismelor, cum sunt mâinile, coatele, genunchii, gleznele şi picioarele.
Boala nu provoacă, în general, decolorarea firelor de păr de pe corp sau a părului şi este foarte rar posibil ca o persoană afectată de vitiligo să poată redobândi în mod spontan, culoarea normală a pielii.
This entry won a contest Italian to Romanian: 6th ProZ.com Translation Contest - Entry #3943
Source text - Italian
I miei primi ricordi delle Feste mi riportano ad abitudini molto diverse da quelle di oggi.
…Dunque le Feste. Attese. Vagheggiate. Gioiose.

Cominciavano con le letterine, indirizzate ai genitori, cara mamma e caro papà, sempre le stesse con scarsa fantasia. Piene di buoni propositi: sarò buono, sarò obbediente, vi voglio bene, eccetera. Ne conservo ancora qualcuna insieme alle pagelle della prima e della seconda elementare.

L'apertura ufficiale arrivava la sera del 24 dicembre. Il cenone della vigilia. E il presepe. Anzi presepio. Ci avevano lavorato a lungo, bambini e genitori. Avevano raccolto la vellutina in campagna e nei giardini delle città. I personaggi del presepio venivano conservati da un anno all'altro e così le casette dei contadini, le pecore dei pastori, i tre Re magi, la Madonna col suo manto azzurro e San Giuseppe che non so perché risultava calvo, forse per dargli un sembiante da persona anziana e senza le tentazioni della carne. E il bambino. Il bambino Gesù, un corpicino nudo o appena velato per nascondere il sesso.

…Finita la cena, i bambini recitavano una poesiola o leggevano la letterina. Poi andavano a dormire e venivano svegliati pochi minuti prima della mezzanotte. Si formava un piccolo corteo col bimbo più piccolo in testa che portava il bambino Gesù e lo deponeva nella culla vigilata dalla mucca e dall'asino. La cerimonia finiva lì e si tornava a dormire, ma non era facile riprender sonno anche perché si sapeva che al risveglio avremmo trovato i regali.

I regali del Natale erano tuttavia leggeri. Una bambolina per le femmine, ai maschi un gioco dell'oca o il meccano che allora era in voga, abituava a una manualità molto incoraggiata dai maestri della scuola.

I grandi, genitori e altri parenti e amici, non si scambiavano regali tra loro, non era uso. L'albero di Natale ci era del tutto sconosciuto e lo stesso Babbo Natale - almeno nelle regioni del Centro e del Sud - non esisteva. Qualche vaga eco ce ne arrivava da conoscenti che abitavano a Milano e Torino. Da Roma in giù di papà Natale non si aveva notizia.
Translation - Romanian
Primele mele amintiri despre Sărbători îmi readuc în minte obiceiuri foarte diferite de cele de azi.
...Deci Sărbătorile. Aşteptate. Dorite. Vesele.

Începeau cu scrisorele adresate părinţilor: "Dragă mamă şi dragă tată", mereu aceleaşi şi lipsite de fantezie, dar pline de bune intenţii: am să fiu bun, am să fiu ascultător, vă iubesc etcetera. Încă mai păstrez câteva, împreună cu carnetele de note din clasele întâi şi a doua primară.

Deschiderea oficială avea loc în seara de 24 decembrie. Cina de ajun. Şi scena nativităţii (Presepe). Mai bine zis Presepio. La care munciseră mult timp, copii şi părinţi. Culeseseră arăriel de pe câmpii şi din grădinile oraşului. Personajele din Presepio erau păstrate de la un an la altul, la fel ca şi căsuţele ţăranilor, oile păstorilor, cei trei regi magi, Maica Domnului cu mantaua albastră şi Sfântul Iosif care, nu ştiu de ce, era chel, poate pentru a-l face să arate ca o persoană în vârstă şi imun la tentaţiile cărnii. Şi pruncul. Pruncul Isus, un corpuşor gol sau abia acoperit pentru a ascunde sexul.

...Odată terminată cina, copiii recitau o poezioară sau citeau o scrisorică. Apoi mergeau la culcare şi erau treziţi cu câteva minute înainte de miezul nopţii. Se forma un mic alai în frunte cu copilul cel mai mic, care îl purta pe pruncul Isus şi îl aşeza în leagănul păzit de vacă şi de măgăruş. Ceremonia se termina aici şi ne duceam din nou la culcare, dar nu era uşor să adormi din nou şi pentru că se ştia că la trezire vom găsi cadourile.

Cu toate acestea, cadourile de Crăciun erau puţin importante. O păpuşică pentru fete iar pentru băieţi, jocul gâştii sau Meccano, care era la modă la acea vreme şi ne obişnuia cu o manualitate foarte încurajată de profesori la şcoală.

Cei mari, părinţi şi alte rude sau prieteni, nu îşi dăruiau cadouri unii altora, nu exista acest obicei. Bradul de Crăciun ne era complet necunoscut şi însuşi Moş Crăciun - cel puţin în regiunile din Centru şi din Sud- nu exista. Ajungeau câteva ecouri vagi de la cunoscuţii care locuiau la Milano şi Torino. De la Roma în jos nu se ştia de moş Crăciun.


Romanian to Italian: Leaflets for patients
Source text - Romanian
Lichenul este o boală de cauză necunoscută, care poate interesa orice suprafaţă a pielii şi toate mucoasele. Zonele cele mai frecvent afectate sunt: încheieturile mâinii şi antebraţele, membrele inferioare, regiunea lombară, gura, unghiile şi organele genitale. Este o boală destul de frecventă (pot fi afectate 2 persoane din 100) şi apare mai ales la vârstnici şi la sexul feminin; sexul masculin este mai puţin afectat.
La nivelul pielii, lichenul se prezintă sub forma unor mici papule (protuberanţe dure), roşiatice şi foarte pruriginoase.
Dacă interesează pielea capului provoacă alopecie (căderea părului).
Când afectează mucoasa gurii, lichenul poate avea aspect variabil. Foarte frecvent, afecţiunea se prezintă sub forma unui reticul albicios (asemănător unei pânze de păianjen) care interesează partea internă a obrajilor, de ambele laturi; uneori, acest aspect se asociază cu suprafeţe de culoare roşie iar în cazurile mai grave este frecventă apariţia unor ulceraţii foarte dureroase, în special ca urmare a consumului de alimente sau băuturi iritante sau în cazul unei igiene orale deficitare.
Leziunile pot regresa, uneori spontan, într-un interval de 12- 15 luni, chiar dacă posibilitatea unei recăderi este înaltă (15-50% din cazuri).
Translation - Italian
Il lichen è una malattia, la cui causa è sconosciuta, che può interessare qualsiasi zona della pelle e tutte le mucose. Le sedi più frequentemente colpite sono: i polsi e gli avambracci, gli arti inferiori, la regione lombare, la bocca, le unghie e i genitali. È una malattia abbastanza comune (2 persone su 100 ne possono essere affette) e colpisce maggiormente gli anziani e il sesso femminile piuttosto che quello maschile.
Sulla pelle il lichen si presenta con piccole papule (rilievi duri) rossastre e molto pruriginose.
Se interessa il cuoio capelluto essa provoca alopecia (perdita dei capelli).
L’aspetto che il lichen può assumere, quando invece colpisce la mucosa della bocca, è variabile. Molto frequentemente si presenta come un reticolo biancastro (una specie di ragnatela) che interessa l’interno delle guance da entrambi i lati; talvolta tale aspetto si accompagna ad aree arrossate e nei casi più gravi è frequente la comparsa di ulcere molto dolorose, soprattutto in seguito all’assunzione di cibi o bevande irritanti o nel caso di una scadente igiene orale.
Le lesioni possono regredire, a volte spontaneamente, nell’arco di 12-15 mesi, anche se la possibilità di una ricomparsa è alta (15-50% dei casi).
English to Italian: SmPC
Detailed field: Medical: Pharmaceuticals
Source text - English
General warnings
This radiopharmaceutical may be received, used and administered only by authorised persons in designated clinical settings. Its receipt, storage, use, transfer and disposal are subject to the regulations and/or appropriate licences of the local competent official organisations.
Radiopharmaceuticals should be prepared by the user in a manner which satisfies both radiation safety and pharmaceutical quality requirements. Appropriate aseptic precautions should be taken, complying with the requirements of Good Manufacturing Practice for pharmaceuticals.

Pharmacokinetic properties
After intravenous injection, XYZ is rapidly cleared from the blood by the kidneys. XYZ binds to in a 78-90 % proportion to plasma proteins. In normal renal function 70 % of the administered activity is excreted within 30 min. and more than 95 % within 3 hours. These values are dependent on the pathology of the kidneys and the urogenital system. The mechanism of excretion is predominantly based on tubular secretion. Glomerular filtration accounts for 11 % of total clearance.

Translation - Italian
Avvertenze generali
Questo radiofarmaco deve essere preso in consegna, usato e somministrato solamente da personale autorizzato, in strutture sanitarie abilitate. La presa in consegna, la conservazione, l’uso, il trasporto e lo smaltimento sono soggetti ai regolamenti e/o alle autorizzazioni specifiche delle autorità sanitarie locali.
I prodotti radiofarmaceutici devono essere preparati dall’utilizzatore, secondo modalità che soddisfino sia i requisiti di sicurezza radiologica, sia quelli di qualità farmaceutica. Devono essere adottate idonee misure asettiche che rispondano ai requisiti delle norme di buona fabbricazione per le sostanze farmaceutiche.

Proprietà farmacocinetiche
Dopo l’iniezione per via endovenosa, il XYZ viene eliminato rapidamente dal sangue attraverso i reni. Il XYZ si lega in proporzione del 78-90 % alle proteine plasmatiche. In presenza di una normale funzione renale, il 70 % della dose somministrata viene escreto dopo 30 minuti e più del 95% viene escreto entro 3 ore. Questi valori variano a seconda della patologia renale e del sistema urogenitale. L’escrezione avviene principalmente tramite la secrezione tubulare. La filtrazione glomerulare è responsabile di circa l’11% della clearance totale.


Glossaries Dentistry, General, Med Eng/It, Med ItalRom, Medical (general), MedRom/It, Pharmaceuticals
Translation education Other - <a href="http://www.mastertraduzionespecialistica.it">ICoN Consortium</a>
Experience Years of experience: 16. Registered at ProZ.com: Jul 2005. Became a member: Oct 2005.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credentials English to Italian (IATI, Italia, verified)
Italian to English (IATI, verified)
English to Romanian (University "Ovidius" Constanta, Romania, verified)
Italian to Romanian (University of Rome, IT3, verified)
Romanian to Italian (University of Rome, Italy IT3, verified)


Memberships IATI, Italy, Medical Balkanic Union, ESCMID (European Soc. Clin. Microbiology & Infectious Diseases), SiMeL (Italian Society of Laboratory Medicine), ADI (Italian Association of Diet and Nutrition), ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism)
Teamsmedical & dental translations
Software Across, Adobe Acrobat, Indesign, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, SDL Trados 2007, SDL Trados Studio 2011, SDL Trados Studio 2014, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Wordfast, XTM
CV/Resume CV available upon request
Events and training
Contests won Fourth ProZ.com Translation Contest: Italian to Romanian
5th ProZ.com Translation Contest: Italian to Romanian
6th ProZ.com Translation Contest: Italian to Romanian
Professional practices Mihaela Petrican endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio

Your medical translator of choice

I am a Romanian-native medical doctor (M.D.) currently living and working in Italy. I earned my M.D. degree from "Ovidius" Faculty of Medicine of Constanta, Romania and completed both Laboratory Medicine Residency and Clinical Pharmacology Residency at "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy of Bucharest, Romania.

I am member of the Italian Medical Association of Verona province ("Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri"), board-certified in Clinical Pathology.

Medical & Scientific Activity
• over 6 years as resident and practicing physician in the specialty of Laboratory Medicine, in a university hospital and a private medical center: firsthand experience in immunopathology, clinical microbiology, clinical biochemistry, cytogenetics and hematology;
• over 7 years as tutor, teaching assistant and scientific researcher in Pharmacology at "Ovidius" Faculty of Medicine of Constanta, Romania: research activity in preclinical and clinical trials, pharmacotoxicology and mechanisms of bacterial resistance to antimicrobials; En-RO translations of medical articles, teaching and training materials for medical students; first-author and co-author of articles and scientific papers of pharmacology and microbiology; co-author of 3 Pharmacology books for medical students;
• former part-time Consultant as Laboratory Physician in Emergency Hospitals and private biomedical centers
• currently Consultant Physician in Nutrition and Functional Medicine in private practice • currently Acupuncturist and TCM expert in private practice

Freelance translator:

Since 2005: VAT-registered translator specialized in medical, pharmaceutical and scientific fields.

2013-2014: Postgraduate Degree in Specialized Translations from English into Italian (Master in traduzioni specialistiche inglese>italiano) in Biomedicine and IT & Software Localization, organized by ICoN Consortium in collaboration with the Universities of Pisa, Genoa and Bari (Italy).


The main translation projects I've finalized so far belong to the following fields:

Pharmaceutical translations
• Clinical trials (informed consent, case report forms, research protocols, instructions for investigators)
• SOPs (Standard operating procedures), SmPC (Summary of product characteristics), Labelling, PIL (Patient information leaflets)
• Drug Manufacturing Translations
• GMP certificates
• IVRS (Interactive voice response systems)

General medical translations
• Medical websites
• Documents regarding scientific events (medical conferences, symposia, congresses)
• Articles in medical journals and newsletters
• Education materials for pacients
• Medical reports
• Medical histories
• Medical questionnaires
• Medical Insurance Contracts
• Medical certificates
• Patents for pharmaceutical/chemical products
• Medical IT solutions (Software & Website Localization)

Diagnostics
• Kits for immunoassays
• Rapid diagnostic kits for bacteriology, virology, parasitology
• Image diagnostics (MRI, SPECT, PET, CT)
• Automatic hematology analyzers and laboratory automation systems (LAS)
• Reagents and stainers for clinical laboratory
• Material Safety Data Sheets (MSDS) for laboratory

Medical devices
• Electrocardiographs
• I.V. materials (catheters, infusion kits)
• Biomaterials (vascular and bone grafts)
• User's manuals
• Specification sheets
• Manuals and specifications for defibrillators/patient monitors

Patents: Biotech, Pharmaceutical, Medical devices

Veterinary medicine: SmPC, Labelling for veterinary medicinal products

Dentistry : sheets for diamond burs, light curings, composite restorations, impression devices

Proofreading & Editing of medical translations.

IT & Localization
• Software texts (user interfaces, strings)
• Product information
• Multimedia materials
• Websites
• Read-me files
• Service Level Agreements (SLA)

Human Resources
• Human Resource Forms
• Employment Applications
• Human Resource Policies, Ethics conduct
• Handbooks and manuals
• Training materials
• Safety Documents
• Review Forms
• Newsletters


Other fields: Psychology, Nutrition and Dietetics, Education materials, Cosmetics and lifestyle products, Biochemistry, Physics (Optic fibers), Market Research.

Background
• Medical doctor (M.D.)
• Specialization in Laboratory medicine (Microbiology, Laboratory Immunology, Laboratory Hematology, Clinical Biochemistry)
• Master of Science in Nutrition and Dietetics (Sapienza University, Rome, Italy)
• Specialization in Clinical Pharmacology
PNEI (Psychoneuroendocrinoimmunology) Expert
• Expert in Anti-aging Medicine and Nutrigenomics

Credentials
English-Romanian-English certificate (University of Constanta, Romania)
Italian-Romanian-Italian certificate (University of Rome, IT3, Italy)
Brainbench Certificate on Medical Terminology (Master Level) - 2008

Published translation
Medical book (ISDN): "General Pharmacology" - courses for medical students, Ed. Ex Ponto Constanta, Romania, 1994 (Romanian into English)

Working languages: 

Mother-tongue: Romanian

Language of habitual use: Italian

English - Proficient user
French - Very good knowledge in the medical field

My LinkedIn profile The information regarding my rates is available upon request. 112525_r54945bcba659e.png

free counters

This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 9984
PRO-level pts: 9890


Top languages (PRO)
English to Romanian4252
Italian to English1814
Romanian to English1446
English to Italian895
Romanian to Italian794
Pts in 6 more pairs >
Top general fields (PRO)
Medical7843
Other702
Science439
Law/Patents352
Tech/Engineering332
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Medical (general)4902
Medical: Pharmaceuticals1068
Medical: Instruments881
Medical: Health Care647
Medical: Cardiology404
Chemistry; Chem Sci/Eng263
Medical: Dentistry217
Pts in 59 more flds >

See all points earned >
Keywords: Romanian medical translator, medical translator, Medical doctor, MD, Romanian medical translations, Romanian medical proofreader, Romanian medical editor, Romanian pharmaceutical translator, English Romanian translator, Italian Romanian translator, Romanian Italian translator, medicine, medical articles, medical documents, medical review articles, scientific review articles, scientific articles, medical website pages, medical website, website localisation, SDL Trados, biotech patents translator, medical instruments, medical devices, pharmacology, pharmaceuticals, pharmacology translations, informed consent, clinical trials, clinical trial translations, clinical protocols, clinical protocol translations, medical surveys, medical records, medical research, medical products, diagnostic equipments, medical equipment manual, medical equipment translation, medical equipment translations, medical equipment translator, chemical translations, material safety data sheets, safety data sheets, MSDS, SDS, patient information sheet, informed consent form, informed consent translations, medical questionnaires, medical questionnaire translation, medication package inserts, drug package insert translation, SPC, SPCs, SPC translation, summary of product characteristics, summary of product characteristics translation, PIL, PILs, patient information leaflet, patient information leaflet translation, new drug PowerPoint presentation, medical training documents, microbiology, cardiology, bacteriology, parasitology, virology, haematology, haemodialysis, immunology, human biology, biochemistry, biomedical sciences, nutrition, diet, dietary products, biomedical translator, veterinary medicine, medical software, diagnostic imaging devices, magnetic resonance devices, vital signs monitors, spirometers, intensive care equipment, orthopaedic devices, surgical instruments, diagnostic software, diagnostic imaging software, genetics, culture media, reagents, immunochemistry, immunochemical analysis, immunoassay systems, immunoassay devices, immunoassay equipment, laboratory management software, biomedical analysis software, flow cytometers, GCP guidelines, MEdDRA, EMEA, medical healthcare, medical nutrition therapy, traduttore medico, traduzioni Inglese-Rumeno, traduttore Italiano-Rumeno, traduttore Rumeno-Italiano, medicina, farmaceutica, traduzioni medico-farmaceutiche, articoli medicali, apparecchiature medicali, apparecchiature elettromedicali, dispositivi medici, software medico, modulo di consenso informato, foglio informativo paziente, trial clinici, studi clinici, ricerca medica, foglio illustrativo farmaceutico, foglio illustrativo farmaco, fogli illustrativi farmaci, riassunto delle caratteristiche del prodotto farmaceutico, traduzioni farmaceutiche, schede di dati di sicurezza, microbiologia, cardiologia, batteriologia, virologia, parassitologia, ematologia, emodialisi, immunologia, biologia, biochimica, scienze biomedicali, nutrizione, dietologia, prodotti dietetici, medicina veterinaria, software medicali, linee guida GCP, MEdDRA, EMEA, EDMA, assistenza medica, traduttore di brevetti di biotecnologie farmaceutiche, médecine, pharmacologie, dispositifs médicaux, produits biomédicaux, traduction médical, traductions médicaux, traducteur médical, études médicaux, article médical, articles médicaux, revue médicale, revues médicales, questionnaires médicaux, formulaires de consentement éclairé, notice d'information au patient, pages Web médicales, résumé des caractéristiques du médicament, résumés des caractéristiques des médicaments, présentation d'un nouveau médicament, présentations de nouveaux médicaments, produits de contraste, fiches de données de sécurité, traducător medical, traduceri medicale engleză-română, traduceri medicale italiană-română, traduceri medicale română-italiană, traduceri medico-farmaceutice, medicină, farmacie, documente medicale, articole medicale, articole medicale științifice, articole științifice, pagine web medicale, website medical, instrumente medicale, dispozitive medicale, farmacologie, produse farmaceutice, traduceri farmaceutice, consimțământ informat, studii clinice, traduceri studii clinice, traducere studiu clinic, protocol clinic, traduceri protocol clinic, cercetare medicală, produse medicale, traduceri produse medicale, echipamente diagnostice, manuale echipamente diagnostice medicale, fișă tehnică de siguranță, traduceri fișe tehnice de siguranță, prospect pentru pacient, formular cu informații pentru pacient, formular de consimțământ informat, traduceri formular de consimțământ informat, chestionare medicale, traduceri chestionare medicale, rezumatul caracteristicilor produsului, RCP, prezentări de medicamente în PowerPoint, software medical, dispozitiv de diagnostic imagistic, dispozitive de rezonanță magnetică, monitoare semne vitale, spirometre, echipamente de terapie intensivă, dispozitive pentru ortopedie, instrumente chirurgicale, software diagnostic medical, software imagistică medicală, genetică, biologie moleculară, medii de cultură, reactivi diagnostici, analiză imunochimică, dispozitive de imunotestare, software pentru aparatură de laborator, software analize biomedicale, citometrie în flux, cardiologie, microbiologie, bacteriologie, virusologie, parazitologie, hematologie, hemodializă, imunologie, biologie, biochimie, ştiinţe biomedicale, nutriţie, dietologie, produse dietetice, medicină veterinară, software medical, reglementări GCP, MEdDRA, EMEA, EDMA, asistenţă medicală, traducător de brevete de biotehnologie farmaceutică, tratamente medicale dietetice
Profile last updated
Jan 5


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search