Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Dec 8 '19 pol>eng fabryczna instalacja gazowa OEM autogas system/OEM LPG system pro closed ok
- Nov 29 '19 pol>eng oś łamana swing axle pro closed ok
4 Nov 27 '19 pol>eng Abonent domeny Domain subscriber/holder/owner pro closed no
- Oct 7 '19 pol>eng Wdrożenie w systemy informatyczne wykorzystywane przez firmę Orientation to company's IT systems pro open no
- Nov 23 '19 pol>eng budżet się nie domyka/ nie spina budget does not balance/add up pro closed ok
4 Nov 22 '19 pol>eng oligofazja w Zespole Downa oligolalia/oligologia/oligophasia in Down's Syndrome pro closed no
- Nov 21 '19 pol>eng korpo gadka corporatese/corporate babblespeak pro closed ok
- Nov 20 '19 pol>eng grać na siebie to be a ball hog pro open no
- Nov 15 '19 pol>eng rozbudowa o kolejne hale produkcyjne Expanding the plant to include new... pro closed ok
4 Nov 6 '19 pol>eng instalacja cieplna heating system pro closed no
- Nov 5 '19 pol>eng realizacje projects completed/completed projects pro closed ok
Asked | Open questions | Answered