Working languages:
English to Romanian
Romanian to English

alina_p
Words retain meaning, text goes platinum

Bucuresti
Local time: 14:01 EEST (GMT+3)

Native in: Romanian Native in Romanian
  Display standardized information
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
AccountingBusiness/Commerce (general)
Computers (general)Economics
Law: Contract(s)

Rates
English to Romanian - Standard rate: 0.05 EUR per word / 18 EUR per hour
Romanian to English - Standard rate: 0.05 EUR per word / 22 EUR per hour
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 133, Questions answered: 54, Questions asked: 17
Portfolio Sample translations submitted: 1
Romanian to English: Profile de aluminiu - pereti copertina
Source text - Romanian
Alegerea profilelor

Profilele (de aluminiu) izolate termic sunt alcătuite din o parte exterioară şi o parte interioară care sunt unite cu o punte izolatoare din material plastic de calitate înaltă (de exemplu: fibră de sticlă din poliamidă durificată) cu lungimea de min 27 mm. Profilele trebuie să suporte încărcarile în mod sigur. Între partea internă şi cea externă, forţele tăietoare apărute trebuie să se transmită în siguranţă prin cuplare (fără glisări între partea de profil internă şi cea externă ). La faţade şi luminatoare, părţile exterioare şi interioare ale profilelor sunt prinse solid una de cealaltă. Momentele de inerţie oferite de producătorul de profile trebuie avute în vedere la alegerea profilelor.
Profilele izolate termic trebuie să fie clasificate conform prescripţiilor în grupe de materiale conform DIN 4108.
Pentru legăturile cu clădirea trebuie prevăzute sisteme de profile cu cleme şi cordoane de izolare. Principiul izolării termice este prevăzut pentru întreaga construcţie.

Drenajul apei + Eliberarea presiunilor (de vapori)

Aerisirea, respectiv drenajul falţurilor şi al camerelor anterioare ale profilelor trebuie realizat aşa încât umezeala să fie dirijată către exterior. Drenarea camerei anterioare este făcută în totalitate. Eliminarea presiunilor din falţurile de geam trebuie făcută conform prevederilor producătorilor de geam izolat.

Pervaz exterior

Dacă nu sunt alte prevederi, pervazurile folosite sunt din aliaje asemănătoare profilelor de rame şi sunt înclinate cu 8. Pervazul se va prinde prin înşurubare de profilul de bază. Împotriva ridicării şi a fluturării, pervazurile se asigură cu eclise inoxidabile. Capetele şi falţurile de dilatare sunt prevăzute cu căptuşeli potrivite. Acestea formează un sistem cu pervazul.

Cerinţe statice

Construcţia trebuie să respecte cerinţele statice. Dimensiunile şi grosimile materialelor sunt, atât timp cât nu sunt prevăzute iniţial, alese de către ofertant încât să corespundă solicitărilor. Încărcările efective trebuie preluate în siguranţă de către clădire. Pentru încărcările date de vant,respectiv de zapada,miscarile in caz de seism se vor respecta normativele STAS 10101/20-90,STAS 10101/21-92, respectiv normativul P100-92. Săgeata celui mai lung cant de sticlă nu trebuie să depăşească L/300 dar maxim 8 mm.
Translation - English
Choosing the profiles

Thermal break (aluminum) profiles are made of an exterior part and an interior part, united through an insulating thermal bridge made of high quality plastic material (such as fiberglass reinforced polyamide) at least 27 mm long. The profiles must confidently sustain the loads. Between the internal and the external part, the shearing forces must be safely transmitted through coupling (without any sliding prom the internal part of the profile to the external one). For facades and skylights, the exterior and interior parts of the profiles are solidly clamped to one another. The moments of inertia offered by the profile producer must be taken into account when choosing the profiles.
The thermal break profiles must be classified according to the specifications in groups of materials according to DIN 4108. For bindings to the building, profile systems with clamps and insulation cords are needed.
The whole construction work must follow the principle of thermal insulation.

Water drainage and (vapor) pressure release

Aeration and drainage of the rabbets and anterior chambers of the profiles must be performed so that humidity will be directed towards the exterior. Drainage of the anterior chamber must be total. Releasing the pressure from the glass rabbets must be done in accordance to the specifications of the insulated glass unit producers.

Exterior sills

Unless provided for otherwise, the sills used are made of alloys similar to the frame profiles, tilted at an 8 angle. The sill is clamped by screwing up to the base profile. To prevent raising and waving, the windowsills are ensured with stainless straps. The flaps and expansion folds must have suitable lining. These form a system, together with the windowsill.

Static requirements

The construction must abide to the static requirements. The dimensions and thickness of materials are, as long not predetermined, chosen by the bidder so that they meet the requirements. The actual burdens must be safely taken over by the building. For the burdens given by wind and snow respectively, by movements generated by earthquakes, regulations STAS 10101/20-90,STAS 10101/21-92 and P100-92 respectively must be observed.
The deflection of the longest glass edge must be under L/300 with a maximum of 8 mm.

Glossaries TV
Translation education Other
Experience Years of experience: 4. Registered at ProZ.com: Aug 2005.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Romanian (Romanian Ministry of Justice)
Romanian to English (Romanian Ministry of Justice)
Memberships N/A
Software Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Corel Draw, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Fireworks, Microsoft Project, Powerpoint, QuarkXPress, Wordfast
Bio
Fields of experience in translating and proofreading:

- business (financial statements, cost accounting, market researches, financial analyses, public procurement documents, articles)
- banking (statements of account, letters of warranty, contracts, leasing documentation)
- legal (legislation, all types of contracts, court decisions etc.)
- computers and IT (general, hardware, software, user manuals, website translations, Internet, e-commerce)
- technical (user manuals, presentations, tender books, documentations for auctions, technical descriptions).

I am a sworn translator, and the General Manager of Neoscript Ltd., a young translation company specialized in business and legal, computers and IT as well as technical translations.

Having an extensive experience in these fields, I have worked as an inhouse-translator and later-on freelancer, clients including major braodcasting companies, beneficiaries of PHARE-sponsored projects, home-appliances producers, breakfast cereals producers and various publishing houses.

I can translate any computer format (PageMaker, InDesign, QuarkXPress, Corel, .hlp, .asp, .html etc.). The final documents will retain the original design and formatting. Upon request, I can provide advanced DTP for the translated documents.

Background Education: BA in Business Administration from the Academy of Economic Studies in Bucharest, Economic Studies in Foreign Languages College;
BA in Political Science/Sociology form the National School of Political Science and Public Administration in Bucharest, Political Science College.

This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 137
PRO-level pts: 133


Top languages (PRO)
Romanian to English83
English to Romanian50
Top general fields (PRO)
Bus/Financial43
Law/Patents32
Other30
Tech/Engineering24
Art/Literary4
Top specific fields (PRO)
Law (general)24
Finance (general)20
Accounting16
Agriculture14
Construction / Civil Engineering12
Law: Contract(s)8
Engineering (general)8
Pts in 7 more flds >

See all points earned >


Profile last updated
Nov 19, 2013More translators and interpreters: English to Romanian - Romanian to English   More language pairs