Member since Sep '06

Working languages:
English to Slovak
Slovak to English
Czech to Slovak
Czech to English

Availability today:
Mostly available

March 2021
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Igor Liba
english to slovak

Kosice, Kosicky kraj, Slovakia
Local time: 11:05 CET (GMT+1)

Native in: Slovak Native in Slovak
 • PayPal accepted
 • Send message through ProZ.comICQ IM MSN IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
37 positive reviews
1 rating (5.00 avg. rating)
This person is a top KudoZ point holder in Slovak to English, English to Slovak
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Transcreation
Expertise
Specializes in:
Transport / Transportation / ShippingAutomotive / Cars & Trucks
Medical (general)Telecom(munications)
ManufacturingMechanics / Mech Engineering
Marketing / Market ResearchEngineering (general)
Electronics / Elect EngComputers: Software

Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 2245, Questions answered: 1228, Questions asked: 8
Blue Board entries made by this user  49 entries

Payment methods accepted Wire transfer, Money order, PayPal, Skrill | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 2
English to Slovak: Fan / Pulleys
Source text - English
3-3-2 Pulleys.
The speed of the helix is varied through change pulleys which can be substituted by the motor pulley or the helix pulley. For this operation, these steps shall be followed:
1. Disconnect the motor from the power supply.
2. Unscrew and remove “E“ protection cover.
3. Loose the locknut “F” in the flywheel “G” with a special key “H” supplied by xxx. Turn the flywheel in order to loose belt” I” and remove it from the pulleys.
4. Remove the nut and the washer “J” from the pulley that needs to be replaced and the axe shall be extracted by pulling out the belt.
5. Place the new pulley, the washer and nut.
6. Place the flat belt and tighten it with the flywheel. The mounting tension of the belt shall be of 1,2%. The locknut shall be tightened in order to block the flywheel.
7. Replace the protection cover and check the motor amperage, to control that it is not working overcharged.
Translation - Slovak
3-3-2 Remenice.
Rýchlosť špirály sa zmení pri výmene remeníc, ktoré je možné vymeniť za motorovú remenicu alebo za remenicu špirály. Túto činnosť vykonajte podľa nasledujúcich krokov:
1. Motor odpojte od prívodu elektrickej energie.
2. Odskrutkujte a snímte ochranný kryt „E“.
3. Uvoľnite poistnú maticu „E“ vo vnútri zotrvačníka „G“ a použite pritom špeciálny kľúč „H“ dodávaný spoločnosťou xxx. Otáčajte zotrvačníkom, aby ste uvoľnili remeň „I“ a ten snímte z remeníc.
4. Odskrutkujte maticu a podložku „J“ z remenice, ktorú chcete vymeniť a os vytiahnite ťahaním za remeň.
5. Nasaďte novú remenicu, podložku a maticu.
6. Nasaďte plochý remeň a utiahnite pomocou zotrvačníka. Montážne napnutie remeňa by malo byť 1,2 %. Poistnú maticu utiahnite s cieľom zaistiť zotrvačník.
7.Nasaďte ochranný kryt a skontrolujte hodnotu prívodného prúdu do motora, aby nedochádzalo k jeho preťažovaniu.
English to Slovak: marketing
Source text - English
XY’s New Photon 3-D Laser Scanner; Enhances Performance, Image Clarity

LAKE MARY, FL., March 3, 2008 – XY Technologies, Inc. (NASDAQ: XY) the world leader in portable computer-aided measurement hardware and software, announced the launch of its new family of 3-D Laser Scanners called Photon 80 and Photon 20. The new Photons, which replace the Company’s Laser Scanner LS 880, 840 and 420, offer greater clarity, accuracy and portability.

“The Photon is XY’s sixth new product release in seven months,” XY President and CEO Jay Freeland said. “It represents not only our commitment to this product line and the diverse markets it benefits, but also our dedication to developing innovative 3-D laser scanner technology faster than any other company in the world.”

The XY Photon Laser Scanner is a portable, computerized measurement device that scans, digitally recreates and records all of an object or area’s dimensions, creating what looks like a “photograph” on the computer screen – but in 3-D. The captured data can be used to create a digital model for reverse-engineering, quality assurance, inspection, CAD-to-part comparison, factory planning, investigation, and automatic object recognition in modelling.

Among the new accessories is a high-definition color bracket, as well as a handle for safe and simple portability. When combined with the super-compact Power Base Battery, the Photon offers more than six hours of uninterrupted scanning performance.

“Customers who field tested our new Laser Scanner are excited,” said Dr. Bernd-Dietmar Becker, XY’s Director of Laser Scanner Marketing and Product Management. “The Photon is a breakthrough and offers huge opportunities for markets that require very high fidelity 3-D image capture. This embodies XY’s reputation as the leading provider of high-quality measurement and imaging devices.”

The Photon will be beneficial in various industries, including Cultural Preservation, Architecture, Process, Piping and Power Industries, Aerospace, Automotive and Shipbuilding, Automated Quality Assurance Systems, Foundries, Forensic, Tunnel and Mining, as well as Toy Reproduction.

Translation - Slovak
Nový laserový 3-D skener Photon od spoločnosti XY; zlepšuje výkonnosť a jas obrazu

LAKE MARY, FL., 3. marca 2008 – Spoločnosť XY Technologies, Inc. (NASDAQ: XY), svetový líder v oblasti prenosných počítačových meracích hardvérových zariadení a softvéru oznámila uvedenie svojej novej série laserových 3-D skenovacích zariadení s označením Photon 80 a Photon 20. Nové skenovacie zariadenia s označením Photon, ktoré nahradia laserové skenovacie zariadenia vyrábané spoločnosťou pod označením LS 880, 840 a 420 ponúkajú väčší jas, presnosť a prenosnosť.

„Photon je šiestym novým radom výrobkov spoločnosti XY uvedeným na trh v priebehu siedmich mesiacov,“ pojedal Jay Freeland, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti. „Reprezentuje nielen náš záväzok vo vzťahu k tejto výrobnej línii a rôznym oblastiam trhov, v rámci ktorých nachádza svoje uplatnenie, ale predstavuje aj naše odhodlanie pre rozvoj inovatívnej technológie laserového 3-D skenovacieho zariadenia, ktorá je rýchlejšia, ako sú technológie ktorejkoľvek inej spoločnosti na svete.“

Laserové skenovacie zariadenie radu Photon od spoločnosti XY je prenosné meracie zariadenie využívajúce počítač, ktoré skenuje, digitálne opätovne vytvára a zaznamenáva všetky rozmery predmetu alebo plochy, pričom na počítačovej obrazovke vytvára niečo, čo je podobné „fotografii“, avšak vo formáte 3-D. Zaznamenané údaje sa môžu používať na vytváranie digitálneho modelu určeného pre potrebu vykonania reverzného inžinierstva, zabezpečenia kvality, kontroly, porovnania návrhu zrealizovaného vo formáte CAD s vyrobenou súčiastkou, pre potreby výrobného projektovania, činností prieskumu a na automatické rozpoznávanie objektov v rámci modelovania.

K novému príslušenstvu patrí konzola so schopnosťou vysokého rozlišovania farieb, ako aj rukoväť pre bezpečné a jednoduché prenášanie. Zariadenie Photon, v spojení so super kompaktnou batériou zabudovanou v základni zariadenia ponúka viac ako šesť hodín nepretržitého skenovania.

„Zákazníci, ktorí si prakticky vyskúšali nové laserové skenovacie zariadenie sú nadšení,“ povedal pán Bernd-Dietmar Becker, riaditeľ pre marketing laserových skenovacích zariadení a produktového manažmentu spoločnosti XY. „Zariadenie Photon predstavuje prielom a ponúka veľké množstvo možností pre trhy, ktoré požadujú snímanie 3-D obrazu s veľmi vysokou presnosťou. V tom spočíva reputácia spoločnosti XY, ako vedúceho dodávateľa vysokokvalitných meracích a zobrazovacích zariadení.“

Zariadenie Photon bude prínosom pre rôzne priemyselné oblasti vrátane ochrany a konzervovania kultúrnych pamiatok, architektúry, spracovateľského, potrubného a energetického priemyslu, leteckého, automobilového a lodiarskeho priemyslu, oblasti systémov automatizovaného zabezpečenia kvality, zlievarenstva, súdnictva a znalectva, realizácie tunelov a banského priemyslu, ako aj v oblasti opätovného vytvárania kópií hračiek.


Experience Years of experience: 26. Registered at ProZ.com: Aug 2005. Became a member: Sep 2006.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credentials English to Slovak (State Language School in Kosice, Slovakia, verified)
Slovak to English (State Language School in Kosice, Slovakia, verified)
Memberships N/A
TeamsNIGHT OWLS
Software Adobe Acrobat, Crowdin, Lingotek, MateCat, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, SDL STUDIO, Passolo, Plunet BusinessManager, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Smartling, Wordbee, XTM, XTRF Translation Management System
Website http://www.proz.com/pro/115735
Professional practices Igor Liba endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Professional objectives
 • Meet new translation company clients
 • Meet new end/direct clients
 • Work for non-profits or pro-bono clients
 • Screen new clients (risk management)
 • Network with other language professionals
 • Find trusted individuals to outsource work to
 • Build or grow a translation team
 • Get help with terminology and resources
 • Learn more about translation / improve my skills
 • Learn more about interpreting / improve my skills
 • Get help on technical issues / improve my technical skills
 • Learn more about additional services I can provide my clients
 • Learn more about the business side of freelancing
 • Find a mentor
 • Stay up to date on what is happening in the language industry
 • Help or teach others with what I have learned over the years
 • Transition from freelancer to agency owner
 • Transition from freelancer to another profession
 • Buy or learn new work-related software
 • Improve my productivity
Bio

Hello, I’m Igor. I am translator with more than 24 years experience in translation industry.

I provide English to Slovak and Czech to Slovak translations of:

#documents

#product manuals – household appliance, electronics, hardware etc.

#technical documents

#company catalogues and presentations

#training materials

#technical proposals

#software localization

#user Interface, on-line help, web pages

#marketing and promotion materials

#brand name evaluations etc.


Fields of expertise: multimedia, web localization, e-commerce, travel, hospitality, leisure, marketing, automotive, technologz, hardware, software etc

This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 2306
PRO-level pts: 2245


Top languages (PRO)
English to Slovak1542
Slovak to English377
Czech to English322
English to Czech4
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering1132
Other313
Law/Patents266
Bus/Financial248
Social Sciences66
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Construction / Civil Engineering184
Law (general)178
Mechanics / Mech Engineering165
Engineering (general)123
Materials (Plastics, Ceramics, etc.)88
Electronics / Elect Eng87
Medical (general)76
Pts in 75 more flds >

See all points earned >
Keywords: technical translations slovak, automotive translations slovak, hardware translations slovak, household appliances manuals slovak, electronics slovak translations, slovakian translations, slovak translations, translations to slovak, kosice translator, msds translations to slovak, msds translations, slovak translations, slovak translator, slovak localization, brand evaluation slovak, transcreations slovak, food translations slovak, software localisation slovak, app localisations slovak, mobile apllications slovak, market research slovak, market research slovak translations, food tranaslations slovak, material safety data sheets translations slovak, translate slovak, mtpe slovak, post editing slovak, eu translations slovak,
Profile last updated
Nov 2, 2020More translators and interpreters: Slovak to English - Slovak to English - Czech to Slovak   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search