Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 8 '06 eng>dut extension verlenging pro closed ok
- May 31 '06 eng>dut timecourse tijdsverloop pro closed no
4 May 15 '06 eng>dut labelled indications geregistreerde indicaties pro closed ok
4 May 10 '06 eng>dut manage onder controle houden pro closed ok
- Apr 5 '06 eng>dut ECG Radio Translucent Electrodes electrodes die ECG straling doorlaten pro closed ok
4 Apr 4 '06 eng>dut interval history beschrijving van tussentijdse gebeurtenissen pro closed ok
- Apr 4 '06 eng>dut proinflammatory kan onsteking bevorderen pro closed ok
4 Apr 4 '06 eng>dut treatment-emergent ten gevolge van de behandeling pro closed ok
4 Apr 4 '06 eng>dut outcomes resultaten pro closed ok
1 Mar 15 '06 eng>dut Syringe bag zakje voor een injectiespuit pro closed ok
- Mar 7 '06 dut>eng Onderdeel arts Unit physician pro closed no
4 Feb 28 '06 dut>eng Uretersplits ureter splits pro closed ok
4 Feb 18 '06 eng>dut signature and seal of the assessor's office handtekening en stempel van het bureau van de schade-expert pro closed ok
3 Feb 18 '06 eng>dut lipid panel lipiden profiel pro closed ok
- Feb 1 '06 eng>dut YSPSL (rPSGL-Ig, recombinant P-selectin ligand glycoprotein immunoglubulin) YSPSL (rPSGL-Ig, recombinant P-selectin ligand glycoprotein immunoglubulin) pro closed ok
- Jan 25 '06 heb>eng מכתב פטירה Declaration of death pro closed ok
- Jan 20 '06 eng>dut muscular way spier weg pro closed ok
4 Jan 18 '06 eng>dut hazardous combustion products: unknown gevaarlijke verbrandingsproducten: niet bekend pro closed ok
4 Jan 16 '06 eng>dut aqueous control waterhoudend controlle monster pro closed ok
4 Jan 16 '06 eng>dut Designated Substance geregistreerde stof pro closed ok
- Jan 15 '06 heb>eng צילום בטן ריק empty stomach image/X-ray pro closed ok
- Jan 5 '06 dut>eng Interne geneeskunde en consultatiebureau Internal medicine and consultation office easy closed no
- Jan 5 '06 heb>eng טונוס שמור complete tonus pro closed ok
4 Jan 4 '06 eng>dut designee aangewezen persoon pro closed ok
- Jan 2 '06 heb>eng מופע פיזיקלי physical appearance pro closed ok
- Dec 30 '05 heb>eng ניצולת yield pro closed ok
- Dec 27 '05 eng>dut anti-platelet plaatjes destructie voorkomend pro closed ok
2 Dec 22 '05 eng>dut Patient’s Global Assessment Rank de globale beoordeling en gradatie door de patient pro closed ok
- Dec 22 '05 eng>dut interval rankings classificatie volgens aangegeven keuzemogelijkheid pro closed ok
4 Dec 20 '05 eng>dut This disclaimer shall be effective to the extent allowed by law de aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing binnen de beperkingen van de wet pro closed ok
1 Dec 19 '05 eng>dut Regulated prescription drug gereguleerd medicijn op voorschrift pro closed ok
- Dec 13 '05 eng>dut prescription cold medicine anti-verkoudheid medicijn op dokters voorschrift easy closed ok
4 Dec 13 '05 dut>eng productieketel production tank pro closed ok
4 Dec 12 '05 dut>eng Periodiek (begeleidings) onderzoek periodical (follow-up) health check pro closed no
4 Dec 8 '05 eng>dut fluids fluïda pro closed ok
- Dec 6 '05 dut>eng condensalcohol condensed alcohol pro closed ok
4 Dec 1 '05 eng>dut a biologic een biologisch geneesmiddel pro closed ok
- Dec 1 '05 eng>dut Complaints Resolution een oplossing vinden voor klachten pro closed ok
4 Nov 30 '05 dut>eng intrekking retraction pro closed ok
4 Nov 25 '05 eng>dut x% Mannito Injection x% mannitol injectie pro closed no
- Nov 17 '05 eng>dut servicing dientsverlening pro closed ok
4 Nov 15 '05 eng>dut boric acid - boronic acid boronic acid = boronisch zuur pro closed ok
4 Nov 1 '05 eng>dut hormone communication systems hormone communication systems pro closed ok
4 Nov 1 '05 dut>eng bindweefselskelet connective tissue skeleton pro closed ok
4 Oct 29 '05 dut>eng Bedrijfsgezondheidszorg Occupational Health Care easy closed ok
3 Oct 15 '05 dut>eng patiëntgebonden involving patients pro closed ok
Asked | Open questions | Answered