Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jan 14 eng>bul baking бейкинг pro open no
4 Dec 13 '19 eng>bul autogenic training автогенен тренинг pro closed no
4 Dec 10 '19 eng>bul a real junkie истински наркоман pro closed ok
4 Feb 2 '19 rus>bul способ укладки начин на подреждане pro closed ok
- Mar 7 '18 bul>eng Фо foramen ovale pro just_closed no
4 Feb 22 '18 rus>bul борона-лущильник дискови брани-лющилници pro closed no
- Nov 2 '17 bul>eng ДКВ DCS pro closed ok
4 Oct 28 '17 bul>eng Р-р размер pro closed no
4 Oct 3 '17 rus>bul потолочная чашка люстры таванна чашка на полилея pro closed no
- Feb 28 '17 bul>eng Разпореждане Injunction pro closed no
- Feb 28 '16 eng>bul tender of defense предлагане на ... pro closed ok
- Feb 28 '16 eng>bul signatures музикална шапка (на предаване) pro open no
- Feb 28 '16 eng>bul pizza кутия за пици (pizza box) pro open no
4 Nov 22 '15 eng>bul enclosure корпус, кожух pro closed ok
- Apr 21 '15 eng>bul pour point °C температура на втечняване °c pro closed ok
4 Mar 19 '14 bul>eng многобой all-around pro closed ok
- Mar 5 '14 eng>bul VAN Мрежа с добавена стойност (VAN) pro closed no
4 Jul 17 '13 eng>bul back stay бакщаг pro closed no
- May 30 '13 bul>eng нетварен noncreated pro closed ok
- Mar 7 '13 eng>bul occupancy насищане pro closed ok
- Mar 5 '13 eng>bul flexible mount гъвкаво гнездо pro closed ok
- Mar 5 '13 eng>bul gravity feeding гравитачно захранване pro closed ok
- Feb 28 '13 bul>eng изпитвателен протокол test protocol pro closed ok
4 Feb 11 '13 bul>eng с.д. acting (director, secretary, etc.) pro closed no
4 Feb 5 '13 eng>bul the inside corner of the plate вътрешния ъгъл на плочата pro closed no
4 Jan 11 '13 bul>eng УПЛВ enlarged peripheral lymph nodes pro closed ok
- Dec 19 '12 bul>eng ТДТКССГПК тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс pro closed ok
4 Dec 17 '12 eng>bul with the term с термина pro closed no
4 Dec 6 '12 eng>bul 82 mm mortar propellent заряд (ракетно гориво) за 82 mm минохвъргачка pro closed ok
- Dec 6 '12 eng>bul Interleukin-1 trap уловител на интерлевкин-1 pro closed ok
- Dec 6 '12 eng>bul propellant stabilizer стабилизатор на ракетното гориво pro closed ok
- Nov 19 '12 eng>bul getting numbers behind the ball getting several players behind the ball pro closed ok
4 Nov 9 '12 bul>eng ВГЛТ coal conveyor pro closed ok
- Oct 18 '12 bul>eng подвижни жалузни решетки multileaf dampers pro closed ok
4 Oct 2 '12 eng>bul limitation proceedings (съдебна) процедура по ограничаване на отговорността pro closed no
- Sep 24 '12 eng>bul persistent oil устойчив (резистентен) петрол pro closed ok
4 Sep 14 '12 bul>eng научен ръководител supervisor (of archaeological sites) pro closed ok
- Sep 5 '12 eng>bul guillotine damper гилотинни клапи pro closed ok
4 Aug 28 '12 eng>bul supply terminals are not to be short-circuited захранващите изводи не трябва да се дават на късо pro closed ok
- Jun 14 '12 eng>bul container transformer station контейнерен трансформатор pro closed no
- May 8 '12 bul>eng предвид обстоятелството having in mind / in view of the fact that... easy closed ok
4 May 8 '12 bul>eng техническо време technological time pro closed no
4 May 8 '12 eng>bul 30-to-35-pound range клас / категория 30-35 ... pro closed no
- Apr 30 '12 bul>eng есграон на обнс USCRASP at MPC pro closed ok
4 Apr 25 '12 bul>eng o.п. общински път pro closed ok
4 Apr 4 '12 eng>bul The servant gave water to the horse. Слугата даде вода на коня. easy closed no
- Apr 3 '12 eng>bul respense agencies агенции за ... (защита от/ борба срещу / реакция при... pro closed no
4 Apr 3 '12 bul>eng децимоли decimoles pro closed ok
- Mar 27 '12 bul>eng Начислявам евентуални бъдещи задължения. accrue potential (possible) future liabilities pro closed ok
- Mar 27 '12 eng>bul Permanent Representatives постоянни представители easy closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last